REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

PCC Exol (PCX)

PLPCCEX00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,6600 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,6800 1,6150 1,6800 1,5400 1,5600 3,4200
zmiana -1,19% 2,79% -1,19% 7,79% 6,41% -51,46%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 286 598 337,66
Free float 14,25%
Liczba akcji 172 649 601
Dywidenda 0,09
Dywidenda (%) 0,0542
Cena / WK 1,13
C / Z 10,31

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 286 598 337,66
Liczba akcji: 172 649 601
Liczba głosów na WZA: 296 715 601
Kapitał akcyjny: 172 649 601,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 148 045 316
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,75%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 272 111 316
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,71%
Free float: 14,25%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 172 649 601 (100,00%) 296 715 601 (100,00%)
PCC SE 148 045 316 (85,75%) 272 111 316 (91,71%) PCI, PCX, PCR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 165 227 1,00 - 172 649 601 172 649 601,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-05-30
-
połączenie z Tensis sp. z o.o. 2016-01-11 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-02-01
-
seria F - oferta menedżerska 2015-11-10 1 982 723 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - PCC SE 2013-01-08 11 257 143 1,00 3,50 172 484 374 172 484 374,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-23
-
seria D - subskrypcja publiczna 2012-02-10 9 927 231 1,00 1,29 161 227 231 161 227 231,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-08-21
2012-09-20
split 1:100 2012-01-16 - 1,00 - 151 300 000 151 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-02-03
-
seria C - aport 2011-10-31 1 211 000 100,00 - 1 513 000 151 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-12-09
2012-09-20
seria B - prawo poboru 2010-03-22 297 000 100,00 - 302 000 30 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-06-18
-
seria A - akcje założycielskie 2008-03-26 5 000 100,00 100,00 5 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-05-16
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 172 649 601 100,00% 296 715 601 100,00% 2019-05-30
PCC SE 148 045 316 85,75% 272 111 316 91,71% 2019-05-30
PCC SE 148 045 316 85,83% 272 111 316 91,76% 2017-04-03
Carlson Ventures International Ltd. 12 671 002 7,35% 12 671 002 4,27% 2016-03-24
PCC SE 152 882 133 88,64% 276 948 133 93,39% 2016-03-24
PCC SE WZA 138 872 143 80,51% 261 938 143 88,33% 2016-01-11
Carlson Ventures International Ltd. 24 500 000 15,19% 24 500 000 8,58% 2013-12-27
Carlson Ventures International Ltd. 27 496 002 15,94% 27 496 002 9,27% 2013-12-27
PCC SE 138 157 143 85,69% 262 123 143 91,87% 2013-12-23
PCC SE 138 057 133 80,04% 262 123 133 88,39% 2013-12-23
Ogółem 172 484 374 100,00% 296 550 374 100,00% 2013-03-23
Żurakowski Marcin 11 627 0,00% 11 627 0,00% 2012-08-03
PCC SE 151 300 000 93,84% 275 366 000 96,52% 2012-08-03
Zdon Rafał 11 627 0,00% 11 627 0,00% 2012-08-03
Ogółem 161 227 231 100,00% 285 293 231 100,00% 2012-08-03
Klimkowski Wiesław 3 760 0,00% 3 760 0,00% 2012-08-03
PCC SE 151 300 000 100,00% 275 366 000 100,00% 2012-02-03
Ogółem 151 300 000 100,00% 275 366 000 100,00% 2012-02-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-05-14 2019-05-23 1,05960 0,09 PLN -
2018-04-30 2018-05-10 1,05263 0,09 PLN -
2017-06-22 2017-07-04 1,07386 0,13 PLN -
2016-05-23 2016-06-07 1,02062 0,04 PLN -
2015-06-15 2015-06-29 1,00315 0,01 PLN -
2014-07-04 2014-07-21 1,00733 0,03 PLN -
2013-07-03 2013-07-17 1,00193 0,01 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-04-09 2019-04-25: ZWZ - absolutoria i podział zysku
2018-04-04 2018-04-20 - WZA: podział zysku
2017-12-24 2018-01-09 - NWZA: zmiany w RN
2017-05-28 2017-06-13 - WZA: wypłata dywidendy - 0,13 PLN, zmiany w RN
2016-04-30 2016-05-16 - WZA: wypłata dywidendy - 0,04 PLN
2015-12-26 2016-01-11 - NWZA: połączenie z Tensis sp. z o.o., zmiany w statucie
2015-10-25 2015-11-10 - NWZA: emisja warrantów, emisja akcji serii F, zmiany w statucie
2015-05-23 ZWZ 2015-06-08, godzina 12:00:00
2014-08-02 NWZ 2014-08-18, godzina 12:00:00
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 12:00:00
2013-06-09 ZWZ 2013-06-25, godzina 12:00:00
2012-12-23 NWZ 2013-01-08, godzina 12:00:00
2012-10-01 NWZ 2012-10-17, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siwirski Mirosław Prezes Zarządu 2013-11-12
Zdon Rafał Wiceprezes Zarządu 2012-02-01 PCR, KOS_C

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Preussner Waldemar Przewodniczący RN 2012-05-17 PCR
Klimkowski Wiesław Członek RN 2011-06-30 PCR, AUT_C, KOS_C
Pabich Robert Członek RN 2018-01-09 PCR
Pelzer Alfred Członek RN 2012-05-17 PCR, PCI, AUT_C
Szymanek Arkadiusz Członek RN 2017-12-18 PCR

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Siwirski Mirosław Prezes Zarządu 2013-11-12
Siwirski Mirosław Członek Zarządu 2013-04-11 2013-11-12
Żurakowski Marcin Prezes Zarządu 2012-02-01 2013-11-12
Zdon Rafał Wiceprezes Zarządu 2012-02-01 PCR, KOS_C

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 229 271
2016 216 256
2015 180 252
2014 162 204
2013 159 200
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA