Notowania spółki

Tarczyński (TAR)

PLTRCZN00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 24,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 25,0000 21,0000 14,6000 13,8000 14,8000 12,7500
zmiana -4,00% 14,29% 64,38% 73,91% 62,16% 88,24%
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -5,22 4,29 43,89 58,96 41,46 51,63

Dane rynkowe

Kapitalizacja 272 326 464,00
Free float 2,40%
Liczba akcji 11 346 936
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 272 326 464,00
Liczba akcji: 11 346 936
Liczba głosów na WZA: 14 346 936
Kapitał akcyjny: 11 346 936,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 075 157
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,60%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 085 157
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,17%
Free float: 2,40%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 11 346 936 (100,00%) 14 346 936 (100,00%)
EJT Investment s.a.r.l. bezpośrednio i z EJT sp. z o.o. 8 445 157 (74,43%) 11 455 157 (79,84%) TAR
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 630 000 (14,36%) 1 630 000 (11,36%) HRS, ELT, NVA, AMB, PGO, OVO, ARH, KRU, PKO, KGH, ADV, WPL, FMF, DVL, AMC, ING, MWT, SON, NFT, CIE, ECH, APT, CCC, PKN, UNI, ACP, AML, LVC, ABE, FRO, ASE, ABS, SKA, DOM, KTY, RMK, WWL, ERB, STF, PEO, KGN, FTE, BDX, CAR, NWG, DCR, PKP, PEP, GTC, MIL, TAR, PHN, ALR, ABG, SNK
NN OFE portfel 1 000 000 (8,81%) 1 000 000 (6,97%) HRS, MBK, MDG, QRS, SLV, OAT, MVP, ATT, VRG, MCR, GKI, PFL, MON, EAT, ZMT, PGO, ART, APR, BKM, KGL, KRU, MPH, PKO, KGH, LBT, MNI, BFT, ENT, ATG, BBD, FMF, DVL, AMC, RVU, BTM, NET, LEN, SGN, INP, LTX, NFT, CIE, ECH, RWL, CCC, PKN, UNI, ACP, CMR, AML, TOR, LVC, ABE, TPE, PZU, FRO, DAT, SWG, RON, SKA, CMP, QMK, PBX, KTY, WWL, ERB, TIM, SPL, 08N, PEO, FTE, BDX, CAR, MAB, NWG, DCR, PKP, PEP, MIL, TAR, RDL, IZB, ZEP, ALR, TRN, MBR, MGT, ACG, PSW, POZ, ATD, AGO, MNC, RBW, SNK, CDC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Tarczyński Marketing sp. z o.o. 2018-11-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-31
-
seria F - subskrypcja publiczna 2013-05-02 5 000 000 1,00 12,00 11 346 936 11 346 936,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-17
2013-06-21
2013-07-08
obniżenie kapitału 2012-02-08 -1 208 940 1,00 - 6 346 936 6 346 936,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-06
-
seria E - subskrypcja prywatna 2010-11-29 604 470 1,00 9,00 7 555 876 7 555 876,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja prywatna 2010-09-14 604 470 1,00 - 6 951 406 6 951 406,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - Dato Investment Holding S.a.r.l 2007-10-16 2 000 000 1,00 - 6 346 936 6 346 936,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-17
-
2013-07-08
obniżenie kapitału 2007-10-16 -2 000 000 1,00 - 4 346 936 4 346 936,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-12-08 3 346 936 1,00 1,00 6 346 936 6 346 936,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-17
2004-12-30
2013-07-08
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-12-08 3 000 000 1,00 1,00 3 000 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-12-30
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
EJT Investment s.a.r.l. bezpośrednio i z EJT sp. z o.o. 7 445 157 65,61% 10 455 157 72,87% 2019-06-27
EJT Investment s.a.r.l. bezpośrednio i z EJT sp. z o.o. 8 445 157 74,43% 11 455 157 79,84% 2019-06-27
EJT Investment s.a.r.l. bezpośrednio i z EJT sp. z o.o. 6 759 242 59,57% 9 759 242 68,02% 2019-02-01
PZU OFE Złota Jesień portfel 633 031 5,57% 633 031 4,41% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 630 000 14,36% 1 630 000 11,36% 2018-12-31
NN OFE portfel 1 000 000 8,81% 1 000 000 6,97% 2018-12-31
EJT Investment s.a.r.l. bezpośrednio i z EJT sp. z o.o. 6 535 242 57,59% 9 535 242 66,46% 2018-10-09
Quercus TFI SA portfele 12 744 0,11% 12 744 0,09% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 54 408 0,48% 54 408 0,38% 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 630 000 14,00% 1 630 000 11,00% 2018-06-11
NN OFE ZWZ 1 000 000 8,00% 1 000 000 6,00% 2018-06-11
EJT Investment s.a.r.l. bezpośrednio i z EJT sp. z o.o. 5 857 177 51,62% 8 857 177 61,74% 2018-03-07
PZU OFE Złota Jesień NWZ 553 000 4,87% 553 000 3,85% 2018-01-19
Aegon OFE portfel 201 000 1,77% 201 000 1,40% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 218 683 1,93% 218 683 1,52% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 70 670 0,62% 70 670 0,49% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 54 508 0,48% 54 508 0,38% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 295 000 2,60% 295 000 2,06% 2017-12-31
Altus SA portfele 17 135 0,15% 17 135 0,12% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 630 000 14,37% 1 630 000 11,36% 2016-04-15
Aviva OFE Aviva Santander 1 555 000 13,70% 1 555 000 10,83% 2015-06-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 491 783 13,14% 1 491 783 10,39% 2014-11-18
Aviva OFE Aviva Santander 1 491 783 13,12% 1 491 783 10,38% 2014-11-18
NN OFE 1 000 000 8,79% 1 000 000 6,96% 2014-11-07
NN OFE 1 000 000 8,81% 1 000 000 6,97% 2014-11-07
EJT Investment s.a.r.l. 4 346 936 38,30% 7 346 936 51,20% 2013-11-21
EJT Investment s.a.r.l. 4 346 936 38,24% 7 346 936 51,14% 2013-11-21
Ogółem 11 364 936 100,00% 14 364 936 100,00% 2013-06-18
Tarczyńska Elżbieta 500 000 4,39% 500 000 3,48% 2013-06-18
Tarczyński Jacek 500 000 4,39% 500 000 3,48% 2013-06-18
Ogółem 11 346 936 100,00% 14 346 936 100,00% 2013-06-18
EJT Investment s.a.r.l. 5 346 936 47,04% 8 346 936 58,10% 2013-06-18
EJT Investment s.a.r.l. 5 364 936 47,20% 8 364 936 58,23% 2013-06-18
Tarczyńska Elżbieta 500 000 7,85% 500 000 5,33% 2013-05-17
EJT Investment s.a.r.l. 5 364 936 84,28% 8 364 936 89,32% 2013-05-17
Tarczyński Jacek 500 000 7,85% 500 000 5,33% 2013-05-07
Ogółem 6 364 936 100,00% 9 364 936 100,00% 2012-03-06

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-18 2019-06-26 1,03472 0,50 PLN -
2017-05-31 2017-06-14 1,05717 0,65 PLN -
2016-04-25 2016-05-11 1,04815 0,65 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-12-01 2020-12-17 - NWZ: zmiany w statucie
2020-08-08 2020-08-24 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2019-07-08 2019-07-24 - NWZ: zgoda na zaciągnięcie kredytów
2019-05-26 2019-06-11: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy
2018-11-12 2018-11-28 - NWZ: połączenie z Tarczyński Marketing sp. z o.o.
2018-07-18 2018-08-03 - NWZ: zgoda na zawarcie aneks do umowy zastawu rejestrowego
2018-05-26 2018-06-11 - ZWZ: podział zysku, zgoda na zbycie ZCP
2018-02-12 2018-02-28 - NWZA: zniesienie dematerializacji akcji
2017-12-30 2018-01-15 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-04-12 2017-04-28 - WZA: wypłata dywidendy - 0,65 PLN, zmiany w RN
2016-10-19 2016-11-04 - NWZA: zmiany w RN
2016-03-30 2016-04-15 - WZA: wypłata dywidendy - 0,65 PLN
2015-06-03 ZWZ 2015-06-19, godzina 12:00:00
2014-05-14 ZWZ 2014-05-30, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tarczyński Jacek Prezes Zarządu 2011-04-08
Chmurak Radosław Wiceprezes Zarządu 2011-04-08
Tarczyński Dawid Wiceprezes Zarządu 2019-01-02
Tarczyński Tomasz Członek Zarządu 2020-12-07

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wachowski Krzysztof Przewodniczący RN 2018-12-31 WDB, IPL
Bienkiewicz Edmund Wiceprzewodniczący RN 2018-12-31
Osowski Jacek Członek RN 2018-08-03 DVL, FRO, SLV, HRS
Tarczyńska Elżbieta Członek RN 2018-12-31
Trziszka Tadeusz Członek RN 2017-04-28
Łyskawa Piotr Członek RN 2014-05-30 LBT

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Tarczyński Tomasz Członek Zarządu 2020-12-07
Świerczyński Dariusz Wiceprezes Zarządu 2019-04-01 2020-04-30
Tarczyński Dawid Wiceprezes Zarządu 2019-01-02
Piątkowski Marek Wiceprezes Zarządu 2016-10-05 2019-01-31 OTM, DMM_C
Sobkowiak Jarosław Członek Zarządu 2015-04-11 2015-12-22
Kmiecik Marek Wiceprezes Zarządu 2014-06-30 2014-10-31
Kmiecik Marek Członek Zarządu 2013-12-02 2014-06-29
Tarczyński Jacek Prezes Zarządu 2011-04-08
Chmurak Radosław Wiceprezes Zarządu 2011-04-08
Wachowski Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2011-04-08 2016-10-31 WDB, IPL

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 1 015 1 015
2017 1 168 0
2016 1 255 1 255
2015 1 202 1 207
2014 1 225 1 231
2013 1 004 1 016
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.