Notowania spółki

Sanok Rubber Company (SNK)

PLSTLSK00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 24,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 24,7000 24,5000 22,3000 24,4000 13,2500 55,8900
zmiana -1,21% -0,41% 9,42% 0,00% 84,15% -56,34%
WIG (zmiana) 1,01% 1,30% 11,66% 18,59% 34,54% 44,38%
Na tle WIG (pp) -2,22 -1,71 -2,24 -18,59 49,61 -100,72
sWIG80TR (zmiana) 1,19% 0,46% 7,12% 25,53% 48,96% 78,94%
Na tle sWIG80TR (pp) -2,41 -0,87 2,29 -25,53 35,19 -135,28
WIG-MOTO (zmiana) -0,95% 6,60% 25,90% 37,53% 91,63% -
Na tle WIG-MOTO (pp) -0,26 -7,01 -16,48 -37,53 -7,48 -
WIG-Poland (zmiana) 0,57% 0,90% 11,12% 18,13% 33,61% 44,26%
Na tle WIG-Poland (pp) -1,78 -1,31 -1,71 -18,13 50,54 -100,60
InvestorMS (zmiana) 0,33% 0,49% 9,61% 22,25% 43,51% 44,70%
Na tle InvestorMS (pp) -1,54 -0,90 -0,19 -22,25 40,64 -101,04
sWIG80 (zmiana) 1,15% -0,08% 5,17% 22,79% 44,15% 51,75%
Na tle sWIG80 (pp) -2,36 -0,33 4,25 -22,79 40,00 -108,09

Dane rynkowe

Kapitalizacja 655 918 896,80
Free float 53,13%
Liczba akcji 26 881 922
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 1,28
C / Z 15,00

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 645 166 128,00
Liczba akcji: 26 881 922
Liczba głosów na WZA: 26 881 922
Kapitał akcyjny: 5 376 384,40
Cena nominalna akcji: 0,20
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 599 583
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,86%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 599 583
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,86%
Free float: 53,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 26 881 922 (100,00%) 26 881 922 (100,00%)
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 787 783 (14,09%) 3 787 783 (14,09%) KGN, ABS, ECH, CAR, MIL, ADV, SON, WPL, DVL, UNI, BFT, ELT, BDX, ASE, TAR, AML, ENE, FTE, KGH, KTY, AMC, APT, FRO, SNK, PKN, WWL, NVA, DCR, PEP, SKA, ABE, ACP, AMB, PHN, FMF, MWT, ALR, PEO, ERB, KRU, PKO, DOM, GTC, CCC, ING, NWG, PKP, CIE, HRS, NFT, RMK, ABG, ARH, LVC, OVO
NN OFE portfel 3 140 848 (11,68%) 3 140 848 (11,68%) MNC, VRC, RVU, 08N, RWL, APR, LTS, OAT, ART, AGO, MDG, INP, TIM, ECH, CAR, MIL, MBR, PSW, DVL, ACG, BFT, CAVA, GKI, TOR, TRN, PBX, SLV, QMK, BDX, POZ, CMP, TAR, AML, FTE, ATT, RON, KGH, KTY, CDC, AMC, MGT, EAT, ATD, FRO, VRG, SNK, PKN, TPE, WWL, PZU, DCR, PEP, SKA, MBK, BTM, ABE, ATG, ACP, ZMT, ENT, SGN, MON, FMF, MVP, ALR, PEO, ZEP, ERB, BKM, BBD, MCR, KRU, PKO, PWX, DAT, MPH, CCC, KGL, NWG, PKP, CIE, LEN, RBW, HRS, NFT, LBT, CMR, LVC, IZB, RDL, SPL, QRS, SWG, LTX
Łęcki Marek WZA 2 967 900 (11,04%) 2 967 900 (11,04%) SNK
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 703 052 (10,05%) 2 703 052 (10,05%) MNC, KGN, APR, MSP, AGO, WLC_1, MDG, OTM, TRK, MIL, DVL, ACG, IPE, PRM, AML, ENE, KTY, VRG, SNK, DCR, ABE, SPN, PCE, MSW, ZEP, MCR, KRU, OBL, GTC, NWG, RMK

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z Stomil Sanok SA na Sanok Rubber Company SA 2015-06-25 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-11-02
-
konwersja obligacji zamiennych - 286 710 0,20 - 26 881 922 5 376 384,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-02-06
-
konwersja obligacji zamiennych - 76 580 0,20 - 26 595 212 5 319 042,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-12
2013-08-13
konwersja obligacji zamiennych - 210 130 0,20 - 26 518 632 5 303 726,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2012-11-02
2013-03-29
2012-11-05
umorzenie akcji 2009-06-26 -2 364 678 0,20 - 26 308 502 5 261 700,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-10-28
-
split 1:10 2008-01-21 - 0,20 - 28 673 180 5 734 636,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-01-31
2008-02-22
seria E - oferta menedżerska 2006-09-11 143 355 2,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
umorzenie akcji 2006-06-21 -128 824 - - 2 867 318 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-10-26
-
realizacja oferty - 150 008 2,00 2,00 2 996 142 5 992 284,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2006-08-07
2006-07-31
realizacja oferty menedżerskiej - 149 996 2,00 2,00 2 846 134 5 692 268,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-07-26
2005-08-16
realizacja oferty menedżerskiej - 149 996 2,00 2,00 2 696 138 5 392 276,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-02-28
2005-03-01
umorzenie akcji 2004-01-23 -848 713 2,00 - 2 546 142 5 092 284,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-05-27
-
seria D - oferta menedżerska 2003-06-30 450 000 2,00 2,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-19
-
-
umorzenie akcji 2003-06-30 -1 131 617 2,00 - 3 394 855 6 789 710,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-10-15
-
umorzenie akcji 2000-06-28 -282 224 2,00 - 4 526 472 9 052 944,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-10-13
-
umorzenie akcji 1999-12-10 -391 304 2,00 - 4 808 696 9 617 392,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-03-21
-
seria D - subskrypcja publiczna 1996-04-10 500 000 2,00 25,00 5 200 000 10 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1996-11-29
1997-01-16
split 1:5 1996-04-10 - 2,00 - 4 700 000 9 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1996-04-12
-
seria C - przeniesienie kap.zapas.na akc. 1996-04-10 470 000 10,00 10,00 940 000 9 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1996-04-12
1997-01-16
seria B - prawo poboru 1995-07-28 160 000 10,00 10,00 470 000 4 700 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1995-10-30
1997-01-16
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-01-02 310 000 10,00 10,00 310 000 3 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1991-01-02
1997-01-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 1 340 022 4,98% 1 340 022 4,98% 2018-12-31
Generali OFE portfel 677 236 2,51% 677 236 2,51% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 703 052 10,05% 2 703 052 10,05% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 705 306 2,62% 705 306 2,62% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 963 899 3,59% 963 899 3,59% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 932 324 3,46% 932 324 3,46% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 793 838 2,95% 793 838 2,95% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 802 406 2,98% 802 406 2,98% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 787 783 14,09% 3 787 783 14,09% 2018-12-31
NN OFE portfel 3 140 848 11,68% 3 140 848 11,68% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień 2 703 052 10,06% 2 703 052 10,06% 2018-10-12
Alior TFI SA portfele 14 0,00% 14 0,00% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 5 572 0,02% 5 572 0,02% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 38 839 0,14% 38 839 0,14% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 45 0,00% 45 0,00% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 6 674 0,02% 6 674 0,02% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 9 607 0,04% 9 607 0,04% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 146 939 0,55% 146 939 0,55% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 225 616 0,84% 225 616 0,84% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 14 256 0,05% 14 256 0,05% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 12 217 0,05% 12 217 0,05% 2018-06-30
Uniqa TFI SA portfele 23 833 0,09% 23 833 0,09% 2018-06-30
Altus SA portfele 67 117 0,25% 67 117 0,25% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 25 045 0,09% 25 045 0,09% 2018-06-30
Rudnicka Marta ZWZ 1 307 820 4,87% 1 307 820 4,87% 2018-06-27
NN OFE ZWZ 3 140 000 11,68% 3 140 000 11,68% 2018-06-27
PKO BP Bankowy OFE portfel 645 000 2,40% 645 000 2,70% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 689 0,00% 689 0,00% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 3 099 0,01% 3 099 0,01% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 6 964 0,03% 6 964 0,03% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 13 776 0,05% 13 776 0,06% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 15 037 0,06% 15 037 0,06% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 22 927 0,09% 22 927 0,10% 2017-12-31
Uniqa TFI SA portfele 29 948 0,11% 29 948 0,13% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 30 916 0,12% 30 916 0,13% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 34 271 0,13% 34 271 0,14% 2017-12-31
Altus SA portfele 54 117 0,20% 54 117 0,23% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 56 173 0,21% 56 173 0,24% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 100 808 0,38% 100 808 0,42% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 225 616 0,84% 225 616 0,94% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 575 000 2,14% 575 000 2,40% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 619 387 2,30% 619 387 2,59% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 792 000 2,95% 792 000 3,31% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 930 000 3,46% 930 000 3,89% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 962 000 3,58% 962 000 4,02% 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 1 222 000 4,55% 1 222 000 5,11% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 787 000 14,09% 3 787 000 14,09% 2017-06-26
Aviva OFE Aviva Santander 3 779 280 14,06% 3 779 280 14,06% 2017-01-13
NN OFE portfel 3 302 000 12,28% 3 302 000 12,28% 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 702 000 13,77% 3 702 000 13,77% 2016-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 473 000 9,20% 2 473 000 9,20% 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 427 000 12,75% 3 427 000 12,75% 2016-06-28
Aviva Investors Poland TFI SA 1 774 489 6,60% 1 774 489 6,60% 2016-03-18
Aviva Investors Poland TFI SA 1 334 302 4,96% 1 334 302 4,96% 2016-03-18
Aviva Investors Poland TFI SA 1 334 302 4,96% 1 334 302 6,60% 2016-03-18
Aviva OFE Aviva Santander 3 239 206 12,04% 3 239 206 12,04% 2015-10-26
Łęcki Marek WZA 2 967 900 11,04% 2 967 900 11,04% 2015-06-26
NN OFE WZA 3 100 000 11,53% 3 100 000 11,53% 2015-06-26
PZU OFE Złota Jesień WZA 2 500 000 9,29% 2 500 000 9,29% 2015-06-26
Rudnicka Marta WZA 1 307 820 4,86% 1 307 820 4,86% 2015-06-26
Aviva OFE Aviva Santander WZA 2 910 000 10,82% 2 910 000 10,82% 2015-06-26
Aviva OFE Aviva Santander 2 697 209 10,03% 2 697 209 10,03% 2014-08-11
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 287 941 4,79% 1 287 941 4,79% 2014-06-02
Ogółem 26 881 922 100,00% 26 881 922 100,00% 2014-02-06
NN OFE 3 500 000 13,01% 3 500 000 13,01% 2014-02-06
Łęcki Marek 2 917 500 10,85% 2 917 500 10,85% 2014-02-06
PZU OFE Złota Jesień 2 656 357 9,88% 2 656 357 9,88% 2014-02-06
Aviva OFE Aviva Santander 1 527 783 5,68% 1 527 783 5,68% 2014-02-06
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 375 875 5,11% 1 375 875 5,11% 2014-02-06
Aviva Investors Poland SA 1 335 993 4,96% 1 335 993 4,96% 2014-02-06
Rudnicka Marta 1 272 640 4,73% 1 272 640 4,73% 2014-02-06
Młodecki Mariusz 60 000 0,22% 60 000 0,22% 2014-02-06
Aviva OFE Aviva Santander 1 527 783 5,74% 1 527 783 5,74% 2014-01-24
Aviva Investors Poland SA 1 335 993 5,02% 1 335 993 5,02% 2013-08-23
Łęcki Marek 2 917 500 10,97% 2 917 500 10,97% 2013-07-12
PZU OFE Złota Jesień 2 656 357 9,98% 2 656 357 9,98% 2013-07-12
NN OFE 3 500 000 13,16% 3 500 000 13,16% 2013-07-12
Młodecki Mariusz 60 000 0,22% 60 000 0,22% 2013-07-12
Ogółem 26 595 212 100,00% 26 595 212 100,00% 2013-07-12
Aviva Investors Poland SA 1 331 951 5,00% 1 331 951 5,00% 2013-07-12
Rudnicka Marta 1 272 640 4,78% 1 272 640 4,78% 2013-07-12
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 375 875 5,17% 1 375 875 5,17% 2013-07-12
PZU OFE Złota Jesień 2 656 357 10,01% 2 656 357 10,01% 2013-04-22
Aviva Investors Poland SA 1 331 951 5,02% 1 331 951 5,02% 2013-03-25
Młodecki Mariusz 60 000 0,22% 60 000 0,22% 2012-11-05
PZU OFE Złota Jesień 2 633 937 9,93% 2 633 937 9,93% 2012-11-05
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 375 875 5,18% 1 375 875 5,18% 2012-11-05
Aviva Investors Poland SA 1 327 115 5,00% 1 327 115 5,00% 2012-11-05
Łęcki Marek 2 917 500 11,00% 2 917 500 11,00% 2012-11-05
Rudnicka Marta 1 272 640 4,79% 1 272 640 4,79% 2012-11-05
NN OFE 3 500 000 13,19% 3 500 000 13,19% 2012-11-05
Ogółem 26 518 632 100,00% 26 518 632 100,00% 2012-11-05
Aviva Investors Poland SA 1 327 115 5,04% 1 327 115 5,04% 2012-06-30
NN OFE 3 500 000 13,30% 3 500 000 13,30% 2012-06-30
PZU OFE Złota Jesień 2 633 937 10,01% 2 633 937 10,01% 2012-05-08
PZU OFE Złota Jesień 2 626 922 9,98% 2 626 922 9,98% 2012-04-24
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 375 875 5,22% 1 375 875 5,22% 2012-04-04
PKO BP Bankowy OFE wraz z PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny 1 315 414 5,00% 1 315 414 5,00% 2012-04-03
PZU OFE Złota Jesień 2 000 000 7,60% 2 000 000 7,60% 2011-09-30
NN OFE 3 300 448 12,54% 3 300 448 12,54% 2011-07-19
NN OFE 2 925 448 11,11% 2 925 448 11,11% 2011-07-18
Skarbiec TFI SA 1 143 660 4,34% 1 143 660 4,34% 2011-02-09
Skarbiec TFI SA 1 413 660 5,37% 1 413 660 5,37% 2011-02-08
PZU OFE Złota Jesień 1 600 000 6,08% 1 600 000 6,08% 2010-05-14
Magusiak Gustaw 855 630 2,99% 855 630 2,99% 2010-05-10
PZU Asset Management SA 1 036 271 3,93% 1 036 271 3,93% 2009-11-10
Aviva Investors Poland SA 1 409 355 5,35% 1 409 355 5,35% 2009-11-10
PZU Asset Management SA 1 536 271 5,83% 1 536 271 5,83% 2009-11-09
PZU OFE Złota Jesień 1 368 471 5,20% 1 368 471 5,20% 2009-11-06
Skarbiec TFI SA 1 410 000 5,35% 1 410 000 5,35% 2009-11-04
Magusiak Gustaw 855 630 3,25% 855 630 3,25% 2009-10-28
Sanok Rubber Company SA 0 0,00% 0 0,00% 2009-10-28
Ogółem 26 308 502 100,00% 26 308 502 100,00% 2009-10-28
Młodecki Mariusz 60 000 0,22% 60 000 0,22% 2009-10-28
PZU Asset Management SA 1 836 891 6,98% 1 836 891 6,98% 2009-10-28
NN OFE 2 870 630 10,91% 2 870 630 10,91% 2009-10-28
PZU OFE Złota Jesień 1 368 471 4,77% 1 368 471 4,77% 2009-10-28
Rudnicka Marta 1 272 640 4,83% 1 272 640 4,83% 2009-10-28
Łęcki Marek 2 917 500 11,08% 2 917 500 11,08% 2009-10-28
PZU Asset Management SA 1 836 891 6,40% 1 836 891 6,40% 2009-07-24
PZU Asset Management SA 1 026 891 3,58% 1 026 891 3,58% 2009-07-24
PZU Asset Management SA 1 900 502 6,62% 1 900 502 6,62% 2009-07-20
Aviva Investors Poland SA 1 428 510 4,00% 1 428 510 5,00% 2009-06-30
Sanok Rubber Company SA 0 0,00% 0 0,00% 2009-06-26
Sanok Rubber Company SA 2 364 678 8,24% 0 0,00% 2009-06-22
Rockbridge TFI SA 1 142 017 3,98% 1 142 017 4,34% 2009-06-19
Rockbridge TFI SA 1 142 017 2,99% 1 142 017 4,00% 2009-06-19
Rockbridge TFI SA 2 184 017 7,61% 2 184 017 8,30% 2009-06-18
Sanok Rubber Company SA 1 322 678 4,61% 0 0,00% 2009-05-20
Sanok Rubber Company SA 1 311 991 4,57% 0 0,00% 2009-05-19
Sanok Rubber Company SA 1 302 111 4,54% 0 0,00% 2009-05-18
PZU Asset Management SA 2 640 000 9,20% 2 640 000 9,20% 2009-05-15
Sanok Rubber Company SA 1 301 611 4,53% 0 0,00% 2009-05-15
Sanok Rubber Company SA 1 284 183 4,47% 0 0,00% 2009-05-14
Sanok Rubber Company SA 1 273 283 4,44% 0 0,00% 2009-05-13
Sanok Rubber Company SA 1 266 975 4,41% 0 0,00% 2009-05-12
Sanok Rubber Company SA 1 262 611 4,40% 0 0,00% 2009-05-08
Sanok Rubber Company SA 1 256 357 4,38% 0 0,00% 2009-05-04
Sanok Rubber Company SA 1 253 952 4,37% 0 0,00% 2009-04-30
Sanok Rubber Company SA 1 247 952 4,35% 0 0,00% 2009-04-29
Sanok Rubber Company SA 1 231 137 4,29% 0 0,00% 2009-04-28
Sanok Rubber Company SA 1 207 181 4,21% 0 0,00% 2009-04-27
Sanok Rubber Company SA 1 182 492 4,12% 0 0,00% 2009-04-24
Sanok Rubber Company SA 1 158 100 4,03% 0 0,00% 2009-04-23
Sanok Rubber Company SA 1 133 537 3,95% 0 0,00% 2009-04-22
Sanok Rubber Company SA 1 106 819 3,86% 0 0,00% 2009-04-21
Sanok Rubber Company SA 1 080 926 3,76% 0 0,00% 2009-04-20
Sanok Rubber Company SA 1 056 916 3,68% 0 0,00% 2009-04-17
Sanok Rubber Company SA 1 039 792 3,62% 0 0,00% 2009-04-16
Sanok Rubber Company SA 1 011 129 3,52% 0 0,00% 2009-04-14
Sanok Rubber Company SA 988 229 3,44% 0 0,00% 2009-04-08
Sanok Rubber Company SA 969 570 3,38% 0 0,00% 2009-04-07
Sanok Rubber Company SA 951 525 3,31% 0 0,00% 2009-04-06
Sanok Rubber Company SA 934 159 3,25% 0 0,00% 2009-04-03
Sanok Rubber Company SA 917 369 3,19% 0 0,00% 2009-04-02
Sanok Rubber Company SA 901 150 3,14% 0 0,00% 2009-04-01
Sanok Rubber Company SA 886 100 3,09% 0 0,00% 2009-03-31
Sanok Rubber Company SA 879 600 3,06% 0 0,00% 2009-03-30
Sanok Rubber Company SA 864 702 3,01% 0 0,00% 2009-03-27
Sanok Rubber Company SA 850 369 2,96% 0 0,00% 2009-03-26
Sanok Rubber Company SA 837 319 2,92% 0 0,00% 2009-03-25
Sanok Rubber Company SA 824 340 2,87% 0 0,00% 2009-03-24
Sanok Rubber Company SA 812 442 2,83% 0 0,00% 2009-03-23
Aviva Investors Poland SA 1 428 510 4,98% 1 428 510 5,13% 2009-03-20
Sanok Rubber Company SA 803 526 2,80% 0 0,00% 2009-03-20
Aviva Investors Poland SA 1 438 134 5,01% 1 438 134 5,16% 2009-03-19
Sanok Rubber Company SA 794 662 2,77% 0 0,00% 2009-03-19
Sanok Rubber Company SA 785 955 2,74% 0 0,00% 2009-03-18
Sanok Rubber Company SA 779 799 2,71% 0 0,00% 2009-03-17
Sanok Rubber Company SA 776 174 2,70% 0 0,00% 2009-03-16
Sanok Rubber Company SA 772 362 2,69% 0 0,00% 2009-03-13
Sanok Rubber Company SA 768 419 2,67% 0 0,00% 2009-03-12
Sanok Rubber Company SA 766 196 2,67% 0 0,00% 2009-03-10
Sanok Rubber Company SA 760 984 2,65% 0 0,00% 2009-03-09
Sanok Rubber Company SA 755 690 2,63% 0 0,00% 2009-03-04
Sanok Rubber Company SA 749 762 2,61% 0 0,00% 2009-03-03
Sanok Rubber Company SA 737 827 2,57% 0 0,00% 2009-02-27
Sanok Rubber Company SA 731 956 2,55% 0 0,00% 2009-02-26
Sanok Rubber Company SA 726 154 2,53% 0 0,00% 2009-02-25
Sanok Rubber Company SA 720 546 2,51% 0 0,00% 2009-02-24
Sanok Rubber Company SA 715 087 2,49% 0 0,00% 2009-02-23
Sanok Rubber Company SA 709 803 2,47% 0 0,00% 2009-02-20
Sanok Rubber Company SA 704 554 2,45% 0 0,00% 2009-02-19
Sanok Rubber Company SA 699 243 2,43% 0 0,00% 2009-02-18
Sanok Rubber Company SA 693 733 2,41% 0 0,00% 2009-02-17
Sanok Rubber Company SA 688 199 2,40% 0 0,00% 2009-02-16
Sanok Rubber Company SA 682 834 2,38% 0 0,00% 2009-02-13
Sanok Rubber Company SA 677 558 2,36% 0 0,00% 2009-02-12
Sanok Rubber Company SA 672 342 2,34% 0 0,00% 2009-02-11
Sanok Rubber Company SA 667 369 2,32% 0 0,00% 2009-02-10
Sanok Rubber Company SA 663 041 2,31% 0 0,00% 2009-02-09
Sanok Rubber Company SA 658 638 2,29% 0 0,00% 2009-02-06
Sanok Rubber Company SA 654 724 2,28% 0 0,00% 2009-02-05
Sanok Rubber Company SA 650 695 2,26% 0 0,00% 2009-02-04
Sanok Rubber Company SA 646 446 2,25% 0 0,00% 2009-02-03
Sanok Rubber Company SA 642 092 2,23% 0 0,00% 2009-02-02
Sanok Rubber Company SA 637 555 2,22% 0 0,00% 2009-01-30
Sanok Rubber Company SA 632 984 2,20% 0 0,00% 2009-01-29
Sanok Rubber Company SA 628 454 2,19% 0 0,00% 2009-01-28
Sanok Rubber Company SA 623 938 2,17% 0 0,00% 2009-01-27
Sanok Rubber Company SA 621 051 2,16% 0 0,00% 2009-01-26
Sanok Rubber Company SA 616 017 2,14% 0 0,00% 2009-01-23
Sanok Rubber Company SA 610 877 2,13% 0 0,00% 2009-01-22
Sanok Rubber Company SA 605 095 2,11% 0 0,00% 2009-01-21
Sanok Rubber Company SA 599 265 2,08% 0 0,00% 2009-01-20
Sanok Rubber Company SA 593 143 2,06% 0 0,00% 2009-01-19
Sanok Rubber Company SA 586 884 2,04% 0 0,00% 2009-01-16
Sanok Rubber Company SA 580 556 2,02% 0 0,00% 2009-01-15
Sanok Rubber Company SA 574 049 2,00% 0 0,00% 2009-01-14
Sanok Rubber Company SA 567 325 1,97% 0 0,00% 2009-01-13
Sanok Rubber Company SA 560 416 1,95% 0 0,00% 2009-01-12
Sanok Rubber Company SA 553 497 1,93% 0 0,00% 2009-01-09
Sanok Rubber Company SA 546 490 1,90% 0 0,00% 2009-01-08
Sanok Rubber Company SA 539 338 1,88% 0 0,00% 2009-01-07
Sanok Rubber Company SA 532 210 1,85% 0 0,00% 2009-01-06
Sanok Rubber Company SA 524 877 1,83% 0 0,00% 2009-01-05
Sanok Rubber Company SA 517 574 1,80% 0 0,00% 2008-12-22
Sanok Rubber Company SA 509 144 1,77% 0 0,00% 2008-12-19
Sanok Rubber Company SA 500 122 1,74% 0 0,00% 2008-12-18
Sanok Rubber Company SA 490 743 1,71% 0 0,00% 2008-12-17
Sanok Rubber Company SA 481 386 1,67% 0 0,00% 2008-12-16
Sanok Rubber Company SA 472 015 1,64% 0 0,00% 2008-12-15
Sanok Rubber Company SA 462 658 1,61% 0 0,00% 2008-12-12
Sanok Rubber Company SA 453 165 1,58% 0 0,00% 2008-12-11
Sanok Rubber Company SA 443 795 1,54% 0 0,00% 2008-12-10
Sanok Rubber Company SA 434 101 1,51% 0 0,00% 2008-12-09
Sanok Rubber Company SA 424 866 1,48% 0 0,00% 2008-12-08
Sanok Rubber Company SA 415 143 1,44% 0 0,00% 2008-12-05
Sanok Rubber Company SA 405 106 1,41% 0 0,00% 2008-12-04
Sanok Rubber Company SA 394 802 1,37% 0 0,00% 2008-12-03
Sanok Rubber Company SA 384 404 1,34% 0 0,00% 2008-12-02
Sanok Rubber Company SA 373 894 1,30% 0 0,00% 2008-12-01
Sanok Rubber Company SA 363 653 1,26% 0 0,00% 2008-11-27
Sanok Rubber Company SA 353 195 1,23% 0 0,00% 2008-11-26
Sanok Rubber Company SA 342 643 1,19% 0 0,00% 2008-11-25
Sanok Rubber Company SA 331 143 1,15% 0 0,00% 2008-11-24
Sanok Rubber Company SA 319 647 1,11% 0 0,00% 2008-11-21
Sanok Rubber Company SA 308 850 1,07% 0 0,00% 2008-11-20
Sanok Rubber Company SA 298 745 1,04% 0 0,00% 2008-11-19
Sanok Rubber Company SA 288 911 1,00% 0 0,00% 2008-11-18
Sanok Rubber Company SA 279 448 0,97% 0 0,00% 2008-11-17
Aviva Investors Poland SA 1 466 690 5,11% 1 466 690 5,17% 2008-11-14
Sanok Rubber Company SA 270 169 0,94% 0 0,00% 2008-11-14
Sanok Rubber Company SA 261 313 0,91% 0 0,00% 2008-11-13
Sanok Rubber Company SA 252 597 0,88% 0 0,00% 2008-11-12
Sanok Rubber Company SA 244 493 0,85% 0 0,00% 2008-11-07
Sanok Rubber Company SA 234 893 0,81% 0 0,00% 2008-11-06
Sanok Rubber Company SA 225 885 0,78% 0 0,00% 2008-11-05
Sanok Rubber Company SA 217 438 0,75% 0 0,00% 2008-11-04
Sanok Rubber Company SA 209 295 0,72% 0 0,00% 2008-11-03
Sanok Rubber Company SA 201 678 0,70% 0 0,00% 2008-10-30
Sanok Rubber Company SA 194 741 0,67% 0 0,00% 2008-10-29
Sanok Rubber Company SA 188 052 0,65% 0 0,00% 2008-10-29
Sanok Rubber Company SA 181 833 0,63% 0 0,00% 2008-10-27
Sanok Rubber Company SA 177 200 0,61% 0 0,00% 2008-10-24
Sanok Rubber Company SA 172 931 0,60% 0 0,00% 2008-10-23
Sanok Rubber Company SA 168 802 0,58% 0 0,00% 2008-10-22
Sanok Rubber Company SA 165 110 0,57% 0 0,00% 2008-10-21
Sanok Rubber Company SA 161 424 0,56% 0 0,00% 2008-10-20
Sanok Rubber Company SA 157 686 0,54% 0 0,00% 2008-10-17
Sanok Rubber Company SA 154 025 0,53% 0 0,00% 2008-10-15
Sanok Rubber Company SA 150 289 0,52% 0 0,00% 2008-10-14
Sanok Rubber Company SA 146 460 0,51% 0 0,00% 2008-10-13
Sanok Rubber Company SA 142 650 0,49% 0 0,00% 2008-10-10
Sanok Rubber Company SA 140 337 0,48% 0 0,00% 2008-10-09
Sanok Rubber Company SA 138 122 0,48% 0 0,00% 2008-10-08
Sanok Rubber Company SA 137 002 0,47% 0 0,00% 2008-10-07
Sanok Rubber Company SA 135 293 0,47% 0 0,00% 2008-10-06
Sanok Rubber Company SA 133 313 0,46% 0 0,00% 2008-10-02
Sanok Rubber Company SA 132 313 0,46% 0 0,00% 2008-10-01
Sanok Rubber Company SA 129 657 0,45% 0 0,00% 2008-09-29
Sanok Rubber Company SA 124 086 0,43% 0 0,00% 2008-09-25
Sanok Rubber Company SA 120 943 0,42% 0 0,00% 2008-09-24
Sanok Rubber Company SA 117 757 0,41% 0 0,00% 2008-09-23
Sanok Rubber Company SA 114 628 0,39% 0 0,00% 2008-09-22
Sanok Rubber Company SA 111 469 0,38% 0 0,00% 2008-09-17
Sanok Rubber Company SA 102 933 0,35% 0 0,00% 2008-09-15
Sanok Rubber Company SA 98 309 0,34% 0 0,00% 2008-09-12
Sanok Rubber Company SA 94 089 0,32% 0 0,00% 2008-09-10
Sanok Rubber Company SA 91 689 0,31% 0 0,00% 2008-09-01
Sanok Rubber Company SA 91 023 0,31% 0 0,00% 2008-08-28
Sanok Rubber Company SA 81 338 0,28% 0 0,00% 2008-08-21
Sanok Rubber Company SA 71 444 0,24% 0 0,00% 2008-08-20
Sanok Rubber Company SA 61 844 0,21% 0 0,00% 2008-08-19
Rockbridge TFI SA 2 506 000 8,73% 2 506 000 8,76% 2008-08-14
Sanok Rubber Company SA 52 822 0,00% 0 0,00% 2008-08-14
PZU Asset Management SA 2 640 000 9,20% 2 640 000 9,23% 2008-08-14
Sanok Rubber Company SA 52 822 0,18% 0 0,00% 2008-08-13
Sanok Rubber Company SA 43 815 0,15% 0 0,00% 2008-08-12
Sanok Rubber Company SA 35 245 0,12% 0 0,00% 2008-08-08
Sanok Rubber Company SA 29 770 0,10% 0 0,00% 2008-08-07
Sanok Rubber Company SA 27 081 0,09% 0 0,00% 2008-08-06
Sanok Rubber Company SA 24 762 0,08% 0 0,00% 2008-08-05
Sanok Rubber Company SA 22 440 0,07% 0 0,00% 2008-08-04
Sanok Rubber Company SA 20 186 0,07% 0 0,00% 2008-08-01
Sanok Rubber Company SA 17 935 0,06% 0 0,00% 2008-07-31
Sanok Rubber Company SA 16 015 0,05% 0 0,00% 2008-07-30
Sanok Rubber Company SA 14 180 0,04% 0 0,00% 2008-07-29
Sanok Rubber Company SA 12 397 0,04% 0 0,00% 2008-07-28
Sanok Rubber Company SA 10 656 0,03% 0 0,00% 2008-07-25
Sanok Rubber Company SA 9 306 0,03% 0 0,00% 2008-07-24
Sanok Rubber Company SA 8 806 0,03% 0 0,00% 2008-07-23
Sanok Rubber Company SA 7 320 0,02% 0 0,00% 2008-07-21
Sanok Rubber Company SA 6 220 0,02% 0 0,00% 2008-07-18
Sanok Rubber Company SA 4 740 0,01% 0 0,00% 2008-07-14
Sanok Rubber Company SA 3 740 0,01% 0 0,00% 2008-07-10
Sanok Rubber Company SA 2 000 0,00% 0 0,00% 2008-07-09
Pioneer Pekao IM SA 2 028 100 7,00% 2 028 100 7,00% 2008-02-29
PZU Asset Management SA 1 300 770 4,53% 1 300 770 4,53% 2008-02-22
Aviva Investors Poland SA 1 475 560 5,14% 1 475 560 5,14% 2008-02-22
Aviva Investors Poland SA 0 0,00% 0 0,00% 2008-02-22
Ogółem 28 673 180 100,00% 28 673 180 100,00% 2008-02-22
Pioneer Pekao IM SA 2 044 640 7,13% 2 044 640 7,13% 2008-02-22
Aviva OFE Aviva Santander 2 032 330 7,08% 2 032 330 7,08% 2008-02-22
Pioneer Pekao IM SA 2 028 100 7,07% 2 028 100 7,07% 2008-02-22
NN OFE 2 870 630 10,01% 2 870 630 10,01% 2008-02-22
Łęcki Marek 2 917 500 10,17% 2 917 500 10,17% 2008-02-22
Pioneer Pekao IM SA 2 349 100 8,19% 2 349 100 8,19% 2008-02-22
Aviva OFE Aviva Santander 2 400 000 8,37% 2 400 000 8,37% 2008-02-22
Młodecki Mariusz 60 000 0,20% 60 000 0,20% 2008-02-22
Pioneer Pekao IM SA 2 403 210 8,38% 2 403 210 8,38% 2008-02-22
Rockbridge TFI SA 2 460 820 8,58% 2 460 820 8,58% 2008-02-22
Magusiak Gustaw 855 630 2,98% 855 630 2,98% 2008-02-22
PZU Asset Management SA 2 600 770 9,07% 2 600 770 9,07% 2008-02-22
Aviva Investors Poland SA 1 475 560 5,14% 1 475 560 5,20% 2008-02-22
Aviva OFE Aviva Santander 1 230 570 4,29% 1 230 570 4,29% 2008-02-22
Rudnicka Marta 1 272 640 4,43% 1 272 640 4,43% 2008-02-22
Aviva OFE Aviva Santander 240 000 8,37% 240 000 8,37% 2008-02-14
Pioneer Pekao IM SA 204 464 7,13% 204 464 7,13% 2008-02-14
Pioneer Pekao IM SA 212 812 7,42% 212 812 7,42% 2007-07-31
Aviva OFE Aviva Santander 250 000 8,71% 250 000 8,71% 2007-07-31
Aviva Investors Poland SA 147 556 5,14% 147 556 5,14% 2007-05-25
PZU OFE Złota Jesień 97 401 3,39% 97 401 3,39% 2007-05-02
MetLife OFE 132 514 4,62% 132 514 4,62% 2007-04-06
PZU OFE Złota Jesień 224 320 7,48% 224 320 7,48% 2006-10-30
Młodecki Mariusz 6 000 0,20% 6 000 0,20% 2006-10-30
Młodecki Mariusz 6 000 0,20% 6 000 0,20% 2006-10-30
PZU OFE Złota Jesień 224 320 7,82% 224 320 7,82% 2006-10-30
Pioneer Pekao IM SA 233 089 7,77% 233 089 7,77% 2006-10-30
Pioneer Pekao IM SA 233 089 8,12% 233 089 8,12% 2006-10-30
Rudnicka Marta 127 264 4,43% 127 264 4,43% 2006-10-30
Magusiak Gustaw 85 563 2,85% 85 563 2,85% 2006-10-30
Magusiak Gustaw 85 563 2,98% 85 563 2,98% 2006-10-30
Rudnicka Marta 127 264 4,24% 127 264 4,24% 2006-10-30
NN OFE 287 063 10,01% 287 063 10,01% 2006-10-26
Ogółem 2 867 318 100,00% 2 867 318 100,00% 2006-10-26
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2006-10-26
Łęcki Marek 291 750 10,17% 291 750 10,17% 2006-10-26
Aviva OFE Aviva Santander 220 000 7,67% 220 000 7,67% 2006-10-26
PZU OFE Złota Jesień 220 000 7,34% 220 000 7,34% 2006-08-01
Łęcki Marek 291 750 9,73% 291 750 9,73% 2006-08-01
MetLife OFE 143 229 4,78% 143 229 4,78% 2006-07-14
Pekao Alliance TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2006-07-14
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 128 824 4,29% 0 0,00% 2006-07-14
Pekao Alliance TFI SA 150 692 5,02% 150 692 5,02% 2006-07-14
PZU OFE Złota Jesień 219 524 7,32% 219 524 7,32% 2006-07-14
Łęcki Marek 241 750 8,06% 241 750 8,06% 2006-07-14
PZU OFE Złota Jesień 220 000 7,00% 220 000 7,00% 2006-07-14
Pioneer Pekao IM SA 186 071 6,21% 186 071 6,21% 2006-07-14
Pioneer Pekao IM SA 229 399 7,65% 229 399 7,65% 2006-07-14
Ogółem 2 996 142 100,00% 2 996 142 100,00% 2006-07-14
NN OFE 287 063 9,58% 287 063 9,58% 2006-07-14
Aviva OFE Aviva Santander 220 000 7,34% 220 000 7,34% 2006-07-14
Łęcki Marek 291 750 8,99% 291 750 8,99% 2006-07-14
MetLife OFE 143 229 5,03% 143 229 5,03% 2006-05-26
Pioneer Pekao IM SA 186 071 6,53% 186 071 6,53% 2006-05-15
Sanok Rubber Company SA w wyniku wezwania 126 050 4,42% 0 0,00% 2005-11-14
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 128 824 4,52% 0 0,00% 2005-11-14
Aviva Investors Poland SA zarządzanie aktywami 64 843 2,27% 64 843 2,27% 2005-11-10
Ogółem 2 846 134 100,00% 2 846 134 100,00% 2005-07-26
Pekao Alliance TFI SA 150 692 5,29% 150 692 5,29% 2005-07-26
Pioneer Pekao IM SA 251 292 8,82% 251 292 8,82% 2005-07-26
Łęcki Marek 241 750 8,49% 241 750 8,49% 2005-07-26
Aviva OFE Aviva Santander 180 000 6,32% 180 000 6,32% 2005-07-26
NN OFE 184 768 6,49% 184 768 6,49% 2005-07-26
NN OFE 287 063 10,08% 287 063 10,08% 2005-07-26
PZU OFE Złota Jesień 219 524 7,71% 219 524 7,71% 2005-07-26
Aviva OFE Aviva Santander 180 000 6,66% 180 000 6,66% 2005-05-20
NN OFE 287 063 10,64% 287 063 10,64% 2005-05-20
Łęcki Marek 191 750 7,11% 191 750 7,11% 2005-05-20
Pekao Alliance TFI SA 150 692 5,58% 150 692 5,58% 2005-05-20
Pioneer Pekao IM SA 251 292 9,32% 251 292 9,32% 2005-02-28
PZU OFE Złota Jesień 219 524 8,14% 219 524 8,14% 2005-02-28
Ogółem 2 696 138 100,00% 2 696 138 100,00% 2005-02-28
NN OFE 184 768 6,85% 184 768 6,85% 2005-02-28
Pioneer Pekao IM SA 251 292 9,86% 251 292 9,86% 2004-09-30
Pioneer Pekao IM SA 249 159 9,78% 249 159 9,78% 2004-09-27
Pioneer Pekao IM SA 330 257 12,97% 330 257 12,97% 2004-08-30
Pioneer Pekao IM SA 302 488 11,88% 302 488 11,88% 2004-08-11
Ogółem 2 546 142 100,00% 2 546 142 100,00% 2004-05-27
NN OFE 184 768 7,25% 184 768 7,25% 2004-05-27
PZU OFE Złota Jesień 219 524 8,62% 219 524 8,62% 2004-05-27
Pioneer Pekao IM SA 336 591 13,21% 336 591 13,21% 2004-05-27
Sanok Rubber Company SA umorzenie 0 0,00% 0 0,00% 2004-05-27
NN OFE 184 768 5,44% 184 768 5,44% 2004-05-04
Pioneer Pekao IM SA 336 591 9,91% 336 591 9,91% 2004-02-24
PZU SA 159 035 4,68% 159 035 4,68% 2004-02-11
Polish Private Equity Fund II 0 0,00% 0 0,00% 2003-11-06
Polish Private Equity Fund I 0 0,00% 0 0,00% 2003-11-06
Polish Enterprise Fund LP 0 0,00% 0 0,00% 2003-11-06
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 848 713 23,99% 0 0,00% 2003-11-06
Ogółem 3 394 855 100,00% 3 394 855 100,00% 2003-10-15
PZU OFE Złota Jesień 219 524 6,46% 219 524 6,46% 2003-10-15
Pioneer Pekao IM SA 390 386 11,49% 390 386 11,49% 2003-10-15
PZU SA 196 224 5,78% 196 224 5,78% 2003-10-15
Sanok Rubber Company SA umorzenie 0 0,00% 0 0,00% 2003-10-15
Polish Private Equity Fund II 294 962 6,51% 294 962 6,51% 2003-09-05
Polish Private Equity Fund I 298 862 6,60% 298 862 6,60% 2003-09-05
Polish Enterprise Fund LP 254 889 5,63% 254 889 5,63% 2003-09-05
Polish Private Equity Fund II 452 275 9,99% 452 275 9,99% 2003-08-08
Polish Enterprise Fund LP 390 830 8,63% 390 830 8,63% 2003-08-08
Polish Private Equity Fund I 458 255 10,12% 458 255 10,12% 2003-08-08
Pioneer Pekao IM SA 281 575 6,22% 281 575 6,22% 2003-07-31
Polish Enterprise Fund LP 585 260 12,92% 585 260 12,92% 2003-07-08
Polish Private Equity Fund I 686 228 15,16% 686 228 15,16% 2003-07-08
Polish Private Equity Fund II 677 272 14,96% 677 272 14,96% 2003-07-08
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 1 131 617 25,00% 0 0,00% 2003-06-26
NN OFE 248 000 5,48% 248 000 5,48% 2002-03-28
Pioneer Pekao IM SA 260 545 5,75% 260 545 5,75% 2001-12-31
Pioneer Pekao IM SA fundusze inwestycyjne 164 834 3,64% 164 834 3,64% 2001-08-22
Polish Private Equity Fund II 1 070 554 23,65% 1 070 554 23,65% 2000-10-13
Sanok Rubber Company SA umorzenie 0 0,00% 0 0,00% 2000-10-13
Polish Enterprise Fund LP 925 113 20,44% 925 113 20,44% 2000-10-13
Polish Private Equity Fund I 1 084 710 23,96% 1 084 710 23,96% 2000-10-13
Pioneer Pekao IM SA 260 545 5,76% 260 545 5,76% 2000-10-13
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 282 244 6,24% 0 0,00% 2000-10-13
Ogółem 4 526 472 100,00% 4 526 472 100,00% 2000-10-13
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 282 244 5,87% 0 0,00% 2000-04-17
Pioneer Pekao IM SA 260 545 5,42% 260 545 5,42% 2000-03-21
Polish Enterprise Fund LP 925 113 19,24% 925 113 19,24% 2000-03-21
Ogółem 4 808 696 100,00% 4 808 696 100,00% 2000-03-21
Polish Private Equity Fund II 1 070 554 22,26% 1 070 554 22,26% 2000-03-21
Polish Private Equity Fund I 1 084 710 22,56% 1 084 710 22,56% 2000-03-21
Sanok Rubber Company SA rejestracja umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2000-03-21
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 391 304 7,53% 0 0,00% 1999-10-19
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 388 994 7,48% 0 0,00% 1999-10-18
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 367 721 7,07% 0 0,00% 1999-09-27
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 359 753 6,92% 0 0,00% 1999-09-09
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 349 753 6,73% 0 0,00% 1999-09-02
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 332 920 6,40% 0 0,00% 1999-08-06
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 327 920 6,31% 0 0,00% 1999-08-06
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 293 336 5,64% 0 0,00% 1999-07-12
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 286 336 5,51% 0 0,00% 1999-07-09
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 270 236 5,20% 0 0,00% 1999-07-02
Polish Private Equity Fund II 1 070 554 20,59% 1 070 554 20,59% 1999-06-24
Polish Enterprise Fund LP 925 113 17,79% 925 113 17,79% 1999-06-24
Polish Private Equity Fund I 1 084 710 20,86% 1 084 710 20,86% 1999-06-24
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 259 236 4,99% 0 0,00% 1999-06-23
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 213 003 4,10% 0 0,00% 1999-06-07
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 205 003 3,94% 0 0,00% 1999-05-28
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 196 003 3,77% 0 0,00% 1999-05-27
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 179 504 3,45% 0 0,00% 1999-05-18
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 170 004 3,27% 0 0,00% 1999-05-11
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 160 004 3,08% 0 0,00% 1999-05-06
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 148 912 2,86% 0 0,00% 1999-04-28
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 136 912 2,63% 0 0,00% 1999-04-22
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 125 912 2,42% 0 0,00% 1999-04-09
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 117 912 2,27% 0 0,00% 1999-04-08
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 100 219 1,93% 0 0,00% 1999-04-07
Sanok Rubber Company SA w celu umorzenia 19 923 0,38% 0 0,00% 1999-03-17
Pioneer Pekao IM SA 260 545 5,01% 260 545 5,01% 1998-05-04
Polish Private Equity Fund I 1 041 030 20,02% 1 041 030 20,02% 1998-03-16
Polish Private Equity Fund II 1 027 447 19,76% 1 027 447 19,76% 1998-03-16
Polish Enterprise Fund LP 923 113 17,75% 923 113 17,75% 1998-03-16
Polish Private Equity Fund I 1 202 093 23,12% 1 202 093 23,12% 1997-06-18
Polish Enterprise Fund LP 1 068 241 20,54% 1 068 241 20,54% 1997-06-18
Polish Private Equity Fund II 1 186 406 22,82% 1 186 406 22,82% 1997-06-18
Ogółem 5 200 000 100,00% 5 200 000 100,00% 1996-11-29

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-07-06 2021-07-20 1,04082 1,00 PLN -
2019-07-03 2019-07-10 1,04167 1,00 PLN -
2018-07-06 2018-07-26 1,09119 3,00 PLN -
2017-07-06 2017-07-26 1,05630 3,60 PLN -
2016-07-06 2016-07-22 1,01961 1,00 PLN -
2015-07-06 2015-07-22 1,04355 2,65 PLN -
2014-07-02 2014-07-17 1,03080 1,27 PLN -
2013-09-13 2013-10-01 1,03449 1,15 PLN -
2012-08-30 2012-09-13 1,03490 0,64 PLN -
2011-09-01 2011-09-15 1,05573 0,54 PLN -
2010-07-26 2010-08-10 1,04478 0,45 PLN -
2008-09-01 2008-09-15 1,10730 1,00 PLN -
2007-07-31 2007-10-03 1,02334 6,00 PLN -
2006-07-31 2006-10-03 1,03471 5,25 PLN -
2001-07-31 2001-11-05 1,06343 1,70 PLN -
2000-07-31 2000-10-03 1,07459 2,95 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2009-11-19 umorzenie 2.364.678 akcji - - - -
Split 2008-02-22 - 1:10 10,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-06-12 2021-06-28 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1 PLN, zmiany w RN
2020-08-15 2020-08-31 - ZWZ: przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i RN
2020-06-14 2020-06-30 - ZWZ: podział zysku
2019-05-29 2019-06-14 - ZWZ: wypłata dywidendy - 1 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-06-11 2018-06-27 - ZWZ: wypłata dywidendy - 3 PLN, zmiany w RN
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: wypłata dywidendy - 3,60 PLN
2016-06-12 2016-06-28 - WZA: wypłata dywidendy - 1 PLN
2015-06-10 2015-06-26 - WZA: dywidenda - 2,65 PLN, zmiany w RN, ustalenie wynagrodzenia RN, zmiana firmy spółki na Sanok Rubber Company SA
2014-06-07 ZWZ 2014-06-23, godzina 11:00:00
2013-06-01 ZWZ 2013-06-17, godzina 11:30:00
2012-06-10 ZWZ 2012-06-26, godzina 13:30:00
2011-06-01 ZWZ 2011-06-17, godzina 12:00:00
2010-04-24 ZWZ 2010-05-10, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szamburski Piotr Prezes Zarządu 2017-10-23
Grzybowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2020-06-30
Saramak Marcin Wiceprezes Zarządu 2020-06-30
Dołęga Piotr Członek Zarządu 2017-12-13
Merkx Martijn Członek Zarządu 2020-06-30

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Woźniak Jan Przewodniczący RN 2015-06-26 ARM, FRO, MNC, PFL
Łęcki Marek Wiceprzewodniczący RN 2018-06-27
Häuser-Schöneich, Elżbieta Członek RN 2021-06-28
Kwaśnicki, Radosław Leszek Członek RN 2021-06-28
Plakwicz Anna Członek RN 2021-06-28
Rudnicka Marta Członek RN 2015-06-26
Sudzińska-Amroziewicz Grażyna Członek RN 2019-06-14

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grzybowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2020-06-30
Saramak Marcin Wiceprezes Zarządu 2020-06-30
Merkx Martijn Członek Zarządu 2020-06-30
Dołęga Piotr Członek Zarządu 2017-12-13
Szamburski Piotr Prezes Zarządu 2017-10-23
Szamburski Piotr Wiceprezes Zarządu 2015-11-18 2017-10-22
Grzybowski Rafał Członek Zarządu 2014-06-23 2020-06-29
Saramak Marcin Członek Zarządu 2010-05-11 2020-06-29
Kotar Grażyna Członek Zarządu 2010-05-10 2016-03-18
Magusiak Gustaw Członek Zarządu 2005-05-20 2010-05-10 PCG
Młodecki Mariusz Członek Zarządu 2005-05-20 2020-06-30
Łęcki Marek Prezes Zarządu 1990-02-01 2017-10-17
Rudnicka Marta Członek Zarządu 1000-01-01 2015-06-25
Hołubowski Andrzej Członek Zarządu 1000-01-01 2005-05-20
Panter Wiesław Członek Zarządu 1000-01-01 2005-05-20
Mazurkiewicz Bronisława Członek Zarządu 1000-01-01 2005-05-20

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 2 413 3 381
2018 2 215 3 215
2017 1 971 2 969
2016 1 816 2 867
2015 1 776 2 774
2014 1 781 2 800
2013 1 770 2 347
2011 1 750 2 286
2010 1 748 2 309
2009 1 862 2 431
2008 2 202 2 812
2007 2 158 2 641
2006 2 033 2 496
2004 1 561 1 808
2003 1 449 1 691
2002 1 467 1 671
2001 1 583 1 654
2000 1 741 1 817
1999 1 842 0
1998 1 999 0
1997 2 151 0
1996 2 276 0
1995 2 484 0
1994 2 496 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.