Notowania spółki

Santander Bank Polska (SPL)

PLBZ00000044

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 346,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 353,60 356,20 342,00 357,00 385,60 378,50
zmiana -2,15% -2,86% 1,17% -3,08% -10,27% -8,59%
WIG (zmiana) -2,60% -2,12% -4,63% -5,61% -12,06% 1,21%
Na tle WIG (pp) 0,45 -0,74 5,80 2,53 1,79 -9,80
WIG20 (zmiana) -2,99% -1,44% -2,36% -2,91% -11,39% -16,73%
Na tle WIG20 (pp) 0,84 -1,43 3,53 -0,17 1,12 8,15
WIG30TR (zmiana) -2,55% -1,12% -2,34% -2,52% -10,25% 3,70%
Na tle WIG30TR (pp) 0,41 -1,74 3,51 -0,56 -0,02 -12,29
WIG30 (zmiana) -2,55% -1,12% -3,04% -4,34% -12,23% -9,96%
Na tle WIG30 (pp) 0,41 -1,74 4,21 1,26 1,96 1,37
WIG20TR (zmiana) -2,99% -1,44% -1,59% -0,80% -9,44% -3,69%
Na tle WIG20TR (pp) 0,84 -1,43 2,76 -2,28 -0,83 -4,90
RESPECT (zmiana) -1,05% 1,43% 3,37% -1,12% -12,47% -4,70%
Na tle RESPECT (pp) -1,10 -4,29 -2,20 -1,96 2,20 -3,89
WIG-Poland (zmiana) -2,67% -2,20% -4,73% -5,62% -12,32% 0,90%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,52 -0,66 5,90 2,53 2,05 -9,49
WIG-BANKI (zmiana) -6,90% -4,21% -4,85% -7,34% -10,56% -15,07%
Na tle WIG-BANKI (pp) 4,75 1,35 6,02 4,26 0,29 6,49

Dane rynkowe

Kapitalizacja 35 322 553 530,00
Free float 33,70%
Liczba akcji 102 088 305
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 35 322 553 530,00
Liczba akcji: 102 088 305
Liczba głosów na WZA: 102 088 305
Kapitał akcyjny: 1 020 883 050,00
Cena nominalna akcji: 10,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 680 774
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,30%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 680 774
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,30%
Free float: 33,70%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 102 088 305 (100,00%) 102 088 305 (100,00%)
Banco Santander SA 67 680 774 (66,30%) 67 680 774 (66,30%) SPL

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria N - emisja podziałowa 2018-05-29 2 754 824 10,00 - 102 088 305 1 020 883 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-11-09
-
zmiana firmy z BZ WBK SA na Santander Bank Polska SA 2018-05-16 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-09-07
-
seria M - subskrypcja prywatna 2017-05-17 98 947 10,00 10,00 99 333 481 993 334 810,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-03
2017-12-19
seria L - subskrypcja prywatna 2014-06-30 5 383 902 10,00 400,53 99 234 534 992 345 340,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-18
2014-08-08
seria K - subskrypcja prywatna 2014-04-16 305 543 10,00 10,00 93 850 632 938 506 320,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-11
2014-08-08
seria J - połączeniowa: akcjonariusze Kredyt Bank SA 2012-07-30 18 907 458 10,00 - 93 545 089 935 450 890,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-04
2013-01-25
seria I - EBOiR 2012-05-10 1 561 618 10,00 212,60 74 637 631 746 376 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-08-09
2012-08-30
seria H - oferta menedżerska 2006-04-04 115 729 10,00 10,00 73 076 013 730 760 130,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-16
2009-08-26
2009-07-10
seria G - połączeniowa: akcjonariusze WBK SA 2000-12-20 40 009 302 10,00 - 72 960 284 729 602 840,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2001-06-13
2001-09-17
seria F - AIB European Inv. Ltd. 2000-11-21 2 500 000 10,00 40,00 32 950 982 329 509 820,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2000-11-30
2009-07-10
seria E - AIB European Inv. Ltd. 2000-03-15 980 393 10,00 102,00 30 450 982 304 509 820,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2000-05-17
2009-07-10
seria D - AIB European Inv. Ltd. 1999-10-14 1 470 589 10,00 102,00 29 470 589 294 705 890,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1999-10-25
2009-07-10
seria C - z kapitału rezerwowego i zapasowego 1996-12-23 22 155 927 10,00 10,00 28 000 000 280 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1996-12-31
2009-07-10
seria B - Skarb Państwa 1996-11-27 724 073 10,00 10,00 5 844 073 58 440 730,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1996-12-21
2009-07-10
seria A - przekształcenie BP w SA 1991-10-08 5 120 000 10,00 10,00 5 120 000 51 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1991-11-08
2009-07-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Banco Santander SA 67 680 774 66,30% 67 680 774 66,30% 2018-11-09
Ogółem 102 088 305 100,00% 102 088 305 100,00% 2018-11-09
Nationale-Nederlanden OFE wraz z DFE NN 4 959 256 4,99% 4 959 256 4,99% 2018-08-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 255 354 0,26% 255 354 0,26% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 298 065 0,30% 298 065 0,30% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 549 354 0,55% 549 354 0,55% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 5 981 0,01% 5 981 0,01% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 175 0,00% 175 0,00% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 267 568 0,27% 267 568 0,27% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 32 966 0,03% 32 966 0,03% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 7 065 0,01% 7 065 0,01% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 34 068 0,03% 34 068 0,03% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 123 411 0,12% 123 411 0,12% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 22 645 0,02% 22 645 0,02% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 14 961 0,02% 14 961 0,02% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 177 488 0,18% 177 488 0,18% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 192 684 0,19% 192 684 0,19% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 13 482 0,01% 13 482 0,01% 2018-06-30
Nationale-Nederlanden OFE wraz z DFE NN 4 993 431 5,03% 4 993 431 5,03% 2018-06-11
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
Banco Santander SA 67 680 774 68,13% 67 680 774 68,13% 2018-02-16
OFE Aegon portfel 1 607 000 1,62% 1 607 000 1,62% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 508 000 1,52% 1 508 000 1,52% 2017-12-31
AXA OFE portfel 1 147 000 1,16% 1 147 000 1,16% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 120 000 1,13% 1 120 000 1,13% 2017-12-31
Generali OFE portfel 807 000 0,81% 807 000 0,81% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 797 000 0,80% 797 000 0,80% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 52 495 0,05% 52 495 0,05% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 3 601 0,00% 3 601 0,00% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 1 700 0,00% 1 700 0,00% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 560 0,00% 560 0,00% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 121 0,00% 2 121 0,00% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 1 695 0,00% 1 695 0,00% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 9 200 0,01% 9 200 0,01% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 4 680 0,01% 4 680 0,01% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 8 000 0,01% 8 000 0,01% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 17 320 0,02% 17 320 0,02% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 23 727 0,02% 23 727 0,02% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 30 149 0,03% 30 149 0,03% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 31 578 0,03% 31 578 0,03% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 43 500 0,04% 43 500 0,04% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 299 220 0,30% 299 220 0,30% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 61 179 0,06% 61 179 0,06% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 60 875 0,06% 60 875 0,06% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 101 332 0,10% 101 332 0,10% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 98 602 0,10% 98 602 0,10% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 151 860 0,15% 151 860 0,15% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 2 782 000 2,80% 2 782 000 2,80% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 342 000 0,34% 342 000 0,34% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 315 063 0,32% 315 063 0,32% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 444 530 0,45% 444 530 0,45% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 424 806 0,43% 424 806 0,43% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 334 000 0,34% 334 000 0,34% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 4 962 413 5,00% 4 962 413 5,00% 2017-08-12
Nationale-Nederlanden OFE 4 962 413 5,00% 4 962 413 5,00% 2017-08-07
Nationale-Nederlanden OFE 5 110 586 5,14% 5 110 586 5,14% 2017-08-03
Ogółem 99 333 481 100,00% 99 333 481 100,00% 2017-08-03
Ogółem 99 333 481 100,00% 99 333 481 100,00% 2017-08-03
Nationale-Nederlanden OFE portfel 6 314 000 6,36% 6 314 000 6,36% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE 5 800 000 5,84% 5 800 000 5,84% 2016-04-20
Nationale-Nederlanden OFE 5 110 586 5,15% 5 110 586 5,15% 2016-04-20
Nationale-Nederlanden OFE 5 110 586 5,15% 5 110 586 5,15% 2014-10-09
Banco Santander SA 68 880 774 69,34% 68 880 774 69,34% 2014-10-06
Banco Santander SA 68 880 774 69,41% 68 880 774 69,41% 2014-10-06
Banco Santander SA 70 865 465 71,41% 70 865 465 71,41% 2014-08-12
Santander Consumer Finance SA 0 0,00% 0 0,00% 2014-08-12
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2014-07-18
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2014-07-18
Ogółem 99 234 534 100,00% 99 234 534 100,00% 2014-07-18
Santander Consumer Finance SA 5 383 902 5,42% 5 383 902 5,42% 2014-07-18
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2014-07-18
Banco Santander SA 65 481 563 65,98% 65 481 563 65,98% 2014-07-18
Szyszkowiak Feliks 1 755 0,00% 1 755 0,00% 2014-07-18
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2014-07-18
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2014-07-11
Banco Santander SA 65 481 563 69,77% 65 481 563 69,77% 2014-07-11
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2014-07-11
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2014-07-11
Ogółem 93 850 632 100,00% 93 850 632 100,00% 2014-07-11
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2014-07-11
Szyszkowiak Feliks 1 755 0,00% 1 755 0,00% 2014-07-11
Nationale-Nederlanden OFE 4 655 041 4,97% 4 655 041 4,97% 2013-07-31
Nationale-Nederlanden OFE 4 966 506 5,30% 4 966 506 5,30% 2013-03-27
Banco Santander SA 65 481 563 69,99% 65 481 563 69,99% 2013-03-22
KBC Bank NV poprzez KBC Group NV 0 0,00% 0 0,00% 2013-03-22
Szyszkowiak Feliks 1 755 0,00% 1 755 0,00% 2013-01-04
Banco Santander SA 70 334 512 75,18% 70 334 512 75,18% 2013-01-04
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2013-01-04
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2013-01-04
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2013-01-04
KBC Bank NV poprzez KBC Group NV 15 125 966 16,16% 15 125 966 16,16% 2013-01-04
Ogółem 93 545 089 100,00% 93 545 089 100,00% 2013-01-04
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2013-01-04
Szyszkowiak Feliks 1 755 0,00% 1 755 0,00% 2012-10-25
Ogółem 74 637 631 100,00% 74 637 631 100,00% 2012-08-09
Banco Santander SA 70 334 512 94,23% 70 334 512 94,23% 2012-08-09
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2012-08-09
Konieczny Justyn 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2012-08-09
Konieczny Justyn 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2012-08-09
Krawczyk Janusz 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2012-08-09
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2012-08-09
Szyszkowiak Feliks 3 438 0,00% 3 438 0,00% 2012-08-09
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2012-08-09
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2012-08-09
Krawczyk Janusz 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2012-08-09
Banco Santander SA 70 334 512 96,24% 70 334 512 96,24% 2011-10-27
Banco Santander SA 69 912 653 95,67% 69 912 653 95,67% 2011-04-01
Marcinowski Jacek 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2010-12-31
AIB European Inv. Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2010-09-10
Frąckowiak Waldemar 0 0,00% 0 0,00% 2009-12-31
Marcinowski Jacek 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2009-11-12
Krawczyk Janusz 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2009-11-12
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2009-11-12
Konieczny Justyn 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2009-11-12
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2009-11-12
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2009-11-12
Szyszkowiak Feliks 3 438 0,00% 3 438 0,00% 2009-11-12
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2009-11-12
AIB European Inv. Ltd. 51 413 790 70,35% 51 413 790 70,35% 2009-08-26
Frąckowiak Waldemar 278 0,00% 278 0,00% 2009-08-26
Ogółem 73 076 013 100,00% 73 076 013 100,00% 2009-08-26
Prell Marcin 0 0,00% 0 0,00% 2007-08-01
Kseń Jacek 525 0,00% 525 0,00% 2007-08-01
Prell Marcin 1 0,00% 1 0,00% 2006-08-01
Frąckowiak Waldemar 278 0,00% 278 0,00% 2006-08-01
Kseń Jacek 500 0,00% 500 0,00% 2006-08-01
Skarb Państwa 1 422 500 1,95% 1 422 500 1,95% 2001-11-16
PLL LOT SA 2 035 719 2,79% 2 035 719 2,79% 2001-11-16
Ogółem 72 960 284 100,00% 72 960 284 100,00% 2001-06-13
AIB European Inv. Ltd. 51 413 790 70,47% 51 413 790 70,47% 2001-06-13
Ogółem 32 950 982 100,00% 32 950 982 100,00% 2001-03-31
AIB European Inv. Ltd. 27 350 982 83,01% 27 350 982 83,01% 2001-03-31
Skarb Państwa 1 416 900 4,30% 1 416 900 4,30% 2001-03-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-05-30 2018-06-14 1,00869 3,10 PLN -
2017-05-31 2017-06-14 1,01549 5,40 PLN -
2016-04-29 2016-05-16 1,04915 13,00 PLN -
2014-05-02 2014-05-16 1,02828 10,70 PLN -
2013-05-02 2013-05-17 1,02953 7,60 PLN -
2012-05-24 2012-06-08 1,03493 8,00 PLN -
2011-05-09 2011-05-23 1,03524 8,00 PLN -
2010-05-07 2010-05-21 1,01896 4,00 PLN -
2008-05-05 2008-05-19 1,01853 3,00 PLN -
2007-05-04 2007-05-18 1,02078 6,00 PLN -
2006-04-21 2006-05-11 1,03636 6,00 PLN -
2005-04-29 2005-05-17 1,02668 2,43 PLN -
2004-05-06 2004-06-01 1,00357 0,32 PLN -
2003-04-25 2003-05-12 1,01200 0,74 PLN -
2002-04-24 2002-05-10 1,00597 0,42 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-13 2018-05-29 - NWZ: podział Deutsche Bank Polska SA, emisja podziałowa akcji serii N
2018-04-30 2018-05-16 - WZA: wypłata dywidendy - 3,10 PLN, zmiana nazwy, zmiany w statucie
2017-05-01 2017-05-17 - WZA: wypłata dywidendy - 5,40 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie, emisja akcji serii M
2016-04-04 2016-04-20 - WZA: wypłata dywidendy - 13 PLN, zmiany w statucie
2015-04-07 ZWZ 2015-04-23, godzina 09:30:00
2014-09-14 NWZ 2014-09-30, godzina 09:30:00
2014-06-14 NWZ 2014-06-30, godzina 09:30:00
2014-03-31 ZWZ 2014-04-16, godzina 09:30:00
2013-04-01 ZWZ 2013-04-17, godzina 09:30:00
2013-01-28 NWZ 2013-02-13, godzina 10:00:00
2012-07-14 NWZ 2012-07-30, godzina 10:00:00
2012-04-24 ZWZ 2012-05-10, godzina 10:00:00
2011-04-04 ZWZ 2011-04-20, godzina 10:00:00
2010-04-05 ZWZ 2010-04-21, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gajewski Michał Prezes Zarządu 2016-11-29
Burliga Andrzej Wiceprezes Zarządu 2007-07-24
de Porras Aguirre, Juan Wiceprezes Zarządu 2011-09-01
McCarthy Michael Wiceprezes Zarządu 2009-02-01
Szyszkowiak Feliks Wiceprezes Zarządu 2012-05-10
Polaino-Izquierdo Carlos Członek Zarządu 2015-04-23
Przybyła Arkadiusz Członek Zarządu 2017-03-10
Reluga Maciej Członek Zarządu 2017-02-16
Strojkowska Dorota Członek Zarządu 2017-04-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Byrne Gerry Przewodniczący RN 2017-05-17
Campa, Jose Manuel Członek RN 2017-05-17
Cantera, Garcia Jose Członek RN 2015-04-23
Dąbrowska Danuta Członek RN 2014-04-16
Hexter, Davida R. Członek RN 2013-02-13
Jurcewicz Witold Członek RN 2011-04-20 STO
Power John Członek RN 2002-10-11
Surma Jerzy Członek RN 2012-05-10
Woroszylska-Sapieha, Marynika Członek RN 2014-04-16 NEP

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Strojkowska Dorota Członek Zarządu 2017-04-01
Przybyła Arkadiusz Członek Zarządu 2017-03-10
Reluga Maciej Członek Zarządu 2017-02-16
Gajewski Michał Prezes Zarządu 2016-11-29
Chodacki Artur Członek Zarządu 2016-06-22
Byrne Gerry Prezes Zarządu 2016-02-11 2016-05-11
Byrne Gerry Prezes Zarządu 2015-11-09 2016-02-10
Wieczorek Paweł Członek Zarządu 2015-04-23 2016-06-20
Daszyńska-Muzyczka Beata Członek Zarządu 2015-04-23 2016-10-31
Polaino-Izquierdo Carlos Członek Zarządu 2015-04-23
Rojas, Marco Antonio Silva Członek Zarządu 2012-09-03
Szyszkowiak Feliks Członek Zarządu 2012-05-10
Szyszkowiak Feliks Wiceprezes Zarządu 2012-05-10
Partyga Piotr Członek Zarządu 2012-05-10
de Porras Aguirre, Juan Wiceprezes Zarządu 2011-09-01
de Porras Aguirre, Juan Członek Zarządu 2011-09-01
Crowley Eamonn Członek Zarządu 2011-09-01 2017-02-16
McCarthy Michael Wiceprezes Zarządu 2009-02-01
McCarthy Michael Członek Zarządu 2009-02-01
Barry Paul Członek Zarządu 2008-10-01 2011-07-31
Skiba Mirosław Członek Zarządu 2008-07-22
Skiba Mirosław Wiceprezes Zarządu 2008-07-22
Burliga Andrzej Członek Zarządu 2007-07-24
Burliga Andrzej Wiceprezes Zarządu 2007-07-24
Morawiecki Mateusz Prezes Zarządu 2007-05-16 2015-11-09
Prell Marcin Członek Zarządu 2006-04-04
Kompf Aleksander Członek Zarządu 2005-06-21 2005-12-31
Murphy James Członek Zarządu 2004-07-01 2008-09-30
Szyszkowiak Feliks Członek Zarządu 2003-04-10
O'Sullivan Cornelius Wiceprezes Zarządu 2003-03-14 2005-04-30
Gajewski Michał Członek Zarządu 2002-01-24 2008-04-30
Marcinowski Jacek Członek Zarządu 2002-01-24 2010-12-31
Kseń Jacek Prezes Zarządu 2001-06-01 2007-03-31 SKH, CPG, NWA, ORB, WSP

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 0 14 383
2016 0 14 772
2015 11 392 11 392
2015 11 392 11 392
2014 11 838 15 128
2013 12 084 12 084
2011 9 163 9 489
2010 8 974 9 941
2009 8 937 9 555
2008 9 590 10 308
2007 8 521 9 159
2006 7 512 7 512
2005 7 204 7 653
2004 7 121 7 467
2003 8 308 8 692
2002 9 569 10 000
2001 9 764 10 218