REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Vivid Games (VVD)

PLVVDGM00014

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,4500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,4180 1,4900 2,1000 1,4400 6,1200 4,0800
zmiana 2,26% -2,68% -30,95% 0,69% -76,31% -64,46%
WIG (zmiana) -0,07% 4,06% -3,05% 1,15% 2,02% 11,17%
Na tle WIG (pp) 2,32 -6,74 -27,91 -0,46 -78,32 -75,63
sWIG80TR (zmiana) 0,79% 0,89% -1,64% 10,22% -10,62% 1,48%
Na tle sWIG80TR (pp) 1,47 -3,58 -29,32 -9,53 -65,69 -65,94
WIG-Poland (zmiana) -0,06% 4,13% -3,07% 1,18% 2,11% 10,78%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,32 -6,82 -27,89 -0,49 -78,42 -75,24
InvestorMS (zmiana) 1,06% 3,98% -3,52% 4,20% -8,43% 9,72%
Na tle InvestorMS (pp) 1,19 -6,66 -27,43 -3,50 -67,88 -74,18
sWIG80 (zmiana) 0,17% -0,51% -3,44% 8,16% -14,66% -11,23%
Na tle sWIG80 (pp) 2,09 -2,18 -27,51 -7,46 -61,65 -53,23

Dane rynkowe

Kapitalizacja 43 127 924,20
Free float 51,75%
Liczba akcji 29 743 396
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 2,87
C / Z -9,88

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 43 127 924,20
Liczba akcji: 29 743 396
Liczba głosów na WZA: 29 743 396
Kapitał akcyjny: 2 974 339,60
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 463 756
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,63%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 352 500
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,42%
Free float: 51,37%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 29 743 396 (100,00%) 29 743 396 (100,00%)
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 176 250 (24,13%) 7 176 250 (24,21%) VVD
Wojczakowski Jarosław 7 176 250 (24,13%) 7 176 250 (24,21%) VVD
Vivid Games SA 111 256 (0,37%) 0 (0,00%) VVD

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Vivid Games sp. z o.o. 2018-10-12 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-10-23
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 1 474 681 0,10 - 29 743 396 2 974 339,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-08-14
-
seria G - subskrypcja prywatna 2017-08-29 1 500 000 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - subskrypcja prywatna 2015-04-15 323 250 0,10 - 28 268 715 2 826 871,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-02-24
-
połączenie Bote sp. z o.o. SKA 2016-03-01 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-04-04
-
seria E - subskrypcja prywatna 2015-09-08 349 000 0,10 0,10 27 945 465 2 794 546,50 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2015-12-08
2016-09-30
seria D - oferta publiczna 2015-04-16 2 000 000 0,10 5,00 27 596 465 2 759 646,50 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2015-08-31
2016-09-30
seria C - oferta menedżerska 2014-07-25 296 465 0,10 0,10 25 596 465 2 559 646,50 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2015-02-19
2016-09-30
seria B - subskrypcja prywatna 2012-02-29 8 800 000 0,10 0,34 25 300 000 2 530 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2012-07-23
2016-09-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-01-10 16 500 000 0,10 0,10 16 500 000 1 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2012-02-20
2016-09-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Vivid Games SA 111 256 0,37% 0 0,00% 2019-03-28
Vivid Games SA 106 256 0,36% 0 0,00% 2019-02-13
Vivid Games SA 101 256 0,34% 0 0,00% 2019-01-21
Vivid Games SA 97 256 0,33% 0 0,00% 2019-01-02
Aegon OFE portfele 44 426 0,15% 44 426 0,15% 2018-12-31
Vivid Games SA 89 106 0,30% 0 0,00% 2018-09-12
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 25,47% 7 576 250 25,54% 2018-08-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 176 250 24,13% 7 176 250 24,21% 2018-08-14
Wojczakowski Jarosław 7 176 250 24,13% 7 176 250 24,21% 2018-08-14
Ogółem 29 743 396 100,00% 29 743 396 100,00% 2018-08-14
Vivid Games SA 83 106 0,28% 0 0,00% 2018-08-14
Wojczakowski Jarosław 7 176 250 24,13% 7 176 250 24,19% 2018-08-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 176 250 24,13% 7 176 250 24,19% 2018-08-14
Wojczakowski Jarosław 7 176 250 25,39% 7 176 250 25,46% 2018-08-14
Vivid Games SA 83 106 0,29% 0 0,00% 2018-05-15
Vivid Games SA 61 374 0,22% 0 0,00% 2018-01-31
Vivid Games SA 56 374 0,20% 0 0,00% 2018-01-05
OFE Aviva Santander portfel 1 350 000 4,78% 1 350 000 4,79% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 44 000 0,16% 44 000 0,16% 2017-12-31
Vivid Games SA 82 374 0,29% 0 0,00% 2017-09-29
Vivid Games SA 67 974 0,24% 0 0,00% 2017-06-30
Vivid Games SA 42 974 0,15% 0 0,00% 2017-06-29
Vivid Games SA 28 491 0,10% 0 0,00% 2017-06-21
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 26,80% 7 576 250 26,86% 2017-02-24
Ogółem 28 268 715 100,00% 28 268 715 100,00% 2017-02-24
Vivid Games SA 69 291 0,25% 0 0,00% 2017-02-24
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 26,80% 7 576 250 26,87% 2017-02-24
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 26,80% 7 576 250 26,87% 2017-02-24
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 26,80% 7 576 250 26,86% 2017-02-24
Vivid Games SA 69 291 0,25% 0 0,00% 2016-11-10
GPV I sp. z o.o. SKA 1 000 000 3,58% 1 000 000 3,59% 2016-01-28
GPV I sp. z o.o. SKA 1 000 000 3,00% 1 000 000 3,00% 2016-01-28
Vivid Games SA 61 600 0,22% 0 0,00% 2016-01-27
Vivid Games SA 58 800 0,21% 0 0,00% 2016-01-25
Vivid Games SA 56 000 0,20% 0 0,00% 2016-01-15
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 27,11% 7 576 250 27,18% 2015-12-08
Vivid Games SA 48 500 0,17% 0 0,00% 2015-12-08
GPV I sp. z o.o. SKA 2 600 000 9,30% 2 600 000 9,32% 2015-12-08
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 27,11% 7 576 250 27,15% 2015-12-08
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 27,11% 7 576 250 27,18% 2015-12-08
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 27,11% 7 576 250 27,15% 2015-12-08
Ogółem 27 945 465 100,00% 27 945 465 100,00% 2015-12-08
Vivid Games SA 48 500 0,17% 0 0,00% 2015-12-07
Vivid Games SA 31 000 0,11% 0 0,00% 2015-11-19
Vivid Games SA 27 500 0,09% 0 0,00% 2015-10-12
Vivid Games SA 20 000 0,07% 0 0,00% 2015-09-29
Ogółem 27 596 465 100,00% 27 596 465 100,00% 2015-07-07
GPV I sp. z o.o. SKA 4 949 175 17,93% 4 949 175 17,93% 2015-07-07
GPV I sp. z o.o. SKA 2 600 000 9,42% 2 600 000 9,42% 2015-07-07
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 27,45% 7 576 250 27,45% 2015-07-07
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 27,45% 7 576 250 27,45% 2015-07-07
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 29,59% 7 576 250 29,59% 2015-02-19
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 29,59% 7 576 250 29,59% 2015-02-19
GPV I sp. z o.o. SKA 4 949 175 19,33% 4 949 175 19,33% 2015-02-19
Ogółem 25 596 465 100,00% 25 596 465 100,00% 2015-02-19
Muchalski Tomasz 8 239 0,03% 8 239 0,03% 2014-10-04
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 29,94% 7 576 250 29,94% 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 29,94% 7 576 250 29,94% 2014-02-14
GPV I sp. z o.o. SKA 4 949 175 19,56% 4 949 175 19,56% 2012-06-11
Kościelny, Remigiusz Rudolf 8 126 250 32,11% 8 126 250 32,11% 2012-06-11
Wojczakowski Jarosław 8 126 250 32,11% 8 126 250 32,11% 2012-06-11
Ogółem 25 300 000 100,00% 25 300 000 100,00% 2012-06-11
GPV I sp. z o.o. SKA 4 949 175 29,99% 4 949 175 29,99% 2012-05-24
Kościelny, Remigiusz Rudolf 8 126 250 49,24% 8 126 250 49,24% 2012-05-24
Wojczakowski Jarosław 8 126 250 49,24% 8 126 250 49,24% 2012-05-24
Ogółem 16 500 000 100,00% 16 500 000 100,00% 2012-02-20

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-12 2019-05-28: ZWZ - pokrycie straty za 2018 r.
2018-09-26 2018-10-12 - NWZ: nabycie akcji własnych
2018-04-21 2018-05-07 - WZA: pokrycie straty, zmiany w statucie
2017-08-13 2017-08-29 - NWZA: emisja warrantów subskrypcyjnych i emisja akcji serii G
2017-05-01 2017-05-17 - WZA: pokrycie straty
2017-03-27 2017-04-12 - NWZA: zmiany w RN
2016-03-20 2016-04-05 - WZA: podział zysku
2016-02-14 2016-03-01 - NWZA: połączenie z Bote sp. z o.o., nabycie akcji własnych
2015-09-12 2015-09-28 - NWZ: sporządzanie sprawozdań zgodnie z MSSF
2015-08-05 2015-08-21 - NWZA: nabycie akcji własnych
2015-05-26 NWZ 2015-06-11, godzina 14:00:00
2015-03-30 ZWZ 2015-04-15, godzina 14:00:00
2014-08-23 NWZ 2014-09-08, godzina 13:00:00
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 13:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 11:00:00
2012-09-17 NWZ 2012-10-03, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kościelny, Remigiusz Rudolf Prezes Zarządu 2012-02-20
Wojczakowski Jarosław Wiceprezes Zarządu 2012-02-20

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Duszyński Marcin Przewodniczący RN 2014-09-12
Szczeszek Piotr Wiceprzewodniczący RN 2015-06-18 PTW
Bragiel Paul Członek RN 2012-02-20 ITL
Muchalski Tomasz Członek RN 2012-02-29 7LV, TOW, IF4

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Huppert Roy Członek Zarządu 2014-09-12
Wojczakowski Jarosław Wiceprezes Zarządu 2012-02-20
Kościelny, Remigiusz Rudolf Prezes Zarządu 2012-02-20

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 82 0
2016 90 0
2015 34 0
2014 30 0
2013 18 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA