REKLAMA
REKLAMA

Banki

Banki po listopadzie z zyskiem większym niż w 2017 roku

Po bardzo słabym październiku zysk netto sektora bankowego w listopadzie wrócił do typowych wartości. Ale wyjątkowo słaby okazał się wynik z odsetek, najważniejszy dla banków.
Foto: Fotolia

W listopadzie zysk netto sektora bankowego wyniósł równe 1,5 mld zł, co oznacza wzrost aż o 39 proc. rok do roku i o 28 proc. wobec poprzedniego miesiąca – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że w listopadzie zysk sektora wrócił do typowych, a nawet nieco wyższych niż w poprzednich miesiącach wartości, gdy sięgał regularnie 1,3-1,6 mld zł.

Po jedenastu miesiącach zysk netto sektora to 14,19 mld zł, co oznacza wzrost o 11,2 proc. rok do roku. Wynik odsetkowy sięgnął 40,75 mld zł, czyli urósł o 4,9 proc. To wyraźne spowolnienie tempa poprawy, bo jeszcze w październiku przyrost roczny sięgał 8,2 proc. Listopad okazał się wyjątkowo słaby pod względem wyniku z odsetek, który wyniósł 2,6 mld zł, co oznacza spadek aż o 33 proc. wobec października i o 27 proc. rok do roku.

Skąd aż tak wielki spadek tego wyniku, który cechuje się dużą stabilnością i odpowiada za dwie trzecie przychodów banków? Jedynym prawdopodobnym wytłumaczeniem jest zaburzenie sprawozdawczości spowodowane przeprowadzonym właśnie w listopadzie przejęciem dwóch banków: Santander Bank Polska stał się właścicielem wydzielonej części detalicznej Deutsche Banku Polska, a BGŻ BNP Paribas objął część detaliczną Raiffeisen Polbanku. Na to wytłumaczenie wskazują też spore zmiany innych poziomów rachunku wyników, m.in. kosztów ryzyka.

Wynik z opłat i prowizji nadal jest słaby – po jedenastu miesiącach wyniósł 11,37 mld zł, co oznacza spadek o 9,5 proc. w ciągu roku. W efekcie przychody operacyjne sektora urosły tylko o 2,9 proc., do 59,9 mld zł. Koszty działania banków w tym okresie wyniosły 30,59 mld zł, czyli urosły o 1,6 proc. przez rok (wcześniej rosły po około 6 proc., więc fuzje banków w listopadzie „obniżyły" nie tylko przychody ale i koszty).W tym koszty pracownicze wzrosły o 1,9 proc., a koszty ogólnego zarządu o 1,3 proc. Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) sięgnęły 7,68 mld zł i były o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Wynik z działalności operacyjnej po 11 miesiącach wynosi 18,5 mld zł (wzrost o 7,4 proc. rok do roku) a netto 14,2 (wzrost o 11,3 proc.). Zatem już po 11 miesiącach sektor wyraźnie przebił zysk netto z całego 2017 r. Jeśli w grudniu wynik sięgnie 1,2 mld zł, sektor wypracuje w całym 2018 r. około 15,4 mld zł. W 2017 r. sektor wypracował 13,6 mld zł, więc byłby to wzrost o 13 proc.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA