Notowania spółki

Trans Polonia (TRN)

PLTRNSP00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,9400 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,9300 2,7400 2,7400 2,8100 3,0250 3,1100
zmiana 0,34% 7,30% 7,30% 4,63% -2,81% -5,47%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 1,32 4,68 -12,47 -6,27 -0,59 -38,61
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 1,37 4,88 -12,26 -5,98 -0,48 -38,50
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -0,88 -2,69 -13,20 -10,33 -23,51 -42,07

Dane rynkowe

Kapitalizacja 67 172 270,34
Free float 28,26%
Liczba akcji 22 847 711
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 67 172 270,34
Liczba akcji: 22 847 711
Liczba głosów na WZA: 25 347 711
Kapitał akcyjny: 2 284 771,10
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 771 069
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,79%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 034 560
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,66%
Free float: 22,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 22 847 711 (100,00%) 25 347 711 (100,00%)
Cegielski, Dariusz Stanisław bezpośrednio, wraz z Euro Investor sp. z o.o. 8 942 219 (39,14%) 11 442 219 (45,57%) TRN
Quercus TFI SA portfele 3 138 463 (13,74%) 3 138 463 (12,50%) MEX, ZMT, BBD, TLS, SKH, SEL, ALI, SEN, SFS, TRN, ULM
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 2 281 378 (9,99%) 2 281 378 (9,00%) TRN
NN OFE ZWZ 2 029 000 (8,88%) 2 029 000 (8,08%) HRS, MBK, MDG, QRS, SLV, OAT, MVP, ATT, VRG, MCR, GKI, PFL, MON, EAT, ZMT, PGO, ART, APR, BKM, KGL, KRU, MPH, PKO, KGH, LBT, MNI, BFT, ENT, ATG, BBD, FMF, DVL, AMC, RVU, BTM, NET, LEN, SGN, INP, LTX, NFT, CIE, ECH, RWL, CCC, PKN, UNI, ACP, CMR, AML, TOR, LVC, ABE, TPE, PZU, FRO, DAT, SWG, RON, SKA, CMP, QMK, PBX, KTY, WWL, ERB, TIM, SPL, 08N, PEO, FTE, BDX, CAR, MAB, NWG, DCR, PKP, PEP, MIL, TAR, RDL, IZB, ZEP, ALR, TRN, MBR, MGT, ACG, PSW, POZ, ATD, AGO, MNC, RBW, SNK, CDC
Przyklang, Iwar Jan 1 143 500 (5,00%) 1 143 500 (4,51%) TRN
Trans Polonia SA 236 509 (1,04%) 0 (0,00%) TRN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria I - subskrypcja prywatna 2017-04-18 8 500 000 0,10 5,80 22 847 711 2 284 771,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-14
-
seria H - subskrypcja prywatna 2016-01-22 792 711 0,10 0,10 14 347 711 1 434 771,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-07
-
seria G - subskrypcja prywatna 2016-01-22 7 175 000 0,10 3,00 13 555 000 1 355 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-04-05
-
seria E - subskrypcja publiczna 2012-05-24 316 900 0,10 - 6 380 000 638 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-08-10
2012-08-31
seria F - Vataro Holdings Ltd 2012-05-24 263 100 0,10 8,50 6 063 100 606 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-19
2012-09-26
2012-08-01
seria D - subskrypcja publiczna 2010-04-23 522 636 0,10 8,00 5 800 000 580 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-11-29
2010-12-13
seria C 2008-07-29 277 364 0,10 2,42 5 277 364 527 736,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-09-03
2010-11-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000 0,10 0,10 5 000 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-06-26
2010-11-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-26 2 500 000 0,10 0,10 2 500 000 250 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-06-26
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE ZWZ 2 029 000 8,88% 2 029 000 8,08% 2020-08-27
Quercus TFI SA portfele 3 138 463 13,74% 3 138 463 12,50% 2020-08-10
Trans Polonia SA 236 509 1,04% 0 0,00% 2020-04-24
Quercus TFI SA portfele 2 638 125 11,55% 2 638 125 10,41% 2020-02-26
Quercus TFI SA portfele 2 632 203 11,52% 2 632 203 10,39% 2019-11-05
Cegielski, Dariusz Stanisław bezpośrednio, wraz z Euro Investor sp. z o.o. 8 942 219 39,14% 11 442 219 45,57% 2019-03-18
Cegielski, Dariusz Stanisław wraz z Euro Investor sp. z o.o., NWZ 11 425 019 50,01% 11 425 019 45,09% 2019-03-18
Quercus TFI SA portfele 2 416 761 10,58% 2 416 761 9,54% 2019-01-29
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 925 019 39,06% 11 425 019 45,09% 2019-01-29
NN OFE portfel 1 971 000 8,62% 1 971 000 7,77% 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 3 166 186 13,86% 3 166 186 12,50% 2018-11-07
TFI PZU SA portfele 271 519 1,19% 271 519 1,07% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 8 561 0,04% 8 561 0,03% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 568 689 11,00% 2 568 689 10,00% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 401 874 1,76% 401 874 1,59% 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 61 0,00% 61 0,00% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 401 874 1,76% 401 874 1,74% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 2 568 689 11,24% 2 568 689 10,14% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 1 200 000 5,25% 1 200 000 5,20% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 109 181 0,48% 109 181 0,47% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 129 950 0,57% 129 950 0,56% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 206 564 0,90% 206 564 0,90% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 271 519 1,19% 271 519 1,18% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 55 000 0,24% 55 000 0,24% 2017-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 568 689 11,24% 2 568 689 10,14% 2017-10-04
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 249 468 9,85% 2 249 468 8,88% 2017-08-11
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 450 000 10,72% 2 450 000 9,67% 2017-07-18
Przyklang, Iwar Jan 1 143 500 5,00% 1 143 500 4,51% 2017-07-18
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 35,38% 10 583 114 41,77% 2017-07-14
Trans Polonia SA 9 155 0,04% 0 0,00% 2017-07-14
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 2 100 000 9,19% 2 100 000 8,29% 2017-07-14
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 6,20% 1 416 667 5,59% 2017-07-14
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 593 624 37,61% 11 093 624 43,78% 2017-07-14
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 2 281 378 9,99% 2 281 378 9,00% 2017-07-14
Ogółem 22 847 711 100,00% 25 347 711 100,00% 2017-07-14
Ogółem 14 347 711 100,00% 16 847 711 100,00% 2016-06-07
Trans Polonia SA 9 155 0,00% 0 0,00% 2016-06-07
Trans Polonia SA 9 155 0,06% 0 0,00% 2016-06-07
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 59,00% 10 583 114 65,00% 2016-06-07
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 56,34% 10 583 114 62,85% 2016-06-07
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 9,87% 1 416 667 8,41% 2016-06-07
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 10,00% 1 416 667 8,00% 2016-06-07
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 8 083 114 59,63% 10 583 114 65,96% 2016-04-06
Ogółem 13 555 000 100,00% 16 055 000 100,00% 2016-04-05
Przyklang, Iwar Jan 635 256 4,00% 635 256 3,00% 2016-04-05
Trans Polonia SA 9 155 0,07% 0 0,00% 2016-04-05
Syntaxis II Luxembourg Capital S.a.r.l. 1 416 667 10,45% 1 416 667 8,83% 2016-04-05
Przyklang, Iwar Jan 635 256 4,69% 635 256 3,96% 2016-04-05
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 3 168 114 23,37% 5 668 114 35,32% 2016-04-05
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Euro Investor sp. z o.o. 3 168 114 49,65% 5 668 114 63,89% 2014-12-12
Przyklang, Iwar Jan 635 256 9,95% 635 256 7,16% 2014-10-02
TFI Allianz Polska SA 424 657 6,65% 424 657 4,78% 2014-07-25
TFI Allianz Polska SA 443 399 6,94% 443 399 4,99% 2014-05-26
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 2 990 226 46,86% 5 490 226 61,89% 2014-01-14
Bosiacka Adriana 10 000 0,00% 10 000 0,00% 2013-12-18
Bosiacka Adriana 10 000 0,15% 10 000 0,11% 2013-12-18
Czerniewski Paweł 14 255 0,00% 14 255 0,00% 2013-12-10
Czerniewski Paweł 14 255 0,22% 14 255 0,16% 2013-12-10
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 320 226 52,04% 5 820 226 65,61% 2013-11-20
Trans Polonia SA 9 155 0,14% 0 0,00% 2013-09-30
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 314 028 51,94% 5 814 028 65,47% 2012-12-11
Płachta Krzysztof 25 000 0,39% 25 000 0,28% 2012-11-16
Płachta Krzysztof 25 000 0,00% 25 000 0,00% 2012-11-16
Przyklang, Iwar Jan 525 000 8,22% 525 000 5,91% 2012-08-10
Luks Krzysztof 4 049 0,06% 4 049 0,04% 2012-08-10
Czerniewski Paweł 7 834 0,12% 7 834 0,08% 2012-08-10
TFI Allianz Polska SA 634 213 9,94% 634 213 7,14% 2012-08-10
Ogółem 6 380 000 100,00% 8 880 000 100,00% 2012-08-10
Przyklang, Iwar Jan 435 000 6,81% 435 000 4,89% 2012-08-10
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 928 51,94% 5 813 928 65,47% 2012-08-10
Przyklang, Iwar Jan 435 000 5,99% 435 000 4,00% 2012-08-10
Czerniewski Paweł 11 355 0,17% 11 355 0,12% 2012-08-10
Płachta Krzysztof 23 521 0,36% 23 521 0,26% 2012-08-10
Meler Agnieszka 4 132 0,00% 4 132 0,00% 2012-08-10
Luks Krzysztof 4 049 0,00% 4 049 0,00% 2012-08-10
Bosiacka Adriana 605 0,00% 605 0,00% 2012-08-10
Luks Krzysztof 1 706 0,02% 1 706 0,01% 2012-08-10
Bosiacka Adriana 2 949 0,04% 2 949 0,03% 2012-08-10
Płachta Krzysztof 50 000 0,78% 50 000 0,56% 2012-08-10
Meler Agnieszka 4 132 0,06% 4 132 0,04% 2012-08-10
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 928 54,65% 5 813 928 67,89% 2012-08-07
Ogółem 6 063 100 100,00% 8 563 100 100,00% 2012-08-01
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 828 57,13% 5 813 828 70,04% 2012-07-20
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 282 228 56,59% 5 782 228 69,66% 2012-07-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 282 228 56,59% 3 282 228 39,54% 2012-07-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 313 828 57,13% 5 813 828 70,04% 2012-06-06
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 337 272 57,53% 5 837 272 70,32% 2012-05-30
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 237 272 55,81% 5 737 272 69,12% 2011-10-14
TFI Allianz Polska SA 634 213 10,93% 634 213 7,64% 2011-10-13
Płachta Krzysztof 50 000 0,86% 50 000 0,60% 2011-05-09
Meler Agnieszka 4 132 0,07% 4 132 0,04% 2011-05-09
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 737 142 64,43% 6 237 142 75,14% 2010-12-31
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 736 800 64,42% 6 236 800 75,14% 2010-11-25
Luks Krzysztof 1 706 0,02% 1 706 0,02% 2010-11-25
Ogółem 5 799 999 100,00% 8 299 999 100,00% 2010-11-25
Przyklang, Iwar Jan 525 000 9,05% 525 000 6,32% 2010-11-25
Bosiacka Adriana 605 0,01% 605 0,00% 2010-11-25
Czerniewski Paweł 8 300 0,14% 8 300 0,10% 2010-11-25
Czerniewski Paweł 7 834 0,13% 7 834 0,09% 2010-11-25
Płachta Krzysztof 38 000 0,65% 38 000 0,45% 2010-11-25
Ogółem 5 800 000 100,00% 8 300 000 100,00% 2010-11-25
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 3 736 800 70,80% 6 236 800 80,19% 2010-05-21
Cegielski, Dariusz Stanisław przez Vataro Holdings Ltd. 4 152 000 78,00% 6 652 000 84,99% 2010-04-28
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 152 000 78,67% 6 652 000 85,53% 2009-11-17
Płachta Krzysztof 38 000 0,72% 38 000 0,48% 2009-11-04
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 212 000 79,81% 6 712 000 86,30% 2009-11-04
Przyklang, Iwar Jan 525 000 9,94% 525 000 6,75% 2009-11-03
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 250 000 80,53% 6 750 000 86,79% 2008-09-03
Ogółem 5 277 364 100,00% 7 777 364 100,00% 2008-09-03
Ogółem 5 000 000 100,00% 7 500 000 100,00% 2008-06-26
Cegielski, Dariusz Stanisław 4 250 000 84,99% 6 750 000 90,00% 2008-06-26

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-12-14 2020-12-22 1,03309 0,09 PLN -
2019-08-13 2019-08-22 1,03947 0,12 PLN -
2018-07-24 2018-08-02 - 0,21 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-11 2020-08-27: ZWZ - 0,09 PLN dywidendy
2020-03-23 2020-04-08 - NWZ: przyjęcie programu nabywania akcji własnych
2019-06-10 2019-06-26 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,12 PLN
2019-03-02 2019-03-18: NWZ - zmiany w RN, skup akcji własnych
2018-06-09 2018-06-25 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,21 PLN
2017-06-04 2017-06-20 - WZA: podział zysku
2017-04-02 2017-04-18 - NWZA: emisja akcji serii I
2017-02-04 2017-02-20 - NWZA: zmiany w statucie
2016-06-07 2016-06-23 - WZA: przerwa w obradach do 2016-07-22, podział zysku, zmiany w RN
2016-03-15 2016-03-31 - NWZA: zmiany statutu
2016-02-07 2016-02-23 - NWZA: zmiany w RN
2015-12-20 2016-01-05 - NWZA: przerwa w obradach do 2016-01-22, emisja akcji serii G, emisja warrantów serii B i akcji serii H, zmiany w statucie
2015-11-14 2015-11-30 - NWZA: podział zysku
2015-04-25 ZWZ 2015-05-11, godzina 10:00:00
2014-04-22 ZWZ 2014-05-08, godzina 10:00:00
2013-07-23 NWZ 2013-08-08, godzina 10:00:00
2013-04-08 ZWZ 2013-04-24, godzina 10:00:00
2012-09-15 NWZ 2012-10-01, godzina 10:00:00
2012-05-08 ZWZ 2012-05-24, godzina 10:00:00
2011-10-01 NWZ 2011-10-17, godzina 10:00:00
2011-04-24 ZWZ 2011-05-10, godzina 10:00:00
2010-04-07 ZWZ 2010-04-23, godzina 10:00:00
2010-01-23 NWZ 2010-02-08, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cegielski, Dariusz Stanisław Prezes Zarządu 2008-05-26
Luks Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2014-06-30
Bosiacka Adriana Członek Zarządu 2010-12-21
Zubek Mirosław Członek Zarządu 2019-04-11

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Marczuk Marcin Członek RN 2017-03-10 WIK, 3RG, BCM, PJP
Przyklang, Iwar Jan Członek RN 2016-02-23
Płachta Krzysztof Członek RN 2016-08-12 ETL, POM, VEE
Stachura Piotr Członek RN 2019-03-18
Stępień Bartłomiej Członek RN 2017-03-10
Tomczyk Dominik Członek RN 2016-07-22
Wanio Grzegorz Członek RN 2016-02-23
Łakomy Paweł Członek RN 2016-02-23

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zubek Mirosław Członek Zarządu 2019-04-11
Luks Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2014-06-30
Bosiacka Adriana Członek Zarządu 2010-12-21
Cegielski, Dariusz Stanisław Prezes Zarządu 2008-05-26

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 20 432
2017 21 505
2016 38 536
2015 20 38
2014 20 38
2013 22 26
2011 19 0
2010 12 0
2009 9 0
2008 9 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.