Notowania spółki

Dom Development (DOM)

PLDMDVL00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 116,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 116,0000 111,0000 99,0000 96,8000 96,4000 49,9000
zmiana 0,43% 4,95% 17,68% 20,35% 20,85% 133,47%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 1,41 2,34 -2,09 9,45 23,07 100,32
WIG-ESG (zmiana) -0,89% 1,81% 21,13% 10,21% -7,79% -
Na tle WIG-ESG (pp) 1,32 3,14 -3,45 10,14 28,64 -
mWIG40TR (zmiana) 0,28% 8,42% 18,96% 15,49% 4,25% 47,50%
Na tle mWIG40TR (pp) 0,15 -3,47 -1,28 4,87 16,60 85,97
WIGdiv (zmiana) -0,01% 6,28% 19,42% 18,41% 7,50% 25,27%
Na tle WIGdiv (pp) 0,44 -1,32 -1,74 1,94 13,35 108,19
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 1,46 2,53 -1,88 9,74 23,18 100,43
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -0,79 -5,04 -2,82 5,40 0,15 96,86
WIG-NRCHOM (zmiana) 2,51% 7,97% 20,02% 16,50% -1,50% 74,98%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) -2,08 -3,01 -2,34 3,85 22,35 58,48
mWIG40 (zmiana) 0,28% 8,26% 18,79% 14,06% 2,28% 27,48%
Na tle mWIG40 (pp) 0,15 -3,31 -1,11 6,30 18,57 105,99

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 937 946 163,00
Free float 25,43%
Liczba akcji 25 218 422
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 937 946 163,00
Liczba akcji: 25 218 422
Liczba głosów na WZA: 25 218 422
Kapitał akcyjny: 25 218 422,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 804 741
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,56%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 804 741
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,56%
Free float: 25,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 25 218 422 (100,00%) 25 218 422 (100,00%)
SCOP Poland S.a.r.l. 14 155 941 (56,13%) 14 155 941 (56,13%) DOM
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 834 000 (7,27%) 1 834 000 (7,27%) HRS, ELT, NVA, AMB, PGO, OVO, ARH, KRU, PKO, KGH, ADV, WPL, FMF, DVL, AMC, ING, MWT, SON, NFT, CIE, ECH, APT, CCC, PKN, UNI, ACP, AML, LVC, ABE, FRO, ASE, ABS, SKA, DOM, KTY, RMK, WWL, ERB, STF, PEO, KGN, FTE, BDX, CAR, NWG, DCR, PKP, PEP, GTC, MIL, TAR, PHN, ALR, ABG, SNK
Szanajca Jarosław 1 534 050 (6,08%) 1 534 050 (6,08%) DOM
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 (5,08%) 1 280 750 (5,08%) DOM

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria AD - kapitał docelowy 2021-01-21 80 000 1,00 50,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria AC - kapitał docelowy 2021-01-21 100 000 1,00 35,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria AB - 50 000 1,00 - 25 218 422 25 218 422,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-05-04
-
seria AA - 100 000 1,00 - 25 168 422 25 168 422,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-05-04
-
seria Z - subskrypcja prywatna 2019-01-24 100 000 1,00 35,00 25 068 422 25 068 422,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-03-18
2019-05-09
seria Y - subskrypcja prywatna 2018-01-12 100 000 1,00 35,00 24 968 422 24 968 422,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-29
-
seria W - subskrypcja prywatna 2016-12-01 85 830 1,00 40,64 24 868 422 24 868 422,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-10
2017-03-10
seria V - subskrypcja prywatna 2016-03-21 1 000 1,00 44,16 24 782 592 24 782 592,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-05-17
-
seria U - subskrypcja prywatna 2016-03-21 10 320 1,00 40,64 24 781 592 24 781 592,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-05-17
-
połączenie z Divina sp. z o.o. 2015-05-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-06-23
-
seria T - subskrypcja prywatna 2014-11-18 1 000 1,00 14,91 24 771 272 24 771 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-01-14
-
seria S - subskrypcja prywatna 2014-01-21 17 075 1,00 14,91 24 770 272 24 770 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-20
-
seria R - subskrypcja prywatna 2013-07-31 11 000 1,00 16,97 24 753 197 24 753 197,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-31
-
seria P - subskrypcja prywatna 2013-07-31 925 1,00 14,91 24 742 197 24 742 197,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-31
-
seria O - subskrypcja prywatna 2013-01-21 26 000 1,00 14,91 24 741 272 24 741 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-05
-
seria N - subskrypcja prywatna 2012-08-09 20 000 1,00 16,97 24 715 272 24 715 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-03
2012-11-09
seria M - subskrypcja prywatna 2012-08-09 24 875 1,00 14,91 24 695 272 24 695 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-03
2012-11-09
seria Ł - subskrypcja prywatna 2012-01-20 110 175 1,00 14,91 24 670 397 24 670 397,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-12
-
seria L 2006-08-09 148 200 1,00 0,86 24 560 222 24 560 222,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria J 2006-08-09 96 750 1,00 6,10 24 412 022 24 412 022,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria I 2006-08-09 92 700 1,00 2,38 24 315 272 24 315 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
serii H 2006-08-09 172 200 1,00 2,80 24 222 572 24 222 572,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria F - subskrypcja publiczna 2006-08-09 2 705 882 1,00 85,00 24 050 372 24 050 372,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-31
-
seria A-D, F i G - zmiana oznaczeń 2006-08-09 21 344 490 1,00 85,00 21 344 490 21 344 490,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,08% 1 280 750 5,08% 2020-05-04
Ogółem 25 218 422 100,00% 25 218 422 100,00% 2020-05-04
SCOP Poland S.a.r.l. 14 155 941 56,13% 14 155 941 56,13% 2020-05-04
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 834 000 7,27% 1 834 000 7,27% 2020-05-04
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,08% 1 534 050 6,08% 2020-05-04
SCOP Poland S.a.r.l. 14 155 941 56,47% 14 155 941 56,47% 2019-05-17
Dom Development BV 0 0,00% 0 0,00% 2019-05-17
Aegon OFE portfele 536 573 2,14% 536 573 2,14% 2019-03-18
Dom Development BV 14 199 879 56,64% 14 199 879 56,64% 2019-03-18
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,11% 1 280 750 5,11% 2019-03-18
Ogółem 25 068 422 100,00% 25 068 422 100,00% 2019-03-18
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,12% 1 534 050 6,12% 2019-03-18
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 834 000 7,32% 1 834 000 7,32% 2019-03-18
NN OFE portfel 567 781 2,27% 567 781 2,27% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 768 274 3,07% 768 274 3,07% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 421 513 1,68% 421 513 1,68% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 446 993 1,79% 446 993 1,79% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 873 005 7,50% 1 873 005 7,50% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 87 193 0,34% 87 193 0,34% 2018-12-31
Generali OFE portfel 91 983 0,36% 91 983 0,36% 2018-12-31
BPS TFI SA portfele 4 022 0,02% 4 022 0,02% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 215 657 0,86% 215 657 0,86% 2018-06-30
Santander TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 2 557 0,01% 2 557 0,01% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 5 547 0,02% 5 547 0,02% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 6 018 0,02% 6 018 0,02% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 12 812 0,05% 12 812 0,05% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 20 417 0,08% 20 417 0,08% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 33 586 0,13% 33 586 0,13% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 49 653 0,20% 49 653 0,20% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 51 468 0,21% 51 468 0,21% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 52 641 0,21% 52 641 0,21% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 709 543 2,84% 709 543 2,84% 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 834 000 7,35% 1 834 000 7,35% 2018-06-07
Generali OFE portfel 92 000 0,37% 92 000 0,37% 2018-03-29
Santander TFI SA portfele 89 494 0,36% 89 494 0,36% 2018-03-29
OFE Pocztylion portfel 87 000 0,35% 87 000 0,35% 2018-03-29
Opera TFI SA portfele 20 417 0,08% 20 417 0,08% 2018-03-29
Aegon OFE portfel 536 000 2,15% 536 000 2,15% 2018-03-29
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 775 000 7,11% 1 775 000 7,11% 2018-03-29
Quercus TFI SA portfele 536 010 2,15% 536 010 2,15% 2018-03-29
Ipopema TFI SA portfele 6 423 0,03% 6 423 0,03% 2018-03-29
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 709 543 2,84% 709 543 2,84% 2018-03-29
AXA TFI SA portfele 40 382 0,16% 40 382 0,16% 2018-03-29
Skarbiec TFI SA portfele 116 300 0,47% 116 300 0,47% 2018-03-29
Allianz Polska OFE portfel 755 000 3,02% 755 000 3,02% 2018-03-29
PZU OFE Złota Jesień portfel 458 000 1,83% 458 000 1,83% 2018-03-29
Ogółem 24 968 422 100,00% 24 968 422 100,00% 2018-03-29
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,14% 1 534 050 6,14% 2018-03-29
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,13% 1 280 750 5,13% 2018-03-29
NN Investment Partners TFI SA portfele 52 641 0,21% 52 641 0,21% 2018-03-29
NN OFE portfel 267 000 1,07% 267 000 1,07% 2018-03-29
Dom Development BV 14 420 879 57,76% 14 420 879 57,76% 2018-03-29
Dom Development BV 14 199 879 56,87% 14 199 879 56,87% 2018-03-29
AXA Polska OFE portfel 421 000 1,69% 421 000 1,69% 2018-03-29
AgioFunds TFI SA portfele 8 739 0,04% 8 739 0,04% 2018-03-29
BNP Paribas TFI SA portfele 16 221 0,07% 16 221 0,07% 2018-03-29
Millennium TFI SA portfele 1 0,00% 1 0,00% 2018-03-29
Noble Funds TFI SA portfele 700 0,00% 700 0,00% 2018-03-29
Dom Development BV 14 420 879 57,99% 14 420 879 57,99% 2017-07-21
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 775 000 7,14% 1 775 000 7,14% 2017-05-25
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 769 000 7,11% 1 769 000 7,11% 2017-01-10
Dom Development BV 14 726 172 59,22% 14 726 172 59,22% 2017-01-10
Ogółem 24 868 422 100,00% 24 868 422 100,00% 2017-01-10
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,17% 1 534 050 6,17% 2017-01-10
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 691 613 6,80% 1 961 613 7,89% 2017-01-10
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,15% 1 280 750 5,15% 2017-01-10
Dom Development BV 14 726 170 59,22% 14 726 172 59,22% 2017-01-10
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2016-05-17
Dom Development BV 14 726 172 59,42% 14 726 172 59,42% 2016-05-17
Ogółem 24 782 592 100,00% 24 782 592 100,00% 2016-05-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 691 613 6,83% 1 961 613 7,92% 2016-05-17
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,00% 1 534 050 6,00% 2016-05-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 691 613 6,83% 1 961 613 7,92% 2016-01-26
Dom Development BV 14 726 172 59,44% 14 726 172 59,44% 2015-01-14
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19% 1 534 050 6,19% 2015-01-14
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,30% 1 313 383 5,30% 2015-01-14
Ogółem 24 771 272 100,00% 24 771 272 100,00% 2015-01-14
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2015-01-14
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2014-03-20
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,30% 1 313 383 5,30% 2014-03-20
Ogółem 24 770 272 100,00% 24 770 272 100,00% 2014-03-20
Dom Development BV 14 726 172 59,45% 14 726 172 59,45% 2014-03-20
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2014-03-20
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2014-03-20
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2014-03-20
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2014-03-20
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2014-03-20
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2014-03-20
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19% 1 534 050 6,19% 2014-03-20
Dom Development BV 14 726 172 59,49% 14 726 172 59,49% 2013-11-05
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19% 1 534 050 6,19% 2013-10-31
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2013-10-31
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2013-10-31
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2013-10-31
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2013-10-31
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2013-10-31
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2013-10-31
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2013-10-31
Dom Development BV 15 206 172 61,43% 15 206 172 61,43% 2013-10-31
Ogółem 24 753 197 100,00% 24 753 197 100,00% 2013-10-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,30% 1 313 383 5,30% 2013-10-31
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2013-03-05
Ogółem 24 741 272 100,00% 24 741 272 100,00% 2013-03-05
Dom Development BV 15 206 172 61,46% 15 206 172 61,46% 2013-03-05
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,20% 1 534 050 6,20% 2013-03-05
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,30% 1 313 383 5,30% 2013-03-05
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2013-03-05
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2013-03-05
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2013-03-05
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2013-03-05
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2013-03-05
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2013-03-05
Dom Development BV 15 206 172 61,52% 15 206 172 61,52% 2012-10-03
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2012-10-03
Ogółem 24 715 272 100,00% 24 715 272 100,00% 2012-10-03
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2012-10-03
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2012-10-03
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2012-10-03
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2012-10-03
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,18% 1 280 750 5,18% 2012-10-03
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,31% 1 313 383 5,31% 2012-10-03
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,20% 1 534 050 6,20% 2012-10-03
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2012-10-03
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2012-04-25
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2012-04-25
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2012-04-25
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2012-03-12
Ogółem 24 670 397 100,00% 24 670 397 100,00% 2012-03-12
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,21% 1 534 050 6,21% 2012-03-12
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2012-03-12
Ślusarski, Jerzy Robert 9 363 0,03% 9 363 0,03% 2012-03-12
Dom Development BV 15 206 172 61,63% 15 206 172 61,63% 2012-03-12
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,19% 1 280 750 5,19% 2012-03-12
Stolarczyk, Janusz Michał 100 200 0,40% 100 200 0,40% 2012-03-12
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,32% 1 313 383 5,32% 2012-03-12
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2012-03-12
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2011-11-03
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,34% 1 313 383 5,34% 2011-07-01
Kostkiewicz Zygmunt 29 500 0,12% 29 500 0,12% 2011-05-14
Dom Development BV 15 226 172 61,99% 15 226 172 61,99% 2011-03-11
Dom Development BV 15 206 172 61,91% 15 206 172 61,91% 2011-03-11
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,24% 1 534 050 6,24% 2010-05-06
Stolarczyk, Janusz Michał 100 200 0,40% 100 200 0,40% 2010-05-06
Dom Development BV 15 496 386 63,09% 15 496 386 63,09% 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,21% 1 280 750 5,21% 2010-05-06
Zalewski Janusz 300 000 1,22% 300 000 1,22% 2010-05-06
Ślusarski, Jerzy Robert 9 363 0,03% 9 363 0,03% 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 644 050 6,69% 1 644 050 6,69% 2009-12-31
Zalewski Janusz 359 000 1,46% 359 000 1,46% 2009-11-04
Ślusarski, Jerzy Robert 21 363 0,08% 21 363 0,08% 2009-09-14
Stolarczyk, Janusz Michał 106 200 0,43% 106 200 0,43% 2009-06-30
NN Investment Partners TFI SA 1 191 463 4,85% 1 191 463 4,85% 2009-03-13
Nałęcz, Leszek Piotr 8 200 0,00% 8 200 0,00% 2009-02-26
Dom Development BV 15 509 386 63,14% 15 509 386 63,14% 2009-02-26
Zalewski Janusz 436 000 1,77% 436 000 1,77% 2009-02-26
Stolarczyk, Janusz Michał 107 200 0,43% 107 200 0,43% 2008-11-12
Nałęcz, Leszek Piotr 8 200 0,03% 8 200 0,03% 2008-11-12
Dom Development BV 15 507 386 63,14% 15 507 386 63,14% 2008-11-12
Kostkiewicz Zygmunt 29 500 0,12% 29 500 0,12% 2008-11-12
Nałęcz, Leszek Piotr 7 200 0,02% 7 200 0,02% 2008-10-20
Ślusarski, Jerzy Robert 5 363 0,02% 5 363 0,02% 2008-10-20
NN Investment Partners TFI SA 1 270 552 5,17% 1 270 552 5,17% 2008-10-17
Nałęcz, Leszek Piotr 6 500 0,02% 6 500 0,02% 2008-10-15
Ślusarski, Jerzy Robert 4 363 0,01% 4 363 0,01% 2008-10-14
Nałęcz, Leszek Piotr 6 000 0,02% 6 000 0,02% 2008-10-13
Nałęcz, Leszek Piotr 4 767 0,01% 4 767 0,01% 2008-10-11
Nałęcz, Leszek Piotr 4 000 0,01% 4 000 0,01% 2008-10-10
Nałęcz, Leszek Piotr 2 500 0,01% 2 500 0,01% 2008-10-08
Kostkiewicz Zygmunt 34 215 0,13% 34 215 0,13% 2008-06-30
Kostkiewicz Zygmunt 34 500 0,14% 34 500 0,14% 2008-05-12
Kostkiewicz Zygmunt 39 376 0,16% 39 376 0,16% 2008-02-27
Ślusarski, Jerzy Robert 363 0,00% 363 0,00% 2008-02-27
Kiełpsz Grzegorz 1 390 750 5,66% 1 390 750 5,66% 2007-11-12
Kostkiewicz Zygmunt 43 000 0,17% 43 000 0,17% 2007-11-12
Szanajca Jarosław 1 734 050 7,06% 1 734 050 7,06% 2007-11-12
Kostkiewicz Zygmunt 44 000 0,17% 44 000 0,17% 2007-08-10
Stolarczyk, Janusz Michał 106 200 0,43% 106 200 0,43% 2007-02-27
Zalewski Janusz 399 600 1,62% 399 600 1,62% 2007-02-27
Zalewski Janusz 399 600 1,00% 399 600 1,00% 2007-02-27
Kostkiewicz Zygmunt 90 000 0,36% 90 000 0,36% 2007-02-27
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2007-02-27
Dom Development BV 15 496 386 63,09% 15 496 386 63,09% 2007-02-27
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 5,74% 1 410 750 5,74% 2007-02-14
Ogółem 24 560 222 100,00% 24 560 222 100,00% 2007-02-14
Szanajca Jarosław 1 759 050 7,16% 1 759 050 7,16% 2007-02-14
Dom Development BV 17 728 290 72,18% 17 728 290 72,18% 2007-02-14
Dom Development BV 17 728 290 73,71% 17 728 290 73,71% 2006-10-31
Ogółem 24 050 372 100,00% 24 050 372 100,00% 2006-10-31
Szanajca Jarosław 1 759 050 7,31% 1 759 050 7,31% 2006-10-31
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 5,86% 1 410 750 5,86% 2006-10-31
Ogółem 21 344 490 100,00% 21 344 490 100,00% 2006-09-14
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 6,60% 1 410 750 6,60% 2006-09-14
Szanajca Jarosław 1 759 050 8,24% 1 759 050 8,24% 2006-09-14
Dom Development BV 17 728 290 83,05% 17 728 290 83,05% 2006-09-14

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-09-07 2020-09-14 1,09005 9,50 PLN -
2019-06-18 2019-06-26 1,11670 9,05 PLN -
2018-06-26 2018-07-04 1,09769 7,60 PLN -
2017-06-26 2017-07-04 1,06856 5,05 PLN -
2016-06-22 2016-07-06 1,06667 3,25 PLN -
2015-06-18 2015-07-03 1,04681 2,25 PLN -
2014-06-12 2014-06-27 1,04598 2,20 PLN -
2013-06-12 2013-06-26 1,09305 3,68 PLN -
2012-06-12 2012-06-26 1,05380 1,50 PLN -
2011-06-07 2011-06-22 1,01974 0,90 PLN -
2010-06-08 2010-06-23 1,01569 0,80 PLN -
2009-06-09 2009-06-24 1,02100 0,80 PLN -
2008-05-28 2008-06-12 1,03374 2,04 PLN -
2007-05-30 2007-06-13 1,00087 0,15 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-15 2020-08-31 - ZWZ: wypłata dywidendy - 9,50 PLN
2019-05-14 2019-05-30: ZWZ - 9,05 PLN dywidendy, zmiany w RN, opcje menedżerskie
2018-05-22 2018-06-07 - ZWZ: wypłata dywidendy - 7,60 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-05-09 2017-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 5,05 PLN, zmiany w statucie
2016-05-17 2016-06-02 - WZA: wypłata dywidendy - 3,25 PLN, zmiany w RN
2016-01-10 2016-01-26 - NWZA: zmiana wysokości wynagrodzenia członków RN
2015-05-12 ZWZ 2015-05-28, godzina 14:00:00
2014-05-06 ZWZ 2014-05-22, godzina 14:00:00
2013-05-06 ZWZ 2013-05-22, godzina 14:00:00
2012-05-07 ZWZ 2012-05-23, godzina 14:00:00
2011-05-03 ZWZ 2011-05-19, godzina 14:00:00
2010-05-04 ZWZ 2010-05-20, godzina 14:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szanajca Jarosław Prezes Zarządu 2006-09-27
Kolarska Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2014-10-01
Zalewski Janusz Wiceprezes Zarządu 2008-12-31
Konopka Mikołaj Członek Zarządu 2018-04-10
Roydon Terry Członek Zarządu 2006-09-27

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kiełpsz Grzegorz Przewodniczący RN 2008-09-17
Dumas Markham Wiceprzewodniczący RN 2012-04-02
Moczulski Marek Wiceprzewodniczący RN 2011-05-19 BAK
Cronk MIchael Członek RN 2006-09-27
Grzyliński Krzysztof Członek RN 2011-05-19
Podedworna-Tarnowska Dorota Członek RN 2018-06-07 IDA, BGK_C
Spiteri Mark Członek RN 2012-04-01

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Konopka Mikołaj Członek Zarządu 2018-04-10
Kolarska Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2014-10-01
Zalewski Janusz Wiceprezes Zarządu 2008-12-31
Ślusarski, Jerzy Robert Wiceprezes Zarządu 2008-09-17 2014-09-30
Ślusarski, Jerzy Robert Członek Zarządu 2007-11-14 2008-09-16
Nałęcz, Leszek Piotr Wiceprezes Zarządu 2007-10-03 2008-12-30 ZEW
Szanajca Jarosław Prezes Zarządu 2006-09-27
Roydon Terry Członek Zarządu 2006-09-27
Stolarczyk, Janusz Michał Członek Zarządu 2006-09-27 2017-12-31
Kiełpsz Grzegorz Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2008-09-17
Zalewski Janusz Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2007-09-28

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 192 308
2017 179 245
2016 163 170
2015 150 150
2014 158 158
2013 152 152
2011 133 134
2010 119 123
2009 134 140
2008 179 188
2007 169 177
2006 152 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.