REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Atal (1AT)

PLATAL000046

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 34,1000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 35,1000 36,3000 40,2000 35,4000 32,4000 -
zmiana -2,85% -6,06% -15,17% -3,67% 5,25% -
WIG (zmiana) 1,48% -7,78% -1,24% -7,01% -6,43% 7,49%
Na tle WIG (pp) -4,33 1,72 -13,93 3,34 11,68 -
sWIG80TR (zmiana) 0,22% -2,73% 2,78% 3,80% -4,75% 13,75%
Na tle sWIG80TR (pp) -3,07 -3,33 -17,96 -7,48 10,00 -
WIG-Poland (zmiana) 1,53% -7,81% -1,18% -7,02% -6,36% 6,89%
Na tle WIG-Poland (pp) -4,38 1,75 -14,00 3,34 11,61 -
InvestorMS (zmiana) -0,69% -6,89% -1,31% -6,67% -10,27% 12,98%
Na tle InvestorMS (pp) -2,16 0,83 -13,86 3,00 15,51 -
WIG-NRCHOM (zmiana) 1,08% -0,78% 6,67% 7,69% 6,74% 73,42%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) -3,93 -5,28 -21,84 -11,36 -1,49 -
sWIG80 (zmiana) 0,13% -3,01% 0,33% 0,70% -8,74% -1,04%
Na tle sWIG80 (pp) -2,98 -3,05 -15,51 -4,37 13,99 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 320 168 201,00
Free float 11,60%
Liczba akcji 38 714 610
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 320 168 201,00
Liczba akcji: 38 714 610
Liczba głosów na WZA: 40 214 610
Kapitał akcyjny: 193 573 050,00
Cena nominalna akcji: 5,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 224 528
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,40%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 724 528
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,83%
Free float: 11,60%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 38 714 610 (100,00%) 40 214 610 (100,00%)
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 (83,21%) 33 714 610 (83,83%) 1AT
Rockbridge TFI SA 2 009 918 (5,19%) 2 009 918 (5,00%) RLP, BSC, CMP, IPL, TIM, ATG, R22, BKM, PTW, MZN, TOA, OPN, ETL, HRS, 1AT, CHP, BLO, ELZ, IZS, MLS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Atal sp. z o.o. 2017-04-24 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-31
-
połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k. 2016-05-25 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-30
-
połączenie z Atal-Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA 2015-08-31 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-01
-
seria E - subskrypcja publiczna 2014-12-15 6 500 000 5,00 22,00 38 714 610 193 573 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2015-06-23
2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze SPV Atal-Invest sp. z o.o. SKA 2014-05-14 10 5,00 - 32 214 610 161 073 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2014-05-30
2015-07-23
renumeracja akcji: seria A, B i C 2011-04-05 - 5,00 5,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-22
2015-07-23
split 1:2 2011-04-05 - 5,00 - 32 214 600 161 073 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-22
-
seria B - subskrypcja prywatna 2006-10-22 16 057 300 10,00 - 16 107 300 161 073 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2006-11-30
2015-07-23
seria A - założycielskie 2006-07-17 50 000 10,00 - 50 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA 2 009 918 5,19% 2 009 918 5,00% 2019-01-14
Rockbridge TFI SA 2 045 938 5,28% 2 045 938 5,09% 2019-01-11
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 934 475 2,41% 934 475 2,32% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 208 253 3,12% 1 208 253 3,00% 2018-12-31
Altus TFI SA portfele 1 581 193 4,08% 1 581 193 3,93% 2018-12-04
Union Investment TFI SA portfele 96 202 0,25% 96 202 0,24% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 86 0,00% 86 0,00% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 16 655 0,04% 16 655 0,04% 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,01% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 56 876 0,15% 56 876 0,14% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 756 202 1,95% 756 202 1,88% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 8 087 0,02% 8 087 0,02% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 279 536 0,72% 279 536 0,70% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 34 868 0,09% 34 868 0,09% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 750 0,00% 750 0,00% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,20% 2017-12-31
NN OFE portfel 1 231 000 3,18% 1 231 000 3,06% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 983 000 2,54% 983 000 2,44% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 678 232 1,75% 678 232 1,69% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 301 326 0,78% 301 326 0,75% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 96 202 0,25% 96 202 0,24% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 70 000 0,18% 70 000 0,17% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 35 155 0,09% 35 155 0,09% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 19 343 0,05% 19 343 0,05% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 19 809 0,05% 19 809 0,05% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 5 311 0,01% 5 311 0,01% 2017-12-31
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 014 741 5,20% 2 014 741 5,01% 2016-04-26
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 83,21% 33 714 610 83,83% 2015-06-15
Ogółem 38 714 610 100,00% 40 214 610 100,00% 2015-06-15
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00% 33 714 610 100,00% 2015-05-21
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 100,00% 32 214 610 95,55% 2015-05-21
Ogółem 32 214 610 100,00% 33 714 610 100,00% 2014-05-30

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-26 2019-07-10 - 2,35 PLN II rata
2019-06-26 2019-07-03 1,13844 2,35 PLN I rata
2018-07-02 2018-07-09 1,11622 3,54 PLN -
2017-05-02 2017-05-18 1,04660 1,68 PLN -
2016-06-15 2016-10-12 1,02665 0,61 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-08-04 2019-08-20: NWZ - zmiany w RN
2019-05-20 2019-06-05 - ZWZ: wypłata dywidendy - 4,70 PLN, zmiany w statucie
2017-04-08 2017-04-24 - WZA: wypłata dywidendy - 1,68 PLN, połączenie z Atal sp. z o.o.
2016-05-09 2016-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 0,61 PLN, połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k., zmiany w RN
2015-08-15 2015-08-31 - NWZA: połączenie z Atal - Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2016-04-25
Bromboszcz Mateusz Wiceprezes Zarządu 2018-03-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Juroszek Mateusz Przewodniczący RN 2019-08-20
Ciołek Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2013-05-16
Gawłowski Piotr Członek RN 2013-05-16
Smaza Wiesława Członek RN 2013-05-16
Spyra Elżbieta Członek RN 2016-05-25

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bromboszcz Mateusz Wiceprezes Zarządu 2018-03-01
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2016-04-25
Juroszek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2016-04-25 2019-07-24
Juroszek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2016-04-25
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2013-05-16
Juroszek Mateusz Wiceprezes Zarządu 2013-05-16

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 246 290
2017 210 255
2016 150 219
2015 123 174
2014 89 0
2013 97 0
2012 100 0
2011 105 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA