Notowania spółki

Atal (1AT)

PLATAL000046

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 38,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 36,5000 32,5000 30,9000 35,8000 41,7000 19,3100
zmiana 5,48% 18,46% 24,60% 7,54% -7,67% 99,38%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 6,46 15,84 4,83 -3,36 -5,45 66,23
sWIG80TR (zmiana) 1,18% 11,91% 26,45% 18,08% 38,28% 64,05%
Na tle sWIG80TR (pp) 4,30 6,55 -1,85 -10,53 -45,95 35,33
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 6,51 16,04 5,04 -3,07 -5,35 66,34
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) 4,26 8,47 4,10 -7,41 -28,37 62,77
WIG-NRCHOM (zmiana) 2,51% 7,97% 20,02% 16,50% -1,50% 74,98%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) 2,97 10,49 4,58 -8,96 -6,17 24,39
sWIG80 (zmiana) 1,18% 11,88% 25,85% 16,72% 34,88% 40,00%
Na tle sWIG80 (pp) 4,30 6,58 -1,25 -9,18 -42,56 59,37

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 490 512 485,00
Free float 11,60%
Liczba akcji 38 714 610
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 490 512 485,00
Liczba akcji: 38 714 610
Liczba głosów na WZA: 40 214 610
Kapitał akcyjny: 193 573 050,00
Cena nominalna akcji: 5,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 224 528
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,40%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 724 528
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,83%
Free float: 11,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 38 714 610 (100,00%) 40 214 610 (100,00%)
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 (83,21%) 33 714 610 (83,83%) 1AT
Rockbridge TFI SA 2 009 918 (5,19%) 2 009 918 (5,00%) ELZ, GOP, CHP, XTP, TOA, TOW, BLO, 1AT, CIG, LRQ, RLP, CMP, LSI, OPN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Atal sp. z o.o. 2017-04-24 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-31
-
połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k. 2016-05-25 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-30
-
połączenie z Atal-Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA 2015-08-31 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-01
-
seria E - subskrypcja publiczna 2014-12-15 6 500 000 5,00 22,00 38 714 610 193 573 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2015-06-23
2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze SPV Atal-Invest sp. z o.o. SKA 2014-05-14 10 5,00 - 32 214 610 161 073 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2014-05-30
2015-07-23
renumeracja akcji: seria A, B i C 2011-04-05 - 5,00 5,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-22
2015-07-23
split 1:2 2011-04-05 - 5,00 - 32 214 600 161 073 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-22
-
seria B - subskrypcja prywatna 2006-10-22 16 057 300 10,00 - 16 107 300 161 073 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2006-11-30
2015-07-23
seria A - założycielskie 2006-07-17 50 000 10,00 - 50 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA 2 009 918 5,19% 2 009 918 5,00% 2019-01-14
Rockbridge TFI SA 2 045 938 5,28% 2 045 938 5,09% 2019-01-11
Aviva OFE Aviva Santander portfel 934 475 2,41% 934 475 2,32% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 208 253 3,12% 1 208 253 3,00% 2018-12-31
Altus SA portfele 1 581 193 4,08% 1 581 193 3,93% 2018-12-04
Generali Investments TFI SA portfele 96 202 0,25% 96 202 0,24% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 86 0,00% 86 0,00% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 16 655 0,04% 16 655 0,04% 2018-06-30
Altus SA portfele 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,01% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 56 876 0,15% 56 876 0,14% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 756 202 1,95% 756 202 1,88% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 8 087 0,02% 8 087 0,02% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 279 536 0,72% 279 536 0,70% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 34 868 0,09% 34 868 0,09% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 750 0,00% 750 0,00% 2017-12-31
Altus SA portfele 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,20% 2017-12-31
NN OFE portfel 1 231 000 3,18% 1 231 000 3,06% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 983 000 2,54% 983 000 2,44% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 678 232 1,75% 678 232 1,69% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 301 326 0,78% 301 326 0,75% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 96 202 0,25% 96 202 0,24% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 70 000 0,18% 70 000 0,17% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 35 155 0,09% 35 155 0,09% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 19 343 0,05% 19 343 0,05% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 19 809 0,05% 19 809 0,05% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 5 311 0,01% 5 311 0,01% 2017-12-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,01% 2016-04-26
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 83,21% 33 714 610 83,83% 2015-06-15
Ogółem 38 714 610 100,00% 40 214 610 100,00% 2015-06-15
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00% 33 714 610 100,00% 2015-05-21
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00% 32 214 610 95,55% 2015-05-21
Ogółem 32 214 610 100,00% 33 714 610 100,00% 2014-05-30

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-26 2019-07-10 - 2,35 PLN II rata
2019-06-26 2019-07-03 1,13844 2,35 PLN I rata
2018-07-02 2018-07-09 1,11622 3,54 PLN -
2017-05-02 2017-05-18 1,04660 1,68 PLN -
2016-06-15 2016-10-12 1,02665 0,61 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-05-18 2020-06-03 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-08-04 2019-08-20: NWZ - zmiany w RN
2019-05-20 2019-06-05 - ZWZ: wypłata dywidendy - 4,70 PLN, zmiany w statucie
2017-04-08 2017-04-24 - WZA: wypłata dywidendy - 1,68 PLN, połączenie z Atal sp. z o.o.
2016-05-09 2016-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 0,61 PLN, połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k., zmiany w RN
2015-08-15 2015-08-31 - NWZA: połączenie z Atal - Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2013-05-16
Bromboszcz Mateusz Wiceprezes Zarządu 2018-03-01
Kliś Angelika Członek Zarządu 2021-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Juroszek Mateusz Przewodniczący RN 2019-08-20
Ciołek Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2013-05-16
Prysak Dawid Członek RN 2020-06-03
Smaza Wiesława Członek RN 2013-05-16
Spyra Elżbieta Członek RN 2016-05-25

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kliś Angelika Członek Zarządu 2021-01-01
Bromboszcz Mateusz Wiceprezes Zarządu 2018-03-01
Juroszek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2016-04-25 2019-07-24
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2013-05-16
Juroszek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2013-05-16 2016-04-24

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 246 290
2017 210 255
2016 150 219
2015 123 174
2014 89 0
2013 97 0
2012 100 0
2011 105 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.