Notowania spółki

Warimpex Finanz- und Beteiligungs (WXF)

AT0000827209

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 5,2200 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 5,1600 5,0600 4,9900 4,8900 5,8400 2,5900
zmiana 1,16% 3,16% 4,61% 6,75% -10,62% 101,54%
WIG (zmiana) 4,66% 5,67% 8,59% 22,38% 39,96% 36,27%
Na tle WIG (pp) -3,50 -2,51 -3,99 -15,63 -50,57 65,27
WIG-NRCHOM (zmiana) 0,28% 2,88% 9,47% 31,19% 40,28% 75,15%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) 0,88 0,28 -4,86 -24,44 -50,90 26,40

Dane rynkowe

Kapitalizacja 281 880 000,00
Free float 40,99%
Liczba akcji 54 000 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 281 880 000,00
Liczba akcji: 54 000 000
Liczba głosów na WZA: 54 000 000
Kapitał akcyjny: 54 000 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 862 716
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,97%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 862 716
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,97%
Free float: 41,03%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 54 000 000 (100,00%) 54 000 000 (100,00%)
Folian Georg 7 632 300 (14,13%) 7 632 300 (14,13%) WXF
Jurkowitsch Franz 7 570 000 (14,01%) 7 570 000 (14,01%) WXF
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 755 000 (10,65%) 5 755 000 (10,65%) WXF
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 (10,59%) 5 721 999 (10,59%) WXF
MetLife OFE portfel 5 183 417 (9,59%) 5 183 417 (9,59%) MLG, MNC, BFT, WWL, CMP, CMR, OTS, NWG, SWG, RON, NVA, PUE, DVL, ABG, WXF, KTY, ZUE

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
emisja akcji - prawo poboru 11:4 - 14 400 001 1,00 2,80 54 000 000 54 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
emisja akcji - subskrypcja prywatna 2009-10-22 3 599 999 1,00 - 39 599 999 39 599 999,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-10-23
-
seria B - subskrypcja publiczna 2007-01-11 6 000 000 1,00 - 36 000 000 36 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-01-25
2007-01-29
seria A6 2006-05-31 15 000 000 - - 30 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2007-01-29
seria A5 2005-05-31 8 750 000 1,00 - 15 000 000 15 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2007-01-29
seria A4 1999-06-30 2 616 350 - - 6 250 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2007-01-29
zamiana waluty 1999-06-30 - 1,00 - 3 633 650 3 633 650,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A3 1998-06-30 38 000 000 - - 50 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2007-01-29
seria A2 1991-05-31 9 000 000 1,00 - 12 000 000 12 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2007-01-29
seria A - akcje założycielskie 1986-12-02 3 000 000 1,00 - 3 000 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2007-01-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Pocztylion portfel 87 207 0,16% 87 207 0,16% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 5 183 417 9,59% 5 183 417 9,59% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 87 000 0,16% 87 000 0,16% 2017-12-31
MetLife OFE 5 183 417 9,60% 5 183 417 9,60% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 369 550 2,54% 1 369 550 2,54% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 0 0,00% 0 0,00% 2016-12-31
MetLife OFE 2 712 602 5,02% 2 712 602 5,02% 2013-09-24
Rockbridge TFI SA 2 153 591 3,98% 2 153 591 3,98% 2013-03-28
Rockbridge TFI SA 2 685 270 4,97% 2 685 270 4,97% 2013-01-14
NN OFE 2 615 266 4,84% 2 615 266 4,84% 2013-01-01
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 755 000 10,65% 5 755 000 10,65% 2011-12-06
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 755 000 10,65% 5 755 000 10,65% 2011-12-06
Folian Georg 7 632 300 14,13% 7 632 300 14,13% 2011-12-06
BZ WBK Asset Management SA 2 681 279 4,96% 2 681 279 4,96% 2011-11-24
BZ WBK Asset Management SA 2 479 270 4,59% 2 479 270 4,59% 2011-04-29
Rockbridge TFI SA 2 752 219 5,09% 2 752 219 5,09% 2011-02-14
Aviva OFE Aviva Santander 2 724 588 5,04% 2 724 588 5,04% 2010-08-23
Rockbridge TFI SA 2 677 938 4,95% 2 677 938 4,95% 2010-05-21
BZ WBK Asset Management SA 5 311 361 9,83% 5 311 361 9,83% 2010-05-14
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 10,59% 5 721 999 10,59% 2010-05-11
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 735 000 10,62% 5 735 000 10,62% 2010-05-11
Ogółem 54 000 000 100,00% 54 000 000 100,00% 2010-05-11
Rockbridge TFI SA 1 986 520 3,67% 1 986 520 3,67% 2010-05-11
Jurkowitsch Franz 7 570 000 14,01% 7 570 000 14,01% 2010-05-11
Folian Georg 7 612 300 14,09% 7 612 300 14,09% 2010-05-11
Rockbridge TFI SA 1 986 520 5,01% 1 986 520 5,01% 2010-04-19
Jurkowitsch Franz 7 570 000 19,11% 7 570 000 19,11% 2009-12-31
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 735 000 14,48% 5 735 000 14,48% 2009-12-31
Folian Georg 7 612 300 19,22% 7 612 300 19,22% 2009-12-31
Ogółem 39 599 999 100,00% 39 599 999 100,00% 2009-10-23
Folian Georg 7 598 000 19,18% 7 598 000 19,18% 2009-10-23
Jurkowitsch Franz 7 550 000 19,06% 7 550 000 19,06% 2009-10-23
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 730 999 14,47% 5 730 999 14,47% 2009-10-23
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 14,44% 5 721 999 14,44% 2009-10-23
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 730 999 15,91% 5 730 999 15,91% 2008-10-22
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 726 999 15,90% 5 726 999 15,90% 2008-10-17
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 726 999 14,99% 5 726 999 14,99% 2008-10-17
Jurkowitsch Franz 7 550 000 20,97% 7 550 000 20,97% 2008-07-21
Folian Georg 7 598 000 21,10% 7 598 000 21,10% 2008-07-21
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 721 999 15,89% 5 721 999 15,89% 2007-01-25
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 15,89% 5 721 999 15,89% 2007-01-25
Ogółem 36 000 000 100,00% 36 000 000 100,00% 2007-01-25
Jurkowitsch Franz 8 444 001 23,45% 8 444 001 23,45% 2007-01-25
Folian Georg 8 444 001 23,45% 8 444 001 23,45% 2007-01-25
Bocca Privatstiftung trust rodziny Folian 5 721 999 19,07% 5 721 999 19,07% 2006-05-31
Amber Privatstiftung trust rodziny Jurkowitsch 5 721 999 19,07% 5 721 999 19,07% 2006-05-31
Jurkowitsch Franz 8 444 001 28,14% 8 444 001 28,14% 2006-05-31
Folian Georg 8 444 001 28,14% 8 444 001 28,14% 2006-05-31
Ogółem 30 000 000 100,00% 30 000 000 100,00% 2006-05-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-10-08 2020-10-09 1,02623 0,03 EUR -
2019-06-07 2019-06-12 1,04697 0,06 EUR -
2018-06-21 2018-06-22 1,04600 0,06 EUR -
2008-06-02 2008-06-06 1,03754 0,25 EUR -
2007-06-04 2007-06-08 1,01363 0,15 EUR -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2010-04-23 prawo poboru 11:4 11:4 1,0000 2,80 14 400 001

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-29 2018-06-14 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN, emisja obligacji zamiennych na akcje
2017-05-29 2017-06-14 - WZA: podział zysku
2016-05-23 2016-06-08 - WZA: podział zysku, wybór audytora, zmiany w RN
2015-05-29 ZWZ 2015-06-08, godzina 10:00:00
2014-05-27 ZWZ 2014-06-06, godzina 10:00:00
2013-06-09 ZWZ 2013-06-19, godzina 10:00:00
2012-06-01 ZWZ 2012-06-11, godzina 10:00:00
2011-04-23 ZWZ 2011-05-03
2010-05-23 ZWZ 2010-06-02

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jurkowitsch Franz Prezes Zarządu 2008-05-27
Folian Daniel Wiceprezes Zarządu 2018-01-01
Jurkowitsch Alexander Członek Zarządu 2008-05-27
Petrowsky Florian Członek Zarządu 2020-01-05

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Korp Günter Przewodniczący RN 2009-10-16
Aistleitner Thomas Wiceprzewodniczący RN 2012-06-11
Staszewski Hubert Członek RN 2016-06-08
Wengust Herald Członek RN 2009-10-16

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Petrowsky Florian Członek Zarządu 2020-01-05
Folian Daniel Wiceprezes Zarządu 2018-01-01
Folian Georg Wiceprezes Zarządu 2008-05-27 2018-01-01
Jurkowitsch Alexander Członek Zarządu 2008-05-27
Jurkowitsch Franz Prezes Zarządu 2008-05-27
Fojtl Christian Członek Zarządu 1000-01-01 2012-12-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 0 311
2018 0 343
2017 0 578
2016 0 933
2015 0 1 418
2014 0 1 498
2013 0 1 068
2012 0 1 114
2011 0 1 150
2010 0 1 147
2008 0 1 457
2007 0 1 198
2006 0 940
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.