Aleksander Wasiak

Idą zmiany w prawie usług płatniczych

Projektodawca przewiduje istotne zmiany w autoryzacji oraz w zasadach ponoszenia odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje.

Ustawa crowdfundingowa wchodzi w życie

Po zakończeniu budzących spore emocje prac legislacyjnych 14 lipca 2022 roku prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Jakie zmiany w umowach o usługi finansowe

W Brukseli ruszyły prace nad przyjęciem dyrektywy dotyczącej umów o usługi finansowe zawierane na odległość.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o usługach płatniczych

Jednym z kluczowych wymogów prowadzenia działalności w sektorze usług płatniczych jest wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem.

Wydawanie instrumentów płatniczych poza reżimem PSD2

Przepisy PSD2 oraz polskiej ustawy o usługach płatniczych pozwalają przedsiębiorcom na wydawanie kart płatniczych lub udostępnianie aplikacji mobilnych służących do dokonywania płatności za określone usługi lub towary bez konieczności uzyskiwania statusu krajowej instytucji płatniczej (KIP) czy małej instytucji płatniczej (MIP).