Maciej Raczyński

Koniec z tzw. ubezpieczeniem pomostowym

17 września weszła w życie nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Idą zmiany w prawie usług płatniczych

Projektodawca przewiduje istotne zmiany w autoryzacji oraz w zasadach ponoszenia odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje.

Ustawa crowdfundingowa wchodzi w życie

Po zakończeniu budzących spore emocje prac legislacyjnych 14 lipca 2022 roku prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Jakie zmiany w umowach o usługi finansowe

W Brukseli ruszyły prace nad przyjęciem dyrektywy dotyczącej umów o usługi finansowe zawierane na odległość.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o usługach płatniczych

Jednym z kluczowych wymogów prowadzenia działalności w sektorze usług płatniczych jest wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem.

Wydawanie instrumentów płatniczych poza reżimem PSD2

Przepisy PSD2 oraz polskiej ustawy o usługach płatniczych pozwalają przedsiębiorcom na wydawanie kart płatniczych lub udostępnianie aplikacji mobilnych służących do dokonywania płatności za określone usługi lub towary bez konieczności uzyskiwania statusu krajowej instytucji płatniczej (KIP) czy małej instytucji płatniczej (MIP).

Uwaga na skutki prawne

Lista ostrzeżeń publicznych to co do zasady forma publicznego podania do wiadomości nieokreślonego kręgu adresatów o powzięciu przez KNF wątpliwości co do legalności działania danego podmiotu i złożeniu w związku z tym zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury.

Jakie konsekwencje prawne?

Umowa rachunku bankowego jest umową nazwaną i mieści się w kategorii umów o świadczenie usług. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony prawo do jej wypowiedzenia przysługuje obydwu stronom i można z niego skorzystać w każdym czasie.

Co się zmieni w dyrektywie w sprawie kredytów konsumenckich?

Przez lata rynki bankowy, usług płatniczych czy kapitałowy doczekały się co najmniej jednej rewizji obowiązujących przepisów. Przyszedł również czas na przepisy dotyczące kredytu konsumenckiego.

Dla kogo „licencja” AISP?

AISP, czyli Account Information Service Provider, to rozwiązanie z zakresu tzw. otwartej bankowości wprowadzone nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, będącą konsekwencją wdrożenia dyrektywy PSD2.