REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Celon Pharma (CLN)

PLCLNPH00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 198 250 000,00
Liczba akcji: 45 000 000
Liczba głosów na WZA: 60 000 000
Kapitał akcyjny: 4 500 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 622 482
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,93%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49 622 482
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,70%
Free float: 23,07%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 45 000 000 (100,00%) 60 000 000 (100,00%)
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; NWZ 30 003 300 (66,67%) 45 003 300 (75,01%) CLN
Generali OFE portfel 4 619 182 (10,26%) 4 619 182 (7,69%) INK, OVO, ATP, ARR, NVS, CMP, CLN, TOA, PEP, OPN, ENE, ENT, MAB

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria B - subskrypcja publiczna 2015-05-29 15 000 000 0,10 16,33 45 000 000 4 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-29
2016-11-08
2016-12-01
zmiana oznaczenia akcji: seria A1 i A2 2015-03-16 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-05-18
2016-12-01
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA - 30 000 000 0,10 - 30 000 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-29
2014-12-19
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; NWZ 30 003 300 66,67% 45 003 300 75,01% 2019-04-23
Aviva OFE portfel 349 765 0,77% 349 765 0,58% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 474 000 3,27% 1 474 000 2,45% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 466 500 3,25% 1 466 500 2,44% 2018-12-31
Generali OFE portfel 4 619 182 10,26% 4 619 182 7,69% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 581 510 1,29% 581 510 0,96% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 125 363 0,27% 125 363 0,20% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 75 000 0,17% 75 000 0,13% 2018-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 949 457 2,11% 949 457 1,58% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 44 428 0,10% 44 428 0,07% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 156 866 0,35% 156 866 0,26% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 117 753 0,26% 117 753 0,20% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 1 576 123 3,50% 1 576 123 2,63% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 18 619 0,04% 18 619 0,03% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 215 0,00% 215 0,00% 2018-06-30
Generali OFE NWZ 4 238 713 9,42% 4 238 713 7,06% 2018-04-09
Ipopema TFI SA portfele 1 136 0,00% 1 136 0,00% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 1 555 959 3,46% 1 555 959 2,59% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 449 000 3,22% 1 449 000 2,42% 2017-12-31
NN OFE portfel 1 441 000 3,20% 1 441 000 2,40% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 783 000 1,74% 783 000 1,31% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 742 973 1,65% 742 973 1,24% 2017-12-31
Aviva OFE portfel 370 000 0,82% 370 000 0,62% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 221 680 0,49% 221 680 0,37% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 153 357 0,34% 153 357 0,26% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 92 553 0,21% 92 553 0,15% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 17 032 0,04% 17 032 0,03% 2017-12-31
Generali OFE wraz z Generali DFE 3 011 754 6,69% 3 011 754 5,02% 2017-10-10
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o. 30 000 000 66,67% 45 000 000 75,00% 2016-11-08
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o. 30 000 000 66,67% 45 000 000 75,00% 2016-10-17
Ogółem 45 000 000 100,00% 60 000 000 100,00% 2016-10-17
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o. 30 000 000 100,00% 45 000 000 100,00% 2015-05-18
Ogółem 30 000 000 100,00% 45 000 000 100,00% 2015-05-18

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-04-30 2019-05-13 1,00582 0,24 PLN -
2017-06-01 2017-06-14 1,00509 0,17 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-04-07 2019-04-23 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,24 PLN
2019-04-02 2019-04-18 - ZWZ: odwołane 2019-03-25, wypłata dywidendy - 0,24 PLN
2018-05-07 2018-05-23 - ZWZ: wypłata dywidendy
2018-03-24 2018-04-09 - NWZA: zmiany w RN
2017-05-09 2017-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 0,17 PLN
2017-01-23 2017-02-08 - NWZA: zmiany w statucie, zgoda na nabycie nieruchomości

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wieczorek Maciej Prezes Zarządu 2016-08-30 MAB
Giedronowicz Iwona Członek Zarządu 2016-08-30
Manowski Bogdan Członek Zarządu 2016-08-30

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2018-04-09 ARR, MAB, TIM, ELT, BSC, AAT
Kowalczewski Michał Członek RN 2016-04-28 ALI, BKM
Rzemiński Robert Członek RN 2016-04-28
Wieczorek Artur Członek RN 2016-04-28
Wieczorek Urszula Członek RN 2016-04-28

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Giedronowicz Iwona Członek Zarządu 2016-08-30
Manowski Bogdan Członek Zarządu 2016-08-30
Wieczorek Maciej Prezes Zarządu 2016-08-30 MAB

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 297 0
2017 271 0
2015 249 0
2014 258 0
2013 261 0
2012 227 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA