REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Pozbud T&R (POZ)

PLPZBDT00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,29 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,34 2,16 2,47 3,37 4,18 5,68
zmiana -2,14% 6,02% -7,29% -32,05% -45,22% -59,68%
WIG (zmiana) 0,77% -0,85% 6,14% 0,38% -3,81% 12,87%
Na tle WIG (pp) -2,91 6,86 -13,43 -32,43 -41,40 -72,56
WIG-Poland (zmiana) 0,77% -0,85% 6,35% 0,45% -3,86% 12,69%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,91 6,87 -13,64 -32,50 -41,35 -72,37
InvestorMS (zmiana) 0,67% 3,51% 7,47% -3,65% -13,64% 6,03%
Na tle InvestorMS (pp) -2,81 2,51 -14,76 -28,40 -31,58 -65,71
WIG-BUDOW (zmiana) -2,43% 0,09% 0,90% -8,14% -30,44% -17,89%
Na tle WIG-BUDOW (pp) 0,29 5,93 -8,19 -23,91 -14,78 -41,79

Dane rynkowe

Kapitalizacja 61 312 869,91
Free float 54,97%
Liczba akcji 26 774 179
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 61 312 869,91
Liczba akcji: 26 774 179
Liczba głosów na WZA: 30 668 179
Kapitał akcyjny: 26 774 179,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 055 967
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,18%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 523 741
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,55%
Free float: 55,82%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 26 774 179 (100,00%) 30 668 179 (100,00%)
Nationale-Nederlanden OFE wraz z ING DFE; ZWZ 4 700 000 (17,55%) 4 700 000 (15,33%) MIL, LCC, SNK, EAT, ATR, PKP, TRN, POZ, PRT, BFT, NWG, LTX, LVC, PGO, BRS, KGL, SLV, NFT, CIE, INP, CCC, AMC, ACG, PWX, MCR, MON, ELB, PSW, KTY, QMK, ART, FMF, RON, AML, PZU, TPE, RDL, BAH, KRU, EMT, ALR, STL, QRS, PKN, PLY, ERB, BDX, MVP, ORB, DCR, BTM, IND, ECH, CMP, ZMT, SGN, FTE, MDG, CDC, LBT, ATG, GKI, CAR, RBW, UNI, AGO, MSP, MGT, ZEP, ATT, BKM, SWG, CDR, ACP, PKO, PEO, IZB, WWL, PND, TOR, LEN, HRS, CLE, MAB, TIM, MNI, MNC, RWL, TAR, TEN, PFL, ATD, PEP, ABE, APR, MPH, BBD, 08N, CNG, FRO, ENT, LRQ, RFK, VST, KGH
Andrzejak Roman ZWZ 2 573 142 (9,61%) 4 093 916 (13,35%) POZ
Pekao TFI SA portfele 2 413 725 (9,02%) 2 413 725 (7,87%) POZ, MCE, MVP
Andrzejak Tadeusz 2 369 100 (8,00%) 4 316 100 (14,00%) POZ

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria G - subskrypcja prywatna 2013-05-29 1 447 950 1,00 4,00 26 774 179 26 774 179,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-04
2015-06-30
seria F - subskrypcja prywatna 2013-05-29 1 948 384 1,00 4,00 25 326 229 25 326 229,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-23
-
połączenie z Pozbud Marketing sp. z o.o. 2012-12-13 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-12-31
-
seria E - subskrypcja publiczna 2009-11-30 5 000 000 1,00 5,00 23 377 845 23 377 845,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-29
2010-04-19
2010-04-30
seria D - subskrypcja publiczna 2007-10-25 5 575 345 1,00 2,40 18 377 845 18 377 845,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-28
2008-08-13
2008-09-19
seria C - subskrypcja prywatna 2007-07-26 5 500 000 1,00 - 12 802 500 12 802 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-28
2007-09-05
2008-09-19
seria B 2007-07-26 3 408 500 1,00 - 7 302 500 7 302 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-28
2007-09-05
2008-09-19
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 3 894 000 1,00 1,00 3 894 000 3 894 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-07-09
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA portfele 1 466 984 5,48% 1 466 984 4,78% 2019-02-18
Millennium TFI SA portfele 732 011 2,73% 732 011 2,39% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 193 542 0,72% 193 542 0,63% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 24 701 0,09% 24 701 0,08% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 836 366 3,12% 836 366 2,73% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 2 413 725 9,02% 2 413 725 7,87% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 42 965 0,16% 42 965 0,14% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 2 025 895 7,57% 2 025 895 6,61% 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
Andrzejak Roman ZWZ 2 573 142 9,61% 4 093 916 13,35% 2018-05-25
Nationale-Nederlanden OFE wraz z ING DFE; ZWZ 4 700 000 17,55% 4 700 000 15,33% 2018-05-25
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 316 000 4,92% 1 316 000 4,68% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 682 116 2,55% 682 116 2,43% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 259 815 0,97% 259 815 0,93% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 389 0,01% 2 389 0,01% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 247 010 0,92% 247 010 0,88% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 990 791 3,70% 990 791 3,53% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 31 986 0,12% 31 986 0,11% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 32 865 0,12% 32 865 0,12% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 135 000 0,50% 135 000 0,48% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 1 145 601 4,28% 1 145 601 4,08% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE wraz z ING DFE 4 643 658 17,34% 4 643 658 15,14% 2017-12-27
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 525 799 5,70% 1 525 799 4,98% 2017-12-05
Andrzejak Roman ZWZ 2 573 142 9,61% 4 066 432 13,26% 2017-05-26
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 2 520 559 9,41% 2 520 559 8,22% 2017-05-26
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 481 000 5,53% 1 481 000 4,83% 2016-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 025 895 7,57% 2 025 895 6,61% 2016-12-01
Pioneer Pekao IM SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-10-06
Pekao TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 309 445 8,63% 2 309 445 7,53% 2016-10-01
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 531 396 5,71% 1 531 396 4,99% 2015-12-21
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 531 396 5,00% 1 531 396 4,00% 2015-12-21
Nationale-Nederlanden OFE wraz z ING DFE 4 472 787 16,70% 4 472 787 14,58% 2015-08-21
TFI Allianz Polska SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 053 196 3,93% 1 053 196 3,43% 2015-03-03
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 775 055 6,62% 1 775 055 5,78% 2014-06-03
Nationale-Nederlanden OFE wraz z ING DFE 4 305 867 16,08% 4 305 867 14,04% 2014-04-09
Nationale-Nederlanden OFE wraz z ING DFE 4 198 999 15,68% 4 198 999 13,69% 2014-04-03
Nationale-Nederlanden OFE wraz z ING DFE 3 644 920 13,61% 3 644 920 11,88% 2014-03-18
Nationale-Nederlanden OFE 3 053 920 11,40% 3 053 920 9,95% 2014-03-17
Andrzejak Roman 2 573 142 8,00% 4 056 142 13,00% 2013-12-20
Andrzejak Tadeusz 2 369 100 8,00% 4 316 100 14,00% 2013-12-20
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 Andrzejak sp.j. 2 573 142 8,00% 4 056 142 13,00% 2013-12-18
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 Andrzejak sp. j. 2 369 100 8,00% 4 316 100 14,00% 2013-12-18
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 2 573 142 9,61% 4 056 142 13,22% 2013-12-10
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 Andrzejak SKA 2 369 100 8,84% 4 316 100 14,07% 2013-12-10
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 Andrzejak SKA 2 573 142 8,99% 4 056 142 13,00% 2013-12-10
Ogółem 26 774 179 100,00% 30 668 179 100,00% 2013-12-04
Prentki Wojciech 4 606 0,01% 4 606 0,01% 2013-12-04
Mizerka Maciej 16 000 0,05% 16 000 0,05% 2013-12-04
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 sp. z o.o. SKA 1 947 000 7,27% 3 894 000 12,69% 2013-12-04
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 1 547 292 5,77% 3 030 292 9,88% 2013-12-04
Pioneer Pekao IM SA 1 972 193 7,36% 1 972 193 6,43% 2013-12-04
Allianz FIO 1 883 597 7,03% 1 883 597 6,14% 2013-12-04
Allianz FIO 1 883 597 7,00% 1 883 597 5,99% 2013-12-04
Aviva Investors Poland SA 1 479 782 5,52% 1 479 782 4,82% 2013-12-04
Nationale-Nederlanden OFE 1 717 403 6,41% 1 717 403 5,59% 2013-12-04
Allianz FIO 1 883 597 7,43% 1 883 597 6,44% 2013-12-03
Aviva Investors Poland SA 1 479 782 5,84% 1 479 782 5,06% 2013-10-23
Ogółem 25 326 229 100,00% 29 220 229 100,00% 2013-10-23
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 1 547 292 6,10% 3 030 292 10,37% 2013-10-23
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 sp. z o.o. SKA 1 947 000 7,68% 3 894 000 13,32% 2013-10-23
Nationale-Nederlanden OFE 1 717 403 6,78% 1 717 403 5,87% 2013-10-23
Pioneer Pekao IM SA 1 972 193 7,78% 1 972 193 6,74% 2013-10-23
Mizerka Maciej 16 000 0,06% 16 000 0,05% 2013-10-23
Allianz FIO 1 680 907 6,63% 1 680 907 5,75% 2013-10-23
Allianz FIO 1 498 207 5,91% 1 498 207 5,12% 2013-10-23
Prentki Wojciech 4 606 0,01% 4 606 0,01% 2013-10-23
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 sp. z o.o. SKA 1 947 000 8,32% 3 894 000 14,27% 2013-09-10
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 1 547 292 6,61% 3 030 292 11,11% 2013-09-10
Allianz FIO 1 680 907 7,19% 1 680 907 6,16% 2013-09-04
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 2 573 142 11,00% 4 056 142 14,87% 2013-06-05
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 2 559 842 10,94% 4 042 842 14,82% 2013-05-15
OFE Aviva Santander 1 113 060 4,76% 1 113 060 4,08% 2013-05-15
Mizerka Maciej 16 000 0,06% 16 000 0,05% 2012-11-13
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 sp. z o.o. SKA 2 369 100 10,13% 4 316 100 15,82% 2012-10-09
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 2 508 850 10,00% 3 991 850 14,00% 2012-10-09
Andrzejak Roman 2 508 850 10,73% 2 508 850 9,19% 2012-07-16
Andrzejak Roman 2 508 850 10,73% 3 991 850 14,63% 2012-07-16
Andrzejak Roman 2 503 983 10,71% 2 503 983 9,18% 2012-07-13
Mizerka Maciej 7 500 0,03% 7 500 0,02% 2011-12-30
Nationale-Nederlanden OFE 1 717 403 7,34% 1 717 403 6,29% 2011-09-12
Skarbiec TFI SA 1 191 905 5,09% 1 191 905 4,37% 2011-09-07
Skarbiec TFI SA 1 391 905 5,95% 1 391 905 5,10% 2011-09-06
Andrzejak Roman 2 496 100 10,67% 3 979 100 14,59% 2011-08-26
Andrzejak Roman 2 487 321 10,63% 3 970 321 14,55% 2011-08-25
Andrzejak Roman 2 475 111 10,58% 3 958 111 14,51% 2011-08-23
Pioneer Pekao IM SA 1 972 193 8,43% 1 972 193 7,23% 2011-04-01
Andrzejak Tadeusz 2 369 100 10,13% 4 316 100 15,82% 2011-03-24
Andrzejak Roman 2 464 575 10,54% 3 947 575 14,47% 2011-03-24
Aviva Investors Poland SA 1 479 782 6,32% 1 479 782 5,42% 2011-02-15
Aviva Investors Poland SA 1 267 565 5,42% 1 267 565 4,64% 2011-02-09
Andrzejak Roman 3 964 575 16,95% 5 447 575 19,97% 2010-12-13
OFE Aviva Santander 1 605 193 6,86% 1 605 193 5,88% 2010-11-02
OFE Aviva Santander 1 355 193 5,79% 1 355 193 4,96% 2010-10-25
Prentki Wojciech 4 606 0,01% 4 606 0,01% 2010-08-25
Andrzejak Magdalena 464 000 1,98% 928 000 3,40% 2010-08-06
Andrzejak Magdalena 917 600 3,92% 1 381 600 5,06% 2010-05-27
Skarbiec TFI SA 1 862 178 7,96% 1 862 178 6,82% 2010-05-14
NN Investment Partners TFI SA 1 340 000 5,73% 1 340 000 4,91% 2010-04-23
Andrzejak Roman 3 960 775 16,94% 5 443 775 19,96% 2010-04-19
Ogółem 23 377 845 100,00% 27 271 845 100,00% 2010-04-19
Andrzejak Magdalena 1 417 600 6,06% 1 881 600 6,89% 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 1 140 000 4,87% 1 140 000 4,18% 2010-04-19
Skarbiec TFI SA 1 132 434 4,84% 1 132 434 4,15% 2010-04-19
Andrzejak Tadeusz 3 869 100 16,55% 5 816 100 21,32% 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 1 140 000 6,20% 1 140 000 5,11% 2010-03-25
NN Investment Partners TFI SA 1 105 000 6,01% 1 105 000 4,96% 2010-03-24
Andrzejak Ewelina 954 250 5,19% 954 250 4,28% 2010-03-22
Skarbiec TFI SA 1 132 434 6,16% 1 132 434 5,08% 2009-11-02
Skarbiec TFI SA 1 064 223 5,79% 1 064 223 4,77% 2009-11-01
Andrzejak Roman 3 960 775 21,55% 5 443 775 24,44% 2009-09-22
Andrzejak Magdalena 1 417 600 7,71% 1 881 600 8,44% 2009-09-22
INC SA 1 226 050 6,67% 1 226 050 5,50% 2009-06-22
INC SA 1 026 050 5,58% 1 026 050 4,60% 2009-06-22
Kasprzyk Bogdan 0 0,00% 0 0,00% 2009-05-15
Andrzejak Roman 1 755 845 9,55% 3 238 845 14,54% 2009-05-15
Andrzejak Roman 1 755 845 9,55% 1 755 845 7,88% 2009-03-13
Andrzejak Roman 1 740 845 9,47% 3 223 845 14,47% 2009-03-03
Andrzejak Roman 1 720 845 9,36% 3 203 845 14,38% 2009-01-19
INC SA 1 226 600 6,67% 1 226 600 5,50% 2008-10-17
INC SA 1 223 600 6,65% 1 223 600 5,49% 2008-10-10
Andrzejak Tadeusz 3 869 100 21,05% 5 816 100 26,11% 2008-08-28
Andrzejak Tadeusz 3 859 000 20,99% 5 806 000 26,06% 2008-08-26
Andrzejak Roman 1 710 270 9,30% 3 193 270 14,33% 2008-08-25
Kasprzyk Bogdan 500 000 2,72% 500 000 2,24% 2008-08-04
Andrzejak Roman 1 701 030 9,25% 3 184 030 14,29% 2008-07-18
Andrzejak Roman 1 691 150 9,20% 3 174 150 14,25% 2008-07-17
INC SA 1 218 600 6,63% 1 218 600 5,47% 2008-07-04
INC SA 1 220 600 6,64% 1 220 600 5,48% 2008-07-04
Andrzejak Tadeusz 3 847 000 20,93% 5 794 000 26,01% 2008-06-11
Andrzejak Roman 1 678 750 9,13% 3 161 750 14,19% 2008-06-11
INC SA 1 200 000 6,52% 1 200 000 5,38% 2008-06-11
Ogółem 18 377 845 100,00% 22 271 845 100,00% 2008-06-11
Andrzejak Magdalena 3 622 500 19,71% 4 086 500 18,34% 2008-06-11
Andrzejak Ewelina 1 454 250 7,91% 1 454 250 6,52% 2008-06-11
Andrzejak Ewelina 1 454 250 11,35% 1 454 250 8,70% 2007-09-05
Andrzejak Magdalena 3 622 500 28,29% 4 086 500 24,47% 2007-09-05
Andrzejak Roman 1 678 750 13,11% 3 161 750 18,93% 2007-09-05
Andrzejak Tadeusz 3 847 000 30,04% 5 794 000 34,70% 2007-09-05
Ogółem 12 802 500 100,00% 16 696 500 100,00% 2007-09-05
INC SA 1 200 000 9,37% 1 200 000 7,18% 2007-09-05

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2012-06-30 2012-07-13 1,01701 0,05 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-09 2018-05-25 - ZWZ: podział zysku
2017-05-10 2017-05-26 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-04-20 2016-05-06 - WZA: podział zysku, pokrycie straty
2015-08-05 2015-08-21 - NWZA: zmiany w RN
2015-05-25 ZWZ 2015-06-10, godzina 10:00:00
2014-06-04 ZWZ 2014-06-20, godzina 10:00:00
2013-06-10 ZWZ 2013-06-26, godzina 12:00:00
2013-05-06 NWZ 2013-05-22, godzina 12:00:00
2012-11-27 NWZ 2012-12-13, godzina 12:00:00
2012-05-21 ZWZ 2012-06-06, godzina 12:00:00
2011-11-29 NWZ 2011-12-15, godzina 11:00:00
2011-09-25 NWZ 2011-10-11, godzina 11:00:00
2011-06-12 ZWZ 2011-06-28, godzina 11:00:00
2010-05-11 ZWZ 2010-05-27, godzina 11:00:00
2009-12-22 NWZ 2010-01-07, godzina 11:00:00
2009-11-14 NWZ 2009-11-30, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Andrzejak Tadeusz Prezes Zarządu 2008-04-21
Andrzejak Roman Wiceprezes Zarządu 2008-04-21
Ulatowski Michał Wiceprezes Zarządu 2019-02-14

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Prentki Wojciech Przewodniczący RN 2010-03-11
Kowalski, Wojciech Szymon Wiceprzewodniczący RN 2011-06-28 DAT, DEL
Tucharz Jacek Wiceprzewodniczący RN 2019-02-14 HRS, FTE, MLG, SWG, PEL
Andrzejak Bartosz Członek RN 2014-10-15
Chaniewicz Marek Członek RN 2012-08-25
Czubak-Lulkiewicz, Halina Członek RN 2017-05-26

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ulatowski Michał Wiceprezes Zarządu 2019-02-14
Andrzejak Roman Wiceprezes Zarządu 2008-04-21
Andrzejak Tadeusz Prezes Zarządu 2008-04-21

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 134 161
2016 131 161
2015 125 153
2014 112 134
2013 106 124
2011 109 0
2010 103 0
2009 101 0
2008 75 0
2007 54 0
2006 40 0
2005 42 0
2004 29 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA