ISBnews ISBnews

Kruk miał wstępnie 256 mln zł zysku netto w IV kw. 2023 r.

Grupa Kruk zanotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 256 mln zł w IV kw. 2023 r., a wstępna EBITDA gotówkowa Grupy wyniosła 484 mln zł, podała spółka prezentując wstępne szacunkowe dane.

Orlen miał 7,35 mld zł zysku netto, 13,03 mld zł zysku EBITDA LIFO w IV kw. 2023 r.

Orlen odnotował 7 353 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 18 593 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Pekao miał 1723 mln zł zysku netto, 23,5% ROE w IV kw. 2023 r.

Bank Pekao odnotował 1 723 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 885 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

GUS: Płace w firmach wzrosły o 12,8% r/r, zatrudnienie spadło o 0,2% r/r w styczniu

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w styczniu br. wzrosło o 12,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS: Produkcja przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,6% r/r w I; konsensus: +3,1% r/r

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,6% r/r w styczniu 2024 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,3%.

Echo chce rozpocząć ofertę publiczną obligacji serii S2 o wartości do 70 mln zł 21 lutego

Echo Investment chce rozpocząć 21 lutego br. ofertę publiczną do do 700 000 obligacji serii S2 w kwocie do 70 mln zł w ramach V programu emisji obligacji (do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro), podała spółka.

PCC Rokita zdecydował o emisji obligacji serii HC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł

PCC Rokita zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji serii HC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VIII programu emisji obligacji, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2023 r.

Ireneusz Sitarski delegowany do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu Orlenu

Rada nadzorcza Orlenu delegowała Ireneusza Sitarskiego do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, podała spółka. Decyzja rady zacznie obowiązywać od 17 lutego br. i jest następstwem złożenia rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej Tomasza Sójki z dniem 16 lutego br.

Prezes Suneksu sprzedał w ABB 2 mln akcji spółki po cenie 12 zł za sztukę

Prezes i akcjonariusz Suneksu Romuald Kalyciok poinformował o zakończeniu procesu ABB (przyśpieszona budowa księgi popytu). Liczba sprzedanych akcji wyniosła 2 mln co stanowi 9,86% kapitału zakładowego spółki, a cena sprzedaży została ustalona na 12 zł, podała spółka.

GUS: PKB wzrósł o 1 proc. rdr w IV kw. 2023 r. wg szybkiego szacunku

Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 1% r/r w IV kw. 2023 r. wobec 0,5% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.