Notowania spółki

X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB)

PLXTRDM00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 20,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 20,1000 16,2000 16,5000 25,5000 3,8900 -
zmiana -0,50% 23,46% 21,21% -21,57% 414,14% -
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 0,48 20,84 1,44 -32,47 416,36 -
WIG-ESG (zmiana) -0,89% 1,81% 21,13% 10,21% -7,79% -
Na tle WIG-ESG (pp) 0,40 21,64 0,08 -31,78 421,93 -
mWIG40TR (zmiana) 0,28% 8,42% 18,96% 15,49% 4,25% 47,50%
Na tle mWIG40TR (pp) -0,78 15,04 2,25 -37,05 409,89 -
WIGdiv (zmiana) -0,01% 6,28% 19,42% 18,41% 7,50% 25,27%
Na tle WIGdiv (pp) -0,49 17,18 1,80 -39,98 406,64 -
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,53 21,03 1,66 -32,18 416,46 -
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -1,72 13,46 0,72 -36,52 393,44 -
mWIG40 (zmiana) 0,28% 8,26% 18,79% 14,06% 2,28% 27,48%
Na tle mWIG40 (pp) -0,78 15,19 2,42 -35,62 411,85 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 347 672 700,00
Free float 33,01%
Liczba akcji 117 383 635
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 347 672 700,00
Liczba akcji: 117 383 635
Liczba głosów na WZA: 117 383 635
Kapitał akcyjny: 5 869 181,75
Cena nominalna akcji: 0,05
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 629 794
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,99%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78 629 794
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,99%
Free float: 33,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 117 383 635 (100,00%) 117 383 635 (100,00%)
XXZW Investment Group SA ZWZ 78 629 794 (66,99%) 78 629 794 (66,99%) XTB

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2015-09-02 16 433 709 0,05 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-29
2016-05-06
split 1:365 2015-09-02 - 0,05 - 117 383 635 5 869 181,75 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-29
-
akcje zwykłe - 321 599 18,25 - 321 599 5 869 181,75 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-09-22
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Systexan S.a.r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2020-05-06
Quercus TFI SA portfele 5 780 851 4,92% 5 780 851 4,92% 2020-04-28
Systexan S.a.r.l. 19 837 948 16,90% 19 837 948 16,90% 2020-04-24
AXA Polska OFE portfel 575 000 0,48% 575 000 0,48% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 456 267 1,24% 1 456 267 1,24% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 702 137 0,59% 702 137 0,59% 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 6 243 759 5,32% 6 243 759 5,32% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 78 281 0,07% 78 281 0,07% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 203 156 0,17% 203 156 0,17% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 98 0,00% 98 0,00% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 101 0,00% 101 0,00% 2018-06-30
XXZW Investment Group SA ZWZ 78 629 794 66,99% 78 629 794 66,99% 2018-04-10
Quercus TFI SA portfele 3 768 105 3,21% 3 768 105 3,21% 2017-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 243 759 5,32% 6 243 759 5,32% 2017-10-16
XXZW Investment Group SA 78 446 216 66,83% 78 446 216 66,83% 2016-04-29
Systexan S.a.r.l. 22 302 960 19,00% 22 302 960 19,00% 2016-04-13
XXZW Investment Group SA 94 879 925 80,83% 94 879 925 80,83% 2016-04-13
Ogółem 117 383 635 100,00% 117 383 635 100,00% 2015-09-29

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-04-30 2020-05-15 1,02740 0,24 PLN
2019-04-25 2019-05-10 1,04337 0,17 PLN -
2018-12-11 2018-12-18 1,07675 0,35 PLN zaliczka
2017-05-05 2017-05-23 1,04061 0,32 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2016-05-06 XTR1 - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-04-04 2020-04-20 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,24 PLN
2019-03-30 2019-04-15 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,17 PLN
2018-03-25 2018-04-10 - WZA: podział zysku, pokrycie straty
2017-04-08 2017-04-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,32 PLN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Arnaout Omar Prezes Zarządu 2017-03-23
Kaczmarzyk Filip Członek Zarządu 2017-01-10
Kubacki Jakub Członek Zarządu 2018-04-25
Przybylski Andrzej Członek Zarządu 2018-08-29
Szejko Paweł Członek Zarządu 2015-01-28

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Leonkiewicz Jakub Przewodniczący RN 2017-05-30 HDR
Baszczyński Łukasz Członek RN 2015-11-09
Grabowicz Grzegorz Członek RN 2018-11-10 MAB
Jasik Jarosław Członek RN 2015-11-09
Zabłocki Bartosz Członek RN 2015-11-09

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Przybylski Andrzej Członek Zarządu 2018-08-29
Kubacki Jakub Członek Zarządu 2018-04-25
Arnaout Omar Prezes Zarządu 2017-03-23
Kaczmarzyk Filip Członek Zarządu 2017-01-10
Zabłocki Jakub Prezes Zarządu 2017-01-10 2017-04-10
Arnaout Omar Wiceprezes Zarządu 2017-01-10 2017-03-22
Malý Jakub Prezes Zarządu 2016-06-28 2017-01-10
Szejko Paweł Członek Zarządu 2015-01-28
Frańczak Paweł Członek Zarządu 2013-06-28 2018-04-25
Malý Jakub Prezes Zarządu 2013-06-28 2016-06-27

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 343 391
2017 350 388
2015 216 392
2014 186 329
2013 179 308
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.