Tag: Orlen

Powiązane

Firmy

Pytania o rozbudowę sieci do Ukrainy

Nadzorca systemu energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mimo że jest otwarty na rozbudowę linii przesyłowych, to jednocześnie studzi nadzieje Orlenu i Synthosu na budowę przez nie kolejnego połączenia elektroenergetycznego do Ukrainy.

Orlen inwestuje w płocką rafinerię

W tym roku planowane jest zakończenie dwóch przedsięwzięć, dzięki którym koncern z tej samej ilości ropy naftowej będzie mógł wytwarzać więcej paliw płynnych. Ich realizacja może rocznie zapewniać spółce nawet 0,6 mld zł dodatkowej EBITDA.

Orlen. Analitycy liczą na dobre wyniki. Obiecujący początek 2023

Końcówka ubiegłego roku przyniosła koncernowi wysokie zyski, zwłaszcza w biznesach rafineryjnym i wydobywczym. Początek tego też wygląda obiecująco.

Orlen i Unimot mają kolejną umowę dotyczącą terminali

Płocki koncern sfinalizuje sprzedaż 100 proc. akcji Lotosu Terminale, o ile uprawnione organy nie skorzystają z prawa pierwokupu. Unimot zapłaci za nie 450 mln zł.

Orlen i Synthos chcą postawić kilkadziesiąt reaktorów atomowych w Polsce

Obie firmy planują, aby do 2038 r. powstało w Polsce 76 SMR-ów w 26 lokalizacjach. Pomóc mają kadry naukowe.

Orlen sprowadzi więcej skroplonego gazu z USA

Import z nowego amerykańskiego terminalu LNG powinien ruszyć w 2027 r. Umowa przewiduje dostawy przez 20 lat w ilości 1 mln t gazu rocznie. Cena została oparta na notowaniach na Henry Hubie i na kosztach skraplania.

NIK zbada fuzję Orlenu z Lotosem

W szczególności skontroluje prawidłowości dotyczące procesu negocjacji, zmian warunków i ostatecznego kształtu połączenia obu koncernów oraz sprzedaży części ich majątków.

Orlen kupił stacje na Słowacji i Węgrzech

MOL przekaże płockiemu koncernowi 182 punkty detalicznej sprzedaży paliw. Część z nich już w najbliższych dniach zmieni szyld na Orlen. Szybki rebranding, wczoraj nabytych stacji Lotosu, planuje również MOL.

Orlen sprzedał MOL-owi stacje paliw

Do węgierskiego koncernu trafiła sieć dawnego Lotosu. Wartość transakcji wynosi około 610 mln USD. Orlen negocjuje jeszcze z MOL-em warunki nabycia od niego stacji na Węgrzech i Słowacji.

Przerób ropy naftowej zapewnia Orlenowi ogromne zyski

Przejęcie gdańskiego Lotosu skokowo zwiększyło wyniki finansowe płockiego koncernu. Pomaga mu też sytuacja zewnętrzna, mimo że ta co do zasady jest bardzo zmienna i trudna. Widać to zwłaszcza po wysokich marżach uzyskiwanych z przerobu ropy, również tej rosyjskiej.