Notowania spółki

Asseco Poland (ACP)

PLSOFTB00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 67,7000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 67,5000 66,2000 64,0000 67,8000 66,8500 57,4000
zmiana 0,30% 2,27% 5,78% -0,15% 1,27% 17,94%
WIGtechTR (zmiana) 0,79% 3,45% - - - -
Na tle WIGtechTR (pp) -0,49 -1,19 - - - -
WIG-ESG (zmiana) -0,89% 1,81% 21,13% 10,21% -7,79% -
Na tle WIG-ESG (pp) 1,19 0,45 -15,35 -10,36 9,06 -
WIGtech (zmiana) 0,79% 3,40% 1,16% 1,76% 26,79% -
Na tle WIGtech (pp) -0,49 -1,13 4,62 -1,91 -25,52 -
WIG30TR (zmiana) -1,27% 1,28% 22,14% 10,75% -6,41% 32,90%
Na tle WIG30TR (pp) 1,56 0,98 -16,36 -10,90 7,68 -14,95
WIG30 (zmiana) -1,27% 1,25% 22,10% 10,48% -7,05% 19,38%
Na tle WIG30 (pp) 1,56 1,01 -16,32 -10,63 8,33 -1,44
WIG20TR (zmiana) -1,66% -0,16% 18,68% 8,11% -8,81% 26,04%
Na tle WIG20TR (pp) 1,96 2,43 -12,90 -8,25 10,08 -8,09
WIGdiv (zmiana) -0,01% 6,28% 19,42% 18,41% 7,50% 25,27%
Na tle WIGdiv (pp) 0,30 -4,01 -13,63 -18,55 -6,23 -7,33
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 1,33 -0,16 -13,77 -10,76 3,60 -15,09
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -0,92 -7,73 -14,72 -15,10 -19,43 -18,66
WIG-INFO (zmiana) 1,01% 2,69% 5,51% 4,94% 29,97% 143,84%
Na tle WIG-INFO (pp) -0,72 -0,42 0,27 -5,09 -28,70 -125,89

Dane rynkowe

Kapitalizacja 5 619 120 513,10
Free float 49,77%
Liczba akcji 83 000 303
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 619 120 513,10
Liczba akcji: 83 000 303
Liczba głosów na WZA: 83 000 303
Kapitał akcyjny: 83 000 303,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 690 106
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,22%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41 690 106
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,22%
Free float: 49,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 83 000 303 (100,00%) 83 000 303 (100,00%)
Cyfrowy Polsat SA 19 047 373 (22,95%) 19 047 373 (22,95%) NET, ACP
Aviva OFE Aviva Santander portfel 8 299 733 (10,00%) 8 299 733 (10,00%) HRS, ELT, NVA, AMB, PGO, OVO, ARH, KRU, PKO, KGH, ADV, WPL, FMF, DVL, AMC, ING, MWT, SON, NFT, CIE, ECH, APT, CCC, PKN, UNI, ACP, AML, LVC, ABE, FRO, ASE, ABS, SKA, DOM, KTY, RMK, WWL, ERB, STF, PEO, KGN, FTE, BDX, CAR, NWG, DCR, PKP, PEP, GTC, MIL, TAR, PHN, ALR, ABG, SNK
Góral Adam 8 083 000 (9,73%) 8 083 000 (9,73%) ACP
NN OFE ZWZ 6 260 000 (7,54%) 6 260 000 (7,54%) HRS, MBK, MDG, QRS, SLV, OAT, MVP, ATT, VRG, MCR, GKI, PFL, MON, EAT, ZMT, PGO, ART, APR, BKM, KGL, KRU, MPH, PKO, KGH, LBT, MNI, BFT, ENT, ATG, BBD, FMF, DVL, AMC, RVU, BTM, NET, LEN, SGN, INP, LTX, NFT, CIE, ECH, RWL, CCC, PKN, UNI, ACP, CMR, AML, TOR, LVC, ABE, TPE, PZU, FRO, DAT, SWG, RON, SKA, CMP, QMK, PBX, KTY, WWL, ERB, TIM, SPL, 08N, PEO, FTE, BDX, CAR, MAB, NWG, DCR, PKP, PEP, MIL, TAR, RDL, IZB, ZEP, ALR, TRN, MBR, MGT, ACG, PSW, POZ, ATD, AGO, MNC, RBW, SNK, CDC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z SKG SA 2020-05-27 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z Infovide-Matrix SA 2016-04-29 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-07-01
-
połączenie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym Postinfo sp. z o.o. 2013-12-04 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-01-02
-
seria K - połączenie z Asseco Central Europe a.s. 2012-04-25 5 434 773 1,00 - 83 000 303 83 000 303,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-12-13
2012-12-28
obniżenie kapitału - -5 433 174 - - 77 565 530 - KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-11
2010-12-22
2011-01-14
połączenie z Alatus sp. z o.o. oraz Asseco Systems SA 2010-11-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-01-03
-
seria J - prawo poboru 14,28:1 2010-09-20 5 433 174 1,00 50,00 82 998 704 82 998 704,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-10
-
2011-01-14
obniżenie kapitału 2010-05-21 -3 878 277 1,00 - 77 565 530 77 565 530,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-06-10
-
seria I - prawo poboru 20:1 2010-01-06 3 878 277 1,00 54,00 81 433 807 81 433 807,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-06-10
2010-06-21
połączenie z ABG SA 2009-11-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-01-04
-
połączenie z SI Kapitał SA 2009-01-07 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-02-02
-
seria H - akcjonariusze ABG SA 2008-08-14 6 272 550 1,00 - 77 565 530 77 565 530,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-10-24
2008-10-16
seria G - Nihonswi AG, Krzysztof Wilski 2008-02-20 356 515 1,00 83,67 71 292 980 71 292 980,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-04-18
2008-04-28
seria F - połączenie z Prokom Software SA 2008-02-20 19 846 081 1,00 - 70 936 465 70 936 465,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-02
-
2008-04-11
seria E - subskrypcja prywatna 2007-11-15 4 644 580 1,00 70,00 51 090 384 51 090 384,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-12-19
2007-12-21
konwersja obligacji serii D - 30 276 1,00 - 46 445 804 46 445 804,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-04-19
2007-06-11
zmiana firmy z Softbank SA na Asseco Poland SA 2006-11-14 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-01-04
-
seria D - za warranty subskrypcyjne 2006-11-14 295 000 1,00 29,51 46 415 528 46 415 528,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2007-04-26
seria C - zamienna: akcjonariusze Asseco Poland SA 2006-11-14 17 735 815 1,00 - 46 120 528 46 120 528,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-01-04
2006-01-17
seria B - Prokom Software SA 2006-11-14 3 210 000 1,00 37,70 28 384 713 28 384 713,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-01-04
2006-01-17
seria A - 21 emisji Softbanku od 1993 roku 2006-11-14 25 174 713 1,00 - 25 174 713 25 174 713,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-01-04
2005-10-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cyfrowy Polsat SA 19 047 373 22,95% 19 047 373 22,95% 2020-07-31
Reddev Investment Ltd. poprzez Cyfrowy Polsat SA 19 047 737 22,00% 19 047 373 22,00% 2020-07-31
NN OFE ZWZ 6 260 000 7,54% 6 260 000 7,54% 2020-05-27
Aviva OFE Aviva Santander portfel 8 299 733 10,00% 8 299 733 10,00% 2020-03-17
Reddev Investment Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Cyfrowym Polsatem SA 19 047 737 22,95% 19 047 373 22,95% 2019-12-30
PZU OFE Złota Jesień portfel 0 0,00% 0 0,00% 2019-12-30
Aviva OFE Aviva Santander portfel 8 301 733 10,00% 8 301 733 10,00% 2019-12-27
Aviva OFE Aviva Santander portfel 12 421 923 14,97% 12 421 923 14,97% 2019-07-02
AXA Polska OFE portfel 2 322 089 2,79% 2 322 089 2,79% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 657 140 0,79% 657 140 0,79% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 3 593 922 4,33% 3 593 922 4,33% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 335 668 4,01% 3 335 668 4,01% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 3 021 769 3,64% 3 021 769 3,64% 2018-12-31
NN OFE portfel 5 225 417 6,29% 5 225 417 6,29% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 607 295 5,55% 4 607 295 5,55% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 13 474 603 16,23% 13 474 603 16,23% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 529 294 1,84% 1 529 294 1,84% 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 297 437 1,56% 1 297 437 1,56% 2018-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 38 588 0,05% 38 588 0,05% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 37 499 0,05% 37 499 0,05% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 216 291 0,26% 216 291 0,26% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 15 649 0,02% 15 649 0,02% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 6 549 0,01% 6 549 0,01% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 20 909 0,03% 20 909 0,03% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 1 665 0,00% 1 665 0,00% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 263 202 0,32% 263 202 0,32% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 4 863 0,01% 4 863 0,01% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 5 008 0,01% 5 008 0,01% 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 13 415 000 16,16% 13 415 000 16,16% 2018-04-25
BPS TFI SA portfele 2 511 0,00% 2 511 0,00% 2017-12-31
NN OFE portfel 4 718 000 5,68% 4 718 000 5,68% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 9 549 0,01% 9 549 0,01% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 7 985 0,01% 7 985 0,01% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 5 750 0,01% 5 750 0,01% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 42 551 0,05% 42 551 0,05% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 56 879 0,07% 56 879 0,07% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 76 312 0,09% 76 312 0,09% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 186 027 0,22% 186 027 0,22% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 660 000 0,80% 660 000 0,80% 2017-12-31
Generali OFE portfel 1 303 000 1,57% 1 303 000 1,57% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 535 000 1,85% 1 535 000 1,85% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 2 331 000 2,81% 2 331 000 2,81% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 2 903 000 3,50% 2 903 000 3,50% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 3 177 000 3,83% 3 177 000 3,83% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 193 000 3,85% 3 193 000 3,85% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 167 000 5,02% 4 167 000 5,02% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 12 485 596 15,04% 12 485 596 15,04% 2017-12-06
Aviva OFE Aviva Santander 11 788 707 14,20% 11 788 707 14,20% 2017-09-05
Aviva OFE Aviva Santander portfel 10 698 000 12,89% 10 698 000 12,89% 2016-12-31
NN OFE portfel 6 919 000 8,34% 6 919 000 8,34% 2016-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 287 000 5,17% 4 287 000 5,17% 2016-12-31
NN OFE WZA 6 500 000 7,83% 6 500 000 7,83% 2016-04-29
NN OFE 4 171 121 5,02% 4 171 121 5,02% 2015-10-12
NN OFE z ING DFE 3 948 925 4,75% 3 948 925 4,75% 2014-12-04
PZU OFE Złota Jesień 7 600 000 9,15% 7 600 000 9,15% 2014-08-27
NN OFE 4 266 558 5,14% 4 266 558 5,14% 2014-08-13
Aviva OFE Aviva Santander 10 920 000 13,15% 10 920 000 13,15% 2014-05-12
NN OFE 3 915 818 4,71% 3 915 818 4,71% 2013-10-21
NN OFE 4 234 309 5,10% 4 234 309 5,10% 2013-10-20
NN OFE 4 502 682 5,42% 4 502 682 5,42% 2012-12-28
Smułkowski Robert 2 212 0,00% 2 212 0,00% 2012-12-13
Góral Adam 8 083 000 9,73% 8 083 000 9,73% 2012-12-13
Woźniak Wojciech 25 0,00% 25 0,00% 2012-12-13
Woźniak Wojciech 25 0,00% 25 0,00% 2012-12-13
Dyrga Tadeusz 21 742 0,02% 21 742 0,02% 2012-12-13
Duch Jacek 19 667 0,02% 19 667 0,02% 2012-12-13
PZU OFE Złota Jesień 5 000 000 6,02% 5 000 000 6,02% 2012-12-13
PZU OFE Złota Jesień 7 500 000 9,03% 7 500 000 9,03% 2012-12-13
Ogółem 83 000 303 100,00% 83 000 303 100,00% 2012-12-13
Aviva OFE Aviva Santander 9 500 000 11,44% 9 500 000 11,44% 2012-12-13
Aviva OFE Aviva Santander 9 500 000 12,24% 9 500 000 12,24% 2012-05-14
PZU OFE Złota Jesień 7 500 000 9,66% 7 500 000 9,66% 2012-05-11
NN OFE 3 860 257 4,97% 3 860 257 4,97% 2012-01-12
NN OFE 3 888 515 5,01% 3 888 515 5,01% 2012-01-08
Aviva OFE Aviva Santander 9 384 498 12,09% 9 384 498 12,09% 2012-01-03
Aviva OFE Aviva Santander 9 334 498 12,03% 9 334 498 12,03% 2012-01-02
NN OFE 4 390 000 5,65% 4 390 000 5,65% 2011-11-10
PZU OFE Złota Jesień 5 000 000 6,44% 5 000 000 6,44% 2011-11-10
Aviva OFE Aviva Santander 9 000 000 11,60% 9 000 000 11,60% 2011-11-10
Woźniak Wojciech 25 0,00% 25 0,00% 2011-05-13
Dyrga Tadeusz 21 742 0,02% 21 742 0,02% 2011-05-13
Duch Jacek 19 667 0,02% 19 667 0,02% 2011-05-13
Góral Adam 8 083 000 10,42% 8 083 000 10,42% 2010-12-22
Duch Jacek 18 380 0,02% 18 380 0,02% 2010-12-22
Aviva OFE Aviva Santander 7 818 006 10,07% 7 818 006 10,07% 2010-12-22
NN OFE 5 600 000 7,21% 5 600 000 7,21% 2010-12-22
Ogółem 77 565 530 100,00% 77 565 530 100,00% 2010-12-22
Dyrga Tadeusz 20 319 0,02% 20 319 0,02% 2010-12-22
Smułkowski Robert 2 212 0,00% 2 212 0,00% 2010-12-22
PZU OFE Złota Jesień 4 281 040 5,51% 4 281 040 5,51% 2010-12-22
Aviva OFE Aviva Santander 7 818 006 9,41% 7 818 006 9,41% 2010-12-14
Aviva OFE Aviva Santander 7 608 990 9,16% 7 608 990 9,16% 2010-12-13
Góral Adam 8 083 000 9,73% 8 083 000 9,73% 2010-11-25
Ogółem 82 998 704 100,00% 82 998 704 100,00% 2010-11-25
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 8,97% 7 450 934 8,97% 2010-11-25
NN OFE 5 600 000 6,74% 5 600 000 6,74% 2010-11-25
PZU OFE Złota Jesień 4 281 040 5,15% 4 281 040 5,15% 2010-11-25
Duch Jacek 18 380 0,02% 18 380 0,02% 2010-11-25
Dyrga Tadeusz 20 319 0,02% 20 319 0,02% 2010-11-25
Smułkowski Robert 2 212 0,00% 2 212 0,00% 2010-11-25
Asseco Poland SA akcje własne 0 0,00% 0 0,00% 2010-11-16
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 9,60% 7 450 934 9,60% 2010-11-12
NN OFE 5 600 000 7,21% 5 600 000 7,21% 2010-11-12
Smułkowski Robert 2 212 0,00% 2 212 0,00% 2010-11-12
Brzeski Dariusz 0 0,00% 0 0,00% 2010-11-12
Góral Adam 8 083 000 10,42% 8 083 000 10,42% 2010-11-12
PZU OFE Złota Jesień 4 281 040 5,51% 4 281 040 5,51% 2010-11-12
Dyrga Tadeusz 20 319 0,02% 20 319 0,02% 2010-11-12
Duch Jacek 18 380 0,02% 18 380 0,02% 2010-11-12
Asseco Poland SA akcje własne 5 433 174 7,00% 0 0,00% 2010-08-27
PZU OFE Złota Jesień 4 281 040 5,51% 4 281 040 5,93% 2010-08-27
Brzeski Dariusz 525 000 0,67% 525 000 0,72% 2010-08-27
Dyrga Tadeusz 20 319 0,02% 20 319 0,02% 2010-08-27
Duch Jacek 18 380 0,02% 18 380 0,02% 2010-08-27
Brzeski Dariusz 0 0,00% 0 0,00% 2010-06-14
PZU OFE Złota Jesień wraz z PDA 4 281 040 5,51% 4 281 040 5,93% 2010-06-10
Asseco Poland SA akcje własne 5 433 173 7,00% 0 0,00% 2010-06-10
Dyrga Tadeusz 19 352 0,02% 19 352 0,02% 2010-06-10
Ogółem 77 565 530 100,00% 77 565 530 100,00% 2010-06-10
Góral Adam 8 083 000 10,42% 8 083 000 11,20% 2010-06-10
Duch Jacek 17 505 0,02% 17 505 0,02% 2010-06-10
NN OFE 5 600 000 7,21% 5 600 000 7,76% 2010-06-10
Smułkowski Robert 2 212 0,00% 2 212 0,00% 2010-06-10
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 9,60% 7 450 934 10,32% 2010-06-10
Brzeski Dariusz 525 000 0,67% 525 000 0,72% 2010-06-10
Dyrga Tadeusz 19 352 0,02% 19 352 0,02% 2010-05-28
Smułkowski Robert 2 212 0,00% 2 212 0,00% 2010-05-28
PZU OFE Złota Jesień wraz z PDA 4 281 040 5,25% 4 281 040 5,63% 2010-05-28
Góral Adam 8 083 000 9,92% 8 083 000 10,63% 2010-05-28
NN OFE 5 600 000 6,87% 5 600 000 7,36% 2010-05-28
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 9,14% 7 450 934 9,80% 2010-05-28
Asseco Poland SA akcje własne 5 433 173 6,67% 0 0,00% 2010-05-28
Brzeski Dariusz 525 000 0,64% 525 000 0,69% 2010-05-28
Ogółem 81 433 807 100,00% 81 433 807 100,00% 2010-05-28
Duch Jacek 17 505 0,02% 17 505 0,02% 2010-05-28
Asseco Poland SA akcje własne 5 433 173 7,00% 0 0,00% 2010-05-21
Pekao Alliance TFI SA 3 908 000 5,03% 3 908 000 5,41% 2010-05-19
Pekao Alliance TFI SA 3 908 000 5,00% 3 908 000 5,00% 2010-05-19
Brzeski Dariusz 525 000 0,67% 525 000 0,72% 2010-05-17
Brzeski Dariusz 0 0,00% 0 0,00% 2010-04-26
Pekao Alliance TFI SA 4 314 666 5,56% 4 314 666 6,32% 2010-04-15
Aviva OFE Aviva Santander 7 450 934 9,60% 7 450 934 10,91% 2010-03-19
Dyrga Tadeusz 19 352 0,02% 19 352 0,02% 2009-08-28
Aviva OFE Aviva Santander 7 753 078 9,99% 7 753 078 11,35% 2009-05-19
Aviva OFE Aviva Santander 7 759 335 10,00% 7 759 335 11,36% 2009-05-18
Brzeski Dariusz 525 000 0,67% 525 000 0,76% 2009-05-13
Aviva OFE Aviva Santander 8 000 934 10,31% 8 000 934 11,72% 2009-02-27
Pekao Alliance TFI SA 3 908 000 5,03% 3 908 000 5,72% 2009-02-27
Asseco Poland SA akcje własne 9 311 450 12,00% 0 0,00% 2008-12-12
Aviva OFE Aviva Santander 8 001 484 10,31% 8 001 484 11,72% 2008-12-10
Asseco Poland SA akcje własne 10 211 450 13,16% 0 0,00% 2008-12-09
Aviva OFE Aviva Santander 7 301 484 9,41% 7 301 484 10,69% 2008-12-09
NN Investment Partners TFI SA 3 443 134 4,43% 3 443 134 5,22% 2008-11-14
NN OFE 5 600 000 7,21% 5 600 000 8,49% 2008-11-14
Brzeski Dariusz 580 219 0,71% 580 219 0,84% 2008-10-20
Mitura Bogusław 507 129 0,62% 507 129 0,73% 2008-10-20
Ogółem 77 565 530 100,00% 77 565 530 100,00% 2008-10-16
Aviva OFE Aviva Santander 4 000 000 5,16% 4 000 000 6,06% 2008-10-16
NN OFE 4 175 420 5,38% 4 175 420 6,33% 2008-10-16
Pekao Alliance TFI SA 4 096 540 5,28% 4 096 540 6,21% 2008-10-16
Góral Adam 8 083 000 10,42% 8 083 000 12,26% 2008-10-16
Asseco Poland SA akcje własne 11 611 450 14,97% 0 0,00% 2008-10-16
NN Investment Partners TFI SA 3 443 134 4,44% 3 443 134 5,22% 2008-10-16
NN Investment Partners TFI SA 3 443 134 4,82% 3 443 134 5,76% 2008-09-08
NN Investment Partners TFI SA 3 560 867 4,99% 3 560 867 5,96% 2008-09-04
NN Investment Partners TFI SA 3 600 593 5,05% 3 600 593 6,03% 2008-09-03
Aviva OFE Aviva Santander 4 000 000 5,61% 4 000 000 6,70% 2008-08-11
Dyrga Tadeusz 19 532 0,02% 19 532 0,03% 2008-08-11
Duch Jacek 17 505 0,02% 17 505 0,02% 2008-08-11
NN OFE 4 175 420 5,85% 4 175 420 6,99% 2008-08-11
Pekao Alliance TFI SA 4 096 540 5,74% 4 096 540 6,86% 2008-08-11
Dyrga Tadeusz 19 353 0,02% 19 353 0,03% 2008-05-14
Pekao Alliance TFI SA 3 276 442 4,59% 3 276 442 5,48% 2008-04-18
NN Investment Partners TFI SA 3 506 000 4,91% 3 506 000 5,87% 2008-04-18
Ogółem 71 292 980 100,00% 71 292 980 100,00% 2008-04-18
NN OFE 2 917 711 4,00% 2 917 711 4,00% 2008-04-18
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00% 1 600 0,00% 2008-04-18
Asseco Poland SA akcje własne 11 611 450 16,36% 0 0,00% 2008-04-11
NN Investment Partners TFI SA 3 506 000 4,94% 3 506 000 5,90% 2008-04-11
NN OFE 2 917 711 4,11% 2 917 711 4,91% 2008-04-11
Ogółem 70 938 132 100,00% 70 938 132 100,00% 2008-04-11
Góral Adam 8 083 000 11,39% 8 083 000 13,62% 2008-04-11
Prokom Software SA 0 0,00% 0 0,00% 2008-04-01
Asseco Poland SA w celu umorzenia 11 611 450 22,72% 0 0,00% 2008-04-01
NN OFE 2 917 711 5,71% 2 917 711 5,71% 2008-02-29
Pekao Alliance TFI SA 3 276 442 6,41% 3 276 442 6,41% 2008-02-28
Aviva OFE Aviva Santander 2 500 000 4,89% 2 500 000 4,89% 2008-02-28
NN Investment Partners TFI SA 3 506 000 6,86% 3 506 000 6,86% 2008-02-28
Smułkowski Robert 2 212 0,00% 2 212 0,00% 2008-02-28
Aviva OFE Aviva Santander 2 562 727 5,01% 2 562 727 5,01% 2008-01-03
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00% 1 600 0,00% 2007-12-19
Góral Adam 8 083 000 15,82% 8 083 000 15,82% 2007-12-19
NN OFE 2 381 911 4,66% 2 381 911 4,66% 2007-12-19
Pioneer Pekao IM SA 2 358 641 4,61% 2 358 641 4,61% 2007-12-19
Ogółem 51 090 384 100,00% 51 090 384 100,00% 2007-12-19
Smułkowski Robert 2 125 0,00% 2 125 0,00% 2007-12-19
Prokom Software SA 11 611 450 22,72% 11 611 450 22,72% 2007-12-19
NN Investment Partners TFI SA 3 668 000 7,17% 3 668 000 7,17% 2007-12-19
NN OFE 2 381 911 5,12% 2 381 911 5,12% 2007-11-07
Prokom Software SA 11 611 450 25,00% 11 611 450 25,00% 2007-10-11
Prokom Software SA 11 611 450 25,01% 11 611 450 25,01% 2007-10-11
Smułkowski Robert 2 125 0,00% 2 125 0,00% 2007-09-10
NN Investment Partners TFI SA 3 668 000 7,90% 3 668 000 7,90% 2007-06-30
NN Investment Partners TFI SA 3 668 000 7,00% 3 668 000 7,00% 2007-06-30
Góral Adam 8 083 000 17,40% 8 083 000 17,40% 2007-06-11
Pioneer Pekao IM SA 2 358 641 5,07% 2 358 641 5,07% 2007-06-11
Ogółem 46 445 804 100,00% 46 445 804 100,00% 2007-06-11
Ogółem 46 415 528 100,00% 46 415 528 100,00% 2007-04-26
Pioneer Pekao IM SA 2 358 641 5,08% 2 358 641 5,08% 2007-04-26
NN Investment Partners TFI SA 4 154 579 8,95% 4 154 579 8,95% 2007-04-26
Prokom Software SA 11 834 791 25,49% 11 834 791 25,49% 2007-04-26
Pioneer Pekao IM SA 2 358 641 5,11% 2 358 641 5,11% 2007-04-26
Ogółem 46 416 057 100,00% 46 416 057 100,00% 2007-04-26
Góral Adam 8 083 000 17,41% 8 083 000 17,41% 2007-04-26
Smułkowski Robert 1 500 0,00% 1 500 0,00% 2007-04-26
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00% 1 600 0,00% 2007-04-26
Smułkowski Robert 1 500 0,00% 1 500 0,00% 2007-02-22
Góral Adam 8 083 000 17,52% 8 083 000 17,52% 2007-01-19
Góral Adam 8 083 000 32,10% 8 083 000 32,10% 2007-01-19
Prokom Software SA 11 834 791 47,01% 11 834 791 47,01% 2007-01-18
Prokom Software SA 11 834 791 25,66% 11 834 791 25,66% 2007-01-18
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00% 1 600 0,00% 2007-01-17
Pioneer Pekao IM SA 1 324 711 2,87% 1 324 711 2,87% 2007-01-17
Ogółem 46 120 528 100,00% 46 120 528 100,00% 2007-01-17
NN Investment Partners TFI SA 4 154 579 9,00% 4 154 579 9,00% 2007-01-17
NN Investment Partners TFI SA 4 154 579 16,50% 4 154 579 16,50% 2007-01-04
Pioneer Pekao IM SA 1 324 711 5,26% 1 324 711 5,26% 2006-11-14
Pioneer Pekao IM SA 1 261 000 5,00% 1 261 000 5,00% 2006-11-13
Smułkowski Robert 1 500 0,00% 1 500 0,00% 2006-08-08
Janiszewski Stanisław 1 600 0,00% 1 600 0,00% 2006-08-08
Prokom Software SA 8 624 791 34,25% 8 624 791 34,25% 2006-04-26
NN Investment Partners TFI SA 1 279 964 5,08% 1 279 964 5,08% 2006-01-26
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 252 651 4,97% 1 252 651 4,97% 2006-01-18
Opach Zbigniew 1 137 877 4,51% 1 137 877 4,51% 2005-12-16
Nihonswi AG 1 210 988 4,81% 1 210 988 4,81% 2005-11-24
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 1 306 307 5,18% 1 306 307 5,18% 2005-11-22
Prokom Software SA 8 309 791 33,00% 8 309 791 33,00% 2005-09-23
Ogółem 25 174 713 100,00% 25 174 713 100,00% 2005-09-07
Nihonswi AG bez serii T, U1, U2 2 042 910 8,11% 2 042 910 8,11% 2005-09-07
Prokom Software SA z Aleksandrem Leszem, bez serii T, U1, U2 5 238 000 20,80% 5 238 000 20,80% 2005-09-07
Opach Zbigniew bez serii T, U1, U2 1 880 432 7,46% 1 880 432 7,46% 2005-09-07
PZU SA z PZU Życie SA 1 151 385 4,57% 1 151 385 4,57% 2005-09-07
PZU OFE Złota Jesień na WZA 1 000 000 4,77% 1 000 000 4,77% 2005-08-09
PZU OFE Złota Jesień 795 341 3,79% 795 341 3,79% 2004-09-14
PZU SA z PZU Życie SA 1 320 155 6,30% 1 320 155 6,30% 2004-09-14
NN OFE 500 000 2,38% 500 000 2,38% 2004-09-14
Prokom Software SA z Aleksandrem Leszem 5 238 000 25,00% 5 238 000 25,00% 2004-06-30
PZU SA z PZU Życie SA 1 250 155 5,96% 1 250 155 5,96% 2004-06-30
Prokom Software SA z Aleksandrem Leszem 5 636 620 26,90% 5 636 620 26,90% 2004-03-26
Nihonswi AG 2 042 910 9,75% 2 042 910 9,75% 2004-03-25
Opach Zbigniew 1 880 432 8,97% 1 880 432 8,97% 2004-02-05
PZU SA z PZU Życie SA 1 072 990 5,12% 1 072 990 5,12% 2004-02-03
Nihonswi AG 2 292 910 10,94% 2 292 910 10,94% 2004-01-26
Prokom Software SA z Aleksandrem Leszem 5 636 220 26,90% 5 636 220 26,90% 2004-01-15
Lesz Aleksander 848 843 4,05% 848 843 4,05% 2004-01-15
Lesz Aleksander 1 086 870 5,18% 1 086 870 5,18% 2004-01-07
Ogółem 20 950 512 100,00% 20 950 512 100,00% 2003-10-28
Nihonswi AG 2 818 419 13,67% 2 818 419 13,67% 2003-10-09
Lesz Aleksander 1 196 870 5,80% 1 196 870 5,80% 2003-08-26
Opach Zbigniew 1 283 242 6,22% 1 283 242 6,22% 2003-06-30
Lesz Aleksander 1 938 870 9,40% 1 938 870 9,40% 2003-04-17
Nihonswi AG 3 818 419 18,52% 3 818 419 18,52% 2003-04-17
Prokom Software SA 4 787 377 23,22% 4 787 377 23,22% 2003-04-10
Lesz Aleksander 2 557 289 12,40% 2 557 289 12,40% 2003-04-10
Nihonswi AG 3 200 000 15,52% 3 200 000 15,52% 2003-01-02
Lesz Aleksander 4 000 268 19,40% 4 000 268 19,40% 2003-01-02
Prokom Software SA 3 344 398 16,22% 3 344 398 16,22% 2003-01-02
Ogółem 20 613 992 100,00% 20 613 992 100,00% 2003-01-02
Lesz Aleksander 4 000 268 22,97% 4 000 268 22,97% 2002-12-17
Prokom Software SA 3 344 398 19,20% 3 344 398 19,20% 2002-12-17
The Bank of New York Company WZA 360 416 2,06% 360 416 2,06% 2002-12-04
Santander Bank Polska SA 862 250 4,95% 862 250 4,95% 2002-12-04
Ogółem 17 413 992 100,00% 17 413 992 100,00% 2002-03-04
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 801 635 4,61% 801 635 4,61% 2002-01-04
Prokom Software SA 1 603 000 9,21% 1 603 000 9,21% 2001-12-27
Prokom Software SA 103 000 0,59% 103 000 0,59% 2001-12-20
Bank Austria Creditanstalt AG CA IB Investmentbank AG 5 151 0,03% 5 151 0,03% 2001-12-07
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 334 254 7,67% 1 334 254 7,67% 2001-11-30
Ogółem 17 404 192 100,00% 17 404 192 100,00% 2001-11-29
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 706 667 9,81% 1 706 667 9,81% 2001-10-01
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 767 767 10,16% 1 767 767 10,16% 2001-09-14
Lesz Aleksander 5 741 666 33,00% 5 741 666 33,00% 2001-09-06
Bank Austria Creditanstalt AG CA IB Investmentbank AG 936 716 5,38% 936 716 5,38% 2001-09-05
Lesz Aleksander 5 695 994 32,74% 5 695 994 32,74% 2001-09-03
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 085 033 11,98% 2 085 033 11,98% 2001-08-16
Prokom Software SA 1 603 000 9,21% 1 603 000 9,21% 2001-08-16
Ogółem 17 398 992 100,00% 17 398 992 100,00% 2001-08-16
Lesz Aleksander 4 915 994 28,25% 4 915 994 28,25% 2001-08-16
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 085 033 12,09% 2 085 033 12,09% 2001-07-20
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 429 178 14,09% 2 429 178 14,09% 2001-06-26
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 488 796 14,43% 2 488 796 14,43% 2001-03-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 829 205 16,41% 2 829 205 16,41% 2001-01-16
Lesz Aleksander 4 915 994 28,51% 4 915 994 28,51% 2001-01-10
Ogółem 17 245 082 100,00% 17 245 082 100,00% 2001-01-10
Prokom Software SA 1 603 000 9,29% 1 603 000 9,29% 2001-01-10
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 027 605 17,56% 3 027 605 17,56% 2001-01-10
Prokom Software SA 1 603 000 9,99% 1 603 000 9,99% 2001-01-02
Prokom Software SA 1 603 000 9,68% 1 603 000 9,68% 2001-01-02
Ogółem 16 557 540 100,00% 16 557 540 100,00% 2000-12-29
Lesz Aleksander 4 915 994 29,69% 4 915 994 29,69% 2000-12-29
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 027 605 18,29% 3 027 605 18,29% 2000-12-29
Prokom Software SA 53 000 0,33% 53 000 0,33% 2000-12-28
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 027 605 18,89% 3 027 605 18,89% 2000-12-27
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 475 505 21,68% 3 475 505 21,68% 2000-11-17
Prokom Software SA 1 603 000 10,00% 1 603 000 10,00% 2000-10-02
Lesz Aleksander 4 915 994 30,67% 4 915 994 30,67% 2000-10-02
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 800 000 4,99% 800 000 4,99% 2000-10-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 282 409 20,48% 3 282 409 20,48% 2000-09-18
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 970 409 24,77% 3 970 409 24,77% 2000-09-18
Ogółem 16 030 600 100,00% 16 030 600 100,00% 2000-06-08
Lesz Aleksander 7 318 994 45,66% 7 318 994 45,66% 2000-06-08
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 3 593 094 22,41% 3 593 094 22,41% 2000-06-08
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 796 547 22,41% 1 796 547 22,41% 2000-04-04
Batterymarch Global Emerging Markets Fund 161 700 2,02% 161 700 2,02% 2000-04-04
Lesz Aleksander 3 659 497 45,66% 3 659 497 45,66% 2000-03-22
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 808 592 22,56% 1 808 592 22,56% 2000-03-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 063 825 25,75% 2 063 825 25,75% 1999-09-23
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 128 393 1,60% 128 393 1,60% 1999-08-28
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 763 202 9,52% 763 202 9,52% 1999-08-27
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 1 965 202 24,52% 1 965 202 24,52% 1999-08-25
ICL Holding BV 0 0,00% 0 0,00% 1999-08-25
Lesz Aleksander 2 457 497 30,66% 2 457 497 30,66% 1999-06-24
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 2 003 825 25,00% 2 003 825 25,00% 1999-06-24
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 860 124 23,21% 1 860 124 23,21% 1998-10-26
ICL Holding BV 1 965 202 24,52% 1 965 202 24,52% 1998-09-30
Lesz Aleksander 2 447 497 30,54% 2 447 497 30,54% 1998-09-30
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 1 641 429 20,48% 1 641 429 20,48% 1998-08-28
ICL Holding BV 2 977 803 37,15% 2 977 803 37,15% 1998-04-23
Ogółem 8 015 300 100,00% 8 015 300 100,00% 1998-04-23
Lesz Aleksander 2 947 497 36,77% 2 947 497 36,77% 1998-04-23
Bank Austria Creditanstalt AG przez CA IB Investmentbank AG 1 641 429 20,48% 1 641 429 20,48% 1998-04-23
ICL Holding BV 2 977 803 49,50% 2 977 803 49,50% 1997-09-17
Ogółem 6 015 300 100,00% 6 015 300 100,00% 1997-09-17
Lesz Aleksander 2 947 497 49,00% 2 947 497 49,00% 1997-09-17

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-06-05 2020-06-17 1,04300 3,01 PLN -
2019-05-20 2019-06-05 1,06333 3,07 PLN -
2018-05-21 2018-06-07 1,07156 3,00 PLN -
2017-05-16 2017-06-01 1,05745 3,01 PLN -
2016-05-16 2016-06-02 1,05724 3,01 PLN -
2015-05-15 2015-06-02 1,05092 2,90 PLN -
2014-05-21 2014-06-05 1,06255 2,60 PLN -
2013-05-20 2013-06-04 1,05333 2,41 PLN -
2012-05-17 2012-06-01 1,04866 2,19 PLN -
2011-05-17 2011-06-01 1,03611 1,80 PLN -
2010-06-25 2010-07-02 1,02647 1,47 PLN -
2009-06-10 2009-07-02 1,01824 1,03 PLN -
2008-06-23 2008-07-08 1,01803 0,55 PLN -
2007-06-15 2007-07-02 1,00462 0,40 PLN -
2006-06-30 2006-07-17 1,01810 0,64 PLN -
2001-07-16 2001-08-01 1,02000 0,50 PLN -
2000-07-14 2000-08-02 1,00513 0,50 PLN -
1999-07-14 1999-08-02 1,00714 1,00 PLN -
1998-07-06 1998-08-05 1,00202 0,11 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2011-01-14 umorzenie 5.433.174 akcji - - - -
Prawo poboru 2010-10-18 seria J - prawo poboru 14,28:1 38782765:2716587 1,0015 50,00 5 433 174
Umorzenie 2010-06-21 umorzenie 3.878.277 akcji - - - -
Prawo poboru 2010-02-04 seria I - prawo poboru 20:1 20:1 1,0048 54,00 3 878 277
Prawo poboru 2005-06-13 seria T - prawo poboru 15:1 15:1 1,0008 24,00 1 396 701
Split 2000-07-06 - 1:2 2,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-05-11 2020-05-27 - ZWZ: wypłata dywidendy - 3,01 PLN, połączenie z SKG SA, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-04-10 2019-04-26 - ZWZ: wypłata dywidendy - 3,07 PLN
2018-04-09 2018-04-25 - WZA: wypłata dywidendy - 3,01 PLN
2017-04-09 2017-04-25 - WZA: wypłata dywidendy - 3,01 PLN
2016-04-13 2016-04-29 - WZA: wypłata dywidendy - 3,01 PLN, zmiany w RN, zgoda na zbycie ZCP, połączenie z Infovide-Matrix SA
2015-04-13 ZWZ 2015-04-29, godzina 12:00:00
2014-04-26 ZWZ 2014-05-12, godzina 12:00:00
2013-11-18 NWZ 2013-12-04, godzina 12:00:00
2013-04-08 ZWZ 2013-04-24, godzina 12:00:00
2012-10-07 NWZ 2012-10-23, godzina 12:00:00
2012-07-17 NWZ 2012-08-02, godzina 11:00:00
2012-04-09 ZWZ 2012-04-25, godzina 12:00:00
2011-10-18 NWZ 2011-11-03, godzina 13:30:00
2011-09-05 NWZ 2011-09-21, godzina 12:00:00
2011-08-21 NWZ 2011-09-06, godzina 12:00:00
2011-05-15 NWZ 2011-05-31, godzina 12:00:00
2011-04-12 ZWZ 2011-04-28, godzina 12:00:00
2010-11-10 NWZ 2010-11-26, godzina 12:00:00
2010-08-15 NWZ 2010-08-31, godzina 14:00:00
2010-04-10 ZWZ 2010-04-26, godzina 11:00:00
2009-11-10 NWZ 2009-11-26, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Góral Adam Prezes Zarządu 2006-11-08 ABS, ASE, PKM, ACS
Dopierała Andrzej Wiceprezes Zarządu 2017-10-01
Groyecki Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2016-06-01
Kozłowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2012-06-01 IMX
Panek Marek Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 ACS
Piwowar Paweł Wiceprezes Zarządu 2009-10-01 PSW, IMX
Pomianek Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 ABS
Szmytkowski Sławomir Wiceprezes Zarządu 2019-07-01
Wiza Artur Wiceprezes Zarządu 2018-03-01
Żukowicz Gabriela Wiceprezes Zarządu 2017-10-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Duch Jacek Przewodniczący RN 2007-01-04 ASE, R22, PKM
Noga Adam Wiceprzewodniczący RN 2007-01-04 PKM
Albrycht Izabela Członek RN 2017-01-01
Augustyniak Piotr Członek RN 2012-11-06 CRM, CIE
Brzeski Dariusz Członek RN 2009-02-01
Kucharski Artur Członek RN 2010-08-31 ASE, ALR, BDX
Żak Piotr Członek RN 2020-07-01 CPS, NET

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szmytkowski Sławomir Wiceprezes Zarządu 2019-07-01
Wiza Artur Wiceprezes Zarządu 2018-03-01
Dopierała Andrzej Wiceprezes Zarządu 2017-10-01
Żukowicz Gabriela Wiceprezes Zarządu 2017-10-01
Groyecki Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2016-06-01
Dopierała Andrzej Wiceprezes Zarządu 2013-09-01 2016-07-01
Kozłowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2012-06-01 IMX
Woźniak Wojciech Wiceprezes Zarządu 2011-02-01 2012-10-05 JLF_1
Piwowar Paweł Wiceprezes Zarządu 2009-10-01 PSW, IMX
Bojdo Renata Wiceprezes Zarządu 2009-07-01 2012-06-01
Dyrga Tadeusz Wiceprezes Zarządu 2008-03-12 2019-07-01 PKM
Serwiński Włodzimierz Wiceprezes Zarządu 2008-03-12 2016-03-31 PKM
Kardaś Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2008-03-12 2009-10-01
Góral Adam Prezes Zarządu 2006-11-08 ABS, ASE, PKM, ACS
Panek Marek Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 ACS
Rusinek Adam Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 2009-12-31
Pomianek Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 ABS
Jeleński Piotr Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 2009-07-01 ASE, PKM
Smułkowski Robert Wiceprezes Zarządu 2006-06-30 2017-03-28
Zagrajek Maria Prezes Zarządu 2005-08-09 2006-06-29
Korba Krzysztof Prezes Zarządu 2004-03-01 2006-11-08
Sęczkowski Przemysław Wiceprezes Zarządu 2004-01-16 2018-02-01 ASE, PKM
Borzestowski Przemysław Wiceprezes Zarządu 2004-01-16 2017-09-18
Dąbkowski Adam Członek Zarządu 2002-10-31 2004-01-16
Ogorzałek Jarosław Wiceprezes Zarządu 2002-03-15 2004-07-23 ISC
Półgrabia Adam Wiceprezes Zarządu 2002-03-15 2017-12-31
Komosa Marek Członek Zarządu 1000-01-01 2002-09-30
Lesz Aleksander Prezes Zarządu 1000-01-01 2004-03-01 ISC, CCS

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 2 374 24 302
2017 2 571 24 053
2016 2 576 22 364
2015 2 851 20 961
2014 2 967 18 481
2013 2 974 17 083
2011 3 196 14 287
2010 3 056 13 543
2009 2 282 8 099
2008 2 246 7 898
2007 1 144 4 609
2006 682 1 094
2005 615 1 055
2004 379 955
2003 315 1 050
2002 280 941
2001 284 933
2000 326 971
1999 301 463
1998 259 0
1997 196 0
1996 159 0
1995 134 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.