Notowania spółki

Celon Pharma (CLN)

PLCLNPH00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 45,6500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 46,3000 46,8500 41,8000 43,0000 41,7000 -
zmiana -1,40% -2,56% 9,21% 6,16% 9,47% -
WIG (zmiana) -3,24% -1,69% 6,81% 8,17% 6,28% 24,11%
Na tle WIG (pp) 1,84 -0,87 2,40 -2,00 3,19 -
WIG-ESG (zmiana) -3,24% -2,02% 4,66% 6,76% 0,14% -
Na tle WIG-ESG (pp) 1,83 -0,54 4,55 -0,60 9,34 -
mWIG40TR (zmiana) -1,87% 3,16% 13,50% 16,67% 13,99% 41,06%
Na tle mWIG40TR (pp) 0,47 -5,73 -4,28 -10,51 -4,52 -
WIG-LEKI (zmiana) 2,14% 5,56% -0,57% -19,38% 21,18% -
Na tle WIG-LEKI (pp) -3,55 -8,12 9,78 25,55 -11,71 -
WIGdiv (zmiana) -1,72% 0,60% 12,03% 12,84% 16,71% 17,07%
Na tle WIGdiv (pp) 0,32 -3,16 -2,82 -6,68 -7,24 -
WIG-Poland (zmiana) -3,15% -1,62% 6,83% 7,91% 6,33% 24,18%
Na tle WIG-Poland (pp) 1,75 -0,94 2,38 -1,75 3,14 -
InvestorMS (zmiana) -2,11% 2,94% 15,57% 17,90% 30,20% 33,72%
Na tle InvestorMS (pp) 0,71 -5,50 -6,36 -11,74 -20,73 -
mWIG40 (zmiana) -1,91% 3,12% 13,28% 15,38% 11,79% 22,34%
Na tle mWIG40 (pp) 0,51 -5,68 -4,07 -9,22 -2,32 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 054 250 000,00
Free float 23,06%
Liczba akcji 45 000 000
Dywidenda 0,08
Dywidenda (%) 0,0018
Cena / WK 4,63
C / Z 77,92

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 099 250 000,00
Liczba akcji: 45 000 000
Liczba głosów na WZA: 60 000 000
Kapitał akcyjny: 4 500 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 622 713
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,93%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49 622 713
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,70%
Free float: 23,07%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 45 000 000 (100,00%) 60 000 000 (100,00%)
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; NWZ 30 003 531 (66,67%) 45 003 531 (75,01%) CLN
Generali OFE portfel 4 619 182 (10,26%) 4 619 182 (7,69%) OPN, ENT, NVS, MAB, OVO, ENE, INK, CLN, CMP, TOA, ATP, PEP, DADA, ARR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria C - program motywacyjny 2021-02-16 2 000 000 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - subskrypcja publiczna 2015-05-29 15 000 000 0,10 16,33 45 000 000 4 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-29
2016-11-08
2016-12-01
zmiana oznaczenia akcji: seria A1 i A2 2015-03-16 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-05-18
2016-12-01
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA - 30 000 000 0,10 - 30 000 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-29
2014-12-19
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; NWZ 30 003 531 66,67% 45 003 531 75,01% 2021-02-16
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o.; NWZ 30 003 300 66,67% 45 003 300 75,01% 2019-04-23
MetLife OFE portfel 1 474 000 3,27% 1 474 000 2,45% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 466 500 3,25% 1 466 500 2,44% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 75 000 0,17% 75 000 0,13% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 581 510 1,29% 581 510 0,96% 2018-12-31
Generali OFE portfel 4 619 182 10,26% 4 619 182 7,69% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 125 363 0,27% 125 363 0,20% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 349 765 0,77% 349 765 0,58% 2018-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 949 457 2,11% 949 457 1,58% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 44 428 0,10% 44 428 0,07% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 156 866 0,35% 156 866 0,26% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 117 753 0,26% 117 753 0,20% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 1 576 123 3,50% 1 576 123 2,63% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 18 619 0,04% 18 619 0,03% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 215 0,00% 215 0,00% 2018-06-30
Generali OFE NWZ 4 238 713 9,42% 4 238 713 7,06% 2018-04-09
Ipopema TFI SA portfele 1 136 0,00% 1 136 0,00% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 1 555 959 3,46% 1 555 959 2,59% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 449 000 3,22% 1 449 000 2,42% 2017-12-31
NN OFE portfel 1 441 000 3,20% 1 441 000 2,40% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 783 000 1,74% 783 000 1,31% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 742 973 1,65% 742 973 1,24% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 370 000 0,82% 370 000 0,62% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 221 680 0,49% 221 680 0,37% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 153 357 0,34% 153 357 0,26% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 92 553 0,21% 92 553 0,15% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 17 032 0,04% 17 032 0,03% 2017-12-31
Generali OFE wraz z Generali DFE 3 011 754 6,69% 3 011 754 5,02% 2017-10-10
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o. 30 000 000 66,67% 45 000 000 75,00% 2016-11-08
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o. 30 000 000 66,67% 45 000 000 75,00% 2016-10-17
Ogółem 45 000 000 100,00% 60 000 000 100,00% 2016-10-17
Wieczorek Maciej poprzez Glatton sp. z o.o. 30 000 000 100,00% 45 000 000 100,00% 2015-05-18
Ogółem 30 000 000 100,00% 45 000 000 100,00% 2015-05-18

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-06-02 2020-06-19 1,00246 0,08 PLN -
2019-04-30 2019-05-13 1,00582 0,24 PLN -
2017-06-01 2017-06-14 1,00509 0,17 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-01-31 2021-02-16 - NWZ: zmiany w statucie, emisja warrantów serii A i akcji serii C
2020-05-03 2020-05-19 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,08 PLN, zmiany w RN
2019-04-07 2019-04-23 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,24 PLN
2019-04-02 2019-04-18 - ZWZ: odwołane 2019-03-25, wypłata dywidendy - 0,24 PLN
2018-05-07 2018-05-23 - ZWZ: wypłata dywidendy
2018-03-24 2018-04-09 - NWZA: zmiany w RN
2017-05-09 2017-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 0,17 PLN
2017-01-23 2017-02-08 - NWZA: zmiany w statucie, zgoda na nabycie nieruchomości

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wieczorek Maciej Prezes Zarządu 2016-08-30 MAB
Glinka Jacek Wiceprezes Zarządu 2020-06-01
Giedronowicz Iwona Członek Zarządu 2016-08-30

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Galewski Bogusław Członek RN 2021-02-16
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2018-04-09 ARR, TIM, CIG, AAT, HUGE, ROB_C, MAB
Rzemiński Robert Członek RN 2016-04-28
Wieczorek Artur Członek RN 2016-04-28
Wieczorek Urszula Członek RN 2016-04-28

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Glinka Jacek Wiceprezes Zarządu 2020-06-01
Giedronowicz Iwona Członek Zarządu 2016-08-30
Manowski Bogdan Członek Zarządu 2016-08-30 2020-04-29
Wieczorek Maciej Prezes Zarządu 2016-08-30 MAB

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 440 0
2018 297 0
2017 271 0
2015 249 0
2014 258 0
2013 261 0
2012 227 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.