Kamil Hajdamowicz

Relatywna odporność rynku

Mimo wzrostu ryzyka nasz rynek akcji pozostał stabilny, co może dawać nadzieję na kontynuację zwyżek. Tylko czy pozwoli na to otoczenie?

Zmiana zasad gry

Za nami jeden z najlepszych miesięcy w tym roku, przed nami, wszystko wskazuje na to, jeden ze słabszych. Przynajmniej jeśli wierzyć, że obecne nastroje giełdowe utrzymają się przez cały miesiąc.

W listopadzie na pierwszy plan powrócą fundamenty

Po jednym z lepszych miesięcy w tym roku wszystko niestety wskazuje na to, że kolejny miesiąc ponownie minie pod znakiem spadków.

Ekonomia trafiła pod strzechy

Społeczeństwo, niekoniecznie z własnego wyboru, przechodzi obecnie przyspieszony podstawowy kurs ekonomii. To szansa dla branży finansowej.

U progu sezonu wyników

Prawdziwą zagadką pozostają wyniki dla IV kwartału, gdzie już wyraźnie będzie widoczny wpływ negatywnych czynników gospodarczych.

Kryzys zaufania

Ostatnie tygodnie w wyraźny sposób uwypukliły jeden czynnik rynkowy, który w cykliczny sposób traci i nabiera znaczenia u inwestorów.

Brak wsparcia

Patrząc zarówno na wyniki indeksów, jak i na otoczenie rynkowe, w ostatnich dniach trudno jest doszukiwać się pozytywnych informacji.

Koniec roku będzie wymagającym okresem

Warto pamiętać, że nad polskim rynkiem ciąży ogromny nawis ryzyka związany z wojną w Ukrainie i wszystkimi wiążącymi się z nią reperkusjami.

Czy rynek akcji ma szanse w tym roku wyjść na plus

Tytułowe pytanie z pozoru wydaje się absurdalne i w przypadku niektórych rynków i indeksów istotnie tak jest. Ale nie wszystkich.

Czas próby

Ostatnie odczyty makroekonomiczne wskazują, że dopiero dane z trwającego obecnie kwartału, jak i następnego pokażą w pełni stan krajowej gospodarki.