Notowania spółki

Marvipol Development (MVP)

PLMRVDV00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 9,9000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 8,6800 8,4800 7,7600 5,1000 3,7600 -
zmiana 14,06% 16,75% 27,58% 94,12% 163,30% -
WIG (zmiana) 4,32% 5,32% 8,24% 21,98% 39,50% 35,83%
Na tle WIG (pp) 9,73 11,42 19,34 72,14 123,80 -
WIG-Poland (zmiana) 4,35% 5,38% 8,30% 21,74% 39,35% 36,01%
Na tle WIG-Poland (pp) 9,71 11,36 19,27 72,38 123,95 -
InvestorMS (zmiana) 2,66% 2,82% 9,35% 31,88% 60,14% 40,28%
Na tle InvestorMS (pp) 11,39 13,92 18,23 62,24 103,16 -
WIG-NRCHOM (zmiana) 0,52% 3,13% 9,73% 31,50% 40,61% 75,56%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) 13,54 13,62 17,85 62,62 122,68 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 412 363 234,80
Free float 21,74%
Liczba akcji 41 652 852
Dywidenda 0,17
Dywidenda (%) 0,0172
Cena / WK 0,74
C / Z 5,13

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 414 862 405,92
Liczba akcji: 41 652 852
Liczba głosów na WZA: 41 652 852
Kapitał akcyjny: 41 652 852,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 597 689
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,25%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 597 689
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,25%
Free float: 21,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 41 652 852 (100,00%) 41 652 852 (100,00%)
Książek, Mariusz Wojciech wraz z Książek Holding sp. z o.o. i MK Holding s. a. r. l. 29 591 523 (71,04%) 29 591 523 (71,04%) SNT, MVP, BAH
NN OFE portfel 3 006 166 (7,21%) 3 006 166 (7,21%) QRS, TPE, AGO, 08N, MNC, SKA, FTE, FRO, CIE, ENT, MBK, NET, ACP, BFT, CDC, WWL, CMP, NFT, CAR, APR, CCC, VRG, SLV, SNK, ATT, MPH, RWL, CMR, ZEP, ABE, KGL, NWG, SWG, KRU, PKO, RBW, RON, IZB, ALR, AMC, MGT, DAT, HRS, PEO, MCR, DCR, PEP, PZU, MBR, PBX, POZ, LBT, MON, LTX, SPL, BBD, MIL, AML, SGN, DVL, ATD, OAT, TOR, ECH, GKI, LEN, MVP, BDX, EAT, ZMT, PKP, ACG, BKM, ERB, MDG, PKN, TAR, TRN, TIM, RDL, RVU, BTM, PSW, QMK, LVC, FMF, KGH, MAB, KTY, ART, INP, ATG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria C - emisja podziałowa - 41 551 852 1,00 - 41 652 852 41 652 852,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-01
2017-12-19
seria B - subskrypcja prywatna 2016-08-17 1 000 1,00 - 101 000 101 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-07
2016-09-01
2017-12-19
scalenie akcji 5:1 2016-08-17 - 1,00 - 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-09-01
-
zmiana firmy z M Automotive Holding SA na Marvipol Development SA 2016-05-31 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-09-29
-
seria A - założycielska 2014-11-25 500 000 0,20 - 500 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-07
2014-12-16
2017-12-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 3 006 166 7,21% 3 006 166 7,21% 2018-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 081 389 5,00% 2 081 389 5,00% 2018-09-10
AgioFunds TFI SA portfele 8 692 0,02% 8 692 0,02% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 527 433 1,27% 527 433 1,27% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 131 689 0,32% 131 689 0,32% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 70 225 0,17% 70 225 0,17% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 45 014 0,11% 45 014 0,11% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 28 179 0,07% 28 179 0,07% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 734 832 1,76% 734 832 1,76% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 588 150 1,41% 588 150 1,41% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 533 126 1,28% 533 126 1,28% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 462 437 1,11% 462 437 1,11% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 79 326 0,19% 79 326 0,19% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 36 218 0,09% 36 218 0,09% 2017-12-31
NN OFE 3 006 166 7,22% 3 006 166 7,22% 2017-12-12
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 092 530 5,02% 2 092 530 5,02% 2017-12-11
Ogółem 41 652 852 100,00% 41 652 852 100,00% 2017-12-01
Książek, Mariusz Wojciech wraz z Książek Holding sp. z o.o. i MK Holding s. a. r. l. 29 591 523 71,04% 29 591 523 71,04% 2017-12-01
Książek Holding sp. z o.o. 85 700 0,21% 85 700 0,21% 2017-12-01
Książek, Mariusz Wojciech 100 0,10% 100 0,10% 2017-11-07
Książek Holding sp. z o.o. 85 700 84,85% 85 700 84,85% 2017-11-07
Ogółem 101 000 100,00% 101 000 100,00% 2016-09-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-06-10 2021-06-18 - 0,95 PLN projekt
2020-09-15 2020-09-30 1,03295 0,17 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-05-16 2021-06-01: ZWZ - 0,95 PLN dywidendy
2021-03-15 2021-03-31 0 NWZ: zmiany w RN
2020-08-15 2020-08-31 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie
2019-12-04 2019-12-20 - NWZ: zgoda na zawieranie umów sprzedaży lokali przez Spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej
2019-08-03 2019-08-19: NWZ - zmiany w RN
2019-06-09 2019-06-25: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Książek, Mariusz Wojciech Prezes Zarządu 2017-11-07 SNT
Kawecki Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2020-04-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chłopecki Aleksander Przewodniczący RN 2017-11-07 BAH
Łatała Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2017-11-07 SNT, BAH, ELX, FER, ECO
Brejdak Krzysztof Członek RN 2017-11-07 BAH
Daniluk Dariusz Członek RN 2021-03-31 SNT, BAH, ALI
Jacaszek Andrzej Członek RN 2019-02-22 MDS, BAH, MCI

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kawecki Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2020-04-01
Pydzik Robert Członek Zarządu 2018-01-15 2020-05-28
Poławski Mariusz Wiceprezes Zarządu 2017-11-07 2020-03-31 DVL
Książek, Mariusz Wojciech Prezes Zarządu 2017-11-07 SNT

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 48 55
2018 42 48
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.