REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

CCC (CCC)

PLCCC0000016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 61,3000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 63,5000 67,9600 33,2800 101,3000 151,0000 172,3000
zmiana -3,46% -9,80% 84,19% -39,49% -59,40% -64,42%
WIG (zmiana) -0,05% -0,74% 14,40% -12,82% -15,43% -1,45%
Na tle WIG (pp) -3,41 -9,06 69,79 -26,66 -43,97 -62,97
WIG20 (zmiana) -0,45% -2,17% 11,15% -16,77% -22,35% -19,49%
Na tle WIG20 (pp) -3,01 -7,63 73,05 -22,72 -37,06 -44,93
WIG-ESG (zmiana) -0,50% -2,51% 11,15% -16,53% - -
Na tle WIG-ESG (pp) -2,97 -7,29 73,04 -22,95 - -
WIG-ODZIEZ (zmiana) 6,28% -11,36% 24,22% -26,18% -27,69% -
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) -9,75 1,56 59,97 -13,30 -31,72 -
WIG30TR (zmiana) -1,04% -3,31% 10,68% -17,06% -21,23% -5,38%
Na tle WIG30TR (pp) -2,42 -6,49 73,52 -22,42 -38,17 -59,04
WIG30 (zmiana) -0,60% -2,88% 10,92% -16,88% -22,38% -15,49%
Na tle WIG30 (pp) -2,87 -6,92 73,28 -22,61 -37,02 -48,94
WIG20TR (zmiana) -0,49% -2,21% 11,23% -16,70% -20,69% -9,22%
Na tle WIG20TR (pp) -2,97 -7,59 72,96 -22,78 -38,72 -55,21
RESPECT (zmiana) - - - - -8,03% -6,94%
Na tle RESPECT (pp) - - - - -51,37 -57,48
WIG-Poland (zmiana) -0,41% -1,08% 14,17% -13,02% -15,63% -2,06%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,06 -8,72 70,03 -26,47 -43,78 -62,36
InvestorMS (zmiana) 0,91% 5,03% 27,47% 2,22% -1,02% 8,54%
Na tle InvestorMS (pp) -4,37 -14,83 56,72 -41,71 -58,39 -72,97

Dane rynkowe

Kapitalizacja 3 363 408 400,00
Free float 61,54%
Liczba akcji 54 868 000
Dywidenda 0,48
Dywidenda (%) 0,0078
Cena / WK 5,31
C / Z -15,67

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 320 611 360,00
Liczba akcji: 54 868 000
Liczba głosów na WZA: 61 518 000
Kapitał akcyjny: 5 486 800,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 100 162
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,45%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 600 162
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,87%
Free float: 61,55%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 54 868 000 (100,00%) 61 518 000 (100,00%)
Miłek Dariusz poprzez Ultro Holding SCSp 17 077 465 (31,12%) 23 577 465 (38,33%) CCC
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 4 022 697 (7,33%) 4 022 697 (6,54%) NWG, PKP, ELT, UNI, ABE, TAR, WWL, DOM, PEO, CCC, PHN, NVA, PGO, DCR, ERB, OVO, ALR, MWT, PKN, KRU, AMB, KTY, MIL, DVL, FRO, BDX, ING, AMC, RMK, SKA, PEP, ABG, NFT, SWG, SNK, KGH, STF, PKO, GTC, WPL, KGN, CAR, ECH, ARH, FMF, ASE, FTE, SON, AML, ABS, CIE, LVC, ADV, ACP, APT, HRS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria J - subskrypcja prywatna 2020-04-17 6 850 000 0,10 37,00 54 868 000 5 486 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-05-19
-
seria I - subskrypcja prywatna 2020-04-17 6 850 000 0,10 37,00 48 018 000 4 801 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-05-19
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 4 000 0,10 - 41 168 000 4 116 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-31
-
seria H - subskrypcja prywatna 2017-09-06 2 000 000 0,10 265,00 41 164 000 4 116 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-02
-
seria G - subskrypcja prywatna 2017-06-08 2 000 000 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - oferta menedżerska 2017-06-08 1 174 920 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - oferta menedżerska 2017-06-08 4 000 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 36 100 0,10 - 39 164 000 3 916 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-12
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 727 900 0,10 - 39 127 900 3 912 790,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-26
-
zmiana firmy z NG2 SA na CCC SA 2012-12-19 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-22
-
seria E - subskrypcja prywatna 2009-11-12 768 000 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z CCC SA na NG2 SA 2007-01-24 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-02-06
-
seria D - subskrypcja publiczna 2004-08-26 6 400 000 0,10 9,50 38 400 000 3 840 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-12-09
2004-12-22
split 1:10 2004-08-26 - 0,10 - 32 000 000 3 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
serie B, C - wybrani inwestorzy 2004-06-15 1 175 000 1,00 15,42 3 200 000 3 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-06-30
2004-12-02
serie A1, A2 - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-06-15 2 025 000 1,00 1,00 2 025 000 2 025 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-06-30
2004-12-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 4 022 697 7,33% 4 022 697 6,54% 2020-06-24
Miłek Dariusz poprzez Ultro Holding SCSp 17 077 465 31,12% 23 577 465 38,33% 2020-05-19
Miłek Dariusz poprzez Ultro Holding SCSp 10 227 465 18,64% 16 727 465 27,19% 2020-05-19
NN OFE portfel 3 443 873 6,28% 3 443 873 5,60% 2020-05-19
NN OFE portfel 2 989 703 5,45% 2 989 703 4,86% 2020-05-19
Ogółem 54 868 000 100,00% 61 518 000 100,00% 2020-05-19
Aviva OFE Aviva Santander portfele, NWZ 3 067 000 5,59% 3 067 000 4,99% 2020-05-19
Miłek Dariusz poprzez Ultro Holding SCSp 10 227 465 24,84% 16 727 465 34,98% 2020-05-14
Gaczorek Leszek 350 000 0,85% 350 000 0,73% 2020-04-27
Miłek Dariusz poprzez Ultro Holding SCSp 12 290 000 29,85% 18 790 000 39,29% 2020-04-27
Aviva OFE Aviva Santander portfele, NWZ 3 067 000 7,45% 3 067 000 6,41% 2019-09-26
PKO BP Bankowy OFE portfel 532 428 1,29% 532 428 1,11% 2018-12-31
Gaczorek Leszek 2 710 000 6,58% 4 460 000 9,33% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 181 741 0,44% 181 741 0,38% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 484 866 1,17% 484 866 1,01% 2018-12-31
Generali OFE portfel 511 718 1,24% 511 718 1,07% 2018-12-31
NN OFE portfel 3 443 873 8,36% 3 443 873 7,20% 2018-12-31
Ogółem 41 168 000 100,00% 47 818 000 100,00% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 848 632 2,06% 848 632 1,77% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 016 886 2,47% 1 016 886 2,13% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 086 889 2,64% 1 086 889 2,27% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 666 836 4,04% 1 666 836 3,48% 2018-12-31
NN OFE 2 565 649 6,23% 2 565 649 5,37% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 987 980 7,25% 2 987 980 6,24% 2018-12-31
Miłek Dariusz poprzez Ultro Holding SCSp 11 060 000 26,87% 16 690 000 34,90% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 067 000 7,45% 3 067 000 6,41% 2018-12-31
Miłek Dariusz poprzez Ultro Holding SCSp 11 060 000 26,00% 16 690 000 34,00% 2018-12-05
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 777 856 1,89% 777 856 1,63% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 39 895 0,10% 39 895 0,08% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 47 0,00% 47 0,00% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 56 0,00% 56 0,00% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 2 405 0,01% 2 405 0,01% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 18 192 0,04% 18 192 0,04% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 9 718 0,02% 9 718 0,02% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 295 787 0,72% 295 787 0,62% 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 2 845 0,01% 2 845 0,01% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 144 087 0,35% 144 087 0,30% 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 2 401 0,01% 2 401 0,01% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 15 938 0,04% 15 938 0,03% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 54 896 0,13% 54 896 0,11% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 6 094 0,01% 6 094 0,01% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 176 403 0,43% 176 403 0,37% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 638 0,00% 638 0,00% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 559 0,00% 559 0,00% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 000 0,01% 4 000 0,01% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 423 0,01% 2 423 0,01% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 3 901 0,01% 3 901 0,01% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 4 025 0,01% 4 025 0,01% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 8 000 0,02% 8 000 0,02% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 16 817 0,04% 16 817 0,04% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 17 912 0,04% 17 912 0,04% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 29 983 0,07% 29 983 0,06% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 597 000 3,88% 1 597 000 3,34% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 33 726 0,08% 33 726 0,07% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 019 000 2,48% 1 019 000 2,13% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 884 000 2,15% 884 000 1,85% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 849 891 2,07% 849 891 1,78% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 744 000 1,81% 744 000 1,56% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 537 000 1,31% 537 000 1,12% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 486 000 1,18% 486 000 1,02% 2017-12-31
Generali OFE portfel 477 000 1,16% 477 000 1,00% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 70 271 0,17% 70 271 0,15% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 77 989 0,19% 77 989 0,16% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 338 239 0,82% 338 239 0,71% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 92 591 0,23% 92 591 0,19% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 151 524 0,37% 151 524 0,32% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 182 000 0,44% 182 000 0,38% 2017-12-31
NN OFE 2 565 649 6,23% 2 565 649 5,37% 2017-10-02
Gaczorek Leszek 2 710 000 6,58% 4 460 000 9,33% 2017-10-02
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 067 000 7,45% 3 067 000 6,41% 2017-10-02
Ogółem 41 164 000 100,00% 47 814 000 100,00% 2017-10-02
Miłek Dariusz poprzez Ultro sp. z o.o. 11 060 000 26,87% 16 690 000 34,91% 2017-10-02
NN OFE 2 565 649 6,55% 2 565 649 5,60% 2017-09-20
Ogółem 39 164 000 100,00% 45 814 000 100,00% 2017-05-12
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 067 000 7,83% 3 067 000 6,69% 2017-05-12
Miłek Dariusz poprzez Ultro sp. z o.o. 11 060 000 28,24% 16 690 000 36,43% 2017-05-12
Gaczorek Leszek 2 710 000 6,92% 4 460 000 9,74% 2017-05-12
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 067 000 7,84% 3 067 000 6,70% 2017-01-26
Miłek Dariusz poprzez Ultro sp. z o.o. 11 060 000 28,27% 16 690 000 36,46% 2017-01-26
Ogółem 39 127 900 100,00% 45 777 900 100,00% 2017-01-26
Gaczorek Leszek 2 710 000 6,93% 4 460 000 9,74% 2017-01-26
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 067 000 7,99% 3 067 000 6,81% 2016-12-31
Miłek Dariusz poprzez Ultro sp. z o.o. 11 060 000 28,80% 16 690 000 37,05% 2016-12-07
Miłek Dariusz poprzez Ultro sp. z o.o. 10 350 000 26,00% 15 100 000 33,00% 2016-04-25
Aviva OFE Aviva Santander 3 038 335 7,91% 3 038 335 6,74% 2015-12-31
Miłek Dariusz poprzez Ultro SA 10 350 000 26,95% 15 100 000 33,51% 2015-06-02
Gaczorek Leszek 2 710 000 7,05% 4 460 000 9,90% 2015-02-24
NN OFE 2 190 983 5,70% 2 190 983 4,86% 2015-02-19
Miłek Dariusz poprzez Ultro SA 13 360 000 34,79% 18 110 000 34,91% 2014-09-17
NN OFE 2 334 493 6,07% 2 334 493 5,18% 2014-09-12
NN OFE 2 190 998 5,70% 2 190 998 4,86% 2014-05-05
Aviva OFE Aviva Santander 3 174 451 8,26% 3 174 451 7,04% 2013-12-31
Miłek Dariusz z Luxprofi S.a.r.l. 13 360 000 34,79% 18 110 000 9 999,99% 2013-01-10
PKO TFI SA 1 916 010 4,98% 1 916 010 4,25% 2012-07-05
PKO TFI SA 2 265 997 5,90% 2 265 997 5,03% 2012-07-04
Pioneer Pekao IM SA 2 206 778 5,74% 2 206 778 4,89% 2011-11-22
Pioneer Pekao IM SA 2 288 028 5,95% 2 288 028 5,07% 2011-11-21
Aviva OFE Aviva Santander 2 305 389 6,00% 2 305 389 5,11% 2011-11-16
PKO TFI SA 2 350 500 6,12% 2 350 500 5,21% 2010-10-04
PKO TFI SA 517 104 1,34% 517 104 1,14% 2010-10-03
Gaczorek Leszek 3 010 000 7,83% 4 760 000 10,56% 2010-09-24
Miłek Dariusz wraz z Luxprofi S.a.r.l. 15 360 000 40,00% 20 110 000 44,63% 2010-09-24
Miłek Dariusz wraz z Luxprofi S.a.r.l. 17 250 000 44,92% 22 000 000 48,83% 2010-09-20
Miłek Dariusz wraz z Luxprofi S.a.r.l. 17 100 000 44,53% 21 850 000 48,50% 2010-07-23
Fenrich Wojciech 0 0,00% 0 0,00% 2010-07-19
Miłek Dariusz wraz z Luxprofi S.a.r.l. 17 250 000 44,92% 22 000 000 48,83% 2010-07-19
Fenrich Wojciech 8 989 0,02% 8 989 0,02% 2010-07-16
Fenrich Wojciech 13 880 0,03% 13 880 0,03% 2010-06-02
Gaczorek Leszek 4 010 000 10,44% 5 760 000 12,78% 2010-05-19
Fenrich Wojciech 15 685 0,04% 15 685 0,03% 2010-05-19
Pioneer Pekao IM SA 3 271 877 8,52% 3 271 877 7,26% 2010-04-15
Gnych Mariusz 120 000 0,31% 120 000 0,26% 2010-02-05
Ogółem 38 400 000 100,00% 45 050 000 100,00% 2010-02-05
Chudy Lech 220 000 0,57% 220 000 0,48% 2010-02-05
Luxprofi s.a.r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2010-02-05
Chudy Lech 220 000 0,00% 220 000 0,00% 2010-02-05
Gaczorek Leszek 4 200 000 10,93% 5 950 000 13,20% 2010-02-05
Fenrich Wojciech 16 500 0,04% 16 500 0,03% 2010-02-05
Miłek Dariusz wraz z Luxprofi S.a.r.l. 18 000 000 46,87% 22 750 000 50,49% 2010-02-05
Luxprofi s.a.r.l. 13 250 000 34,50% 13 250 000 29,41% 2010-02-05
Pioneer Pekao IM SA 2 287 800 5,95% 2 287 800 5,07% 2010-02-05
NN OFE 2 477 486 6,45% 2 477 486 5,49% 2010-02-05
Gnych Mariusz 120 000 0,00% 120 000 0,00% 2010-02-05
NN Investment Partners TFI SA 883 672 2,30% 883 672 1,95% 2009-11-24
NN OFE 2 477 486 6,45% 2 477 486 5,49% 2009-11-24
NN Investment Partners TFI SA 2 003 672 5,21% 2 003 672 4,44% 2009-11-19
Luxprofi s.a.r.l. 13 250 000 34,50% 13 250 000 29,37% 2009-09-30
Miłek Dariusz 4 750 000 12,36% 9 500 000 21,06% 2009-09-30
Miłek Dariusz 10 750 000 27,99% 15 500 000 34,36% 2009-09-21
Luxprofi s.a.r.l. 7 250 000 18,88% 7 250 000 16,07% 2009-09-21
Luxprofi s.a.r.l. 3 271 000 8,51% 3 271 000 7,25% 2009-09-11
Pioneer Pekao IM SA 2 287 800 5,95% 2 287 800 5,07% 2009-07-10
Miłek Dariusz 14 729 000 38,35% 19 479 000 43,19% 2009-07-08
Luxprofi s.a.r.l. 4 500 000 11,71% 4 500 000 9,97% 2009-07-08
Miłek Dariusz 19 229 000 50,07% 23 979 000 53,16% 2009-07-06
Fenrich Wojciech 16 500 0,04% 16 500 0,03% 2009-06-30
Gaczorek Leszek 4 200 000 10,93% 5 950 000 13,19% 2009-06-01
Miłek Dariusz 21 180 330 55,15% 25 930 330 57,49% 2009-05-27
Miłek Dariusz 21 380 330 55,67% 26 130 330 57,93% 2008-10-01
Zioła Teresa 220 000 0,00% 220 000 0,00% 2008-03-31
Miłek Dariusz 21 470 330 55,91% 26 220 330 58,13% 2008-01-21
Fenrich Wojciech 50 000 0,00% 50 000 0,00% 2007-08-10
Gnych Mariusz 120 000 0,31% 120 000 0,26% 2007-08-10
Gaczorek Leszek 4 600 000 11,97% 6 350 000 14,07% 2007-08-10
NN Investment Partners TFI SA 2 471 833 6,43% 2 471 833 5,48% 2007-07-11
NN Investment Partners TFI SA 1 471 833 3,83% 1 471 833 3,26% 2007-07-10
Miłek Dariusz 21 180 330 55,15% 25 930 330 57,49% 2007-06-26
Miłek Dariusz 22 180 330 57,76% 25 930 330 57,49% 2007-06-26
Gnych Mariusz 220 000 0,57% 220 000 0,48% 2007-04-04
Gaczorek Leszek 5 000 000 13,02% 7 100 000 15,74% 2007-04-04
Chudy Lech 220 000 0,57% 220 000 0,48% 2007-04-04
Miłek Dariusz 22 180 330 57,76% 27 530 330 61,04% 2007-04-04
Miłek Dariusz 22 780 330 59,32% 27 530 330 61,04% 2007-04-03
Fenrich Wojciech 50 000 0,13% 50 000 0,11% 2007-02-23
Ogółem 38 400 000 100,00% 45 100 000 100,00% 2007-02-23
Zioła Teresa 220 000 0,57% 220 000 0,48% 2006-10-25
Gnych Mariusz 320 000 0,83% 320 000 0,70% 2006-08-14
Chudy Lech 320 000 0,83% 320 000 0,70% 2006-08-14
Zioła Teresa 320 000 0,83% 320 000 0,70% 2006-08-14
Miłek Dariusz 23 380 330 60,88% 28 130 330 62,30% 2005-05-30
Gaczorek Leszek 5 400 000 14,06% 7 150 000 15,83% 2004-12-09
Ogółem 38 400 000 100,00% 45 150 000 100,00% 2004-12-09
Miłek Dariusz 23 280 330 60,62% 28 030 330 62,08% 2004-12-09
Gaczorek Leszek 5 400 000 16,87% 7 150 000 18,45% 2004-11-26
Miłek Dariusz 23 280 330 72,75% 28 030 330 72,33% 2004-11-26
Miłek Renata 320 000 1,00% 32 000 0,08% 2004-06-30
Fenrich Wojciech 320 000 1,00% 320 000 0,82% 2004-06-30
Zioła Teresa 320 000 1,00% 320 000 0,82% 2004-06-30
Ogółem 32 000 000 100,00% 38 750 000 100,00% 2004-06-30
Gaczorek Leszek 6 400 000 20,00% 8 150 000 21,03% 2004-06-30
Gnych Mariusz 320 000 1,00% 320 000 0,82% 2004-06-30
Chudy Lech 320 000 1,00% 320 000 0,82% 2004-06-30

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-09-17 2019-10-01 1,00346 0,48 PLN -
2018-09-19 2018-10-01 1,01067 2,30 PLN -
2017-09-07 2017-09-21 1,00910 2,59 PLN -
2016-08-31 2016-09-13 1,01190 2,19 PLN -
2015-09-23 2015-10-08 1,01796 3,00 PLN -
2014-09-26 2014-10-10 1,01199 1,60 PLN -
2013-09-26 2013-10-11 1,01449 1,60 PLN -
2012-09-27 2012-10-16 1,03008 1,60 PLN -
2011-09-09 2011-09-27 1,03620 1,50 PLN -
2010-09-15 2010-09-27 1,01791 1,00 PLN -
2009-09-28 2009-10-16 1,02128 1,00 PLN -
2007-07-05 2007-07-19 1,01316 1,00 PLN -
2006-06-12 2006-06-22 1,02342 1,00 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-08 2020-06-24 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2020-04-01 2020-04-17 - NWZ: emisja akcji serii I i J
2019-09-10 2019-09-26 - NWZ: zmiana roku obrotowego i podatkowego
2019-06-02 2019-06-18 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,48 PLN, pokrycie straty za rok 2018, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-03-26 2019-04-11 - NWZ: zmiany w RN
2018-06-03 2018-06-19 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,30 PLN, zmiany w statucie
2017-05-23 2017-06-08 - WZA: wypłata dywidendy - 2,59 PLN, zmiany w RN, emisja akcji serii F i G, emisja warrantów
2016-12-25 2017-01-10 - NWZA: przerwa w obradach do 2017-02-03, emisja warrantów serii B i akcji serii F
2016-05-17 2016-06-02 - WZA: wypłata dywidendy - 2,24 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-06-08 2015-06-24 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN, zmiany w statucie
2014-06-11 ZWZ 2014-06-27, godzina 12:00:00
2013-06-10 ZWZ 2013-06-26, godzina 12:00:00
2012-12-03 NWZ 2012-12-19, godzina 13:00:00
2012-06-13 ZWZ 2012-06-29, godzina 12:00:00
2012-02-19 NWZ 2012-03-06, godzina 13:00:00
2011-05-31 ZWZ 2011-06-16, godzina 13:00:00
2010-06-01 ZWZ 2010-06-17, godzina 13:00:00
2009-10-27 NWZ 2009-11-12, godzina 13:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Czyczerski Marcin Prezes Zarządu 2017-01-01
Gnych Mariusz Wiceprezes Zarządu 2016-05-05
Półtorak Karol Wiceprezes Zarządu 2016-12-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chojnacki Henryk Przewodniczący RN 2007-06-20 FEE
Miłek Dariusz Przewodniczący RN 2019-04-11
Oleś Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2019-04-11 CPD
Dzik Zofia Członek RN 2019-06-18 SNK, PKP
Gorczyca Filip Członek RN 2019-04-11 FRO, ART, MMF
Jurkiewicz Waldemar Członek RN 2016-06-05
McGovern Henry Członek RN 2020-06-24

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pałażej Marcin Wiceprezes Zarządu 2017-01-09 2018-01-31
Czyczerski Marcin Prezes Zarządu 2017-01-01 3000-01-01
Półtorak Karol Wiceprezes Zarządu 2016-12-01 3000-01-01
Miłek Dariusz Prezes Zarządu 2016-05-05 2019-06-30
Nowjalis Piotr Wiceprezes Zarządu 2016-05-05 2017-01-04 VRG, DNP, NTU, LBT, ORB
Gnych Mariusz Wiceprezes Zarządu 2016-05-05 3000-01-01
Nowjalis Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-12-16 2016-05-04 VRG, DNP, NTU, LBT, ORB
Chudy Lech Wiceprezes Zarządu 2004-06-30 2010-02-28
Fenrich Wojciech Wiceprezes Zarządu 2004-06-30 2006-01-05
Zioła Teresa Wiceprezes Zarządu 2004-06-30 2008-04-21
Miłek Dariusz Prezes Zarządu 2004-06-30 2016-05-04

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 6 552 14 124
2017 6 700 12 955
2016 6 541 11 871
2015 6 157 10 469
2014 5 749 9 056
2013 5 558 7 861
2012 5 383 0
2011 5 123 6 376
2010 4 906 5 912
2009 4 667 5 613
2008 2 959 3 759
2007 2 622 3 003
2006 1 658 2 166
2005 1 008 1 432
2004 586 947
2003 427 0
2002 229 0
2001 139 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA