REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Atal (1AT)

PLATAL000046

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 35,70 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 36,00 33,50 29,70 31,90 42,90 -
zmiana -0,83% 6,57% 20,20% 11,91% -16,78% -
WIG (zmiana) 0,21% 0,34% 5,28% 0,66% -4,43% 12,24%
Na tle WIG (pp) -1,04 6,23 14,92 11,25 -12,35 -
sWIG80TR (zmiana) -0,81% 5,01% 7,32% -8,67% -18,29% -11,00%
Na tle sWIG80TR (pp) -0,03 1,55 12,88 20,58 1,51 -
WIG-Poland (zmiana) 0,19% 0,34% 5,43% 0,72% -4,51% 12,04%
Na tle WIG-Poland (pp) -1,03 6,23 14,77 11,19 -12,27 -
InvestorMS (zmiana) 0,28% 3,87% 7,45% -3,94% -14,03% 5,62%
Na tle InvestorMS (pp) -1,12 2,69 12,76 15,85 -2,75 -
WIG-NRCHOM (zmiana) 0,70% 6,45% 6,17% 2,41% -3,57% 42,95%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) -1,53 0,12 14,03 9,50 -13,21 -
sWIG80 (zmiana) -0,81% 5,01% 6,45% -9,80% -21,88% -21,39%
Na tle sWIG80 (pp) -0,03 1,55 13,76 21,71 5,10 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 382 111 577,00
Free float 11,60%
Liczba akcji 38 714 610
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 382 111 577,00
Liczba akcji: 38 714 610
Liczba głosów na WZA: 40 214 610
Kapitał akcyjny: 193 573 050,00
Cena nominalna akcji: 5,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 224 528
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,40%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 724 528
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,83%
Free float: 11,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 38 714 610 (100,00%) 40 214 610 (100,00%)
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 (83,21%) 33 714 610 (83,83%) 1AT
Rockbridge TFI SA 2 009 918 (5,19%) 2 009 918 (5,00%) DBC, PTW, IZS, R22, BSC, MLS, MZN, IPL, TOA, 1AT, CMP, VOX, ATG, OPN, BKM, RLP, HRS, MCR, TIM, CFS, ETL, ELZ

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Atal sp. z o.o. 2017-04-24 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-31
-
połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k. 2016-05-25 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-30
-
połączenie z Atal-Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA 2015-08-31 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-01
-
seria E - subskrypcja publiczna 2014-12-15 6 500 000 5,00 22,00 38 714 610 193 573 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2015-06-23
2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze SPV Atal-Invest sp. z o.o. SKA 2014-05-14 10 5,00 - 32 214 610 161 073 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2014-05-30
2015-07-23
renumeracja akcji: seria A, B i C 2011-04-05 - 5,00 5,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-22
2015-07-23
split 1:2 2011-04-05 - 5,00 - 32 214 600 161 073 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-22
-
seria B - subskrypcja prywatna 2006-10-22 16 057 300 10,00 - 16 107 300 161 073 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2006-11-30
2015-07-23
seria A - założycielskie 2006-07-17 50 000 10,00 - 50 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA 2 009 918 5,19% 2 009 918 5,00% 2019-01-14
Rockbridge TFI SA 2 045 938 5,28% 2 045 938 5,09% 2019-01-11
Altus TFI SA portfele 1 581 193 4,08% 1 581 193 3,93% 2018-12-04
TFI PZU SA portfele 279 536 0,72% 279 536 0,70% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 96 202 0,25% 96 202 0,24% 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,01% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 56 876 0,15% 56 876 0,14% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 34 868 0,09% 34 868 0,09% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 86 0,00% 86 0,00% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 8 087 0,02% 8 087 0,02% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 16 655 0,04% 16 655 0,04% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 756 202 1,95% 756 202 1,88% 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
Noble Funds TFI SA portfele 750 0,00% 750 0,00% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,20% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 231 000 3,18% 1 231 000 3,06% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 983 000 2,54% 983 000 2,44% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 678 232 1,75% 678 232 1,69% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 301 326 0,78% 301 326 0,75% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 96 202 0,25% 96 202 0,24% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 70 434 0,18% 70 434 0,18% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 70 000 0,18% 70 000 0,17% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 35 155 0,09% 35 155 0,09% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 19 343 0,05% 19 343 0,05% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 19 809 0,05% 19 809 0,05% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 5 311 0,01% 5 311 0,01% 2017-12-31
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,01% 2016-04-26
Ogółem 38 714 610 100,00% 40 214 610 100,00% 2015-06-15
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 83,21% 33 714 610 83,83% 2015-06-15
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00% 32 214 610 95,55% 2015-05-21
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00% 33 714 610 100,00% 2015-05-21
Ogółem 32 214 610 100,00% 33 714 610 100,00% 2014-05-30

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-07-02 2018-07-09 1,11622 3,54 PLN -
2017-05-02 2017-05-18 1,04660 1,68 PLN -
2016-06-15 2016-10-12 1,02665 0,61 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-04-08 2017-04-24 - WZA: wypłata dywidendy - 1,68 PLN, połączenie z Atal sp. z o.o.
2016-05-09 2016-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 0,61 PLN, połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k., zmiany w RN
2015-08-15 2015-08-31 - NWZA: połączenie z Atal - Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2016-04-25
Bromboszcz Mateusz Wiceprezes Zarządu 2018-03-01
Juroszek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2016-04-25

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Minczanowski Grzegorz Przewodniczący RN 2013-05-16 KAN
Ciołek Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2013-05-16
Gawłowski Piotr Członek RN 2013-05-16
Smaza Wiesława Członek RN 2013-05-16
Spyra Elżbieta Członek RN 2016-05-25

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bromboszcz Mateusz Wiceprezes Zarządu 2018-03-01
Juroszek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2016-04-25
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2016-04-25
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2013-05-16
Juroszek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2013-05-16

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 210 255
2016 150 219
2015 123 174
2014 89 0
2013 97 0
2012 100 0
2011 105 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA