REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Echo Investment (ECH)

PLECHPS00019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 4,1000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,9800 3,6300 3,2400 4,4100 5,0400 6,0900
zmiana 3,02% 12,95% 26,54% -7,03% -18,65% -32,68%
WIG (zmiana) -1,00% -0,29% 4,82% 3,19% 0,39% 18,87%
Na tle WIG (pp) 4,02 13,24 21,72 -10,22 -19,04 -51,55
mWIG40TR (zmiana) -0,97% 2,35% 8,67% 4,14% -5,96% 44,23%
Na tle mWIG40TR (pp) 3,99 10,60 17,87 -11,17 -12,69 -76,91
WIG-Poland (zmiana) -1,05% -0,33% 4,80% 3,23% 0,46% 18,36%
Na tle WIG-Poland (pp) 4,06 13,28 21,74 -10,25 -19,11 -51,03
InvestorMS (zmiana) -0,36% 1,09% 11,21% 4,44% -10,14% 14,03%
Na tle InvestorMS (pp) 3,37 11,86 15,33 -11,47 -8,51 -46,70
WIG-NRCHOM (zmiana) 1,02% 5,60% 16,88% 9,33% 0,46% 55,75%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) 2,00 7,35 9,66 -16,36 -19,11 -88,43
mWIG40 (zmiana) -0,97% 2,35% 8,66% 4,13% -8,88% 24,82%
Na tle mWIG40 (pp) 3,99 10,60 17,89 -11,16 -9,77 -57,50

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 692 031 386,20
Free float 21,44%
Liczba akcji 412 690 582
Dywidenda 0,50
Dywidenda (%) 0,1220
Cena / WK 1,13
C / Z 5,54

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 650 762 328,00
Liczba akcji: 412 690 582
Liczba głosów na WZA: 412 690 582
Kapitał akcyjny: 20 634 529,10
Cena nominalna akcji: 0,05
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 324 227 889
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,56%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 324 227 889
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,56%
Free float: 21,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 412 690 582 (100,00%) 412 690 582 (100,00%)
Echo Partners BV poprzez Lisala sp. z o.o. 231 575 784 (56,11%) 231 575 784 (56,11%) ECH
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 51 383 105 (12,45%) 51 383 105 (12,45%) BAH, MON, CDR, TAR, SGN, QMK, BFT, PRT, RBW, ATD, ART, PND, ACP, APR, AGO, WWL, UNI, ZEP, PWX, LBT, MPH, LVC, QRS, TPE, CLE, NWG, PKN, PZU, ECH, TIM, CIE, RDL, ENT, AML, PEO, TRN, EMT, PKO, MAB, ALR, CCC, PEP, ATR, BKM, PLY, KGH, 08N, TEN, CAR, CNG, ZMT, MNI, KGL, LRQ, IND, BDX, MIL, LEN, MCR, RON, FRO, HRS, CDC, LCC, POZ, PGO, MDG, PSW, RFK, TOR, GKI, LTX, ORB, FMF, FTE, BTM, KRU, IZB, KTY, INP, DCR, SNK, EAT, ATT, PKP, AMC, SLV, NFT, BBD, ABE, BRS, ATG, ELB, ERB, MNC, SWG, MGT, ACG, PFL, RWL, STL, MVP, VST, CMP
OFE Aviva Santander NWZ 41 269 000 (10,00%) 41 269 000 (10,00%) TAR, RMK, ACP, ARH, TRK, UNI, PCM, LVC, ASE, NWG, PKN, ECH, AML, PHN, GTC, ADV, PKO, MSW, WPL, ALR, CCC, PEP, KGH, CAR, CNG, BDX, DOM, MIL, KST, FRO, HRS, STF, SKA, SON, KGN, LCC, PGO, HDR, HRP, OPF, OVO, MWT, ESS, INL, ABG, ELT, FMF, FTE, KRU, KTY, DCR, SNK, ING, PKP, ABS, AMC, NFT, ABE, ELB, ERB, AMB, SWG, PFL, NVA

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
obniżenie kapitału 2013-06-06 -7 309 418 0,05 - 412 690 582 20 634 529,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-31
-
split 1:10 2007-10-18 - 0,05 - 420 000 000 21 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-12-10
2007-12-31
split 1:4 2006-05-30 - 0,50 - 42 000 000 21 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-07-11
2006-08-02
seria F - prawo poboru 2:1 2002-08-12 7 000 000 2,00 10,00 10 500 000 21 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2002-10-08
2002-11-26
2002-12-20
seria E - subskrypcja publiczna 1997-05-28 500 000 2,00 80,00 3 500 000 7 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1997-12-30
1998-03-02
seria D - prawo poboru 1:1 1996-06-27 1 500 000 2,00 6,00 3 000 000 6 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1997-02-18
1997-03-27
renominacja 1995-12-18 - 2,00 - 1 500 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-12-22
-
seria C - subskrypcja publiczna 1994-09-28 500 000 1,00 5,00 1 500 000 1 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-22
1995-11-13
1996-03-06
seria B - prawo poboru 1994-06-30 960 000 1,00 1,00 1 000 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-22
1994-06-30
1996-03-06
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-06-30 40 000 1,00 - 40 000 40 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1994-06-30
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pekao TFI SA portfele 2 576 437 0,62% 2 576 437 0,62% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 224 809 0,05% 224 809 0,05% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 71 817 0,02% 71 817 0,02% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 47 291 0,01% 47 291 0,01% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 1 010 449 0,24% 1 010 449 0,24% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 6 416 581 1,55% 6 416 581 1,55% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 410 053 0,10% 410 053 0,10% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 1 886 062 0,46% 1 886 062 0,46% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 472 910 0,12% 472 910 0,12% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 182 606 0,04% 182 606 0,04% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 133 128 0,03% 133 128 0,03% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 2 408 000 0,58% 2 408 000 0,58% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 94 898 0,02% 94 898 0,02% 2017-12-31
AXA OFE portfel 3 090 000 0,75% 3 090 000 0,75% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 3 231 000 0,78% 3 231 000 0,78% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 3 394 000 0,82% 3 394 000 0,82% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 6 061 479 1,47% 6 061 479 1,47% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 321 748 0,32% 1 321 748 0,32% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 11 283 000 2,73% 11 283 000 2,73% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 10 275 000 2,49% 10 275 000 2,49% 2017-12-31
Generali OFE portfel 7 929 000 1,92% 7 929 000 1,92% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 1 862 000 0,45% 1 862 000 0,45% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 989 302 0,24% 989 302 0,24% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 166 000 1,01% 4 166 000 1,01% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 5 082 0,00% 5 082 0,00% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 51 383 105 12,45% 51 383 105 12,45% 2017-10-24
Echo Partners BV poprzez Lisala sp. z o.o. 231 575 784 56,11% 231 575 784 56,11% 2017-10-20
OFE Aviva Santander NWZ 41 269 000 10,00% 41 269 000 10,00% 2017-10-16
OFE Aviva Santander portfel 41 259 000 10,00% 41 259 000 10,00% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 39 616 000 9,60% 39 616 000 9,60% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 39 625 517 9,60% 39 625 517 9,60% 2016-12-19
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 39 443 048 9,56% 39 443 048 9,56% 2016-06-28
Echo Partners BV poprzez Lisala sp. z o.o. 272 375 784 66,00% 272 375 784 66,00% 2015-10-22
Sołowow Michał poprzez Lisala sp. z o.o. 272 375 784 66,00% 272 375 784 66,00% 2015-10-22
OFE PZU Złota Jesień 5 208 815 1,26% 5 208 815 1,26% 2015-10-21
Sołowow Michał przez Synthos Dwory 7 sp. z o.o. SJ i Lisala - Bafia sp. z o.o. 256 582 350 62,17% 256 582 350 62,17% 2015-08-07
Sołowow Michał przez Synthos Dwory 7 sp. z o.o. 17 884 050 4,33% 17 884 050 4,33% 2015-06-10
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 189 361 930 45,88% 189 361 930 45,88% 2013-10-31
OFE PZU Złota Jesień 22 119 006 5,35% 22 119 006 5,35% 2013-10-31
OFE PZU Złota Jesień 25 602 249 6,20% 25 602 249 6,20% 2013-10-31
Echo Investment SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-10-31
Majcher Andrzej 98 800 0,00% 98 800 0,00% 2013-10-31
Ciesielski Wojciech 1 200 000 0,00% 1 200 000 0,00% 2013-10-31
Nationale-Nederlanden OFE 35 000 000 8,48% 35 000 000 8,48% 2013-10-31
Nationale-Nederlanden OFE 35 241 541 8,53% 35 241 541 8,53% 2013-10-31
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 189 361 930 45,00% 189 361 930 45,00% 2013-10-31
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i FTF Columbus SA 189 361 930 45,00% 189 361 930 45,00% 2013-10-31
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Lisala - Bafia sp. z o.o. 189 361 930 45,00% 189 361 930 45,00% 2013-10-31
Sołowow Michał przez Synthos Dwory 7 sp. z o.o. SJ i Lisala - Bafia sp. z o.o. 189 361 930 45,00% 189 361 930 45,00% 2013-10-31
Nationale-Nederlanden OFE 38 513 969 9,33% 38 513 969 9,33% 2013-10-31
Majcher Andrzej 98 800 0,02% 98 800 0,02% 2013-10-31
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 186 585 818 45,21% 186 585 818 45,21% 2013-10-31
OFE PZU Złota Jesień 22 011 702 5,33% 22 011 702 5,33% 2013-10-31
Ciesielski Wojciech 1 200 000 0,29% 1 200 000 0,29% 2013-10-31
Ogółem 412 690 582 100,00% 412 690 582 100,00% 2013-10-31
OFE Aviva Santander 41 269 050 10,00% 41 269 050 10,00% 2013-10-31
Nationale-Nederlanden OFE 41 988 822 10,17% 41 988 822 10,17% 2013-10-31
Nationale-Nederlanden OFE 41 988 822 9,99% 41 988 822 10,17% 2013-09-05
OFE Aviva Santander 41 995 525 9,99% 41 995 525 10,17% 2013-08-07
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 186 585 818 44,00% 186 585 818 45,00% 2013-02-14
OFE Aviva Santander 42 958 079 10,22% 42 958 079 10,40% 2013-01-18
OFE Aviva Santander 41 846 565 9,96% 41 846 565 10,13% 2013-01-17
Nationale-Nederlanden OFE 44 569 720 10,61% 44 569 720 10,79% 2012-12-27
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd. 186 264 818 44,00% 186 264 818 45,00% 2012-12-21
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 186 264 818 44,00% 186 264 818 45,00% 2012-12-21
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 186 585 818 44,42% 186 585 818 45,21% 2012-12-21
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd. 187 928 068 44,74% 187 928 068 45,53% 2012-12-21
Nationale-Nederlanden OFE 47 369 720 11,27% 47 369 720 11,47% 2012-12-19
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd. 186 264 818 44,34% 186 264 818 45,13% 2012-11-14
OFE PZU Złota Jesień 22 119 006 5,26% 22 119 006 5,35% 2012-08-28
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 187 928 068 44,74% 187 928 068 45,53% 2012-05-23
Echo Investment SA 7 309 418 1,74% 0 0,00% 2012-02-24
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 185 786 775 44,23% 185 786 775 44,23% 2012-01-05
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 185 286 775 44,11% 185 286 775 44,11% 2011-12-30
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 185 099 823 44,07% 185 099 823 44,07% 2011-12-14
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 184 349 715 43,89% 184 349 715 43,89% 2011-11-23
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 183 151 128 43,60% 183 151 128 43,60% 2011-11-18
Nationale-Nederlanden OFE 54 488 467 12,97% 54 488 467 12,97% 2011-11-17
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 173 582 353 41,32% 173 582 353 41,32% 2011-11-14
Nationale-Nederlanden OFE 48 121 638 11,45% 48 121 638 11,45% 2011-11-13
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 169 916 580 40,00% 169 916 580 40,00% 2011-09-27
Nationale-Nederlanden OFE 43 987 495 10,47% 43 987 495 10,47% 2011-08-22
Majcher Andrzej 98 800 0,02% 98 800 0,02% 2011-05-16
OFE PZU Złota Jesień 21 419 085 5,09% 21 419 085 5,09% 2011-05-16
OFE Aviva Santander 36 683 460 8,73% 36 683 460 8,73% 2011-05-16
Nationale-Nederlanden OFE 37 528 063 8,93% 37 528 063 8,93% 2011-05-16
Ciesielski Wojciech 1 200 000 0,28% 1 200 000 0,28% 2010-11-15
Barcocapital Investment Ltd. 141 911 680 33,78% 141 911 680 33,78% 2010-11-10
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd 169 916 580 40,00% 169 916 580 40,00% 2010-11-10
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd 169 916 580 40,45% 169 916 580 40,45% 2010-11-10
Barcocapital Investment Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2010-11-10
OFE Aviva Santander 39 140 018 9,31% 39 140 018 9,31% 2010-08-13
OFE Aviva Santander 42 680 018 10,16% 42 680 018 10,16% 2010-08-12
Kalwat Tomasz 0 0,00% 0 0,00% 2010-06-30
OFE Aviva Santander 47 340 018 11,27% 47 340 018 11,27% 2010-03-01
OFE PZU Złota Jesień 37 655 236 8,96% 37 655 236 8,96% 2010-03-01
Nationale-Nederlanden OFE 37 898 195 9,02% 37 898 195 9,02% 2010-03-01
Nationale-Nederlanden OFE 41 918 548 9,98% 41 918 548 9,98% 2009-07-21
Nationale-Nederlanden OFE 42 374 824 10,08% 42 374 824 10,08% 2009-07-20
OFE Aviva Santander 43 274 227 10,30% 43 274 227 10,30% 2009-05-12
OFE Aviva Santander 41 874 227 9,97% 41 874 227 9,97% 2009-05-11
Pioneer Pekao IM SA 20 920 240 4,98% 20 920 240 4,98% 2009-04-17
Pioneer Pekao IM SA 21 028 310 5,00% 21 028 310 5,00% 2009-04-10
Nationale-Nederlanden OFE 44 078 210 10,49% 44 078 210 10,49% 2009-03-06
Nationale-Nederlanden OFE 41 995 656 9,99% 41 995 656 9,99% 2009-03-05
OFE Aviva Santander 37 812 146 9,00% 37 812 146 9,00% 2009-02-27
Magellan Pro-Equity Fund I SA 0 0,00% 0 0,00% 2009-02-27
OFE PZU Złota Jesień 41 066 860 9,77% 41 066 860 9,77% 2009-02-27
Magellan Pro-Equity Fund I SA 178 489 680 42,49% 178 489 680 42,49% 2008-12-30
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 169 916 580 40,45% 169 916 580 40,45% 2008-12-30
Magellan Pro-Equity Fund I SA 141 409 680 33,66% 141 409 680 33,66% 2008-12-24
Pioneer Pekao IM SA 21 035 115 5,00% 21 035 115 5,00% 2008-12-10
Kalwat Tomasz 14 860 0,00% 14 860 0,00% 2008-02-29
OFE Aviva Santander 37 850 690 9,01% 37 850 690 9,01% 2008-02-29
OFE PZU Złota Jesień 35 430 620 8,43% 35 430 620 8,43% 2008-02-29
Nationale-Nederlanden OFE 35 259 850 8,39% 35 259 850 8,39% 2008-02-29
Ciesielski Wojciech 1 440 000 0,34% 1 440 000 0,34% 2007-12-31
OFE Aviva Santander 30 738 420 7,31% 30 738 420 7,31% 2007-12-31
OFE PZU Złota Jesień 27 909 150 6,64% 27 909 150 6,64% 2007-12-31
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 164 809 630 39,24% 164 809 630 39,24% 2007-12-31
Nationale-Nederlanden OFE 36 696 610 8,73% 36 696 610 8,73% 2007-12-31
Ogółem 420 000 000 100,00% 420 000 000 100,00% 2007-12-31
Majcher Andrzej 100 800 0,02% 100 800 0,02% 2007-12-31
Pioneer Pekao IM SA 20 974 010 4,99% 20 974 010 4,99% 2007-12-31
Pioneer Pekao IM SA 20 974 010 4,00% 20 974 010 4,00% 2007-12-31
BZ WBK Asset Management SA 2 007 152 4,77% 2 007 152 4,77% 2007-12-12
BZ WBK Asset Management SA 2 113 861 5,03% 2 113 861 5,03% 2007-12-10
BZ WBK Asset Management SA przez BZ WBK AIB TFI SA 2 091 144 4,97% 2 091 144 4,97% 2007-10-30
BZ WBK Asset Management SA przez BZ WBK AIB TFI SA 2 100 144 5,00% 2 100 144 5,00% 2007-10-29
BZ WBK Asset Management SA przez BZ WBK AIB TFI SA 2 119 363 5,04% 2 119 363 5,04% 2007-08-14
Pioneer Pekao IM SA 2 097 401 4,99% 2 097 401 4,99% 2007-06-20
Pioneer Pekao IM SA 2 100 123 5,00% 2 100 123 5,00% 2007-06-14
Nationale-Nederlanden OFE 3 669 661 8,73% 3 669 661 8,73% 2007-03-01
OFE Aviva Santander 3 073 842 7,31% 3 073 842 7,31% 2007-03-01
OFE PZU Złota Jesień 2 790 915 6,64% 2 790 915 6,64% 2007-03-01
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 16 480 963 39,24% 16 480 963 39,24% 2007-02-12
BZ WBK Asset Management SA przez BZ WBK AIB TFI SA 2 130 163 5,07% 2 130 163 5,07% 2006-11-30
BZ WBK Asset Management SA 2 119 363 5,04% 2 119 363 5,04% 2006-11-30
OFE Aviva Santander 3 226 016 7,68% 3 226 016 7,68% 2006-09-09
MetLife OFE 0 0,00% 0 0,00% 2006-09-08
Kłoczko Artur 235 536 0,56% 235 536 0,56% 2006-08-18
Majcher Andrzej 10 080 0,02% 10 080 0,02% 2006-08-09
Ciesielski Wojciech 144 000 0,34% 0 0,00% 2006-08-09
OFE PZU Złota Jesień 2 176 500 5,18% 2 176 500 5,18% 2006-08-02
Ogółem 42 000 000 100,00% 42 000 000 100,00% 2006-08-02
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 17 236 536 41,03% 17 236 536 41,03% 2006-08-02
Nationale-Nederlanden OFE 4 160 000 9,90% 4 160 000 9,90% 2006-08-02
OFE PZU Złota Jesień 3 709 372 8,83% 3 709 372 8,83% 2006-08-02
Kłoczko Artur 2 704 276 6,43% 2 704 276 6,43% 2006-08-02
MetLife OFE 2 242 572 5,33% 2 242 572 5,33% 2006-08-02
OFE Aviva Santander 2 169 360 5,16% 2 169 360 5,16% 2006-08-02
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 4 309 134 41,03% 4 309 134 41,03% 2006-03-06
Kłoczko Artur 676 069 6,43% 676 069 6,43% 2006-03-01
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 4 159 134 39,61% 4 159 134 39,61% 2006-02-03
OFE PZU Złota Jesień 544 125 5,18% 544 125 5,18% 2005-06-17
OFE Aviva Santander 542 340 5,16% 542 340 5,16% 2005-03-30
OFE PZU Złota Jesień 467 780 4,45% 467 780 4,45% 2004-12-23
Nationale-Nederlanden OFE 1 040 000 9,90% 1 040 000 9,90% 2004-12-23
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 3 964 134 37,75% 3 964 134 37,75% 2004-10-15
Kłoczko Artur 1 048 569 9,98% 1 048 569 9,98% 2004-05-06
OFE Warta 485 000 4,61% 485 000 4,61% 2004-02-13
OFE Warta 525 705 5,00% 525 705 5,00% 2003-11-04
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 3 669 869 34,95% 3 669 869 34,95% 2003-09-18
Kłoczko Artur 1 084 334 10,32% 1 084 334 10,32% 2003-09-18
Kłoczko Artur 35 384 0,33% 35 384 0,33% 2003-06-03
MetLife OFE 560 643 5,33% 560 643 5,33% 2003-06-03
Nationale-Nederlanden OFE 945 170 9,00% 945 170 9,00% 2003-03-03
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 4 718 819 44,94% 4 718 819 44,94% 2003-02-21
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 449 817 4,28% 449 817 4,28% 2003-01-07
Ogółem 10 500 000 100,00% 10 500 000 100,00% 2002-11-26
Nationale-Nederlanden OFE 180 250 1,71% 180 250 1,71% 2002-11-26
ING Bank NV 175 760 1,67% 175 760 1,67% 2002-11-26
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 4 701 919 44,78% 4 701 919 44,78% 2002-11-26
Kłoczko Artur 912 615 8,69% 912 615 8,69% 2002-11-26
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 234 834 6,70% 234 834 6,70% 2002-11-21
Deutsche Bank AG z podmiotami zależnymi 105 905 3,02% 105 905 3,02% 2002-07-16
Beva-Hold Sp. z o.o. spółka przejęta przez Michała Sołowowa 0 0,00% 0 0,00% 2002-02-05
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 1 566 175 44,75% 1 566 175 44,75% 2002-02-05
Sołowow Barbara 174 650 4,99% 174 650 4,99% 2002-02-01
Deutsche Bank AG z podmiotami zależnymi 349 309 9,98% 349 309 9,98% 2001-11-05
Sołowow Michał 1 257 175 35,92% 1 257 175 35,92% 2001-10-02
Deutsche Bank AG z podmiotami zależnymi 350 459 10,01% 350 459 10,01% 2001-08-09
Sołowow Barbara 549 850 15,71% 549 850 15,71% 2001-03-31
Sołowow Michał 1 232 675 35,22% 1 232 675 35,22% 2001-03-22
Kłoczko Artur 349 107 9,97% 349 107 9,97% 2001-03-22
Sołowow Michał 1 445 175 41,29% 1 445 175 41,29% 2001-03-20
Ciesielski Wojciech 71 689 2,05% 71 689 2,05% 2001-03-16
Sołowow Michał 1 570 175 44,86% 1 570 175 44,86% 2001-03-16
Sołowow Michał 1 400 175 40,01% 1 400 175 40,01% 2001-03-09
Ciesielski Wojciech 241 689 6,91% 241 689 6,91% 2001-03-09
Sołowow Michał 1 225 114 35,00% 1 225 114 35,00% 2000-11-28
Sołowow Michał 1 224 614 34,99% 1 224 614 34,99% 2000-02-29
Ciesielski Wojciech 416 689 11,91% 416 689 11,91% 2000-02-29
Nationale-Nederlanden OFE 180 250 5,15% 180 250 5,15% 2000-01-31
Sołowow Barbara 482 783 13,79% 482 783 13,79% 2000-01-07
ING Bank NV 175 760 5,02% 175 760 5,02% 2000-01-05
mBank SA przez DPFF BRE Sp. z o.o. 53 289 1,52% 53 289 1,52% 1999-12-27
mBank SA przez Drugi Polski Fundusz Fozwoju Sp. z o.o. 201 496 5,76% 201 496 5,76% 1999-11-29
Baran Emilian 0 0,00% 0 0,00% 1999-03-09
Beva-Hold Sp. z o.o. 309 000 8,83% 309 000 8,83% 1999-03-09
Sołowow Michał 1 190 614 34,02% 1 190 614 34,02% 1999-01-15
Ciesielski Wojciech 507 689 14,51% 507 689 14,51% 1998-11-30
Ciesielski Wojciech 617 011 17,63% 617 011 17,63% 1998-09-30
mBank SA 223 623 6,39% 223 623 6,39% 1998-06-02
Ogółem 3 500 000 100,00% 3 500 000 100,00% 1997-12-30
Sołowow Barbara 387 417 11,07% 387 417 11,07% 1997-12-30
Sołowow Michał 983 400 28,10% 983 400 28,10% 1997-12-30
Baran Emilian 309 000 8,83% 309 000 8,83% 1997-12-30
Ciesielski Wojciech 600 000 17,14% 600 000 17,14% 1997-12-30

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-12-12 2018-12-19 1,14327 0,50 PLN zaliczka
2018-05-04 2018-05-11 1,10246 0,50 PLN -
2017-07-05 2017-07-21 1,05495 0,50 PLN -
2016-12-22 2017-06-26 - 0,16 PLN zaliczka, II rata
2016-12-22 2016-12-29 1,15888 0,69 PLN zaliczka, I rata
2016-07-05 2016-07-08 1,92530 3,84 PLN -
2016-02-03 2016-04-22 - 0,71 PLN II rata
2016-02-03 2016-02-10 1,24783 0,72 PLN I rata

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2007-12-31 - 1:10 10,0000 - -
Split 2006-08-01 - 1:4 4,0000 - -
Prawo poboru 2002-10-01 seria F - prawo poboru 2:1 1:2 2,4737 10,00 7 000 000
Prawo poboru 1996-10-25 seria D - prawo poboru 1:1 1:1 1,8904 6,00 1 500 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-04-09 2018-04-25 - WZA: wypłata dywidendy - 0,50 PLN
2017-09-30 2017-10-16 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w statucie
2016-12-03 2016-12-19 - NWZA: utworzenie celowego funduszu rezerwowego
2016-06-12 2016-06-28 - WZA: wypłata dywidendy - 3,83 PLN, zmiany w statucie
2016-01-04 2016-01-20 - NWZA: zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2015-12-05 2015-12-21 - NWZA: utworzenie celowego funduszu rezerwowego
2015-10-11 2015-10-27 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2015-05-17 ZWZ 2015-06-02, godzina 13:00:00
2015-03-28 NWZ 2015-04-13, godzina 11:00:00
2014-05-14 ZWZ 2014-05-30, godzina 11:00:00
2013-05-21 ZWZ 2013-06-06, godzina 12:00:00
2012-05-21 ZWZ 2012-06-06, godzina 12:00:00
2011-05-17 ZWZ 2011-06-02, godzina 12:00:00
2010-05-10 ZWZ 2010-05-26, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lindberg Nicklas Prezes Zarządu 2016-04-18
Drozd Maciej Wiceprezes Zarządu 2015-07-16
Langner Artur Wiceprezes Zarządu 2008-06-27
Materny Marcin Członek Zarządu 2016-09-14
Mazurczak Rafał Członek Zarządu 2016-09-14
Olbryk Waldemar Członek Zarządu 2017-10-10
Turek Małgorzata Członek Zarządu 2019-03-07

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Khairallah Karim Przewodniczący RN 2015-04-13 PLS
Abramson Mark Członek RN 2017-10-16
Dyjas Maciej Członek RN 2015-04-13 GPR
Kawalec Stefan Członek RN 2015-04-13 KRB_1
Luccioni Laurent Członek RN 2015-04-13
Senman Nebil Członek RN 2015-04-13 GPR
Zilles Sebastian Członek RN 2015-10-27

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Turek Małgorzata Członek Zarządu 2019-03-07
Martynuska Mikołaj Członek Zarządu 2017-10-10 2017-12-21
Olbryk Waldemar Członek Zarządu 2017-10-10
Materny Marcin Członek Zarządu 2016-09-14
Mazurczak Rafał Członek Zarządu 2016-09-14
Lindberg Nicklas Prezes Zarządu 2016-04-18
Gromniak Piotr Wiceprezes Zarządu 2016-04-18 2018-12-31
Gromniak Piotr Wiceprezes Zarządu 2016-04-18
Drozd Maciej Wiceprezes Zarządu 2015-07-16
Lesiak Waldemar Wiceprezes Zarządu 2013-03-21 2016-05-31
Langner Artur Wiceprezes Zarządu 2008-06-27
Gromniak Piotr Prezes Zarządu 2008-06-27
Waniołka Mariusz Członek Zarządu 2007-03-27 BRK
Grodzki Jarosław Prezes Zarządu 2007-03-27 RSE, SNS
Langner Artur Członek Zarządu 2005-06-14
Majcher Andrzej Prezes Zarządu 1994-06-30 2007-03-26

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 428 428
2016 296 296
2015 364 364
2014 368 368
2013 343 0
2007 204 342
2006 157 286
2005 116 269
2004 115 199
2002 76 0
2001 79 0
2000 91 0
1999 90 0
1998 83 0
1997 166 0
1996 150 0
1995 111 0
1994 86 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA