Notowania spółki

Wielton (WLT)

PLWELTN00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 7,8500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 8,0300 6,0200 3,7250 4,6300 7,2500 6,3800
zmiana -2,24% 30,40% 110,74% 69,55% 8,28% 23,04%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) -1,26 27,78 90,97 58,65 10,50 -10,10
sWIG80TR (zmiana) 1,18% 11,91% 26,45% 18,08% 38,28% 64,05%
Na tle sWIG80TR (pp) -3,42 18,49 84,29 51,47 -30,00 -41,01
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) -1,21 27,98 91,18 58,94 10,60 -10,00
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -3,46 20,41 90,24 54,59 -12,42 -13,57
sWIG80 (zmiana) 1,18% 11,88% 25,85% 16,72% 34,88% 40,00%
Na tle sWIG80 (pp) -3,42 18,52 84,89 52,83 -26,61 -16,96

Dane rynkowe

Kapitalizacja 473 943 750,00
Free float 32,60%
Liczba akcji 60 375 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 473 943 750,00
Liczba akcji: 60 375 000
Liczba głosów na WZA: 60 375 000
Kapitał akcyjny: 12 075 000,00
Cena nominalna akcji: 0,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 690 392
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,39%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 690 392
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,39%
Free float: 32,61%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 60 375 000 (100,00%) 60 375 000 (100,00%)
Forum 109 FIZ poprzez MP Inwestors S.à r.l. 22 714 618 (37,62%) 22 714 618 (37,62%) WLT
MPSZ sp. z o.o. 8 058 300 (13,35%) 8 058 300 (13,35%) WLT
Tylkowski Łukasz 5 870 018 (9,72%) 5 870 018 (9,72%) WLT
Vesta FIZ AN bezpośrednio, wraz z Vestafreenbiz sp. z o.o. 4 047 456 (6,70%) 4 047 456 (6,70%) WLT

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Wielton Investment sp. z o.o. 2020-03-12 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja publiczna 2007-06-15 10 000 000 0,20 7,00 60 375 000 12 075 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2008-01-15
2008-02-07
split 1:5 2007-05-14 - 0,20 - 50 375 000 10 075 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2006-09-07 3 705 000 1,00 2,97 10 075 000 10 075 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2006-10-03
2008-02-07
seria A, B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2002-11-06 2 000 000 1,00 1,00 2 000 000 2 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-31
2002-12-31
2008-02-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Vesta FIZ AN bezpośrednio, wraz z Vestafreenbiz sp. z o.o. 4 047 456 6,70% 4 047 456 6,70% 2020-11-27
Forum 109 FIZ poprzez MP Inwestors S.à r.l. 22 714 618 37,62% 22 714 618 37,62% 2020-09-17
MP Inwestors SC sp. poprzez MP Investors FIZ AN 0 0,00% 0 0,00% 2020-09-17
Vesta FIZ AN bezpośrednio, wraz z Vestafreenbiz sp. z o.o. 4 328 348 7,17% 4 328 348 7,17% 2019-12-23
Allianz Polska OFE portfel 855 000 1,41% 855 000 1,41% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 760 000 1,26% 760 000 1,26% 2018-12-31
NN OFE portfel 2 749 134 4,55% 2 749 134 4,55% 2018-12-31
Millennium TFI SA portfele 26 862 0,04% 26 862 0,04% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 29 656 0,05% 29 656 0,05% 2018-06-30
Altus SA portfele 321 284 0,53% 321 284 0,53% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 51 893 0,09% 51 893 0,09% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 145 235 0,24% 145 235 0,24% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 89 983 0,15% 89 983 0,15% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 25 0,00% 25 0,00% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 2 512 451 4,16% 2 512 451 4,16% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 10 0,00% 10 0,00% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 6 289 0,01% 6 289 0,01% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 419 919 0,70% 419 919 0,70% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 422 502 0,70% 422 502 0,78% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 77 477 0,13% 77 477 0,14% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 145 235 0,24% 145 235 0,27% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 226 334 0,38% 226 334 0,42% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 271 614 0,45% 271 614 0,50% 2017-12-31
Altus SA portfele 309 284 0,51% 309 284 0,57% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 378 975 0,63% 378 975 0,70% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 751 334 1,24% 751 334 1,38% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 2 785 255 4,61% 2 785 255 5,11% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 459 000 0,76% 459 000 0,84% 2017-12-31
NN OFE portfel 2 742 000 4,54% 2 742 000 5,03% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 853 000 1,41% 853 000 1,57% 2017-12-31
Aviva Investors Poland SA 3 001 140 4,97% 3 001 140 4,97% 2017-05-29
Vesta FIZ AN 5 000 000 8,28% 5 000 000 8,28% 2016-12-20
Aviva Investors Poland SA ZWZ 3 999 775 6,62% 3 999 775 6,62% 2016-06-06
Copernicus Capital TFI SA przez fundusze inwestycyjne 6 445 832 10,00% 6 445 832 10,00% 2016-05-25
Copernicus Capital TFI SA przez fundusze inwestycyjne 6 445 832 10,68% 6 445 832 10,68% 2016-05-25
Tylkowski Łukasz 5 870 018 9,72% 5 870 018 9,72% 2016-05-20
MPSZ sp. z o.o. 8 058 300 13,35% 8 058 300 13,35% 2016-01-20
MP Inwestors SC sp. 0 0,00% 0 0,00% 2015-06-08
MP Inwestors SC sp. poprzez MP Investors FIZ AN 22 714 618 37,62% 22 714 618 37,62% 2015-06-08
MP Inwestors SC sp. 22 714 618 37,62% 22 714 618 37,62% 2015-06-03
Copernicus Capital TFI SA przez fundusze inwestycyjne 7 949 332 13,16% 7 949 332 13,16% 2015-03-30
Ipopema TFI SA 170 619 0,28% 170 619 0,28% 2014-10-31
Vesta FIZ AN 5 551 298 9,19% 5 551 298 9,19% 2014-07-30
Prozner Jakub 2 394 534 3,96% 2 394 534 3,96% 2014-07-30
Vesta FIZ AN 6 445 832 10,68% 6 445 832 10,68% 2014-07-30
Aviva Investors Poland SA 3 152 494 5,22% 3 152 494 5,22% 2013-10-23
Prozner Jakub 8 445 832 13,98% 8 445 832 13,98% 2013-10-21
NN Investment Partners TFI SA 3 009 568 4,98% 3 009 568 4,98% 2013-08-08
NN Investment Partners TFI SA 3 019 905 5,00% 3 019 905 5,00% 2013-07-31
Prozner Jakub 9 645 832 15,97% 9 645 832 15,97% 2013-06-11
NN Investment Partners TFI SA 2 516 576 4,16% 2 516 576 4,16% 2012-07-27
NN Investment Partners TFI SA 3 063 704 5,07% 3 063 704 5,07% 2012-07-26
Śniatała Tomasz 33 010 0,00% 33 010 0,00% 2012-05-15
Śniatała Tomasz 33 010 0,05% 33 010 0,05% 2012-05-15
Golec Mariusz 79 860 0,00% 79 860 0,00% 2011-11-14
Golec Mariusz 79 860 0,13% 79 860 0,13% 2011-11-14
Tylkowski Łukasz 6 500 850 10,76% 6 500 850 10,76% 2011-11-14
Masłowski Włodzimierz 88 120 0,14% 88 120 0,14% 2011-11-14
Masłowski Włodzimierz 88 120 0,00% 88 120 0,00% 2011-11-14
Tylkowski Łukasz 6 500 850 10,00% 6 500 850 10,00% 2011-11-14
Szczepek, Jarosław Andrzej 27 828 0,00% 27 828 0,00% 2011-11-14
Śniatała Tomasz 26 921 0,04% 26 921 0,04% 2011-11-14
Szczepek, Jarosław Andrzej 27 828 0,04% 27 828 0,04% 2011-11-14
Tylkowski Łukasz 6 500 850 10,76% 6 500 850 10,76% 2011-09-30
NN Investment Partners TFI SA 3 455 887 5,72% 3 455 887 5,72% 2011-01-14
NN Investment Partners TFI SA 3 170 987 5,25% 3 170 987 5,25% 2011-01-14
NN Investment Partners TFI SA 3 170 987 5,25% 3 170 987 5,25% 2010-08-31
NN Investment Partners TFI SA 3 137 762 5,19% 3 137 762 5,19% 2010-05-31
Masłowski Włodzimierz 60 570 0,10% 60 570 0,10% 2010-05-17
Gońda Paweł 62 100 0,00% 62 100 0,00% 2010-03-08
Prozner Ryszard 0 0,00% 0 0,00% 2010-03-01
Golec Mariusz 50 660 0,08% 50 660 0,08% 2010-03-01
Ipopema TFI SA przez Ipopema 1 FIZAN 22 714 618 37,62% 22 714 618 37,62% 2010-02-12
Ipopema TFI SA przez Ipopema 1 FIZAN 24 300 000 40,24% 24 300 000 40,24% 2009-12-08
Prozner Ryszard 8 962 0,01% 8 962 0,01% 2009-06-30
Półgrabia Krzysztof 0 0,00% 0 0,00% 2008-08-04
Półgrabia Krzysztof 33 000 0,05% 33 000 0,05% 2008-05-05
Półgrabia Krzysztof 45 000 0,07% 45 000 0,07% 2008-02-14
Golec Mariusz 57 010 0,09% 57 010 0,09% 2008-02-14
Gońda Paweł 62 100 0,10% 62 100 0,10% 2008-02-14
Masłowski Włodzimierz 62 100 0,10% 62 100 0,10% 2008-02-14
Szataniak Paweł 4 029 150 6,67% 4 029 150 6,67% 2007-11-28
Ogółem 60 375 000 100,00% 60 375 000 100,00% 2007-11-28
Tylkowski Łukasz 7 650 850 12,67% 7 650 850 12,67% 2007-11-28
Ipopema TFI SA przez Ipopema 1 FIZAN 25 000 000 41,40% 25 000 000 41,40% 2007-11-28
Szataniak Mariusz 4 029 150 6,67% 4 029 150 6,67% 2007-11-28
Prozner Jakub 9 665 850 16,00% 9 665 850 16,00% 2007-11-28
Ipopema TFI SA przez Ipopema 1 FIZAN 25 000 000 49,62% 25 000 000 49,62% 2007-10-31
Prozner Jakub 9 665 850 19,18% 9 665 850 19,18% 2007-10-31
Tylkowski Łukasz 7 650 850 15,18% 7 650 850 15,18% 2007-10-31
Szataniak Paweł 4 029 150 7,99% 4 029 150 7,99% 2007-10-31
Szataniak Mariusz 4 029 150 7,99% 4 029 150 7,99% 2007-10-31
Ogółem 50 375 000 100,00% 50 375 000 100,00% 2007-10-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-18 2019-06-27 1,03729 0,33 PLN -
2018-05-30 2018-08-29 - 0,15 PLN II rata
2018-05-30 2018-06-20 1,01832 0,10 PLN I rata
2017-06-12 2017-06-26 1,01424 0,25 PLN -
2016-08-05 2016-12-14 - 0,06 PLN II rata
2016-08-05 2016-08-18 1,01739 0,10 PLN I rata
2015-07-31 2015-12-10 - 0,14 PLN II rata
2015-07-31 2015-08-21 1,03343 0,10 PLN I rata
2014-07-31 2014-12-10 - 0,10 PLN II rata
2014-07-31 2014-08-22 1,04957 0,19 PLN I rata
2013-08-19 2013-12-20 - 0,11 PLN II rata
2013-08-19 2013-09-02 1,04888 0,13 PLN I rata
2012-08-03 2012-08-24 1,07407 0,20 PLN -
2009-07-21 2009-08-05 1,06723 0,24 PLN -
2008-07-09 2008-07-24 1,03022 0,22 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-21 2020-07-07 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie
2020-02-25 2020-03-12: NWZ - połączenie z Wielton Investment Sp. z o.o.
2019-05-25 2019-06-10 - ZWZ: wypłata dywidendy, zmiany w statucie
2019-01-23 2019-02-08 - NWZ: zgoda na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
2018-04-10 2018-04-26 - WZA: wypłata dywidendy
2017-05-21 2017-06-06 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2016-05-21 2016-06-06 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w statucie
2015-06-13 2015-06-29 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 13:00:00
2013-06-04 ZWZ 2013-06-20, godzina 13:00:00
2012-05-21 ZWZ 2012-06-06, godzina 12:30:00
2011-06-12 ZWZ 2011-06-28, godzina 14:00:00
2010-06-07 ZWZ 2010-06-23, godzina 14:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szataniak Paweł Prezes Zarządu 2020-07-01 PMP
Golec Mariusz Wiceprezes Zarządu 2020-07-01
Kamiński, Piotr Maciej Wiceprezes Zarządu 2020-07-01 IDA, PMP
Kuś Piotr Wiceprezes Zarządu 2020-07-01
Masłowski Włodzimierz Członek Zarządu 2020-07-01
Mowczan Andrzej Członek Zarządu 2020-07-01
Śniatała Tomasz Członek Zarządu 2020-07-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Frąckowiak Waldemar Przewodniczący RN 2020-07-01 PMP
Szataniak Mariusz Wiceprzewodniczący RN 2006-10-06 PMP
Półgrabia Krzysztof Sekretarz RN 2005-09-27 PMP
Tylkowski Krzysztof Członek RN 2006-10-06
Uhl Tadeusz Członek RN 2015-06-29

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Golec Mariusz Wiceprezes Zarządu 2020-07-01
Szataniak Paweł Prezes Zarządu 2020-07-01 PMP
Kamiński, Piotr Maciej Wiceprezes Zarządu 2020-07-01 IDA, PMP
Kuś Piotr Wiceprezes Zarządu 2020-07-01
Masłowski Włodzimierz Członek Zarządu 2020-07-01
Mowczan Andrzej Członek Zarządu 2020-07-01
Śniatała Tomasz Członek Zarządu 2020-07-01
Bogaczyński Piotr Członek Zarządu 2019-03-18 2020-03-31
Masłowski Włodzimierz Wiceprezes Zarządu 2015-06-29 2020-06-30
Golec Mariusz Prezes Zarządu 2015-06-29 2020-06-30
Masłowski Włodzimierz Członek Zarządu 2014-12-01 2015-06-28
Hajek Thomas Wiceprezes Zarządu 2014-12-01 2016-03-04
Śniatała Tomasz Wiceprezes Zarządu 2010-10-14 2020-06-30
Szczepek, Jarosław Andrzej Prezes Zarządu 2010-08-09 2015-06-29
Masłowski Włodzimierz Wiceprezes Zarządu 2010-08-09 2014-11-30
Śniatała Tomasz Członek Zarządu 2010-03-09 2010-10-13
Gońda Paweł Wiceprezes Zarządu 2006-11-06 2010-03-08 PLT
Golec Mariusz Wiceprezes Zarządu 2004-11-22 2015-06-28
Masłowski Włodzimierz Prezes Zarządu 2004-11-22 2010-08-08

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 1 895 3 559
2018 1 895 3 559
2017 1 469 2 288
2016 1 329 1 788
2015 1 232 1 301
2014 1 238 1 323
2011 814 1 064
2009 644 644
2008 677 0
2007 692 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.