Notowania spółki

Pure Biologics (PUR)

PLPRBLG00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 88,2000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 88,8000 95,4000 100,0000 107,6000 86,0000 -
zmiana -0,68% -7,55% -11,80% -18,03% 2,56% -
WIG (zmiana) -1,41% 4,90% 9,54% 24,00% 53,83% 51,88%
Na tle WIG (pp) 0,73 -12,45 -21,34 -42,03 -51,27 -
WIGtechTR (zmiana) -0,20% 1,13% 0,64% 6,12% - -
Na tle WIGtechTR (pp) -0,47 -8,67 -12,44 -24,15 - -
WIGtech (zmiana) -0,20% 1,12% 0,12% 4,12% 6,53% -
Na tle WIGtech (pp) -0,47 -8,67 -11,92 -22,15 -3,97 -
WIG-Poland (zmiana) -1,37% 5,22% 9,81% 24,27% 53,93% 52,90%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,70 -12,77 -21,61 -42,30 -51,37 -
InvestorMS (zmiana) -1,37% 2,74% 7,30% 19,92% 56,98% 43,21%
Na tle InvestorMS (pp) 0,69 -10,28 -19,10 -37,95 -54,42 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 198 802 800,00
Free float 54,35%
Liczba akcji 2 254 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 198 802 800,00
Liczba akcji: 2 254 000
Liczba głosów na WZA: 2 254 000
Kapitał akcyjny: 225 400,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 028 967
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,64%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 028 967
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,64%
Free float: 54,36%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 2 254 000 (100,00%) 2 254 000 (100,00%)
Jeleń Filip 398 603 (17,68%) 398 603 (17,68%) PUR
Aviva Investors Poland TFI SA 170 464 (7,56%) 170 464 (7,56%) CRJ, RBW, KGL, SLV, PUR, 11B, ART
Mazurek Maciej 160 104 (7,10%) 160 104 (7,10%) PUR
Forum TFI SA ZWZ, poprzez Augebit FIZ 153 220 (6,80%) 153 220 (6,80%) VRG, BTM, PUR
Jakimowicz Piotr 146 576 (6,50%) 146 576 (6,50%) PUR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria F - subskrypcja prywatna 2021-06-21 118 500 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja otwarta 2020-06-26 600 000 0,10 90,00 2 254 000 225 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2021-01-20
-
seria D - subskrypcja prywatna 2019-04-08 481 590 0,10 21,00 1 654 000 165 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-05-16
-
seria C - subskrypcja prywatna 2018-05-10 146 410 0,10 19,50 1 172 410 117 241,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-11-21
2018-07-23
-
seria B2 - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-12-19 544 100 0,10 - 1 026 000 102 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-11-21
2018-01-10
-
seria B1 - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-12-19 296 500 0,10 - 481 900 48 190,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-01-10
-
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-12-19 185 400 0,10 - 185 400 18 540,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-01-10
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Forum TFI SA ZWZ, poprzez Augebit FIZ 153 220 6,80% 153 220 6,80% 2021-06-21
Jeleń Filip 398 603 17,68% 398 603 17,68% 2021-01-28
Aviva Investors Poland TFI SA 170 464 7,56% 170 464 7,56% 2021-01-20
Jakimowicz Piotr 146 576 6,50% 146 576 6,50% 2021-01-20
Mazurek Maciej 160 104 7,10% 160 104 7,10% 2021-01-20
Ogółem 2 254 000 100,00% 2 254 000 100,00% 2021-01-20
Otlewski Jacek 94 170 4,18% 94 170 4,18% 2021-01-20
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 114 500 5,08% 114 500 5,08% 2021-01-20
Jeleń Filip 498 817 22,13% 498 817 22,13% 2021-01-20
Aviva Investors Poland TFI SA 170 464 10,31% 170 464 10,31% 2020-12-03
Jeleń Filip 498 817 30,16% 498 817 30,16% 2019-11-19
Jakimowicz Piotr 146 576 8,86% 146 576 8,86% 2019-11-19
Mazurek Maciej 160 104 9,68% 160 104 9,68% 2019-11-19
Otlewski Jacek 94 170 5,69% 94 170 5,69% 2019-11-19
Otlewski Jacek 171 296 10,36% 205 496 12,42% 2019-10-23
Ogółem 1 654 000 100,00% 1 654 000 100,00% 2019-10-23
Jeleń Filip 288 147 17,42% 345 747 20,90% 2019-10-23
Mazurek Maciej 252 000 15,24% 302 400 18,28% 2019-10-23
Jakimowicz Piotr 216 000 13,06% 259 200 15,67% 2019-10-23
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 114 500 6,92% 114 500 6,92% 2019-10-23
Otlewski Jacek 171 296 10,36% 205 496 11,17% 2019-05-20
Jeleń Filip 288 147 17,42% 345 747 18,80% 2019-05-20
Forum TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 114 500 6,92% 114 500 6,22% 2019-05-20
Mazurek Maciej 252 000 15,24% 302 400 16,44% 2019-05-16
Ogółem 1 654 000 100,00% 1 839 400 100,00% 2019-05-16
Jeleń Filip 288 000 17,41% 345 600 18,79% 2019-05-16
Jakimowicz Piotr 216 000 13,06% 259 200 14,09% 2019-05-16
Otlewski Jacek 171 000 10,34% 205 200 11,16% 2019-05-16
Trznadel Andrzej 81 000 4,90% 81 000 4,40% 2019-05-16
Otlewski Jacek 171 000 14,59% 205 200 15,11% 2018-11-21
Trznadel Andrzej 81 000 6,91% 81 000 5,97% 2018-11-21
Mazurek Maciej 252 000 21,49% 302 400 22,27% 2018-11-21
Jeleń Filip 288 000 24,56% 345 600 25,45% 2018-11-21
Jeleń Filip 288 000 0,00% 345 600 0,00% 2018-11-21
Jakimowicz Piotr 216 000 18,42% 259 200 19,09% 2018-11-21
Jakimowicz Piotr 216 000 0,00% 259 200 0,00% 2018-11-21
Ogółem 1 172 410 100,00% 1 357 810 100,00% 2018-07-23

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-06-05 2021-06-21 - ZWZ: pokrycie straty, emisja warrantów serii A i akcji serii F
2020-06-10 2020-06-26 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN, emisja akcji serii E
2019-12-02 2019-12-18 - NWZ: zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
2019-04-28 2019-05-14 - ZWZ: pokrycie straty

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jeleń Filip Prezes Zarządu 2018-01-10
Harwas Romuald Wiceprezes Zarządu 2019-12-16

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Trznadel Andrzej Przewodniczący RN 2018-01-10 CRM, SCS
Wesołowski Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2019-05-07 RVU, SLV, ICE, NNG, CRM, NEU
Bar Julia Członek RN 2020-03-12
Czekała Mariusz Członek RN 2019-09-05
Kierzkowski Andrzej Członek RN 2019-05-07 F51

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Harwas Romuald Wiceprezes Zarządu 2019-12-16
Jeleń Filip Prezes Zarządu 2018-01-10

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2020 96 0
2019 92 0
2018 57 0
2017 55 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.