ISBnews ISBnews

Goldman Sachs obniżył prognozę wzrostu PKB Polski

Goldman Sachs obniżył prognozę wzrostu PKB Polski do 3,9% z wcześniej oczekiwanych 5,9% r/r w 2022 r., podał bank.

Cyfrowy Polsat miał 288,9 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.

Cyfrowy Polsat odnotował 288,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 539,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO BP miał 422 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.

PKO Bank Plski odnotował 422 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 1236 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Quercus TFI: Fundusze dłużne poprawią wyniki w II poł. 2022 r.

Fundusze dłużne powinny poprawiać wyniki w II połowie roku, natomiast na rynku akcji pozytywne tendencje mogą się zacząć na przełomie 2022 i 2023 r., uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,95 mld zł

Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe sześciu serii o łącznej wartości 5 946,953 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w wrześniu i listopadzie 2022 r. oraz w styczniu i kwietniu 2023 r. o łącznej wartości 5 149,499 mln zł, podał resort.

Zarząd GPW wycofał akcje Grupy Lotos z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadził do obrotu akcje połączeniowe PKN Orlen w związku z połączeniem z Grupą Lotos, a także wycofał akcje Grupy Lotos z obrotu na rynku regulowanym z dniem 12 sierpnia 2022 r., podał PKN Orlen.

Arctic Paper miało 215,87 mln zł zysku netto w II kw. 2022 r.

Arctic Paper odnotował 215,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 18,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Goldman Sachs obniżył prognozę ceny złota

Analitycy Goldman Sachs obniżyli prognozę ceny złota do 1 900 USD/toz w perspektywie 12-miesięcznej, podała instytucja. Poprzednio Goldman Sachs prognozował cenę złota na 2 500 USD/toz.

Passus złożył do KNF wniosek o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu

Passus złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Przeniesienie notowań SimFabric na rynek główny GPW nastąpi 12 sierpnia

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o dopuszczeniu i wprowadzenia akcji SimFabric do obrotu na głównym rynku od 12 sierpnia br. po przeniesieniu notowań z NewConnect, podała spółka.