Notowania spółki

Orange Polska (OPL)

PLTLKPL00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 6,7150 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 6,8250 6,6000 6,3700 6,4350 6,4250 5,4600
zmiana -1,61% 1,74% 5,42% 4,35% 4,51% 22,99%
WIG20 (zmiana) -1,33% 6,48% 10,89% 14,04% 24,36% 24,98%
Na tle WIG20 (pp) -0,28 -4,74 -5,48 -9,68 -19,85 -2,00
WIGtechTR (zmiana) 1,24% 6,08% 0,38% 4,40% - -
Na tle WIGtechTR (pp) -2,85 -4,34 5,04 -0,05 - -
WIG-ESG (zmiana) -1,19% 7,75% 11,64% 18,00% 28,40% -
Na tle WIG-ESG (pp) -0,43 -6,01 -6,22 -13,65 -23,89 -
WIGtech (zmiana) 1,21% 5,22% -0,51% 3,27% 11,49% -
Na tle WIGtech (pp) -2,82 -3,48 5,93 1,08 -6,98 -
WIG30TR (zmiana) -1,33% 7,82% 11,92% 18,26% 29,22% 49,12%
Na tle WIG30TR (pp) -0,29 -6,07 -6,51 -13,91 -24,70 -26,13
WIG30 (zmiana) -1,33% 7,59% 11,66% 17,94% 28,31% 34,28%
Na tle WIG30 (pp) -0,29 -5,85 -6,24 -13,59 -23,80 -11,29
WIG20TR (zmiana) -1,33% 6,71% 11,13% 14,28% 25,24% 39,09%
Na tle WIG20TR (pp) -0,28 -4,97 -5,72 -9,93 -20,72 -16,10
RESPECT (zmiana) - - - - - 15,98%
Na tle RESPECT (pp) - - - - - 7,01
WIG-Poland (zmiana) -1,01% 6,89% 11,42% 19,09% 31,82% 47,06%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,60 -5,14 -6,01 -14,74 -27,31 -24,07
WIG-TELKOM (zmiana) -1,58% 4,07% 4,57% 7,56% 21,64% 40,47%
Na tle WIG-TELKOM (pp) -0,03 -2,33 0,84 -3,21 -17,12 -17,48

Dane rynkowe

Kapitalizacja 8 812 480 471,49
Free float 49,33%
Liczba akcji 1 312 357 479
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 812 480 471,49
Liczba akcji: 1 312 357 479
Liczba głosów na WZA: 1 312 357 479
Kapitał akcyjny: 3 937 072 437,00
Cena nominalna akcji: 3,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 664 999 999
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,67%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 664 999 999
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,67%
Free float: 49,33%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 312 357 479 (100,00%) 1 312 357 479 (100,00%)
Orange SA 664 999 999 (50,67%) 664 999 999 (50,67%) OPL

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o. 2016-07-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z Telekomunikacja Polska SA na Orange Polska SA 2013-11-07 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-31
-
połączenie z Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. 2013-11-07 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-31
-
obniżenie kapitału 2013-04-11 -23 291 542 3,00 - 1 312 357 479 3 937 072 437,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-06-18
-
umorzenia akcji 2009-01-16 -33 124 220 3,00 - 1 335 649 021 4 006 947 063,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-03-27
-
umorzenie akcji 2007-11-28 -31 226 759 3,00 22,42 1 368 773 241 4 106 319 723,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-01-22
-
split 1:140 1998-06-25 - 3,00 - 1 400 000 000 4 200 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-11-08
-
renominacja 1998-06-25 - 420,00 - 10 000 000 4 200 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie częci PPTiT w SA 1991-12-04 10 000 000 50,00 - 10 000 000 500 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1991-12-12
1998-11-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Allianz Polska OFE portfel 5 322 175 0,40% 5 322 175 0,40% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 41 594 988 3,16% 41 594 988 3,16% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 055 427 0,15% 2 055 427 0,15% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 22 570 819 1,71% 22 570 819 1,71% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 44 838 705 3,41% 44 838 705 3,41% 2018-12-31
NN OFE portfel 58 366 218 4,44% 58 366 218 4,44% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 11 002 424 0,83% 11 002 424 0,83% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 9 623 076 0,73% 9 623 076 0,73% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 29 045 223 2,21% 29 045 223 2,21% 2018-12-31
Generali OFE portfel 5 475 417 0,41% 5 475 417 0,41% 2018-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 1 189 924 0,09% 1 189 924 0,09% 2018-06-30
Uniqa TFI SA portfele 609 0,00% 609 0,00% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 182 608 0,01% 182 608 0,01% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 118 389 0,01% 118 389 0,01% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 169 202 0,01% 169 202 0,01% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 706 875 0,05% 706 875 0,05% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 3 431 716 0,26% 3 431 716 0,26% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 3 798 303 0,29% 3 798 303 0,29% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 5 032 381 0,38% 5 032 381 0,38% 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 5 707 034 0,43% 5 707 034 0,43% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 7 925 778 0,60% 7 925 778 0,60% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 13 660 469 1,04% 13 660 469 1,04% 2018-06-30
NN OFE ZWZ 50 000 000 3,81% 50 000 000 3,81% 2018-04-20
Allianz Polska OFE portfel 3 319 000 0,25% 3 319 000 0,25% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 18 180 0,00% 18 180 0,00% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 24 819 000 1,89% 24 819 000 1,89% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 413 641 0,34% 4 413 641 0,34% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 4 905 773 0,37% 4 905 773 0,37% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 29 045 000 2,21% 29 045 000 2,21% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 118 890 0,01% 118 890 0,01% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 600 000 0,05% 600 000 0,05% 2017-12-31
Uniqa TFI SA portfele 753 685 0,06% 753 685 0,06% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 751 875 0,06% 751 875 0,06% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 739 025 0,06% 739 025 0,06% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 461 389 0,04% 461 389 0,04% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 055 000 0,16% 2 055 000 0,16% 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 475 000 0,42% 5 475 000 0,42% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 5 847 034 0,45% 5 847 034 0,45% 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 6 292 779 0,48% 6 292 779 0,48% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 30 893 000 2,35% 30 893 000 2,35% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 9 623 000 0,73% 9 623 000 0,73% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 4 000 0,00% 4 000 0,00% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 10 715 938 0,82% 10 715 938 0,82% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 12 022 0,00% 12 022 0,00% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 10 980 000 0,84% 10 980 000 0,84% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 15 739 264 1,20% 15 739 264 1,20% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 21 969 000 1,67% 21 969 000 1,67% 2017-12-31
Orange SA 664 999 999 50,67% 664 999 999 50,67% 2014-07-25
France Telecom SA 664 999 999 50,67% 664 999 999 50,67% 2013-06-18
France Telecom SA 664 999 999 50,00% 664 999 999 50,00% 2013-06-18
Witucki Maciej 4 000 0,00% 4 000 0,00% 2013-06-18
Orange Polska SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-06-18
Ogółem 1 312 357 479 100,00% 1 312 357 479 100,00% 2013-06-18
Capital Group International, Inc. 66 761 796 4,00% 66 761 796 5,00% 2012-10-11
Capital Group International, Inc. 66 761 796 4,99% 66 761 796 5,08% 2012-10-11
Orange Polska SA 23 291 542 1,74% 0 0,00% 2012-06-05
Orange Polska SA 22 853 730 1,71% 0 0,00% 2012-05-29
Orange Polska SA 21 698 730 1,62% 0 0,00% 2012-05-22
Orange Polska SA 20 779 588 1,55% 0 0,00% 2012-05-15
Orange Polska SA 19 280 150 1,44% 0 0,00% 2012-05-08
Orange Polska SA 18 889 260 1,41% 0 0,00% 2012-04-30
Witucki Maciej 4 000 0,00% 4 000 0,00% 2012-04-26
Muszyński Piotr 0 0,00% 0 0,00% 2012-04-26
Kowalski Jacek 0 0,00% 0 0,00% 2012-04-26
Orange Polska SA 18 599 260 1,39% 0 0,00% 2012-04-24
Orange Polska SA 17 756 025 1,32% 0 0,00% 2012-04-17
Orange Polska SA 16 871 334 1,26% 0 0,00% 2012-04-10
Orange Polska SA 16 402 325 1,22% 0 0,00% 2012-04-03
Orange Polska SA 15 064 541 1,12% 0 0,00% 2012-03-27
Orange Polska SA 14 414 120 1,07% 0 0,00% 2012-03-20
Orange Polska SA 13 849 120 1,03% 0 0,00% 2012-03-13
Orange Polska SA 13 154 120 0,98% 0 0,00% 2012-03-06
Orange Polska SA 12 567 120 0,94% 0 0,00% 2012-02-28
Orange Polska SA 11 936 119 0,89% 0 0,00% 2012-02-21
Orange Polska SA 11 313 409 0,84% 0 0,00% 2011-12-14
Orange Polska SA 10 466 073 0,78% 0 0,00% 2011-12-07
Orange Polska SA 9 480 505 0,70% 0 0,00% 2011-11-30
Orange Polska SA 8 443 079 0,63% 0 0,00% 2011-11-23
Orange Polska SA 6 551 857 0,49% 0 0,00% 2011-11-16
Orange Polska SA 4 557 857 0,34% 0 0,00% 2011-11-09
Orange Polska SA 2 198 139 0,16% 0 0,00% 2011-11-02
Witucki Maciej 4 000 0,00% 4 000 0,00% 2011-04-26
Kowalski Jacek 25 241 0,00% 25 241 0,00% 2011-04-21
Muszyński Piotr 190 896 0,01% 190 896 0,01% 2011-04-21
Witucki Maciej 305 557 0,02% 305 557 0,02% 2011-04-21
Capital Group International, Inc. 67 546 647 5,05% 67 546 647 5,05% 2010-10-15
Witucki Maciej 4 000 0,00% 4 000 0,00% 2010-09-15
Capital Research and Management Company 65 774 772 4,92% 65 774 772 4,92% 2009-10-29
Ogółem 1 335 649 021 100,00% 1 335 649 021 100,00% 2009-03-27
Skarb Państwa 55 491 532 4,15% 55 491 532 4,15% 2009-03-27
France Telecom SA 664 999 999 49,78% 664 999 999 49,78% 2009-03-27
Capital Research and Management Company 134 980 917 10,10% 134 980 917 10,10% 2009-03-27
Orange Polska SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2009-01-16
Orange Polska SA w celu umorzenia 33 124 220 2,41% 0 0,00% 2008-11-25
Orange Polska SA w celu umorzenia 32 776 047 2,39% 0 0,00% 2008-11-24
Orange Polska SA w celu umorzenia 29 280 000 2,13% 0 0,00% 2008-11-14
Orange Polska SA w celu umorzenia 28 000 000 2,04% 0 0,00% 2008-11-07
Capital Research and Management Company 134 980 917 9,86% 134 980 917 10,05% 2008-11-06
Orange Polska SA w celu umorzenia 26 070 000 1,90% 0 0,00% 2008-10-31
Orange Polska SA w celu umorzenia 23 700 000 1,73% 0 0,00% 2008-10-24
Orange Polska SA w celu umorzenia 19 391 848 1,41% 0 0,00% 2008-10-17
Orange Polska SA w celu umorzenia 15 401 848 1,12% 0 0,00% 2008-10-10
Orange Polska SA w celu umorzenia 12 539 139 0,91% 0 0,00% 2008-10-03
Orange Polska SA w celu umorzenia 10 230 000 0,74% 0 0,00% 2008-09-26
Orange Polska SA w celu umorzenia 8 366 928 0,61% 0 0,00% 2008-09-19
Orange Polska SA w celu umorzenia 6 398 000 0,46% 0 0,00% 2008-09-12
Orange Polska SA w celu umorzenia 4 962 100 0,36% 0 0,00% 2008-09-05
Orange Polska SA w celu umorzenia 4 141 350 0,30% 0 0,00% 2008-08-29
Orange Polska SA w celu umorzenia 3 119 837 0,22% 0 0,00% 2008-08-22
Orange Polska SA w celu umorzenia 1 990 000 0,14% 0 0,00% 2008-08-14
Orange Polska SA w celu umorzenia 785 000 0,05% 0 0,00% 2008-08-08
Skarb Państwa 55 491 532 4,05% 55 491 532 4,06% 2008-04-24
The Bank of New York Company 29 717 880 2,17% 29 717 880 2,17% 2008-03-18
The Bank of New York Company 70 211 279 5,12% 70 211 279 5,12% 2008-01-22
Ogółem 1 368 773 241 100,00% 1 368 773 241 100,00% 2008-01-22
France Telecom SA 664 999 999 48,58% 664 999 999 48,58% 2008-01-22
Capital Research and Management Company 143 154 542 10,45% 143 154 542 10,45% 2008-01-22
Skarb Państwa 55 491 532 4,00% 55 491 532 4,00% 2008-01-22
Skarb Państwa 55 491 532 4,05% 55 491 532 4,05% 2008-01-22
Orange Polska SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2007-11-28
Capital Research and Management Company 143 154 542 10,22% 143 154 542 10,45% 2007-10-26
Skarb Państwa 55 491 532 3,96% 55 491 532 4,05% 2007-10-25
Orange Polska SA w celu umorzenia 31 226 759 2,23% 0 0,00% 2007-09-26
Orange Polska SA w celu umorzenia 31 223 896 2,23% 0 0,00% 2007-09-21
Orange Polska SA w celu umorzenia 29 293 563 2,09% 0 0,00% 2007-09-14
Orange Polska SA w celu umorzenia 27 519 418 1,96% 0 0,00% 2007-09-07
Orange Polska SA w celu umorzenia 25 262 703 1,80% 0 0,00% 2007-08-31
Orange Polska SA w celu umorzenia 22 142 693 1,58% 0 0,00% 2007-08-24
Orange Polska SA w celu umorzenia 19 815 863 1,41% 0 0,00% 2007-08-17
Orange Polska SA w celu umorzenia 18 280 392 1,30% 0 0,00% 2007-08-10
Orange Polska SA w celu umorzenia 16 149 473 1,15% 0 0,00% 2007-08-03
Józefiak Marek 15 512 0,00% 15 512 0,00% 2007-07-31
Orange Polska SA w celu umorzenia 13 763 536 0,98% 0 0,00% 2007-07-27
Capital Research and Management Company 114 727 800 8,19% 114 727 800 8,26% 2007-07-23
Orange Polska SA w celu umorzenia 11 210 211 0,80% 0 0,00% 2007-07-20
Orange Polska SA w celu umorzenia 8 970 534 0,64% 0 0,00% 2007-07-13
Orange Polska SA w celu umorzenia 6 424 729 0,45% 0 0,00% 2007-07-06
Orange Polska SA w celu umorzenia 4 618 569 0,32% 0 0,00% 2007-06-29
Orange Polska SA w celu umorzenia 2 525 585 0,18% 0 0,00% 2007-06-22
The Bank of New York Company 70 211 279 5,01% 70 211 279 5,01% 2006-09-25
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 69 832 756 4,98% 69 832 756 4,98% 2006-07-28
Józefiak Marek 15 512 0,00% 15 512 0,00% 2006-07-26
Skarb Państwa 54 146 153 3,86% 54 146 153 3,86% 2006-04-28
France Telecom SA 664 999 999 46,99% 664 999 999 46,99% 2005-12-05
Skarb Państwa 54 187 729 3,87% 54 187 729 3,87% 2005-07-18
France Telecom SA przez Cogecom SA 664 999 999 47,49% 664 999 999 47,49% 2005-01-20
Kulczyk Holding SA przez Tele-Invest SA i Autopolska SA 50 000 001 3,57% 50 000 001 3,57% 2004-10-13
France Telecom SA przez Cogecom SA 614 999 999 43,92% 614 999 999 43,92% 2004-10-13
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 139 697 759 9,97% 139 697 759 9,97% 2004-09-06
Skarb Państwa 54 187 729 3,87% 54 187 729 3,87% 2004-08-30
Skarb Państwa 55 535 908 3,96% 55 535 908 3,96% 2003-11-24
Skarb Państwa 82 785 908 5,91% 82 785 908 5,91% 2003-11-10
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 161 574 413 11,54% 161 574 413 11,54% 2003-11-10
Skarb Państwa 202 665 140 14,47% 202 665 140 14,47% 2003-04-14
Skarb Państwa 250 977 103 17,92% 250 977 103 17,92% 2002-10-07
Skarb Państwa 302 565 411 21,61% 302 565 411 21,61% 2002-06-25
Kulczyk Holding SA przez Tele-Invest SA i Autopolska SA 190 000 000 13,57% 190 000 000 13,57% 2001-10-16
Skarb Państwa 316 565 411 22,61% 316 565 411 22,61% 2001-10-16
France Telecom SA przez Cogecom SA 475 000 000 33,93% 475 000 000 33,93% 2001-10-16
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 139 905 710 9,99% 139 905 710 9,99% 2001-08-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 140 253 710 10,02% 140 253 710 10,02% 2001-08-01
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 139 624 647 9,97% 139 624 647 9,97% 2001-07-17
Kulczyk Holding SA przez Tele-Invest SA 140 000 000 10,00% 140 000 000 10,00% 2000-10-12
Skarb Państwa 491 565 411 35,11% 491 565 411 35,11% 2000-10-12
France Telecom SA przez Cogecom SA 350 000 000 25,00% 350 000 000 25,00% 2000-10-12
Skarb Państwa 982 446 010 70,17% 982 446 010 70,17% 2000-06-27
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 140 840 000 10,06% 140 840 000 10,06% 1998-12-23
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 137 117 039 9,79% 137 117 039 9,79% 1998-12-01
Skarb Państwa 1 190 000 000 85,00% 1 190 000 000 85,00% 1998-12-01
Skarb Państwa 1 346 345 839 96,17% 1 346 345 839 96,17% 1998-11-07
Ogółem 1 400 000 000 100,00% 1 400 000 000 100,00% 1998-06-29
Skarb Państwa 1 400 000 000 100,00% 1 400 000 000 100,00% 1998-06-29

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2016-06-22 2016-07-07 1,04762 0,25 PLN -
2015-06-25 2015-07-09 1,05959 0,50 PLN -
2014-06-26 2014-07-10 1,05000 0,50 PLN -
2013-06-27 2013-07-11 1,06916 0,50 PLN -
2012-06-21 2012-07-05 1,09524 1,50 PLN -
2011-06-22 2011-07-07 1,08621 1,50 PLN -
2010-06-17 2010-07-01 1,10601 1,50 PLN -
2009-06-18 2009-07-02 1,09305 1,50 PLN -
2008-05-22 2008-06-11 1,06980 1,50 PLN -
2007-05-25 2007-06-11 1,06588 1,40 PLN -
2006-05-18 2006-06-05 1,04630 1,00 PLN -
2005-05-19 2005-06-07 1,01801 0,33 PLN -
2004-05-19 2004-06-07 1,00815 0,12 PLN -
2003-05-12 2003-06-05 1,00784 0,10 PLN -
2000-07-14 2000-08-17 1,00162 0,05 PLN -
1999-07-01 1999-08-12 1,00143 0,04 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Umorzenie 2013-07-29 - - - - 23 291 542

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-06-09 2021-06-25 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2020-08-12 2020-08-28 - NWZ: przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i RN
2020-06-01 2020-06-17: ZWZ - zysk na kapitał rezerwowy, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-04-08 2019-04-24 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-04-04 2018-04-20 - WZA: pokrycie straty, zmiany w statucie, zmiany w RN
2017-04-03 2017-04-19 - WZA: podział zysku, pokrycie straty, zmiany w RN
2016-07-05 2016-07-21 - NWZA: połączenie z Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o.
2016-03-27 2016-04-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,25 PLN, pokrycie straty
2015-03-24 ZWZ 2015-04-09, godzina 10:00:00
2014-03-25 ZWZ 2014-04-10, godzina 10:00:00
2013-10-22 NWZ 2013-11-07, godzina 11:00:00
2013-09-03 NWZ 2013-09-19, godzina 13:00:00
2013-03-26 ZWZ 2013-04-11, godzina 10:00:00
2012-03-27 ZWZ 2012-04-12, godzina 10:00:00
2011-09-27 NWZ 2011-10-13, godzina 13:00:00
2011-03-29 ZWZ 2011-04-14, godzina 10:00:00
2010-04-07 ZWZ 2010-04-23, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ducarroz Julien Prezes Zarządu 2020-09-01
Leśniewska Bożena Wiceprezes Zarządu 2017-01-01
Drożdż Witold Członek Zarządu 2018-10-18
Dudek Jolanta Członek Zarządu 2015-10-08
Jaworski, Piotr Tadeusz Członek Zarządu 2018-10-18
Kowalski Jacek Członek Zarządu 2011-01-27
Kunicki Jacek Członek Zarządu 2020-07-21
Nowohoński Maciej Członek Zarządu 2014-03-17

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Witucki Maciej Przewodniczący RN 2013-09-19 TVN
Fernandez Ramon Wiceprzewodniczący RN 2020-10-20
Ricau Marc Sekretarz RN 2014-01-01
Bochniarz Henryka Członek RN 2012-04-12
Bonhomme Thierry Członek RN 2010-04-23
Debroeck Eric Członek RN 2016-04-12
Houlden, John Russell Członek RN 2014-04-10
Jégo-Laveissire Mari-Noëlle Członek RN 2020-10-20
Kleiber Michał Członek RN 2016-04-12
Lambert de Diesbach, Patrice Członek RN 2016-07-13
Nachyła Monika Członek RN 2019-04-24 GRL
Pasło-Wiśniewska Maria Członek RN 2015-04-09
Thibaud, Jean-Michel Członek RN 2019-04-24
Vignolles Jean-Marc Członek RN 2018-04-20

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ducarroz Julien Prezes Zarządu 2020-09-01
Kunicki Jacek Członek Zarządu 2020-07-21
Jaworski, Piotr Tadeusz Członek Zarządu 2018-10-18
Drożdż Witold Członek Zarządu 2018-10-18
Leśniewska Bożena Wiceprezes Zarządu 2017-01-01
Fallacher, Jean-François Prezes Zarządu 2016-05-01 2020-08-31
Paschalis-Jakubowicz Michał Członek Zarządu 2015-10-08 2016-07-04 K2H
Leśniewska Bożena Członek Zarządu 2015-10-08 2016-12-31
Dudek Jolanta Członek Zarządu 2015-10-08
Gaca Mariusz Wiceprezes Zarządu 2014-09-30 2020-10-31
Nowohoński Maciej Członek Zarządu 2014-03-17
Gaca Mariusz Członek Zarządu 2014-02-06 2014-09-29
Duthoit Bruno Prezes Zarządu 2013-09-19 2016-04-30
Kowalski Jacek Członek Zarządu 2011-01-27
de Galzain, Jacques Członek Zarządu 2011-01-17 2014-02-28
Lobry Vincent Wiceprezes Zarządu 2009-09-15 2014-10-15
Gaca Mariusz Członek Zarządu 2009-03-26 2009-09-15
Piecuch Ireneusz Członek Zarządu 2008-09-25 2009-08-06
Muszyński Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-09-25 2017-11-23
Shearer Richard Członek Zarządu 2008-04-24 2009-09-15
Dubois Roland Członek Zarządu 2008-03-01 2011-01-17
Kossmann Iwona Członek Zarządu 2007-03-29 2008-01-24
Hamon Pierre Członek Zarządu 2007-01-30 2008-02-29
Witucki Maciej Prezes Zarządu 2006-11-06 2013-09-18 TVN
Merel Benoit Członek Zarządu 2006-04-28 2008-02-29
Carlotti Alain Wiceprezes Zarządu 2005-12-08 2006-11-10
Hamon Pierre Wiceprezes Zarządu 2005-04-26 2007-01-29
Kałłaur Jacek Członek Zarządu 2005-04-26 2009-11-04
Vignolles Jean-Marc Członek Zarządu 2005-04-26 2007-03-29
Kobylecki Konrad Członek Zarządu 2004-04-29 2007-03-29
Hamon Pierre Członek Zarządu 2004-04-29 2005-04-25
de Bazelaire, Roger Członek Zarządu 2002-06-14 2006-01-01 MSO
Roman Wojciech Członek Zarządu 2002-01-25 2005-04-26
Józefiak Marek Prezes Zarządu 2001-10-01 2006-11-05
Strożyński George Członek Zarządu 1000-01-01 2002-01-25
Duthoit Bruno Członek Zarządu 1000-01-01 2006-08-16
Le Guern, Bertrand Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2004-04-29 OIL

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 12 376 12 376
2017 14 587 14 587
2016 14 587 15 537
2015 12 835 16 599
2011 14 854 23 805
2010 19 013 40 468
2009 21 089 27 667
2008 23 484 29 249
2007 25 828 31 789
2005 28 662 33 603
2004 31 173 36 589
2003 36 171 42 600
2002 41 134 47 928
2001 57 762 60 120
2000 69 013 0
1999 71 982 0
1998 72 011 0
1997 72 875 0
1996 74 026 0
1995 75 091 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.