Notowania spółki

KGHM Polska Miedź (KGH)

PLKGHM000017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 89,50 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 84,84 87,26 87,00 91,90 117,85 126,45
zmiana 5,49% 2,57% 2,87% -2,61% -24,06% -29,22%
WIG (zmiana) 1,05% -2,20% 2,87% -2,71% -9,56% 15,76%
Na tle WIG (pp) 4,44 4,76 -0,00 0,10 -14,49 -44,98
WIG20 (zmiana) 1,14% -1,66% 4,37% -0,73% -9,00% -6,26%
Na tle WIG20 (pp) 4,35 4,23 -1,50 -1,88 -15,06 -22,96
WIG30TR (zmiana) 1,04% -1,31% 4,86% -0,14% -8,31% 16,01%
Na tle WIG30TR (pp) 4,45 3,88 -1,98 -2,48 -15,75 -45,24
WIG30 (zmiana) 1,01% -2,02% 2,97% -2,34% -10,60% 0,31%
Na tle WIG30 (pp) 4,48 4,58 -0,10 -0,27 -13,46 -29,53
WIG20TR (zmiana) 1,17% -0,89% 6,55% 1,45% -6,66% 9,08%
Na tle WIG20TR (pp) 4,32 3,45 -3,68 -4,06 -17,39 -38,30
WIG-GORNIC (zmiana) 4,53% -0,25% -0,92% -8,62% -24,19% -22,67%
Na tle WIG-GORNIC (pp) 0,96 2,81 3,79 6,01 0,14 -6,55
RESPECT (zmiana) 1,36% -0,46% 2,37% -6,22% -15,60% 2,02%
Na tle RESPECT (pp) 4,13 3,03 0,50 3,61 -8,46 -31,24
WIG-Poland (zmiana) 1,04% -2,19% 2,91% -2,68% -9,65% 16,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 4,45 4,76 -0,04 0,07 -14,40 -45,26

Dane rynkowe

Kapitalizacja 17 900 000 000,00
Free float 57,08%
Liczba akcji 200 000 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 900 000 000,00
Liczba akcji: 200 000 000
Liczba głosów na WZA: 200 000 000
Kapitał akcyjny: 2 000 000 000,00
Cena nominalna akcji: 10,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85 841 584
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,92%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85 841 584
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,92%
Free float: 57,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 200 000 000 (100,00%) 200 000 000 (100,00%)
Skarb Państwa 63 589 900 (31,79%) 63 589 900 (31,79%) PGN, PCE, PZU, TPE, OBR, PGE, ARP_C, ATT, RCW, , LTS, , GPW, ENG, BDZ, ENA, PKN, PHN, , JSW, KGH, PKO
Nationale-Nederlanden OFE portfel 12 212 000 (6,11%) 12 212 000 (6,11%) PEP, CLE, ZEP, ALR, TIM, PFL, PKP, NWG, PZU, RFK, TPE, SNK, MNI, WWL, AML, 08N, INP, ATR, CNG, ATT, LRQ, NFT, SLV, LTX, MSP, MNC, FRO, DCR, LTS, BRS, ABE, QRS, PSW, EMT, KRU, ZMT, SWG, MDG, ATD, BAH, CDC, TRN, MCR, EAT, CMP, LEN, PKN, PGO, GKI, IZB, POZ, IND, UNI, TOR, AMC, ELB, MBK, ECH, ACG, SGN, FMF, TEN, STL, RDL, MVP, PRT, TAR, FTE, GPR, ART, BKM, RON, APR, LCC, LBT, KGL, MPH, ENT, KTY, VST, MIL, RBW, ATG, QMK, MON, ORB, MAB, MGT, KGH, CAR, HRS, SKH, ERB, BTM, PWX, CIE, BBD, CDR, BDX, ACP, PND, AGO, RWL, PKO, BFT, PEO, CCC, LVC
OFE Aviva BZ WBK 10 039 684 (5,02%) 10 039 684 (5,02%) PEP, ALR, PFL, PKP, NWG, BRA, SNK, AML, KST, CNG, ABS, MWT, NFT, STF, FRO, DCR, ABE, KRU, SWG, HRP, MSW, ESS, ASE, DOM, NVA, PKN, PHN, PGO, UNI, ABG, GTN, AMC, ELB, ECH, OPF, FMF, OVO, TAR, FTE, ARH, LCC, ADV, KTY, HDR, AMB, ING, MIL, ULM, KGN, SON, RMK, ORB, KGH, CAR, HRS, GTC, ELT, ERB, PWX, TRK, BDX, SKA, WPL, ACP, PCM, PKO, INL, CCC, LVC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
split 1:10 1997-04-30 - 10,00 - 200 000 000 2 000 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1997-05-15
-
seria A - z kapitału zapasowego 1997-04-30 14 700 000 100,00 - 20 000 000 2 000 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-05-15
1997-07-10
serie A - przekształcenie PP w SA 1991-09-09 5 300 000 100,00 - 5 300 000 530 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1991-09-12
1997-07-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Aviva BZ WBK 10 039 684 5,02% 10 039 684 5,02% 2018-07-13
OFE Aviva BZ WBK portfel 9 601 000 4,80% 9 601 000 4,80% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 257 704 0,13% 257 704 0,13% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 289 157 0,15% 289 157 0,15% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 472 594 0,24% 472 594 0,24% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 532 231 0,27% 532 231 0,27% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 825 173 0,41% 825 173 0,41% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 822 074 0,41% 822 074 0,41% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 871 000 0,44% 871 000 0,44% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 886 000 0,44% 886 000 0,44% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 736 141 0,87% 1 736 141 0,87% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 744 000 0,87% 1 744 000 0,87% 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 986 000 0,99% 1 986 000 0,99% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 225 000 1,11% 2 225 000 1,11% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 2 640 462 1,32% 2 640 462 1,32% 2017-12-31
AXA OFE portfel 3 050 000 1,53% 3 050 000 1,53% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 3 812 000 1,91% 3 812 000 1,91% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 4 490 000 2,25% 4 490 000 2,25% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 8 674 000 4,34% 8 674 000 4,34% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 257 0,00% 2 257 0,00% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 9 919 0,01% 9 919 0,01% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 12 500 0,01% 12 500 0,01% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 30 000 0,02% 30 000 0,02% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 33 225 0,02% 33 225 0,02% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 72 769 0,04% 72 769 0,04% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 83 167 0,04% 83 167 0,04% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 92 425 0,05% 92 425 0,05% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 113 950 0,06% 113 950 0,06% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 135 955 0,07% 135 955 0,07% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 141 422 0,07% 141 422 0,07% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 191 448 0,10% 191 448 0,10% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 241 280 0,12% 241 280 0,12% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 235 010 0,12% 235 010 0,12% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 12 212 000 6,11% 12 212 000 6,11% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 10 200 000 5,10% 10 200 000 5,10% 2016-12-07
Nationale-Nederlanden OFE 10 104 354 5,05% 10 104 354 5,05% 2016-08-10
Kurek Ryszard 0 0,00% 0 0,00% 2010-12-17
Skarb Państwa 63 589 900 31,79% 63 589 900 31,79% 2010-01-08
Kompania Węglowa SA, Katowice 5 000 000 2,50% 5 000 000 2,50% 2007-05-16
Skarb Państwa 83 589 900 41,79% 83 589 900 41,79% 2007-05-16
Deutsche Bank Trust Company Americas 9 930 074 4,96% 9 930 074 4,96% 2006-09-11
Kurek Ryszard 10 0,00% 10 0,00% 2006-08-11
Deutsche Bank Trust Company Americas 10 169 452 5,08% 10 169 452 5,08% 2006-07-27
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 719 504 4,85% 9 719 504 4,85% 2006-05-11
Lansdowne Partners Ltd Partnership zarządzane fundusze 9 282 114 4,64% 9 282 114 4,64% 2006-01-09
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd. przez podmioty zależne 1 423 160 0,71% 1 423 160 0,71% 2005-11-21
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd. przez podmioty zależne 10 051 640 5,02% 10 051 640 5,02% 2005-10-04
Lansdowne Partners Ltd Partnership zarządzane fundusze 10 572 441 5,28% 10 572 441 5,28% 2005-07-12
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 013 016 5,00% 10 013 016 5,00% 2005-05-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 130 882 4,56% 9 130 882 4,56% 2005-04-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 311 830 5,15% 10 311 830 5,15% 2005-03-17
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 876 024 4,93% 9 876 024 4,93% 2005-01-04
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 076 024 5,03% 10 076 024 5,03% 2004-12-29
PKO BP SA 9 911 001 4,95% 9 911 001 4,95% 2004-11-24
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 604 406 4,80% 9 604 406 4,80% 2004-07-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 10 116 182 5,05% 10 116 182 5,05% 2004-06-21
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 9 513 542 4,75% 9 513 542 4,75% 2004-05-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 14 474 968 7,23% 14 474 968 7,23% 2003-03-31
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 14 306 768 7,15% 14 306 768 7,15% 2003-03-30
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 16 922 200 8,46% 16 922 200 8,46% 2002-12-31
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 19 379 448 9,68% 19 379 448 9,68% 2002-12-19
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 21 181 842 10,59% 21 181 842 10,59% 2002-12-09
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 25 279 662 12,63% 25 279 662 12,63% 2002-07-31
WSK PZL-Świdnik SA 0 0,00% 0 0,00% 2002-06-26
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 29 342 160 14,67% 29 342 160 14,67% 2002-04-04
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 29 779 060 14,89% 29 779 060 14,89% 2001-12-11
Emerging Markets Growth Fund, Inc. w tym GDR-y 9 477 600 4,74% 9 477 600 4,74% 2001-11-14
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 33 498 408 16,75% 33 498 408 16,75% 2001-10-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 37 231 706 18,62% 37 231 706 18,62% 2001-08-07
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 37 817 606 18,91% 37 817 606 18,91% 2001-06-11
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 39 487 586 19,74% 39 487 586 19,74% 2001-04-27
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 41 930 686 20,97% 41 930 686 20,97% 2001-02-20
PKO BP SA 10 750 922 5,38% 10 750 922 5,38% 2001-01-15
Skarb Państwa 88 567 589 44,28% 88 567 589 44,28% 2001-01-12
PKO BP SA 10 500 000 5,25% 10 500 000 5,25% 2001-01-12
Deutsche Bank Trust Company Americas GDR - depozytariusz 46 506 158 23,25% 46 506 158 23,25% 2000-12-13
Citibank NA zmiana depozytariusza 0 0,00% 0 0,00% 2000-12-13
Emerging Markets Growth Fund, Inc. w tym GDR-y 10 002 400 5,00% 10 002 400 5,00% 2000-01-31
WSK PZL-Świdnik SA 5 200 000 2,60% 5 200 000 2,60% 1999-12-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 52 000 000 26,00% 52 000 000 26,00% 1999-12-22
Skarb Państwa 99 067 589 49,53% 99 067 589 49,53% 1999-12-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 51 929 400 25,96% 51 929 400 25,96% 1999-09-21
Citibank NA GDR - depozytariusz 44 115 194 22,06% 44 115 194 22,06% 1999-05-21
Citibank NA GDR - depozytariusz 42 956 000 21,48% 42 956 000 21,48% 1999-04-20
Citibank NA GDR - depozytariusz 34 533 328 17,27% 34 533 328 17,27% 1999-01-22
Citibank NA GDR - depozytariusz 30 479 432 15,24% 30 479 432 15,24% 1998-11-04
Citibank NA GDR - depozytariusz 26 382 738 13,19% 26 382 738 13,19% 1998-05-14
Skarb Państwa 104 267 800 52,13% 104 267 800 52,13% 1998-02-23
Citibank NA GDR - depozytariusz 21 816 976 10,91% 21 816 976 10,91% 1998-02-06
Citibank NA GDR - depozytariusz 26 079 470 13,04% 26 079 470 13,04% 1998-01-12
Skarb Państwa 134 267 800 67,13% 134 267 800 67,13% 1997-07-18
Ogółem 200 000 000 100,00% 200 000 000 100,00% 1997-05-15

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-07-14 2017-11-16 - 0,50 PLN II rata
2017-07-14 2017-08-17 1,00443 0,50 PLN I rata
2016-07-15 2016-11-17 - 0,75 PLN II rata
2016-07-15 2016-08-18 1,02095 0,75 PLN I rata
2015-05-27 2015-06-18 1,03295 2,00 PLN I rata
2015-05-27 2015-10-19 - 2,00 PLN II rata
2014-07-08 2014-11-18 - 2,50 PLN II rata
2014-07-08 2014-08-18 1,04098 2,50 PLN I rata
2013-07-12 2013-11-14 - 4,90 PLN II rata
2013-07-12 2013-08-14 1,08734 4,90 PLN I rata
2012-07-16 2012-08-20 1,24314 17,00 PLN I rata
2012-07-16 2012-11-16 - 11,34 PLN II rata
2011-07-11 2011-08-12 1,08187 14,90 PLN -
2010-06-17 2010-07-08 1,03166 3,00 PLN -
2009-07-16 2009-11-06 - 4,52 PLN II rata
2009-07-16 2009-08-06 1,17363 7,16 PLN I rata
2008-07-18 2008-08-07 1,10129 9,00 PLN -
2007-06-25 2007-07-10 1,15855 8,49 PLN -
2007-06-25 2007-09-10 - 8,48 PLN -
2006-07-07 2006-08-02 1,09804 10,00 PLN -
2005-07-08 2005-08-02 1,06231 2,00 PLN -
2001-07-18 2001-08-07 1,05814 1,00 PLN -
1999-07-09 1999-08-02 1,00418 0,10 PLN -
1998-06-25 1998-07-10 1,01754 0,25 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-06-10 2018-06-26 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-02-27 2018-03-15 - NWZA: przerwa w obradach do 2018-04-13, zmiany w statucie
2017-06-05 2017-06-21 - WZA: wypłata dywidendy - 1 PLN, pokrycie straty
2016-11-21 2016-12-07 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-12 2016-06-28 - WZA: wypłata dywidendy - 1,50 PLN
2016-01-02 2016-01-18 - NWZA: zmiany w RN
2015-04-13 ZWZ 2015-04-29, godzina 11:00:00
2014-06-07 ZWZ 2014-06-23, godzina 11:00:00
2013-06-03 ZWZ 2013-06-19, godzina 11:00:00
2012-11-05 NWZ 2012-11-21, godzina 11:00:00
2012-08-18 NWZ 2012-09-03, godzina 11:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 11:00:00
2012-04-09 NWZ 2012-04-25, godzina 11:00:00
2012-01-03 NWZ 2012-01-19, godzina 11:00:00
2011-10-04 NWZ 2011-10-20, godzina 11:00:00
2011-05-30 ZWZ 2011-06-15, godzina 11:00:00
2010-05-01 ZWZ 2010-05-17, godzina 11:00:00
2009-11-23 NWZ 2009-12-09, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Chludziński Marcin Prezes Zarządu 2018-06-22 PZU, ARP_C
Bugajczuk Adam Wiceprezes Zarządu 2018-08-24
Gruza Paweł Wiceprezes Zarządu 2018-09-10
Kreczmańska-Gigol, Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2018-06-22 POC_C
Stach Radosław Wiceprezes Zarządu 2018-06-22

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szarek Bogusław Sekretarz RN 2012-11-21
Banaszak Leszek Członek RN 2018-07-06
Czyczerski Józef Członek RN 2014-06-23
Janas Jarosław Członek RN 2018-07-06
Kisielewicz Andrzej Członek RN 2018-07-06 PKO
Kowalski, Janusz Marcin Członek RN 2017-06-21
Pasis Ireneusz Członek RN 2018-07-06
Piechota Bartosz Członek RN 2018-07-06
Pietrzak Marek Członek RN 2016-12-07
Winnik-Kalemba Agnieszka Członek RN 2016-12-07

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gruza Paweł Wiceprezes Zarządu 2018-09-10
Bugajczuk Adam Wiceprezes Zarządu 2018-08-24
Stach Radosław Wiceprezes Zarządu 2018-06-22
Kreczmańska-Gigol, Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2018-06-22 POC_C
Chludziński Marcin Prezes Zarządu 2018-06-22 PZU, ARP_C
Pawełczak Rafał Prezes Zarządu 2018-03-10 2018-06-22
Pawełczak Rafał Prezes Zarządu 2018-03-10
Jaśkowski Ryszard Członek Zarządu 2017-07-24
Jaśkowski Ryszard Członek Zarządu 2017-07-24 2018-06-22
Pawełczak Rafał Wiceprezes Zarządu 2017-02-03
Jezioro Michał Wiceprezes Zarządu 2016-11-09 2018-03-10
Domagalski-Łabędzki Radosław Prezes Zarządu 2016-10-28 2018-03-10 TPE
Hunek Dominik Wiceprezes Zarządu 2016-09-06 2016-12-06
Walczak Piotr Wiceprezes Zarządu 2016-03-15 2017-06-13
Świątkowski Stefan Wiceprezes Zarządu 2016-02-23
Świątkowski Stefan Wiceprezes Zarządu 2016-02-23 2018-06-22
Biliński Mirosław Wiceprezes Zarządu 2016-02-03 2016-09-05
Skóra Krzysztof Prezes Zarządu 2016-02-03 2016-10-28 KGN
Rawecki Jacek Wiceprezes Zarządu 2016-02-03 2017-02-03
Laskowski Mirosław Wiceprezes Zarządu 2015-03-17 2016-03-15
Laskowski Mirosław Członek Zarządu 2015-02-01
Kardela Jacek Wiceprezes Zarządu 2013-09-02 2016-02-03
Romanowski Jarosław Wiceprezes Zarządu 2013-09-02 2016-02-03
Chmielewski Marcin Wiceprezes Zarządu 2013-09-02 2016-02-03
Sawicki Adam Wiceprezes Zarządu 2012-09-01 2013-09-02
Kiciński Włodzimierz Członek Zarządu 2012-06-28 LGP
Kiciński Włodzimierz Wiceprezes Zarządu 2012-06-28 2013-09-02 LGP
Włoch Dorota Wiceprezes Zarządu 2012-06-28 2013-09-02
Włoch Dorota Członek Zarządu 2012-06-28
Kędzia Wojciech Wiceprezes Zarządu 2010-11-19 2015-01-31
Janeczek Ryszard Wiceprezes Zarządu 2009-08-24 2010-10-14
Wirth Herbert Prezes Zarządu 2009-07-20 2016-02-03
Wirth Herbert Wiceprezes Zarządu 2009-06-15
Tybura Maciej Wiceprezes Zarządu 2008-04-23
Krutin Mirosław Prezes Zarządu 2008-04-23 2009-06-15
Wirth Herbert Wiceprezes Zarządu 2008-04-23
Kaśków Dariusz Wiceprezes Zarządu 2007-11-06 2008-01-17
Reszczyński Ireneusz Prezes Zarządu 2007-08-17 2008-04-22
Fusiński Marek Wiceprezes Zarządu 2006-05-31 2008-04-23
Kot Stanisław Wiceprezes Zarządu 2006-05-31 2008-04-23
Fusiński Marek Członek Zarządu 2006-05-31
Kot Stanisław Członek Zarządu 2006-05-31
Bylicki Maksymilian Wiceprezes Zarządu 2006-05-31 2007-11-06
Bylicki Maksymilian Członek Zarządu 2006-05-31
Fusiński Marek Wiceprezes Zarządu 2006-02-24
Reszczyński Ireneusz Wiceprezes Zarządu 2006-02-24 2007-08-16
Bylicki Maksymilian Wiceprezes Zarządu 2006-02-24
Biliński Mirosław Wiceprezes Zarządu 2006-02-24 2006-05-31
Skóra Krzysztof Prezes Zarządu 2006-02-24 2008-01-17 KGN
Szczerbiak Marek Prezes Zarządu 2005-06-23 2006-02-10
Błądek Wiktor Wiceprezes Zarządu 2005-06-23 2006-08-11
Pakulski Sławomir Wiceprezes Zarządu 2005-06-23 2006-02-24
Błądek Wiktor Członek Zarządu 2005-05-23
Nowak Robert Wiceprezes Zarządu 2004-11-22 2006-02-24
Błądek Wiktor Prezes Zarządu 2004-03-29
Kowalczyk Andrzej Wiceprezes Zarządu 2004-03-29 2004-11-16
Kruga Andrzej Wiceprezes Zarządu 2004-03-29 2006-02-24
Szczerbiak Marek Wiceprezes Zarządu 2004-03-29 2005-06-23
Szeląg Tadeusz Wiceprezes Zarządu 2003-01-23 2004-12-31
Bugajski Witold Wiceprezes Zarządu 2001-12-21 2003-01-23
Szczepek, Jarosław Andrzej Wiceprezes Zarządu 2001-12-21 2006-02-24
Kubacki Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2001-12-21 2004-03-29
Siewierski Stanisław Wiceprezes Zarządu 2001-12-11 2003-01-23
Speczik Stanisław Prezes Zarządu 2001-12-11 2004-03-29
Fusiński Marek Wiceprezes Zarządu 2001-07-25 2001-12-11

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 18 198 33 366
2016 18 266 33 370
2015 18 155 33 598
2014 18 286 34 097
2013 18 565 34 452
2011 18 615 31 183
2010 18 639 30 928
2009 18 370 28 884
2008 18 486 28 478
2007 17 979 27 692
2004 17 738 27 410
2003 17 981 0
2002 18 318 26 361
2001 18 514 0
2000 18 562 0
1999 18 841 0
1998 19 968 0
1997 21 948 0
1996 25 837 0
1995 28 661 0
1994 28 911 0