Ewa Szlachetka

Ujawnienia w ESRS dotyczące łańcucha wartości

Przepisy CSRD wymagają, aby w pewnym zakresie przedstawić informacje dotyczące łańcucha wartości przedsiębiorstwa, tak w jego górnej części (np. dostawcy), jak również w dolnej (np. dystrybutorzy, klienci).

Ład korporacyjny w kontekście standardów raportowania ESG

Raportowanie ESG uwrażliwia spółki na kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. O ile dwa pierwsze obszary wydają się spójne w zakresie ram raportowania, warto przyjrzeć się kwestiom wchodzącym w zakres obszaru G.

Aktualne regulacje i nadchodzące zmiany dotyczące luki płacowej

W najbliższych latach spółki będą musiały zmierzyć się ze zmianami w raportowaniu luki płacowej. Konieczne będzie publikowanie tego wskaźnika w sposób pozwalający na jego porównanie z innymi uczestnikami rynku.

Dual-listing – podwójny problem czy podwójna  szansa

Polityka Unii Europejskiej promująca transgraniczny przepływ kapitału pozwala na notowanie akcji spółek na wielu rynkach równocześnie. Regulacje prawne sprzyjają przedsiębiorstwom i ich zarządy coraz częściej podejmują decyzje o dual-listingu

Omnibusy w praktyce, czyli zmiany z perspektywy spółek i inwestorów

Od 1 stycznia obowiązują przepisy regulujące instytucję rachunków zbiorczych (omnibus accounts), które istotnie zmieniły strukturę ewidencji papierów wartościowych na polskim rynku kapitałowym. Przepisy te pozostawały w próżni, oczekując na zmiany w regulacjach Krajowego Depozytu?Papierów Wartościowych.

Akcja promocyjna – nadzorca przygotowany do starcia

Prawo › KNF może zastosować szereg środków nadzoru w przypadku naruszenia obowiązków przy prowadzeniu akcji promocyjnej.

Kto odpowiada za prospekt emisyjny?

Formuła procesu zbiorowego doskonale nadaje się do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za wady w prospekcie. Jest łatwiejsza i tańsza dla powodów oraz umożliwia udział w procesie nawet tym inwestorom, którzy ponieśli straty na tyle małe, że sami nie zdecydowaliby się na pójście do sądu

Akcja informacyjna z ograniczeniami

Po ostatniej nowelizacji w Prawie o publicznym obrocie znalazły się przepisy o akcji informacyjnej dotyczącej papierów wartościowych. Powinny je poznać wszystkie spółki, które tak licznie oferują ostatnio walory giełdowym inwestorom lub które oferty mają w planach.

Europejska dyrektywa o prospekcie

Do połowy przyszłego roku kraje Unii Europejskiej powinny dostosować ustawodawstwo do postanowień dyrektywy o prospekcie z 2003 r. W szczególnych przypadkach przewidziane są jednak nawet ośmioletnie okresy przejściowe.