Notowania spółki

Ailleron (ALL)

PLWNDMB00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 12,6000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 12,9000 15,5000 12,7000 7,3000 6,1800 7,3000
zmiana -2,33% -18,71% -0,79% 72,60% 103,88% 72,60%
WIG (zmiana) 0,21% 3,46% 4,75% 19,85% 40,34% 32,91%
Na tle WIG (pp) -2,53 -22,17 -5,54 52,76 63,55 39,69
WIGtechTR (zmiana) -0,81% -6,31% -7,84% - - -
Na tle WIGtechTR (pp) -1,52 -12,40 7,05 - - -
WIGtech (zmiana) -0,81% -6,31% -7,92% -2,44% 12,40% -
Na tle WIGtech (pp) -1,52 -12,40 7,13 75,05 91,48 -
WIG-Poland (zmiana) 0,17% 3,41% 4,76% 19,60% 40,12% 32,94%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,49 -22,12 -5,55 53,01 63,76 39,67
InvestorMS (zmiana) 0,84% 2,52% 6,42% 30,22% 62,40% 38,88%
Na tle InvestorMS (pp) -3,17 -21,23 -7,20 42,39 41,49 33,73
WIG-INFO (zmiana) -0,48% -2,77% -0,74% 8,20% 26,02% 135,50%
Na tle WIG-INFO (pp) -1,84 -15,93 -0,05 64,40 77,87 -62,90

Dane rynkowe

Kapitalizacja 155 679 350,40
Free float 47,42%
Liczba akcji 12 355 504
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 155 679 350,40
Liczba akcji: 12 355 504
Liczba głosów na WZA: 16 337 334
Kapitał akcyjny: 3 706 651,20
Cena nominalna akcji: 0,30
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 496 887
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,59%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 478 717
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,14%
Free float: 47,41%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 12 355 504 (100,00%) 16 337 334 (100,00%)
Styczeń Rafał z IIF SA, IIF Ventures BV i RMS Ventures LLC 2 920 653 (23,64%) 5 354 473 (32,77%) ALL
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi 2 563 492 (20,75%) 4 111 502 (25,17%) ALL, ATP
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 012 742 (8,20%) 1 012 742 (6,20%) SCP, ALL, RMK, INK, ZRW, ICE

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria L - oferta menedżerska 2017-06-01 600 000 0,30 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z Software Mind SA 2016-06-27 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-08-01
-
seria J - subskrypcja prywatna - 409 563 0,30 - 11 605 504 3 481 651,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z Wind Mobile SA na Ailleron SA 2015-09-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-21
-
seria K - subskrypcja otwarta 2015-05-06 750 000 0,30 7,80 12 355 504 3 706 651,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-21
2015-11-19
połączenie z Memor Technologies sp. z o.o. i Temisto Prim SA 2014-06-27 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-23
-
seria I - subskrypcja prywatna 2014-04-15 820 687 0,30 - 11 195 941 3 358 782,30 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-07
2015-09-25
seria H - subskrypcja prywatna 2014-04-15 467 025 0,30 - 10 375 254 3 112 576,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-07
2015-09-25
seria G - subskrypcja prywatna 2014-04-15 622 699 0,30 - 9 908 229 2 972 468,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-07
2015-09-25
seria F - subskrypcja prywatna 2014-04-15 165 694 0,30 - 9 285 530 2 785 659,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-07
2015-09-25
seria E - subskrypcja prywatna 2014-04-15 1 827 591 0,30 8,23 9 119 836 2 735 950,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-07
2015-09-25
seria D - Igor Bokun 2012-03-30 40 000 0,30 0,30 7 292 245 2 187 673,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-07-20
2015-09-25
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-07 700 935 0,30 0,30 7 252 245 2 175 673,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-07-22
2015-09-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-01 2 569 480 0,30 0,30 6 551 310 1 965 393,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-05-23
2015-09-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-04-01 3 981 830 0,30 0,30 3 981 830 1 194 549,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-05-23
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Styczeń Rafał z IIF SA, IIF Ventures BV i RMS Ventures LLC 2 920 653 23,64% 5 354 473 32,77% 2021-03-01
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 012 742 8,20% 1 012 742 6,20% 2021-03-01
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 294 461 10,48% 1 294 461 7,92% 2021-01-08
Styczeń Rafał z IIF SA, IIF Ventures BV i RMS Ventures LLC 2 823 729 22,85% 5 257 549 32,18% 2021-01-08
Middlefield Ventures Inc. 0 0,00% 0 0,00% 2020-12-11
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi 2 563 492 20,75% 4 111 502 25,17% 2020-12-11
Middlefield Ventures Inc. 1 634 010 13,23% 3 182 020 19,48% 2020-09-17
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 810 971 6,56% 810 971 4,96% 2020-01-15
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 1 278 911 10,35% 1 278 911 7,83% 2019-06-05
Uniqa TFI SA portfele 276 569 2,24% 276 569 1,69% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 131 0,00% 131 0,00% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 18 0,00% 18 0,00% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 11 594 0,09% 11 594 0,07% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 476 275 3,85% 476 275 2,92% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 664 497 5,38% 664 497 4,07% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 95 075 0,77% 95 075 0,58% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 829 204 6,71% 829 204 5,08% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 162 845 1,32% 162 845 1,00% 2018-06-30
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 012 742 8,20% 1 012 742 6,20% 2017-11-29
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 894 680 7,24% 894 680 5,48% 2017-11-08
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 717 759 5,81% 717 759 4,39% 2017-06-27
IIF Ventures BV 129 591 1,05% 129 591 0,79% 2017-03-28
IIF SA 2 538 844 20,55% 4 972 664 30,44% 2017-03-28
IIF SA 2 538 844 20,00% 4 972 664 30,00% 2017-03-28
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 833 385 6,75% 833 385 5,10% 2017-03-03
Homa Janusz wraz z H&H Investment sp. z o.o. 359 154 2,91% 359 154 2,20% 2017-03-02
Homa Janusz wraz z H&H Investment sp. z o.o. 839 724 6,80% 839 724 5,14% 2015-11-16
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi 972 064 7,86% 972 064 5,95% 2015-11-13
Orłowski Dariusz wraz z podmiotami powiązanymi 1 015 482 8,22% 1 015 482 6,22% 2015-11-13
IIF SA 2 840 672 22,99% 5 274 492 32,28% 2015-10-26
RMS Ventures LLC 165 694 1,34% 165 694 1,01% 2015-10-26
IIF SA 2 433 820 19,70% 4 867 640 29,79% 2015-10-26
Styczeń Rafał 86 524 0,70% 86 524 0,53% 2015-10-26
IIF SA 2 840 672 22,99% 5 274 492 32,28% 2015-10-21
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 18,12% 3 786 937 23,17% 2015-10-21
Ogółem 12 355 504 100,00% 16 337 334 100,00% 2015-10-21
Homa Janusz wraz z H&H Investment sp. z o.o. 1 089 724 8,81% 1 089 724 6,67% 2015-10-21
IIF Ventures BV 1 027 591 8,31% 1 027 591 6,28% 2015-10-21
IIF SA 2 840 672 25,37% 5 274 492 34,75% 2015-09-22
Tadwil Invest VI sp. z o.o. SKA 400 000 3,57% 400 000 2,63% 2015-09-17
Młynarczyk Grzegorz 700 687 6,25% 700 687 4,61% 2015-09-16
IIF Ventures BV 1 027 591 9,17% 1 027 591 6,77% 2015-07-31
Tadwil Invest VI sp. z o.o. SKA 800 000 7,14% 800 000 5,27% 2015-07-30
Styczeń Rafał 86 524 0,77% 86 524 0,57% 2015-01-08
Styczeń Rafał z podmiotami zależnymi 5 170 481 46,18% 7 604 301 50,10% 2015-01-08
IIF Ventures BV 1 827 591 16,32% 1 827 591 12,04% 2014-12-24
IIF SA 3 090 672 27,60% 5 524 492 36,39% 2014-12-24
IIF SA 3 084 572 27,55% 5 518 392 36,35% 2014-12-24
Młynarczyk Grzegorz 820 687 7,33% 820 687 5,40% 2014-05-12
IIF Ventures BV 4 907 863 43,83% 7 341 683 48,37% 2014-05-09
Styczeń Rafał wraz z IIF SA i RMS Ventures LLC 251 406 2,24% 251 406 1,65% 2014-05-09
IIF Ventures BV 4 907 863 42,99% 7 341 683 47,99% 2014-05-09
Styczeń Rafał wraz z IIF SA i RMS Ventures LLC 251 406 2,00% 251 406 1,00% 2014-05-09
Homa Janusz wraz z H&H Investment sp. z o.o. 1 089 724 9,73% 1 089 724 7,17% 2014-05-08
IIF Ventures BV 3 080 272 27,51% 5 514 092 36,33% 2014-05-07
Styczeń Rafał wraz z IIF SA 85 712 0,76% 85 712 0,56% 2014-05-07
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 19,99% 3 786 937 24,95% 2014-05-07
Ogółem 11 195 941 100,00% 15 177 771 100,00% 2014-05-07
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 139 755 1,24% 139 755 0,92% 2014-05-07
Styczeń Rafał wraz z IIF SA 85 712 1,17% 85 712 0,76% 2013-09-10
IIF Ventures BV 3 080 272 42,24% 5 514 092 48,90% 2013-09-10
IIF Ventures BV 3 280 272 44,00% 5 714 092 50,00% 2013-08-30
IIF Ventures BV 3 280 272 44,98% 5 714 092 50,68% 2013-08-29
Styczeń Rafał wraz z IIF SA 130 912 1,79% 130 912 1,16% 2013-04-19
Styczeń Rafał wraz z IIF SA 85 652 1,17% 85 652 0,75% 2013-04-19
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 139 755 1,91% 139 755 1,23% 2013-03-15
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 139 011 1,90% 139 011 1,23% 2012-12-05
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 126 035 1,72% 126 035 1,11% 2012-08-01
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 126 035 1,00% 126 035 1,00% 2012-08-01
Styczeń Rafał 105 679 1,00% 105 679 0,00% 2012-07-20
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 30,70% 3 786 937 33,58% 2012-07-20
IIF Ventures BV 3 680 272 50,46% 6 114 092 54,23% 2012-07-20
Ogółem 7 292 245 100,00% 11 274 075 100,00% 2012-07-20
Skotniczny Maciej 90 000 1,00% 90 000 0,00% 2012-07-20
Bokun Igor 15 837 0,21% 15 837 0,14% 2012-05-17
Bokun Igor wraz z Dracula Ventures SA 124 633 1,71% 124 633 1,10% 2012-05-17
Bokun Igor 10 737 0,14% 10 737 0,09% 2012-04-23
Bokun Igor wraz z Dazi Investment sp. z o.o. 6 600 0,09% 6 600 0,05% 2011-12-28
Styczeń Rafał 105 679 1,45% 105 679 0,94% 2011-12-07
IIF SA 0 0,00% 0 0,00% 2011-11-14
IIF Ventures BV 3 680 272 50,74% 6 114 092 54,42% 2011-11-14
Styczeń Rafał 87 712 1,20% 87 712 0,78% 2011-10-28
Styczeń Rafał 54 996 0,75% 54 996 0,48% 2011-10-26
Styczeń Rafał 39 510 0,54% 39 510 0,35% 2011-10-21
Styczeń Rafał 33 325 0,45% 33 325 0,29% 2011-10-17
Skotniczny Maciej 90 000 1,24% 90 000 0,80% 2011-10-12
Skotniczny Maciej 75 000 1,03% 75 000 0,66% 2011-10-11
IIF Ventures BV 1 246 452 17,18% 1 246 452 11,09% 2011-09-20
IIF SA 2 433 820 33,55% 4 867 640 43,32% 2011-09-20
Middlefield Ventures Inc. 2 238 927 30,87% 3 786 937 33,70% 2011-09-20
Dracula Ventures SA 164 821 2,27% 164 821 1,46% 2011-09-20
Ogółem 7 252 245 100,00% 11 234 075 100,00% 2011-07-22

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-08-10 2017-08-31 1,01075 0,20 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-12-23 2021-01-08 - NWZ: zgoda na zbycie ZCP
2020-06-14 2020-06-30 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w statucie, zmiany w RN
2019-05-20 2019-06-05 - ZWZ: podział zysku, emisja warrantów i akcji serii L
2018-05-23 2018-06-08 - ZWZ: podział zysku
2017-05-15 2017-05-31 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN, zmiany w RN, emisja warrantów serii A-C, emisja akcji serii L
2017-01-14 2017-01-30 - NWZA: zmiany w statucie
2016-06-11 2016-06-27 - WZA: podział zysku, połączenie z Software Mind SA
2015-09-05 2015-09-21 - NWZA: zmiana nazwy na Ailleron SA
2015-05-11 ZWZ 2015-05-27, godzina 09:00:00
2015-04-20 NWZ 2015-05-06, godzina 09:00:00
2014-11-09 NWZ 2014-11-25, godzina 09:00:00
2014-08-30 NWZ 2014-09-15, godzina 09:00:00
2014-06-11 NWZ 2014-06-27, godzina 11:00:00
2014-03-30 ZWZ 2014-04-15, godzina 11:00:00
2013-07-27 NWZ 2013-08-12, godzina 12:00:00
2013-03-31 ZWZ 2013-04-16, godzina 12:00:00
2012-03-14 ZWZ 2012-03-30, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Styczeń Rafał Prezes Zarządu 2014-08-26 IIF_C
Młynarczyk Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2014-08-26
Dąbrowski Marcin Członek Zarządu 2020-10-29
Król Tomasz Członek Zarządu 2019-12-11
Skrabski Piotr Członek Zarządu 2017-03-06

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stoiński Bartłomiej Przewodniczący RN 2015-03-10 IIF_C
Korzycki Dariusz Członek RN 2015-03-10
Nowak Paweł Członek RN 2018-10-25
Orłowski Dariusz Członek RN 2021-01-08 WWL, SKA
Styczeń Jan Członek RN 2014-04-17 IIF_C

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dąbrowski Marcin Członek Zarządu 2020-10-29
Król Tomasz Członek Zarządu 2019-12-11
Bugaj Adam Wiceprezes Zarządu 2019-02-07 2020-10-29
Skrabski Piotr Członek Zarządu 2017-03-06
Juśkiewicz Łukasz Członek Zarządu 2017-03-06 2019-12-11
Stachowiak Radosław Wiceprezes Zarządu 2016-02-23 2018-02-05
Styczeń Rafał Prezes Zarządu 2014-08-26 IIF_C
Młynarczyk Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2014-08-26
Wójcik Jan Członek Zarządu 2014-04-14 2015-10-15
Kiser Tomasz Wiceprezes Zarządu 2014-04-14 2018-10-10
Styczeń Rafał Członek Zarządu 2013-08-20 2014-08-25 IIF_C
Bokun Igor Prezes Zarządu 2011-06-30 2014-08-26 EEX
Kiser Tomasz Członek Zarządu 2011-06-30 2014-04-13
Nagrodzki Kamil Członek Zarządu 2011-06-30 2015-04-28

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 0 34
2017 226 229
2016 199 200
2015 105 363
2014 159 159
2013 8 0
2012 13 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.