Notowania spółki

UniCredit (UCG)

IT0005239360

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 45,9900 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 42,5500 37,9500 38,0000 37,3400 28,7000 -
zmiana 8,08% 21,19% 21,03% 23,17% 60,24% -
WIG (zmiana) 0,21% 3,46% 4,75% 19,85% 40,34% 32,91%
Na tle WIG (pp) 7,88 17,73 16,28 3,32 19,91 -
WIG-BANKI (zmiana) -0,42% 7,58% 11,59% 34,32% 62,04% 0,62%
Na tle WIG-BANKI (pp) 8,50 13,61 9,44 -11,15 -1,80 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja -94 633 875 623,07
Free float 94,98%
Liczba akcji 2 237 261 803
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: -94 633 875 623,07
Liczba akcji: 2 237 261 803
Liczba głosów na WZA: 2 243 550 408
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,01%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 112 561 154
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,01%
Free float: 94,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 2 243 550 408 (100,00%) 2 243 550 408 (100,00%)
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 (5,01%) 112 561 154 (5,01%) UCG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
obniżenie kapitału 2021-04-15 -1 400 047 460 - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
podwyższenie kapitału - - - - 2 243 550 408 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2021-03-30
-
podwyższenie kapitału - 7 085 138 - - 2 237 261 803 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-03-20
-
podwyższenie kapitału 2018-02-01 3 519 352 - - 2 230 176 665 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-04-09
-
konwersja akcji oszczędnościowych na akcje zwykłe - - - - 2 226 657 313 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-12
-
prawo poboru 352:1 2017-12-04 6 304 964 - 16,34 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe - 1 034 172 - - 2 225 945 295 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-04-06
-
akcje zwykłe - prawo poboru 5:13 - 1 606 876 817 - 8,09 2 224 911 123 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-03-05
-
scalenie akcji 10:1 2017-01-17 - - - 618 034 306 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2017-01-26
akcje zwykłe 2016-04-14 198 690 925 - - 6 180 343 073 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-05-05
-
akcje zwykłe 2016-02-09 11 993 660 - - 5 981 652 148 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-03-04
-
akcje zwykłe - 103 880 025 - - 5 969 658 488 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-06-10
-
akcje zwykłe - 5 865 778 463 - - 5 865 778 463 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2014-06-10
akcje zwykłe 2013-03-15 2 097 587 - - 5 791 633 617 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-25
2013-05-31
akcje zwykłe 2012-03-27 84 023 - - 5 789 536 030 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-04-06
2013-05-31
akcje zwykłe - 9 203 428 - - 5 789 452 007 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-02-01
2012-02-28
akcje zwykłe - 3 850 399 510 - - 5 780 248 579 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2012-02-03
scalenie akcji 10:1 2011-12-14 - - - 1 929 849 069 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-12-21
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,01% 112 561 154 5,01% 2021-03-30
Ogółem 2 243 550 408 100,00% 2 243 550 408 100,00% 2021-03-30
Ogółem 2 237 261 803 100,00% 2 237 261 803 100,00% 2020-03-20
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 112 561 154 5,03% 112 561 154 5,03% 2020-03-20
Aegon OFE portfele 1 548 386 0,07% 1 548 386 0,07% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 10 756 346 0,48% 10 756 346 0,48% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 56 809 0,00% 56 809 0,00% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 137 257 0,00% 137 257 0,00% 2018-12-31
Generali OFE portfel 216 629 0,00% 216 629 0,00% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 719 073 0,03% 719 073 0,03% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 012 486 0,04% 1 012 486 0,04% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 187 693 0,05% 1 187 693 0,05% 2018-12-31
NN OFE portfel 4 386 823 0,19% 4 386 823 0,19% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 849 000 0,04% 849 000 0,04% 2018-04-09
Aegon OFE portfel 1 433 000 0,06% 1 433 000 0,06% 2018-04-09
MetLife OFE portfel 137 000 0,01% 137 000 0,01% 2018-04-09
Ogółem 22 301 766 656 100,00% 22 301 766 656 100,00% 2018-04-09
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,05% 112 561 154 5,05% 2018-04-09
Ogółem 2 230 176 665 100,00% 2 230 176 665 100,00% 2018-04-09
NN OFE portfel 4 384 000 0,20% 4 384 000 0,20% 2018-04-09
Allianz Polska OFE portfel 709 000 0,03% 709 000 0,03% 2018-04-09
PZU OFE Złota Jesień portfel 9 440 000 0,42% 9 440 000 0,42% 2018-04-09
OFE Pocztylion portfel 57 000 0,00% 57 000 0,00% 2018-04-09
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 184 000 0,05% 1 184 000 0,05% 2018-04-09
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,06% 112 561 154 5,06% 2018-03-12
Ogółem 2 226 657 313 100,00% 2 226 657 313 100,00% 2018-03-12
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 561 154 5,06% 112 561 154 5,06% 2017-12-04
Aabar Luxembourg s.a.r.l. NWZ 112 141 176 5,04% 112 141 176 5,04% 2017-04-20
Ogółem 2 225 945 295 100,00% 2 225 945 295 100,00% 2017-04-06
Ogółem 2 224 911 123 100,00% 2 224 911 123 100,00% 2017-03-05
Ogółem 617 781 817 100,00% 617 781 817 100,00% 2017-01-26
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 29 991 260 4,85% 29 991 260 4,85% 2017-01-26
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 5,00% 299 912 608 5,00% 2016-05-05
Ogółem 6 180 343 073 100,00% 6 180 343 073 100,00% 2016-05-05
Ogółem 5 981 652 148 100,00% 5 981 652 148 100,00% 2016-03-04
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 5,01% 299 912 608 5,01% 2016-03-04
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 299 912 608 5,02% 299 912 608 5,02% 2015-09-18
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 5,08% 303 710 575 5,08% 2015-06-10
Ogółem 5 969 658 488 100,00% 5 969 658 488 100,00% 2015-06-10
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 296 417 767 4,96% 296 417 767 4,96% 2015-06-10
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 296 417 767 5,05% 296 417 767 5,05% 2015-05-13
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 294 600 000 5,02% 294 600 000 5,02% 2014-06-10
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 4,94% 290 000 000 4,94% 2014-06-10
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 5,17% 303 710 575 5,17% 2014-06-10
Ogółem 5 865 778 463 100,00% 5 865 778 463 100,00% 2014-06-10
BlackRock Inc. 303 710 575 5,17% 303 710 575 5,17% 2014-06-10
BlackRock Inc. wraz z podmiotami zależnymi 303 710 575 5,00% 303 710 575 5,00% 2014-06-10
BlackRock Inc. 303 710 575 5,24% 303 710 575 5,24% 2014-03-07
Ogółem 5 791 633 617 100,00% 5 791 633 617 100,00% 2013-03-25
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 376 200 000 6,49% 376 200 000 6,49% 2013-03-25
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 5,00% 290 000 000 5,00% 2013-03-25
BlackRock Inc. 284 851 460 4,92% 284 851 460 4,92% 2013-03-11
BlackRock Inc. 291 461 733 5,03% 291 461 773 5,03% 2013-01-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 290 000 000 5,00% 290 000 000 5,00% 2012-07-31
Pamplona Capital Management LLP poprzez PGFF Luxembourg S.à.r.l. 289 476 801 5,00% 289 476 801 5,00% 2012-06-27
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 376 200 000 6,49% 376 200 000 6,49% 2012-05-01
Mediobanca SpA 0 0,00% 0 0,00% 2012-05-01
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74% 101 129 378 1,74% 2012-04-06
Ogółem 5 789 536 030 100,00% 5 789 536 030 100,00% 2012-04-06
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74% 101 129 378 1,74% 2012-02-03
Ogółem 5 780 248 579 100,00% 5 780 248 579 100,00% 2012-02-03
Mediobanca SpA 101 129 378 1,74% 101 129 378 1,74% 2012-02-01
Ogółem 5 789 452 007 100,00% 5 789 452 007 100,00% 2012-02-01
Mediobanca SpA 101 129 378 5,24% 101 129 378 5,24% 2012-01-02
Ogółem 1 929 849 069 100,00% 1 929 849 069 100,00% 2012-01-02
Ogółem 1 929 849 069 100,00% 19 298 490 693 100,00% 2012-01-02
Mediobanca SpA 1 011 293 781 5,24% 1 011 293 781 5,24% 2011-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 811 550 000 4,20% 811 550 000 4,20% 2011-09-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 4,00% 962 000 000 4,00% 2011-06-30
Central Bank of Libya 961 421 874 4,00% 961 421 874 4,00% 2011-06-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 894 149 221 4,63% 894 149 221 4,63% 2011-06-30
Central Bank of Libya 961 421 874 4,98% 961 421 874 4,98% 2011-06-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 4,98% 962 000 000 4,98% 2011-06-30
Ogółem 19 298 490 693 100,00% 19 298 490 693 100,00% 2011-06-30
Mediobanca SpA 991 211 860 5,13% 991 211 860 5,13% 2011-06-30
Aabar Luxembourg s.a.r.l. 962 000 000 5,73% 962 000 000 5,73% 2010-09-30
Loli Giorgio 0 0,00% 0 0,00% 2010-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 894 149 221 5,32% 894 149 221 5,32% 2010-08-26
Gutty Gianfranco 60 000 0,00% 60 000 0,00% 2010-03-31
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 960 640 608 5,72% 960 640 608 5,72% 2010-03-31
Central Bank of Libya 961 421 874 5,72% 961 421 874 5,72% 2010-03-31
Bellei Franco 20 000 0,00% 20 000 0,00% 2010-03-31
Mediobanca SpA 991 211 860 5,90% 991 211 860 5,90% 2010-03-31
Mediobanca SpA 967 578 184 5,76% 967 578 184 5,76% 2009-09-30
Fondazione Cassa di Risparmio Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 959 568 553 5,71% 959 568 553 5,71% 2009-06-30
Mediobanca SpA 968 306 892 5,77% 968 306 892 5,77% 2009-06-30
Ogółem 16 779 739 028 100,00% 16 779 739 028 100,00% 2009-06-24
Mediobanca SpA 968 192 307 7,24% 968 192 307 7,24% 2009-03-02
Gutty Gianfranco 60 000 0,00% 60 000 0,00% 2008-10-24
Loli Giorgio 30 000 0,00% 30 000 0,00% 2008-03-26
Gutty Gianfranco 30 000 0,00% 30 000 0,00% 2008-03-13
Gutty Gianfranco 20 000 0,00% 20 000 0,00% 2008-02-08
Gutty Gianfranco 13 000 0,00% 13 000 0,00% 2008-02-08
Gutty Gianfranco 7 000 0,00% 7 000 0,00% 2008-02-01
Bellei Franco 20 000 0,00% 20 000 0,00% 2008-01-24
Ogółem 13 364 489 452 100,00% 13 364 489 452 100,00% 2007-12-10

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-04-19 2021-04-21 1,01448 0,12 EUR -
2019-04-24 2019-04-25 1,02167 0,27 EUR -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2018-01-25 - 352:1 1,0003 16,34 6 304 964
Prawo poboru 2017-02-07 - 5:13 1,9959 8,09 1 603 055 740
Wymiana akcji 2017-01-25 - 10:1 - 8,09 -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-03-30 2021-04-15 - ZWZ: pokrycie straty, wypłata dywidendy, zmiany w składzie Zarządu i RN
2021-03-30 2021-04-15 - NWZ: zmiany w statucie, obniżenie kapitału
2020-03-24 2020-04-09 - NWZ: podwyższenie kapitału, umorzenie akcji własnych
2020-03-24 2020-04-09 - ZWZ: podział zysku, wypłata dywidendy, wybór audytora, zmiany w Radzie Dyrektorów
2019-03-26 2019-04-11 - NWZ: zmiany w statucie
2019-03-26 2019-04-11 - ZWZ: podział zysku
2017-04-04 2017-04-20 - WZA: podział zysku
2017-04-04 2017-04-20 - NWZA: upoważnienie do podwyższenia kapitału

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Padoan, Pietro Carlo Prezes Zarządu 2021-04-15
Andreotti Lamberto Wiceprezes Zarządu 2018-12-04
Orcel Andrea Członek Zarządu 2021-04-15

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rigotti Marco Przewodniczący RN 2019-11-04
Bientinesi Antonella Członek RN 2017-04-12
Bonissoni, Angelo Rocco Członek RN 2016-12-04
Navarra Benedetta Członek RN 2016-12-04
Paolucci Guido Członek RN 2017-04-12
Bartolomé, Beatriz Lara Dyrektor 2021-04-15
Cariello Vincenzo Dyrektor 2018-12-04
Carletti Elena Dyrektor 2019-02-06
Gadhia Jayne-Anne Dyrektor 2021-04-15
Hedberg, Jeffrey Alan Dyrektor 2021-04-15
Molinari Luca Dyrektor 2021-04-15
Pierdicchi Maria Dyrektor 2018-12-04
Tondi Francesca Dyrektor 2018-12-04
Wagner Renate Dyrektor 2021-04-15
Wolfgring Alexander Dyrektor 2018-12-04

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Orcel Andrea Członek Zarządu 2021-04-15
Padoan, Pietro Carlo Prezes Zarządu 2021-04-15
Bisoni Cesare Prezes Zarządu 2019-09-20 2021-04-15
Andreotti Lamberto Wiceprezes Zarządu 2018-12-04
Saccomanni Fabrizio Prezes Zarządu 2018-04-13 2019-08-08
Bockenfeld, Marta Dagmar Członek Zarządu 2016-09-22 2019-09-18
Balbinot Sergio Członek Zarządu 2016-06-09 2018-12-03
Quaglia Giovanni Członek Zarządu 2012-12-19 2015-05-13
Al Fahim, Mohamed Ali Członek Zarządu 2012-10-18 2015-05-13
Cordero di Montezemolo, Luca Członek Zarządu 2012-06-01 2018-12-04
Caltagirone Alessandro Członek Zarządu 2012-06-01 2018-12-04
Fois Candido Wiceprezes Zarządu 2012-06-01 2015-05-13
Bochniarz Henryka Członek Zarządu 2012-06-01 2018-12-04 OPL
Sassoli de Bianchi, Lorenzo Członek Zarządu 2012-06-01 2015-05-13
Qubaisi, Khadem Abdualla Al Wiceprezes Zarządu 2012-05-11 2012-10-03
Vita Giuseppe Prezes Zarządu 2012-05-11 2018-12-04
Jung Helga Członek Zarządu 2012-01-31 2016-06-09
Ghizzoni Federico Członek Zarządu 2011-10-05 2016-07-12
Calandra Buonaura, Vincenzo Wiceprezes Zarządu 2009-09-29 2018-12-04 BCA
Reichlin Lucrezia Członek Zarządu 2009-09-29 2018-12-04
Wyand Anthony Członek Zarządu 2009-09-29 2018-12-04
Li Calzi, Marianna Członek Zarządu 2009-09-29 2015-05-13
Maramotti Luigi Członek Zarządu 2008-01-03 2015-05-13
Palenzona Fabrizio Wiceprezes Zarządu 2008-01-03 2017-03-01
Bischoff Manfred Członek Zarządu 2008-01-03 2016-06-30
Giacomin Francesco Członek Zarządu 2008-01-03 2015-05-13
Kadrnoska Friedrich Członek Zarządu 2008-01-03 2013-05-11 BCA, BPH
Marocco, Antonio Maria Członek Zarządu 2008-01-03 2012-12-03
Schinzler, Hans Jürgen Członek Zarządu 1000-01-01 2012-05-11
Waigel Theodor Członek Zarządu 1000-01-01 2012-05-11
Profumo Alessandro Członek Zarządu 1000-01-01 2011-12-31 BCA
Zwickl Franz Członek Zarządu 1000-01-01 2012-05-11
Gutty Gianfranco Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2009-04-29
Pesenti Carlo Członek Zarządu 1000-01-01 2012-01-31
Mancuso Salvatore Członek Zarządu 1000-01-01 2008-04-01
Ligresti Salvatore Członek Zarządu 1000-01-01 2011-03-22
Kley, Max Dietrich Członek Zarządu 1000-01-01 2009-04-29
Gnudi Piero Członek Zarządu 1000-01-01 2011-11-16
Fontanesi Donato Członek Zarządu 1000-01-01 2012-11-05
Cucchiani, Enrico Tommaso Członek Zarządu 1000-01-01 2011-12-16
Bomhard Nikolaus Członek Zarządu 1000-01-01 2009-04-29
Castelletti Luigi Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2012-05-07
Libonati Berardino Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2009-04-29
Bengdara, Farhat Omar Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2011-12-31
Bellei Franco Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2009-04-29
Belluzzi Giovanni Członek Zarządu 1000-01-01 2012-05-11
Rampl Dieter Prezes Zarządu 1000-01-01 2012-05-11

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 0 84 245
2018 0 86 786
2017 0 96 730
2016 0 117 659
2015 0 144 000
2014 43 405 129 021
2014 43 405 129 021
2013 43 530 147 864
2013 43 530 147 864
2012 0 156 354
2011 0 160 360
2010 0 162 009
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.