Notowania spółki

Asseco Business Solutions (ABS)

PLABS0000018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 36,8000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 36,9000 35,0000 35,9000 36,3000 33,0000 23,8000
zmiana -0,27% 5,14% 2,51% 1,38% 11,52% 54,62%
WIG (zmiana) -1,41% 4,90% 9,54% 24,00% 53,83% 51,88%
Na tle WIG (pp) 1,14 0,24 -7,04 -22,62 -42,32 2,74
WIGtechTR (zmiana) -0,20% 1,13% 0,64% 6,12% - -
Na tle WIGtechTR (pp) -0,07 4,02 1,86 -4,74 - -
WIGtech (zmiana) -0,20% 1,12% 0,12% 4,12% 6,53% -
Na tle WIGtech (pp) -0,07 4,02 2,39 -2,74 4,99 -
sWIG80dvp (zmiana) 0,00% 1,00% 29,62% 517,61% 123,81% -
Na tle sWIG80dvp (pp) -0,27 4,14 -27,11 -516,23 -112,29 -
sWIG80TR (zmiana) -0,85% 1,62% 5,37% 14,13% 61,94% 77,11%
Na tle sWIG80TR (pp) 0,58 3,52 -2,86 -12,75 -50,42 -22,48
WIGdiv (zmiana) -1,30% 2,01% 5,00% 13,21% 43,56% 42,70%
Na tle WIGdiv (pp) 1,03 3,13 -2,49 -11,83 -32,05 11,92
WIG-Poland (zmiana) -1,37% 5,22% 9,81% 24,27% 53,93% 52,90%
Na tle WIG-Poland (pp) 1,10 -0,08 -7,30 -22,90 -42,42 1,73
InvestorMS (zmiana) -1,37% 2,74% 7,30% 19,92% 56,98% 43,21%
Na tle InvestorMS (pp) 1,10 2,41 -4,80 -18,55 -45,46 11,41
WIG-INFO (zmiana) 0,76% 9,58% 11,52% 23,76% 39,93% 160,37%
Na tle WIG-INFO (pp) -1,03 -4,43 -9,01 -22,38 -28,42 -105,75
sWIG80 (zmiana) -0,85% 1,60% 4,70% 11,43% 56,79% 49,95%
Na tle sWIG80 (pp) 0,58 3,55 -2,19 -10,05 -45,27 4,67

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 229 789 502,40
Free float 30,88%
Liczba akcji 33 418 193
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 229 789 502,40
Liczba akcji: 33 418 193
Liczba głosów na WZA: 33 418 193
Kapitał akcyjny: 167 090 965,00
Cena nominalna akcji: 5,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 098 350
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,12%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 098 350
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,12%
Free float: 30,88%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 33 418 193 (100,00%) 33 418 193 (100,00%)
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 15 528 570 (46,47%) 15 528 570 (46,47%) ABS
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 800 000 (11,37%) 3 800 000 (11,37%) ING, WPL, PEP, ELT, FRO, NVA, CCC, AMB, SNK, SON, ALR, PKO, KTY, DVL, KGH, ARH, KRU, ENE, RVU, AMC, MWT, RMK, ACP, NWG, TAR, BDX, LVC, OVO, ASE, ERB, APT, BFT, PKP, WWL, HRS, DOM, UNI, FMF, SKA, ABE, PEO, ABS, PHN, KGN, FTE, MIL, CIE, ADV, NFT, ABG, DCR, AML, ECH, PKN, CAR, GTC
MetLife PTE SA portfel 3 769 780 (11,28%) 3 769 780 (11,28%) JCA, ABS, CMP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Macrologic SA 2017-10-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-01-02
-
połączenie z Anica System Sa 2009-02-27 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-04-01
-
seria D - akcjonariusze ANICA SYSTEM SA 2008-04-22 4 804 279 5,00 12,00 33 418 193 167 090 965,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-04-30
2008-06-18
seria C - subskrypcja publiczna 2007-07-02 5 600 000 5,00 11,00 28 613 914 143 069 570,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-11-27
2007-12-12
split 1:2 2007-07-02 - 5,00 - 23 013 914 115 069 570,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - połączeniowa 2007-05-21 6 506 957 10,00 14,00 11 506 957 115 069 570,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-07-01
-
zmiana firmy na Asseco Business Solutions SA - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - akcje założycielskie 2001-05-18 5 000 000 10,00 - 5 000 000 50 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2001-07-17
2007-11-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 800 000 11,37% 3 800 000 11,37% 2021-02-25
MetLife PTE SA portfel 3 769 780 11,28% 3 769 780 11,28% 2020-10-13
MetLife PTE SA portfel 4 550 116 13,61% 4 550 116 13,61% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 000 000 2,99% 1 000 000 2,99% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 164 342 0,49% 164 342 0,49% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 567 321 4,69% 1 567 321 4,69% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 526 834 10,55% 3 526 834 10,55% 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 281 943 0,84% 281 943 0,84% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 392 304 1,17% 392 304 1,17% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 404 389 1,21% 404 389 1,21% 2018-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 46 085 0,14% 46 085 0,14% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 578 824 1,73% 578 824 1,73% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 2 347 0,01% 2 347 0,01% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 3 057 0,01% 3 057 0,01% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 21 479 0,06% 21 479 0,06% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 948 589 2,84% 948 589 2,84% 2018-06-30
Uniqa TFI SA portfele 129 144 0,39% 129 144 0,39% 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 492 000 10,45% 3 492 000 10,45% 2018-04-23
PKO TFI SA portfele 626 279 1,87% 626 279 1,87% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 320 0,00% 320 0,00% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 23 470 0,07% 23 470 0,07% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 30 570 0,09% 30 570 0,09% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 34 760 0,10% 34 760 0,10% 2017-12-31
Uniqa TFI SA portfele 125 123 0,37% 125 123 0,37% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 164 000 0,49% 164 000 0,49% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 562 056 4,67% 1 562 056 4,67% 2017-12-31
NN OFE portfel 1 525 000 4,56% 1 525 000 4,56% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 000 000 2,99% 1 000 000 2,99% 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 282 000 0,84% 282 000 0,84% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 389 000 1,16% 389 000 1,16% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 405 000 1,21% 405 000 1,21% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 489 636 1,47% 489 636 1,47% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 468 455 10,38% 3 468 455 10,38% 2017-08-11
MetLife PTE SA 4 500 000 13,47% 4 500 000 13,47% 2017-08-03
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 337 000 9,99% 3 337 000 9,99% 2016-12-31
Asseco Poland SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-12-19
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 15 528 570 46,47% 15 528 570 46,47% 2016-12-19
MetLife PTE SA 4 816 439 14,41% 4 816 439 14,41% 2016-12-13
MetLife PTE SA portfel 4 831 000 14,46% 4 831 000 14,46% 2016-12-13
Aviva OFE Aviva Santander 6 571 636 19,66% 6 571 636 19,66% 2015-04-30
Aviva OFE Aviva Santander 2 116 315 6,33% 2 116 315 6,33% 2013-07-01
Lizon Mariusz 254 954 0,76% 254 954 0,76% 2012-11-05
Masłowski Piotr 985 063 2,94% 985 063 2,94% 2012-08-13
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 061 267 3,17% 1 061 267 3,17% 2012-08-13
Lizon Mariusz 251 759 0,75% 251 759 0,75% 2012-08-13
MetLife PTE SA 4 057 833 12,14% 4 057 833 12,14% 2012-08-13
Lizon Mariusz 245 359 0,73% 245 359 0,73% 2012-05-07
Masłowski Piotr 984 713 2,94% 984 713 2,94% 2011-11-02
Lizon Mariusz 241 459 0,72% 241 459 0,72% 2011-11-02
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 056 500 3,16% 1 056 500 3,16% 2011-11-02
MetLife PTE SA 4 148 090 12,41% 4 148 080 12,41% 2011-09-29
MetLife PTE SA 4 057 833 11,99% 4 057 833 11,99% 2011-06-01
MetLife PTE SA 4 057 833 12,14% 4 057 833 12,14% 2011-06-01
MetLife PTE SA 3 881 772 11,61% 3 881 772 11,61% 2011-05-04
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 000 000 2,99% 1 000 000 2,99% 2010-11-03
Maniecki Maciej 920 728 2,75% 920 728 2,75% 2010-06-30
Lizon Mariusz 240 424 0,71% 240 424 0,71% 2010-05-05
MetLife PTE SA 3 465 603 10,37% 3 465 603 10,37% 2010-03-08
MetLife PTE SA 2 941 603 8,80% 2 941 603 8,80% 2010-03-07
Lizon Mariusz 241 573 0,72% 241 573 0,72% 2010-01-14
NN Investment Partners TFI SA 692 413 2,07% 692 413 2,07% 2009-12-11
MetLife PTE SA 2 079 940 6,22% 2 079 940 6,22% 2009-12-08
Lizon Mariusz 240 424 0,71% 240 424 0,71% 2009-08-24
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 990 840 2,96% 990 840 2,96% 2009-01-26
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 983 791 2,94% 983 791 2,94% 2009-01-15
Ząbek Wiktor 173 802 0,00% 173 802 0,00% 2008-11-06
Rutkowski Romuald 426 828 1,27% 426 828 1,27% 2008-11-06
Frysztak Wojciech 822 650 2,00% 822 650 2,00% 2008-11-06
Frysztak Wojciech 822 650 2,46% 822 650 2,46% 2008-11-06
Dutkowski Marek 394 578 1,00% 394 578 1,00% 2008-11-06
Maciejewski Cezary 546 058 1,00% 546 058 1,00% 2008-11-06
Rutkowski Romuald 426 828 1,00% 426 828 1,00% 2008-11-06
Masłowski Piotr 949 974 2,84% 949 974 2,84% 2008-11-06
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 964 134 2,88% 964 134 2,88% 2008-11-06
Lipińska Małgorzata 48 144 0,00% 48 144 0,00% 2008-11-06
Maciejewski Cezary 546 058 1,63% 546 058 1,63% 2008-11-06
Maniecki Maciej 920 728 2,75% 920 728 2,75% 2008-05-08
Asseco Poland SA 15 528 570 46,46% 15 528 570 46,46% 2008-04-30
Pioneer Pekao IM SA 1 455 000 4,35% 1 455 000 4,35% 2008-04-30
Duch Jacek 460 340 1,00% 460 340 1,00% 2008-04-30
Ogółem 33 418 193 100,00% 33 418 193 100,00% 2008-04-30
NN Investment Partners TFI SA 2 020 000 6,04% 2 020 000 6,04% 2008-04-30
Lipińska Małgorzata 48 144 0,16% 48 144 0,16% 2008-02-19
Dutkowski Marek 394 578 1,37% 394 578 1,37% 2008-02-19
Maciejewski Cezary 546 058 1,90% 546 058 1,90% 2008-02-19
Maniecki Maciej 920 727 3,21% 920 727 3,21% 2008-02-19
Rutkowski Romuald 426 828 1,49% 426 828 1,49% 2008-02-19
Ząbek Wiktor 173 802 0,60% 173 802 0,60% 2008-02-19
Duch Jacek 460 340 1,60% 460 340 1,60% 2008-02-19
NN Investment Partners TFI SA 2 020 000 7,05% 2 020 000 7,05% 2008-02-19
Frysztak Wojciech 822 650 2,87% 822 650 2,87% 2008-02-19
NN Investment Partners TFI SA 1 530 129 5,34% 1 530 129 5,34% 2007-11-27
Pioneer Pekao IM SA 1 455 000 5,08% 1 455 000 5,08% 2007-11-27
Maniecki Maciej 920 728 3,21% 920 728 3,21% 2007-11-27
Asseco Poland SA 15 528 570 54,26% 15 528 570 54,26% 2007-11-27
Ogółem 28 613 914 100,00% 28 613 914 100,00% 2007-11-27
Maniecki Maciej 1 381 022 6,00% 1 381 022 6,00% 2007-07-01
Ogółem 23 013 914 100,00% 23 013 914 100,00% 2007-07-01
Asseco Poland SA 15 528 570 67,47% 15 528 570 67,47% 2007-07-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-06-18 2021-06-29 1,05714 2,00 PLN -
2020-05-19 2020-06-05 1,05294 1,80 PLN -
2019-05-31 2019-06-13 1,05474 1,50 PLN -
2018-05-15 2018-06-05 1,04710 1,30 PLN -
2017-05-12 2017-06-01 1,04047 1,27 PLN -
2016-05-12 2016-06-01 1,05266 1,00 PLN -
2015-05-14 2015-06-01 1,05611 0,85 PLN -
2014-05-14 2014-06-02 1,06633 0,80 PLN -
2013-05-16 2013-06-03 1,07383 0,79 PLN -
2012-05-14 2012-06-01 1,10000 0,96 PLN -
2011-05-16 2011-06-01 1,07143 0,90 PLN -
2010-05-10 2010-05-24 1,08108 0,75 PLN -
2009-05-26 2009-10-06 1,06105 0,42 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-05-24 2021-06-09 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2 PLN, zmiany w RN
2020-04-12 2020-04-28 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,80 PLN
2019-04-27 2019-05-13 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,50 PLN
2018-04-07 2018-04-23 - WZA: wypłata dywidendy - 1,30 PLN
2017-10-10 2017-10-26 - NWZA: połączenie z Macrologic SA
2017-05-06 2017-05-22 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-04-04 2017-04-20 - WZA: wypłata dywidendy - 1,27 PLN, zmiany w RN
2016-04-04 2016-04-20 - WZA: wypłata dywidendy - 1 PLN
2015-04-05 ZWZ 2015-04-21, godzina 12:00:00
2014-03-30 ZWZ 2014-04-15, godzina 12:00:00
2013-11-05 NWZ 2013-11-21, godzina 12:00:00
2013-04-02 ZWZ 2013-04-18, godzina 12:00:00
2012-07-09 NWZ 2012-07-25, godzina 12:00:00
2012-05-07 NWZ 2012-05-23, godzina 12:00:00
2012-04-02 ZWZ 2012-04-18, godzina 12:00:00
2011-10-04 NWZ 2011-10-20, godzina 12:00:00
2011-04-04 ZWZ 2011-04-20, godzina 12:00:00
2010-03-30 ZWZ 2010-04-15, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Barczentewicz, Wojciech Juliusz Prezes Zarządu 2012-07-02 MCL
Masłowski Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-10-09 , MCL
Lizon Mariusz Członek Zarządu 2009-06-24 MCL

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Góral Adam Wiceprzewodniczący RN 2009-06-24 PKM, ACS, ASE, ACP
Kozłowski Rafał Członek RN 2021-06-09
Murawski Marcin Członek RN 2021-06-09 GTC, SWG, APT
Pomianek Zbigniew Członek RN 2007-06-01 ACP
Rutkowski Romuald Członek RN 2017-04-20 MCL
Stępniak Piotr Członek RN 2017-06-01 VRG, MAG, EFL, KRU, KTY

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Enders Andreas Wiceprezes Zarządu 2015-01-01 2020-08-28
Barczentewicz, Wojciech Juliusz Prezes Zarządu 2012-07-02 MCL
Adamski Jarosław Członek Zarządu 2012-07-02 2012-10-05 ITL
Lizon Mariusz Członek Zarządu 2009-06-24 MCL
Barczentewicz, Wojciech Juliusz Wiceprezes Zarządu 2008-10-09 2012-07-01 MCL
Masłowski Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-10-09 , MCL
Dutkowski Marek Wiceprezes Zarządu 2007-06-01 2008-10-09
Frysztak Wojciech Wiceprezes Zarządu 2007-06-01 2009-06-24
Maciejewski Cezary Wiceprezes Zarządu 2007-06-01 2009-06-24
Maniecki Maciej Wiceprezes Zarządu 2007-06-01 2009-06-23
Ząbek Wiktor Wiceprezes Zarządu 2007-06-01 2008-10-09
Lipińska Małgorzata Członek Zarządu 2007-06-01 2008-10-09
Rutkowski Romuald Prezes Zarządu 2007-06-01 2012-06-30 MCL

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2020 906 0
2019 873 0
2017 642 940
2016 604 626
2015 585 0
2014 588 0
2013 580 0
2012 588 0
2011 645 0
2010 680 0
2009 631 665
2008 513 715
2007 468 641
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.