Notowania spółki

PKP Cargo (PKP)

PLPKPCR00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 13,8600 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 13,6000 13,4000 9,9900 14,4000 20,0000 50,0000
zmiana 1,91% 3,43% 38,74% -3,75% -30,70% -72,28%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 2,89 0,82 18,97 -14,65 -28,48 -105,42
WIG-ESG (zmiana) -0,89% 1,81% 21,13% 10,21% -7,79% -
Na tle WIG-ESG (pp) 2,81 1,62 17,61 -13,96 -22,91 -
mWIG40TR (zmiana) 0,28% 8,42% 18,96% 15,49% 4,25% 47,50%
Na tle mWIG40TR (pp) 1,63 -4,99 19,78 -19,24 -34,95 -119,78
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,94 1,01 19,18 -14,36 -28,38 -105,32
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) 0,69 -6,56 18,24 -18,70 -51,40 -108,89
mWIG40 (zmiana) 0,28% 8,26% 18,79% 14,06% 2,28% 27,48%
Na tle mWIG40 (pp) 1,63 -4,83 19,95 -17,81 -32,98 -99,76

Dane rynkowe

Kapitalizacja 620 746 669,62
Free float 42,53%
Liczba akcji 44 786 917
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 620 746 669,62
Liczba akcji: 44 786 917
Liczba głosów na WZA: 44 786 917
Kapitał akcyjny: 2 239 345 850,00
Cena nominalna akcji: 50,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 739 277
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,47%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 739 277
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,47%
Free float: 42,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 44 786 917 (100,00%) 44 786 917 (100,00%)
PKP SA 14 784 194 (33,01%) 14 784 194 (33,01%) PKP
NN OFE portfel 6 832 083 (15,25%) 6 832 083 (15,25%) HRS, MBK, MDG, QRS, SLV, OAT, MVP, ATT, VRG, MCR, GKI, PFL, MON, EAT, ZMT, PGO, ART, APR, BKM, KGL, KRU, MPH, PKO, KGH, LBT, MNI, BFT, ENT, ATG, BBD, FMF, DVL, AMC, RVU, BTM, NET, LEN, SGN, INP, LTX, NFT, CIE, ECH, RWL, CCC, PKN, UNI, ACP, CMR, AML, TOR, LVC, ABE, TPE, PZU, FRO, DAT, SWG, RON, SKA, CMP, QMK, PBX, KTY, WWL, ERB, TIM, SPL, 08N, PEO, FTE, BDX, CAR, MAB, NWG, DCR, PKP, PEP, MIL, TAR, RDL, IZB, ZEP, ALR, TRN, MBR, MGT, ACG, PSW, POZ, ATD, AGO, MNC, RBW, SNK, CDC
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 4 123 000 (9,21%) 4 123 000 (9,21%) HRS, ELT, NVA, AMB, PGO, OVO, ARH, KRU, PKO, KGH, ADV, WPL, FMF, DVL, AMC, ING, MWT, SON, NFT, CIE, ECH, APT, CCC, PKN, UNI, ACP, AML, LVC, ABE, FRO, ASE, ABS, SKA, DOM, KTY, RMK, WWL, ERB, STF, PEO, KGN, FTE, BDX, CAR, NWG, DCR, PKP, PEP, GTC, MIL, TAR, PHN, ALR, ABG, SNK

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria C - akcje pracownicze - 1 448 902 50,00 50,00 44 786 917 2 239 345 850,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-04-25
2015-11-06
renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-08 - 50,00 50,00 43 338 015 2 166 900 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
scalenie akcji 15:1 2013-07-08 - 50,00 - 43 338 015 2 166 900 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renominacja akcji 2013-07-08 - 750,00 - 2 889 201 2 166 900 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria L 2013-07-08 1 1 000,00 - 215 401 215 401 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria K - 17 650 1 000,00 - 215 400 215 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-01-17
-
seria J - 29 480 1 000,00 - 197 750 197 750 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-09-20
-
seria I - 68 385 1 000,00 - 168 270 168 270 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-17
-
seria H - 21 288 1 000,00 - 99 885 99 885 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-11-19
-
seria G - 53 511 1 000,00 - 78 597 78 597 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-10-01
-
seria F - 24 586 1 000,00 - 25 086 25 086 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-04-01
-
seria A - akcje założycielskie 2001-06-29 500 1 000,00 1 000,00 500 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-17
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 6 832 083 15,25% 6 832 083 15,25% 2020-05-26
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 4 123 000 9,21% 4 123 000 9,21% 2019-06-26
MetLife PTE SA portfel 2 083 859 4,65% 2 083 859 4,65% 2019-04-25
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 3 800 000 8,48% 3 800 000 8,48% 2019-01-16
MetLife PTE SA portfel 2 344 204 5,23% 2 344 204 5,23% 2018-12-31
NN OFE portfel 7 721 387 17,24% 7 721 387 17,24% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 308 000 0,68% 308 000 0,68% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 131 995 9,22% 4 131 995 9,22% 2018-12-31
Generali OFE portfel 328 045 0,73% 328 045 0,73% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 655 803 1,46% 655 803 1,46% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 786 164 1,75% 786 164 1,75% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 819 523 1,82% 819 523 1,82% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 834 979 4,10% 1 834 979 4,10% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 210 827 4,93% 2 210 827 4,93% 2018-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 154 979 4,81% 2 154 979 4,81% 2018-08-28
TFI PZU SA portfele 256 395 0,57% 256 395 0,57% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 48 545 0,11% 48 545 0,11% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 1 405 0,00% 1 405 0,00% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 29 0,00% 29 0,00% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 917 238 2,05% 917 238 2,05% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 9 214 0,02% 9 214 0,02% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 45 542 0,10% 45 542 0,10% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 115 964 0,26% 115 964 0,26% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 5 0,00% 5 0,00% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 80 0,00% 80 0,00% 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 255 0,00% 255 0,00% 2018-06-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 7 751 187 17,31% 7 751 187 17,31% 2018-06-14
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 2 384 979 5,33% 2 384 979 5,33% 2018-06-13
NN OFE ZWZ 7 700 000 17,19% 7 700 000 17,19% 2018-06-13
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 1 864 000 4,16% 1 864 000 4,16% 2018-06-13
MetLife PTE SA ZWZ 2 500 000 5,58% 2 500 000 5,58% 2018-06-13
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 208 000 7,16% 3 208 000 7,16% 2018-06-13
Ipopema TFI SA portfele 8 737 0,02% 8 737 0,02% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 863 699 1,93% 863 699 1,93% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 638 000 1,43% 638 000 1,43% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 594 000 1,33% 594 000 1,33% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 401 843 0,90% 401 843 0,90% 2017-12-31
Generali OFE portfel 329 000 0,74% 329 000 0,74% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 320 000 0,71% 320 000 0,71% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 288 293 0,64% 288 293 0,64% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 208 000 0,46% 208 000 0,46% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 59 913 0,13% 59 913 0,13% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 37 750 0,08% 37 750 0,08% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 32 538 0,07% 32 538 0,07% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 11 437 0,03% 11 437 0,03% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 12 248 0,03% 12 248 0,03% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 9 253 0,02% 9 253 0,02% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 550 0,01% 2 550 0,01% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 4 800 0,01% 4 800 0,01% 2017-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 499 979 5,00% 2 499 979 5,00% 2017-09-01
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 2 499 979 5,58% 2 499 979 5,58% 2017-09-01
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 194 771 4,90% 2 194 771 4,90% 2017-06-09
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 302 843 5,14% 2 302 843 5,14% 2017-03-17
NN OFE portfel 7 050 000 15,74% 7 050 000 15,74% 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 401 000 7,59% 3 401 000 7,59% 2016-12-31
MetLife PTE SA poprzez MetLife OFE; portfel 3 238 000 7,23% 3 238 000 7,23% 2016-12-31
NN OFE 6 854 195 15,30% 6 854 195 15,30% 2016-10-12
NN OFE 6 699 668 14,96% 6 699 668 14,96% 2016-10-10
MetLife PTE SA poprzez MetLife OFE 2 494 938 5,57% 2 494 938 5,57% 2016-08-10
Government of Norway ZWZ 1 910 350 4,27% 1 910 350 4,27% 2016-05-12
Aviva OFE Aviva Santander WZA 3 370 000 7,52% 3 370 000 7,52% 2016-05-11
Morgan Stanley Group 2 225 827 4,97% 2 225 827 4,97% 2016-03-10
Morgan Stanley Group 2 225 807 4,97% 2 225 807 4,97% 2016-03-10
NN OFE WZA 6 340 000 14,16% 6 340 000 14,16% 2016-02-08
Aviva OFE Aviva Santander WZA 3 330 000 7,44% 3 330 000 7,44% 2016-02-08
NN OFE 5 771 555 12,88% 5 771 555 12,88% 2015-11-05
EBOiR 0 0,00% 0 0,00% 2015-02-13
Aviva OFE Aviva Santander 2 338 371 5,22% 2 338 371 5,22% 2014-08-11
Karnowski Jakub 915 0,00% 915 0,00% 2014-07-14
Hadyś Łukasz 300 0,00% 300 0,00% 2014-07-11
Neska Jacek 300 0,00% 300 0,00% 2014-07-11
Purwin Adam 545 0,00% 545 0,00% 2014-07-11
Derda Wojciech 300 0,00% 300 0,00% 2014-07-11
Browarek Dariusz 300 0,00% 300 0,00% 2014-07-11
NN OFE 4 738 369 10,57% 4 738 369 10,57% 2014-06-27
PKP SA 14 784 194 33,01% 14 784 194 33,01% 2014-06-18
Morgan Stanley Group 2 380 008 5,31% 2 380 008 5,31% 2014-06-18
NN OFE 2 860 827 6,38% 2 860 827 6,38% 2014-04-25
Karnowski Jakub 503 0,00% 503 0,00% 2014-04-25
Ogółem 44 786 917 100,00% 44 786 917 100,00% 2014-04-25
Purwin Adam 245 0,00% 245 0,00% 2014-04-25
PKP SA 22 411 844 50,04% 22 411 844 50,04% 2014-04-25
Boroń Łukasz 245 0,00% 245 0,00% 2014-04-25
EBOiR 2 286 008 5,10% 2 286 008 5,10% 2014-04-25
MetLife PTE SA poprzez Amplico OFE 2 141 113 4,94% 2 141 113 4,94% 2014-03-25
Karnowski Jakub 503 0,00% 503 0,00% 2014-01-14
Karnowski Jakub 258 0,00% 258 0,00% 2014-01-14
MetLife PTE SA poprzez Amplico OFE 2 195 842 5,06% 2 195 842 5,06% 2013-12-19
NN OFE 2 860 827 6,60% 2 860 827 6,60% 2013-11-08
EBOiR 2 286 008 5,27% 2 286 008 5,27% 2013-11-04
Purwin Adam 245 0,00% 245 0,00% 2013-10-31
Morgan Stanley & Co. International plc. poprzez Morgan Stanley & Co. International plc 0 0,00% 0 0,00% 2013-10-30
Boroń Łukasz 245 0,00% 245 0,00% 2013-10-30
Goldman Sachs Funds AM Global Services Limited 0 0,00% 0 0,00% 2013-10-30
Goldman Sachs Funds AM Global Services Limited 3 446 669 7,95% 3 446 669 7,95% 2013-10-28
PKP SA 22 411 844 51,71% 22 411 844 51,71% 2013-10-28
Morgan Stanley & Co. International plc. poprzez Morgan Stanley & Co. International plc 2 395 800 5,52% 2 395 800 5,52% 2013-10-28
Ogółem 43 338 015 100,00% 43 338 015 100,00% 2013-10-08
PKP SA 43 338 015 100,00% 43 338 015 100,00% 2013-10-04

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-07-03 2019-07-10 1,03614 1,50 PLN -
2015-06-15 2015-06-26 1,02931 2,46 PLN -
2014-05-20 2014-06-04 1,03831 3,07 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-10-31 2020-11-16 - NWZ: zmiany w statucie, wybór audytora
2020-06-13 2020-06-29 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w statucie
2019-06-10 2019-06-24 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1,50 PLN, zmiany w statucie
2018-12-31 2019-01-16 - NWZ: zmiany w statucie
2018-05-28 2018-06-13 - ZWZ: podział zysku
2017-05-14 2017-05-30 - WZA: pokrycie straty
2016-04-25 2016-05-11 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2016-01-23 2016-02-08 - NWZA: zmiany w statucie
2015-09-13 2015-09-29 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2015-07-04 2015-07-20 - NWZA: zmiany w statucie
2015-04-05 ZWZ 2015-04-21, godzina 10:00:00
2015-03-28 NWZ 2015-04-13, godzina 10:00:00
2014-12-06 NWZ 2014-12-22, godzina 10:00:00
2014-08-11 NWZ 2014-08-27, godzina 10:00:00
2014-07-14 NWZ 2014-07-30, godzina 10:00:00
2014-04-26 ZWZ 2014-05-12, godzina 10:00:00
2014-03-10 NWZ 2014-03-26, godzina 10:00:00
2013-12-01 NWZ 2013-12-17, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Warsewicz Czesław Prezes Zarządu 2018-03-27
Bawor Witold Członek Zarządu 2017-10-26
Borowiec Leszek Członek Zarządu 2018-03-27
Kozendra Zenon Członek Zarządu 2016-07-14
Wasaty Piotr Członek Zarządu 2020-08-24

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mamiński Krzysztof Przewodniczący RN 2018-03-26
Czarnota Krzysztof Członek RN 2016-05-20
Duda Antoni Członek RN 2020-08-21
Dzik Zofia Członek RN 2016-05-11 SNK, CCC
Górski Dariusz Członek RN 2019-06-26 ENT
Kowalczyk Marcin Członek RN 2021-01-14 PGE
Sośnierz Jerzy Członek RN 2018-05-01
Sosnowski Paweł Członek RN 2018-06-06
Stachaczyński Tadeusz Członek RN 2016-05-20
Szczepkowski Władysław Członek RN 2017-03-14
Wojtyczka Izabela Członek RN 2020-07-16

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wasaty Piotr Członek Zarządu 2020-08-24
Warsewicz Czesław Prezes Zarządu 2018-03-27
Borowiec Leszek Członek Zarządu 2018-03-27
Mamiński Krzysztof Prezes Zarządu 2018-01-27 2018-04-22
Mamiński Krzysztof Prezes Zarządu 2017-10-26 2018-01-26
Bawor Witold Członek Zarządu 2017-10-26
Kozendra Zenon Członek Zarządu 2016-07-14
Olewnik, Arkadiusz Paweł Członek Zarządu 2016-04-01 2017-10-26
Fingas Grzegorz Członek Zarządu 2016-04-01 2020-03-23
Klasa Jarosław Członek Zarządu 2016-04-01 2017-07-31
Libiszewski, Maciej Andrzej Prezes Zarządu 2016-01-19 2017-10-26
Hadyś Łukasz Członek Zarządu 2014-05-12 2016-02-24
Derda Wojciech Członek Zarządu 2014-04-24 2016-02-24
Browarek Dariusz Członek Zarządu 2014-04-24 2016-05-11
Neska Jacek Członek Zarządu 2014-04-24 2016-02-24
Purwin Adam Prezes Zarządu 2014-02-06 2015-12-14 HRS
Sigiel Sylwester Członek Zarządu 2013-03-13 2017-12-31
Purwin Adam Członek Zarządu 2013-02-25 2014-02-05 HRS
Boroń Łukasz Prezes Zarządu 2013-02-25 2013-11-18

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 17 146 23 431
2017 17 043 23 253
2016 17 429 23 144
2015 18 486 24 407
2014 22 012 26 125
2013 22 480 26 445
2012 27 627 23 670
2002 50 733 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.