Prezes Verbicomu Bolesław Zając poprosił akcjonariuszy o rozważenie tej propozycji, podkreślając, że spółka szykuje strategię, której realizacja będzie wymagać sporych zasobów gotówki. W odpowiedzi na to przewodniczący walnego zgromadzenia (działający zarazem jako pełnomocnik Opoka FIZ) zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach. Zostaną wznowione 20 lipca. Do tego czasu najprawdopodobniej zarząd przedstawi rynkowi strategię dla spółki na najbliższe lata.

Verbicom regularnie płaci dywidendę. – Dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami jest dla nas standardem, choć zdaję sobie sprawę, że na naszym rynku, w szczególności na NewConnect, należy wręcz do rzadkości – mówi prezes Verbicomu. Technologiczna spółka obecnie notowana jest na NewConnect, ale rozważa przeprowadzkę na rynek główny. Byłaby ona możliwa w przyszłym roku. – Zbyt wcześnie jednak, by mówić o szczegółach – podkreśla Zając. W grę wchodzi emisja akcji, ale zarząd sygnalizuje, że bardziej prawdopodobne są inne opcje pozyskania finansowania. – Generujemy dużo gotówki z działalności operacyjnej. Środki własne będą więc podstawowym źródłem finansowania. Ponadto bierzemy pod uwagę upublicznienie niektórych aktywów i sprzedaż mniejszościowych pakietów – mówi prezes. Dodaje, że spółka nie ma żadnego zadłużenia odsetkowego. – Zatem długoterminowy kredyt inwestycyjny także wydaje się dobrym rozwiązaniem. Szczególnie w środowisku niskich stóp procentowych – wskazuje Zając.