Notowania spółki

Mostostal Zabrze (MSZ)

PLMSTZB00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,22 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,23 0,23 0,23 0,56 0,80 1,54
zmiana -4,35% -4,35% -4,35% -60,71% -72,50% -85,71%
InvestorMS (zmiana) -1,91% -3,10% -8,87% -15,46% -21,42% 0,81%
Na tle InvestorMS (pp) -2,44 -1,25 4,52 -45,25 -51,08 -86,52

Dane rynkowe

Kapitalizacja 32 808 718,36
Free float 68,76%
Liczba akcji 149 130 538
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,21
C / Z -0,43

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 34 300 023,74
Liczba akcji: 149 130 538
Liczba głosów na WZA: 149 130 538
Kapitał akcyjny: 149 130 538,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54 039 841
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,23%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54 039 841
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,23%
Free float: 63,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 149 130 538 (100,00%) 149 130 538 (100,00%)
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi; ZWZ 46 594 266 (31,24%) 46 594 266 (31,24%) MSZ, HPS, RAF
Government of Norway 7 445 575 (4,99%) 7 445 575 (4,99%) MSZ, BSC, IPF

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z Mostostal Zabrze - Holding SA na Mostostal Zabrze SA 2013-11-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-31
-
połączenie z SMS Pro sp. z o.o. i Mostostal Zabrze ZTSSiUS sp. z o.o. 2008-11-04 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-01-22
-
VIII emisja - inwestor branżowy 2008-06-30 14 913 050 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja emisji dla wierzycieli - 20 562 716 1,00 1,00 149 130 538 149 130 538,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-09-20
2008-09-08
VII emisja C - prawo poboru 2:3 2006-05-12 30 489 990 1,00 2,00 128 567 822 128 567 822,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-28
2006-12-29
2007-01-12
VII emisja B - wierzyciele 2006-05-12 20 562 716 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
VII emisja A - wierzyciele 2006-05-12 77 751 172 1,00 1,00 98 077 832 98 077 832,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-12-21
2007-05-07
kapitał docelowy 2001-12-12 15 244 000 1,00 - 35 571 000 35 571 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
VI emisja - publiczna subskrypcja 1999-03-27 7 000 000 1,00 12,75 20 326 660 20 326 660,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-06-28
2000-08-23
pozostałe obligacje wykupiono i umorzono - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zamiana 50 obligacji na 230 900 akcji - - 1,00 - 13 326 660 13 326 660,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1998-05-26
1998-07-10
V emisja - za obligacje zamienne 1997-06-21 2 000 000 1,00 - 15 096 000 15 096 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
IV emisja - publiczna subskrypcja 1996-04-24 2 600 000 1,00 9,75 13 095 760 13 095 760,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-12-23
1997-03-21
split 1:2 1994-07-30 - 1,00 - 10 495 760 10 495 760,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1994-08-11
-
III emisja B - publiczna subskrypcja 1994-03-26 667 880 2,00 13,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-08-10
1994-06-05
III emisja A - Mostostal Export SA 1994-03-26 100 000 2,00 9,00 5 247 880 10 495 760,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-08-10
1996-04-15
split 1:25 1994-03-26 - 2,00 - 4 480 000 8 960 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1994-05-23
-
II emisja - prawo poboru, pracownicy 1994-02-05 111 200 50,00 50,00 179 200 8 960 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-03-25
1994-06-05
I emisja - założyciele 1992-08-25 68 000 50,00 50,00 68 000 3 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-09-13
1992-10-30
2001-01-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pekao TFI SA portfele 1 800 000 1,21% 1 800 000 1,21% 2018-06-30
Santander TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 2 479 985 1,66% 2 479 985 1,66% 2018-06-30
Nationale-Nederlanden OFE 5 043 675 3,38% 5 043 675 3,38% 2018-05-02
Nationale-Nederlanden OFE 8 793 675 5,90% 8 793 675 5,90% 2018-04-30
PTE Aegon SA Aegon OFE 6 910 358 4,63% 6 910 358 4,63% 2018-04-26
Santander TFI SA portfele 1 574 387 1,06% 1 574 387 1,06% 2017-12-31
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 8 804 601 5,90% 8 804 601 5,90% 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 8 804 601 5,00% 8 804 601 5,00% 2017-09-01
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi; ZWZ 46 594 266 31,24% 46 594 266 31,24% 2017-06-21
Nationale-Nederlanden OFE 18 284 449 12,26% 18 284 449 12,26% 2017-03-13
Nationale-Nederlanden OFE 21 321 046 14,30% 21 321 046 14,30% 2017-03-08
Nationale-Nederlanden OFE wraz z DFE, WZA 25 000 000 16,76% 25 000 000 16,76% 2016-01-20
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 46 551 283 31,21% 46 551 283 31,21% 2015-09-30
Government of Norway 7 445 575 4,99% 7 445 575 4,99% 2015-06-12
Government of Norway 7 584 751 5,08% 7 584 751 5,08% 2015-05-05
Government of Norway 7 344 751 4,92% 7 344 751 4,92% 2015-01-21
Government of Norway 7 621 786 5,11% 7 621 786 5,11% 2014-05-07
Skarbiec TFI SA z podmiotami powiązanymi 4 250 000 2,84% 4 250 000 2,84% 2013-12-05
Mostostal Zabrze SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-12-02
Skarbiec TFI SA z podmiotami powiązanymi 7 459 383 5,00% 7 459 383 5,00% 2013-11-29
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 45 013 052 30,18% 45 013 052 31,16% 2013-07-12
Skarbiec TFI SA z podmiotami powiązanymi 8 003 580 5,36% 8 003 580 5,54% 2013-07-05
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 6 739 903 4,51% 6 739 903 4,66% 2013-06-17
Nationale-Nederlanden OFE wraz z DFE 22 565 158 15,13% 22 565 158 15,62% 2013-04-29
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 13 210 043 8,85% 13 210 043 9,14% 2013-03-05
Nationale-Nederlanden OFE 20 884 680 14,00% 20 884 680 14,46% 2013-02-15
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 9 063 490 6,07% 9 063 490 6,27% 2013-02-06
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 44 365 546 29,74% 44 365 546 30,72% 2013-02-06
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 17 651 028 11,83% 17 651 028 12,22% 2013-02-06
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 26 714 518 17,91% 26 714 518 18,49% 2012-11-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 28 264 518 18,95% 28 264 518 19,57% 2012-10-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 29 134 518 19,53% 29 134 518 20,17% 2012-09-27
Nationale-Nederlanden OFE 17 317 551 11,61% 17 317 551 11,99% 2012-09-14
Nationale-Nederlanden OFE 14 317 551 9,60% 14 317 551 9,91% 2012-09-13
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 29 734 518 19,93% 29 734 518 20,58% 2012-09-06
Farmus Eliza 1 803 096 1,20% 1 803 096 1,24% 2012-09-06
Nationale-Nederlanden OFE 10 500 000 7,04% 10 500 000 7,27% 2012-08-31
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 32 734 518 21,95% 32 734 518 22,66% 2012-08-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 44 896 391 30,10% 44 896 391 31,08% 2012-08-26
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 44 692 491 29,96% 44 692 491 30,94% 2012-08-25
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 43 266 283 29,01% 43 266 283 29,95% 2012-08-09
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 43 247 717 28,99% 43 247 717 29,94% 2012-08-08
Farmus Eliza 1 785 601 1,19% 1 785 601 1,23% 2012-07-19
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 42 404 789 28,43% 42 404 789 29,36% 2012-07-19
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 36 910 873 24,75% 36 910 873 25,55% 2012-07-19
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 39 558 576 26,52% 39 558 576 27,39% 2012-07-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 39 655 873 26,59% 39 655 873 27,45% 2012-07-04
Farmus Eliza 1 766 901 1,18% 1 766 901 1,22% 2012-07-04
Farmus Eliza 1 752 631 1,17% 1 752 631 1,21% 2012-06-19
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 43 562 131 29,21% 43 562 131 30,16% 2012-06-19
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 38 502 371 25,81% 38 502 371 26,66% 2012-06-15
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 34 502 304 23,13% 34 502 304 23,89% 2012-05-22
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 47 062 131 31,55% 47 062 131 32,58% 2012-05-16
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 34 091 658 22,86% 34 091 658 23,60% 2012-05-10
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 30 564 971 20,49% 30 564 971 21,16% 2012-05-09
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 30 991 658 20,78% 30 991 658 21,46% 2012-05-09
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 50 162 131 33,63% 50 162 131 34,73% 2012-04-17
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 50 262 131 33,70% 50 262 131 34,80% 2012-03-29
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 30 014 558 20,12% 30 014 558 20,78% 2012-03-29
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 26 514 558 17,77% 26 514 558 18,35% 2012-03-27
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 53 762 131 36,05% 53 762 131 37,22% 2012-02-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 26 192 571 17,56% 26 192 571 18,13% 2012-02-27
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 23 192 571 15,55% 23 192 571 16,05% 2012-02-26
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 57 807 631 38,76% 57 807 631 40,02% 2012-01-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 60 307 631 40,43% 60 307 631 41,75% 2011-12-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 21 015 241 14,09% 21 015 241 14,55% 2011-12-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 18 515 241 12,41% 18 515 241 12,82% 2011-12-27
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 17 969 526 12,04% 17 969 526 12,44% 2011-11-25
Duda Jan 65 000 0,00% 65 000 0,00% 2011-11-24
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 62 807 631 42,11% 62 807 631 43,49% 2011-10-21
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 17 742 731 11,89% 17 742 731 12,28% 2011-10-21
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 8 242 731 5,52% 8 242 731 5,70% 2011-10-19
Jędrzejewski Krzysztof 7 462 294 5,00% 7 462 294 5,16% 2011-10-03
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 68 457 631 45,90% 68 457 631 47,40% 2011-09-30
Farmus Eliza 2 549 229 1,70% 2 549 229 1,76% 2011-09-30
Sanocka Maria 25 800 0,00% 25 800 0,00% 2011-09-30
Farmus Eliza 2 869 499 1,92% 2 869 499 1,98% 2011-09-23
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotem powiązanym 7 394 500 4,95% 7 394 500 5,12% 2011-07-22
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotem powiązanym 9 603 883 6,43% 9 603 883 6,65% 2011-07-21
Farmus Eliza 2 935 899 1,96% 2 935 899 2,03% 2011-07-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 848 631 47,50% 70 848 631 49,05% 2011-05-13
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotem powiązanym 9 538 883 6,39% 9 538 883 6,60% 2011-05-13
Jędrzejewski Krzysztof 4 538 883 3,04% 4 538 883 3,14% 2011-05-12
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 848 631 50,86% 75 848 631 52,52% 2011-03-23
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 714 500 3,16% 0 0,00% 2011-03-22
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 537 000 3,04% 0 0,00% 2011-03-18
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 398 000 2,94% 0 0,00% 2011-03-16
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 247 000 2,84% 0 0,00% 2011-03-14
Farmus Eliza 3 005 899 2,01% 3 005 899 2,08% 2011-03-11
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 169 000 2,79% 0 0,00% 2011-03-10
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 057 000 2,72% 0 0,00% 2011-03-08
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 934 000 2,63% 0 0,00% 2011-03-04
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 794 000 2,54% 0 0,00% 2011-03-02
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 663 000 2,45% 0 0,00% 2011-02-28
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 568 000 2,39% 0 0,00% 2011-02-24
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 441 000 2,30% 0 0,00% 2011-02-21
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 342 000 2,24% 0 0,00% 2011-02-18
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 245 000 2,17% 0 0,00% 2011-02-16
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 139 000 2,10% 0 0,00% 2011-02-14
Farmus Eliza 4 333 899 2,90% 4 333 899 2,97% 2011-02-11
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 042 000 2,03% 0 0,00% 2011-02-10
Farmus Eliza 4 127 442 2,76% 4 127 442 2,82% 2011-02-09
Farmus Eliza 3 736 447 2,50% 3 736 447 2,55% 2011-02-08
Farmus Eliza 3 951 416 2,64% 3 951 416 2,70% 2011-02-08
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 947 000 1,97% 0 0,00% 2011-02-08
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 79 222 631 53,12% 79 222 631 54,19% 2011-02-08
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 892 000 1,93% 0 0,00% 2011-02-03
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 824 000 1,89% 0 0,00% 2011-02-01
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 732 000 1,83% 0 0,00% 2011-01-28
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 600 000 1,74% 0 0,00% 2011-01-26
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 455 000 1,64% 0 0,00% 2011-01-24
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 400 000 1,60% 0 0,00% 2011-01-20
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 327 000 1,56% 0 0,00% 2011-01-18
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 280 000 1,52% 0 0,00% 2011-01-17
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 175 000 1,45% 0 0,00% 2011-01-12
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 017 000 1,35% 0 0,00% 2011-01-10
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 968 000 1,31% 0 0,00% 2011-01-05
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 846 000 1,23% 0 0,00% 2011-01-03
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 713 000 1,14% 0 0,00% 2010-12-30
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 581 000 1,06% 0 0,00% 2010-12-28
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 486 000 0,99% 0 0,00% 2010-12-23
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 377 000 0,92% 0 0,00% 2010-12-21
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 327 680 0,89% 0 0,00% 2010-12-17
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 235 000 0,82% 0 0,00% 2010-12-15
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 139 000 0,76% 0 0,00% 2010-12-13
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 059 000 0,71% 0 0,00% 2010-12-09
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 995 000 0,66% 0 0,00% 2010-12-07
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 948 000 0,63% 0 0,00% 2010-12-03
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 899 000 0,60% 0 0,00% 2010-12-01
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 852 000 0,57% 0 0,00% 2010-11-29
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 811 000 0,54% 0 0,00% 2010-11-25
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 771 000 0,51% 0 0,00% 2010-11-23
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 736 000 0,49% 0 0,00% 2010-11-19
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 665 000 0,44% 0 0,00% 2010-11-12
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 616 000 0,41% 0 0,00% 2010-11-05
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 567 000 0,38% 0 0,00% 2010-11-02
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 521 000 0,34% 0 0,00% 2010-10-27
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 480 000 0,32% 0 0,00% 2010-10-20
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 421 000 0,28% 0 0,00% 2010-10-14
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 369 000 0,24% 0 0,00% 2010-10-07
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 321 000 0,21% 0 0,00% 2010-09-23
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 287 000 0,19% 0 0,00% 2010-09-16
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 257 000 0,17% 0 0,00% 2010-09-13
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 222 000 0,14% 0 0,00% 2010-08-31
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 189 000 0,12% 0 0,00% 2010-08-16
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 153 922 0,10% 0 0,00% 2010-08-12
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 124 000 0,08% 0 0,00% 2010-07-06
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 40 000 0,02% 0 0,00% 2010-06-16
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 77 723 331 52,11% 77 723 331 52,11% 2010-03-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 77 223 331 51,78% 77 223 331 51,78% 2010-03-12
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 672 124 51,41% 76 672 124 51,41% 2010-01-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 621 866 51,37% 76 621 866 51,37% 2010-01-13
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 581 615 51,35% 76 581 615 51,35% 2010-01-11
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 538 554 51,32% 76 538 554 51,32% 2010-01-04
Farmus Eliza 5 351 732 3,58% 5 351 732 3,58% 2009-10-23
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 486 387 51,28% 76 486 387 51,28% 2009-08-31
Farmus Eliza 6 436 797 4,31% 6 436 797 4,31% 2009-08-26
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 383 914 51,21% 76 383 914 51,21% 2009-08-10
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 142 880 51,05% 76 142 880 51,05% 2009-08-05
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 021 786 50,97% 76 021 786 50,97% 2009-07-29
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 646 969 50,72% 75 646 969 50,72% 2009-07-22
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 176 250 50,40% 75 176 250 50,40% 2009-06-08
BZ WBK Asset Management SA 7 449 085 4,99% 7 449 085 4,99% 2009-06-03
BZ WBK Asset Management SA 7 513 943 5,03% 7 513 943 5,03% 2009-06-02
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 104 149 50,36% 75 104 149 50,36% 2009-06-01
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 034 043 50,31% 75 034 043 50,31% 2009-05-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 908 546 50,23% 74 908 546 50,23% 2009-03-13
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 838 199 50,18% 74 838 199 50,18% 2009-03-07
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 407 730 49,89% 74 407 730 49,89% 2008-11-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 73 033 730 48,97% 73 033 730 48,97% 2008-11-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 962 028 48,92% 72 962 028 48,92% 2008-10-31
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 660 028 50,06% 74 660 028 50,06% 2008-10-31
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 544 825 49,98% 70 49,98% 2008-10-31
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 846 825 48,84% 72 846 825 48,84% 2008-10-21
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 707 125 48,75% 72 707 125 48,75% 2008-10-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 591 430 48,67% 72 591 430 48,67% 2008-10-17
BZ WBK Asset Management SA 7 594 910 5,09% 7 594 910 5,09% 2008-10-13
Sanocka Maria 25 800 0,01% 25 800 0,01% 2008-10-09
Juchniewicz, Leszek Zenobiusz 7 200 0,00% 7 200 0,00% 2008-10-09
BZ WBK Asset Management SA 7 453 036 4,99% 7 453 036 4,99% 2008-09-30
BZ WBK Asset Management SA 7 457 422 5,00% 7 457 422 5,00% 2008-09-29
Duda Jan 65 000 0,04% 65 000 0,04% 2008-08-11
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 484 687 48,60% 72 484 687 48,60% 2008-07-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 404 304 48,55% 72 404 304 48,55% 2008-07-28
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 356 536 48,51% 72 356 536 48,51% 2008-07-23
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 282 796 48,46% 72 282 796 48,46% 2008-07-21
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 997 928 48,27% 71 997 928 48,27% 2008-07-17
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 915 280 48,22% 71 915 280 48,22% 2008-07-16
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 761 999 48,12% 71 761 999 48,12% 2008-07-14
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 672 355 48,06% 71 672 355 48,06% 2008-07-08
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 504 908 47,94% 71 504 908 47,94% 2008-07-04
BZ WBK Asset Management SA 7 668 268 5,14% 7 668 268 5,14% 2008-06-27
BZ WBK Asset Management SA 7 455 187 4,99% 7 455 187 4,99% 2008-06-26
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 365 141 47,85% 71 365 141 47,85% 2008-06-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 278 719 47,79% 71 278 719 47,79% 2008-06-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 104 448 47,67% 71 104 448 47,67% 2008-05-26
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 378 619 47,19% 70 378 619 47,19% 2008-03-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 278 532 47,12% 70 278 532 47,12% 2008-03-11
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 246 052 47,10% 70 246 052 47,10% 2008-03-07
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 169 222 47,05% 70 169 222 47,05% 2008-03-03
Nationale-Nederlanden OFE 8 900 000 5,96% 8 900 000 5,96% 2008-02-29
Nationale-Nederlanden OFE 8 900 000 5,96% 8 900 000 6,16% 2008-02-29
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 127 125 47,02% 70 127 125 47,02% 2008-01-14
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 074 209 46,98% 70 074 209 46,98% 2007-12-27
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 69 670 330 46,71% 69 670 330 46,71% 2007-12-21
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 69 596 495 46,66% 69 596 495 46,66% 2007-12-07
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 68 896 495 46,19% 68 896 495 46,19% 2007-11-26
Opach Zbigniew 58 641 423 39,32% 58 641 423 39,32% 2007-11-09
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 41 333 653 27,71% 41 333 653 27,71% 2007-09-20
Inwestycje II sp. z o.o. 8 366 061 5,60% 8 366 061 5,60% 2007-09-20
Inwestycje II sp. z o.o. 8 366 061 5,00% 8 366 061 5,00% 2007-09-20
Opach Zbigniew 58 396 369 39,15% 58 396 369 39,15% 2007-09-20
Ogółem 149 130 538 100,00% 149 130 538 100,00% 2007-09-20
Duda Jan 55 000 0,03% 55 000 0,03% 2007-09-20
Nationale-Nederlanden OFE 7 388 513 4,95% 7 388 513 4,95% 2007-09-20
Sanocka Maria 14 800 0,00% 14 800 0,00% 2007-09-20
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 45 088 614 30,23% 45 088 614 30,23% 2007-09-20
Nationale-Nederlanden OFE 7 388 513 5,74% 7 388 513 5,74% 2007-08-23
Nationale-Nederlanden OFE 6 390 592 4,97% 6 390 592 4,97% 2007-08-22
Duda Jan 55 000 0,04% 55 000 0,04% 2007-08-06
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 41 333 653 32,14% 41 333 653 32,14% 2007-03-28
Jędrzejewski Leszek 0 0,00% 0 0,00% 2007-02-19
Sanocka Maria 14 800 0,01% 14 800 0,01% 2007-02-19
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 41 236 056 32,07% 41 236 056 32,07% 2007-02-02
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 41 184 985 32,03% 41 184 985 32,03% 2007-01-26
Sanocka Maria 5 920 0,00% 5 920 0,00% 2006-12-29
Inwestycje II sp. z o.o. 8 366 061 6,50% 8 366 061 6,50% 2006-12-29
Inwestycje II sp. z o.o. w tym 5591334 PDA 8 203 452 6,38% 8 203 452 6,38% 2006-12-29
Jędrzejewski Leszek 3 928 132 3,05% 3 928 132 3,05% 2006-12-29
Grabiec Jarosław 354 895 0,00% 354 895 0,00% 2006-12-29
Ogółem 128 567 822 100,00% 128 567 822 100,00% 2006-12-29
Opach Zbigniew 1 861 099 1,44% 1 861 099 1,44% 2006-12-29
Goj Jan 21 300 0,01% 21 300 0,01% 2006-12-29
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 40 404 779 31,42% 40 404 779 31,42% 2006-12-29
Pekao OFE 1 000 060 0,77% 1 000 060 0,77% 2006-12-29
Grabiec Jarosław 354 895 0,27% 354 895 0,27% 2006-12-29
Jędrzejewski Leszek 3 928 132 7,73% 3 928 132 7,73% 2006-12-18
Sanocka Maria 5 920 0,02% 5 920 0,02% 2006-11-14
Inwestycje II sp. z o.o. w tym 5591334 PDA 8 203 452 40,35% 8 203 452 40,35% 2006-09-20
Pekao OFE 1 000 060 4,91% 1 000 060 4,91% 2006-09-20
Ogółem 50 816 650 100,00% 50 816 650 100,00% 2006-09-19
Grabiec Jarosław w tym 212937 PDA 354 895 1,74% 354 895 1,74% 2006-09-15
Grabiec Jarosław 354 899 1,74% 354 899 1,74% 2006-09-05
Inwestycje II sp. z o.o. 2 612 118 12,85% 2 612 118 12,85% 2006-08-24
Pekao OFE 1 500 000 7,37% 1 500 000 7,37% 2006-08-24
Inwestycje II sp. z o.o. 2 612 118 12,85% 4 829 908 23,76% 2006-08-24
Inwestycje II sp. z o.o. 4 829 908 23,76% 4 829 908 23,76% 2006-07-04
Grabiec Jarosław 141 958 0,69% 141 958 0,69% 2006-06-30
Goj Jan 21 300 0,10% 21 300 0,10% 2006-06-30
Opach Zbigniew 1 861 099 9,15% 1 861 099 9,15% 2006-06-30
Opach Zbigniew 2 212 823 10,88% 2 212 823 10,88% 2006-02-16
Opach Zbigniew 2 061 123 10,14% 2 061 123 10,14% 2005-11-23
Inwestycje II sp. z o.o. 5 492 263 27,01% 5 492 263 27,01% 2005-11-21
Opach Zbigniew 2 000 000 9,83% 2 000 000 9,83% 2005-10-05
Bank Handlowy SA 0 0,00% 0 0,00% 2005-10-03
Pekao OFE 676 774 3,32% 676 774 3,32% 2005-09-05
Bank Handlowy SA 2 000 000 9,83% 2 000 000 9,83% 2005-05-13
Inwestycje II sp. z o.o. 5 000 000 24,59% 5 000 000 24,59% 2005-05-13
Krezus SA 0 0,00% 0 0,00% 2003-02-05
Nietupski Krzysztof WZA 625 111 3,07% 625 111 3,07% 2002-10-29
Krezus SA WZA 577 724 2,84% 577 724 2,84% 2002-10-29
PZU SA ustanie zależności z NFI 0 0,00% 0 0,00% 2002-08-14
OFE Aviva BZ WBK 819 964 4,03% 819 964 4,03% 2002-07-16
Pekao OFE 1 196 387 5,88% 1 196 387 5,88% 2002-06-28
Pekao OFE 1 032 501 5,08% 1 032 501 5,08% 2001-12-21
Pekao OFE 880 000 4,33% 880 000 4,33% 2001-12-18
OFE Aviva BZ WBK 1 124 006 5,53% 1 124 006 5,53% 2001-07-17
PZU SA z NFI Kwiatkowski SA 1 298 984 6,39% 1 298 984 6,39% 2001-05-28
Bank Handlowy SA z podmiotami zależnymi 7 009 224 34,48% 7 009 224 34,48% 2000-10-20
Bank Handlowy SA 7 000 000 34,44% 7 000 000 34,44% 2000-07-11
Ogółem 20 326 660 100,00% 20 326 660 100,00% 2000-07-11
Bank Handlowy SA 7 000 000 34,44% 7 000 000 20,63% 2000-06-28
Ogółem 20 326 660 100,00% 33 926 660 100,00% 2000-06-28
Ogółem 13 326 660 100,00% 26 926 660 100,00% 1998-05-22
RTS Holding 1 200 000 9,16% 1 200 000 4,50% 1997-09-30
Scudder, Stevens & Clark Inc. 1 200 000 9,16% 1 200 000 4,50% 1997-09-30
IntesaBci Holding International SA 629 733 4,81% 629 733 2,36% 1996-12-23
Robert Fleming Holdings Ltd. 590 315 4,51% 590 315 2,21% 1996-12-23
MSX Resources SA 1 155 115 8,82% 1 155 115 4,33% 1996-12-23
Ogółem 13 095 760 100,00% 26 695 760 100,00% 1996-12-23

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2015-09-01 2015-09-15 1,02564 0,05 PLN -
2011-09-01 2011-09-15 1,01852 0,03 PLN -
2000-08-30 2000-09-15 1,02041 0,25 PLN -
1999-07-21 1999-09-09 1,01130 0,20 PLN -
1998-07-14 1998-09-09 1,01036 0,20 PLN -
1997-07-14 1997-09-05 1,01036 0,20 PLN -
1996-06-20 1996-09-09 1,01724 0,20 PLN -
1995-06-16 1995-07-06 1,02682 0,17 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2016-12-01 - - - - -
Prawo poboru 2006-07-03 VII emisja C - prawo poboru 2:3 2:3 1,0030 2,00 30 489 990
Asymilacja 2001-10-18 - - - - -
Asymilacja 2001-07-18 - - - - -
Asymilacja 2001-03-23 - - - - -
Asymilacja 2001-01-31 - - - - -
Asymilacja 2000-08-23 - - - - -
Asymilacja 1998-07-10 - - - - -
Asymilacja 1997-03-21 - - - - -
Asymilacja 1996-04-15 - - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-06-05 2017-06-21 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-05-22 2016-06-07 - WZA: podział zysku
2016-01-04 2016-01-20 - NWZA: zmiany w statucie, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2015-06-01 ZWZ 2015-06-17, godzina 12:00:00
2014-08-04 NWZ 2014-08-20, godzina 12:00:00
2014-05-25 ZWZ 2014-06-10, godzina 12:00:00
2014-03-24 NWZ 2014-04-09, godzina 10:00:00
2013-11-12 NWZ 2013-11-28, godzina 10:00:00
2013-05-29 ZWZ 2013-06-14, godzina 10:00:00
2012-11-26 NWZ 2012-12-12, godzina 13:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 13:00:00
2011-11-01 NWZ 2011-11-17, godzina 13:00:00
2011-06-14 ZWZ 2011-06-30, godzina 12:00:00
2010-05-31 ZWZ 2010-06-16, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pietyszuk Dariusz Prezes Zarządu 2014-06-10 HPS
Grabysz Witold Wiceprezes Zarządu 2018-06-14

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jędrzejewski Krzysztof Przewodniczący RN 2012-12-12 HPS, ZEG
Rogatko Michał Wiceprzewodniczący RN 2012-12-12 RAF, HPS
Górka Jacek Członek RN 2018-06-13 LTG
Kaczyński Marek Członek RN 2018-06-13 HPS
Lewczuk Daniel Członek RN 2017-06-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grabysz Witold Wiceprezes Zarządu 2018-06-14
Pietrzyk Jarosław Wiceprezes Zarządu 2016-07-19 2018-06-29
Pietrzyk Jarosław Wiceprezes Zarządu 2016-07-19
Balcer Aleksander Prezes Zarządu 2016-01-12
Szeliga Grażyna Wiceprezes Zarządu 2016-01-12 2016-04-27
Pietyszuk Dariusz Wiceprezes Zarządu 2014-06-10 HPS
Pietyszuk Dariusz Prezes Zarządu 2014-06-10 HPS
Pietyszuk Dariusz Członek Zarządu 2013-05-22 HPS
Obłąk Jan Członek Zarządu 2012-07-01 2013-01-17
Bobrowski Bogusław Prezes Zarządu 2012-04-13 2016-01-12
Litwiński Maciej Członek Zarządu 2011-12-01
Litwiński Maciej Wiceprezes Zarządu 2011-12-01 2012-10-31
Balcer Aleksander Wiceprezes Zarządu 2011-06-27
Juchniewicz, Leszek Zenobiusz Prezes Zarządu 2007-09-04 2012-04-12
Opach Zbigniew Prezes Zarządu 2007-02-26
Antoniak Jarosław Wiceprezes Zarządu 2007-02-22 2012-04-12
Sanocka Maria Wiceprezes Zarządu 2006-10-26 2011-06-27
Konopka Adam Prezes Zarządu 2005-10-11 2007-02-22 IEX_C, IDM
Konopka Adam Wiceprezes Zarządu 2005-10-11 IEX_C, IDM
Suchnicki Jerzy Prezes Zarządu 2003-01-17 2005-09-20 TOR, CCC, FEE
Czeladko Jacek Wiceprezes Zarządu 2002-03-28 2002-10-18
Grabiec Jarosław Wiceprezes Zarządu 2002-03-13 2007-02-22

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 540 2 251
2016 477 2 273
2015 323 2 185
2014 493 2 411
2013 407 2 232
2011 603 2 940
2010 622 2 376
2009 792 2 848
2008 646 2 525
2007 875 2 750
2002 535 4 276
2001 569 5 785
2000 565 0
1999 680 0
1998 604 0
1997 574 0
1996 1 254 0
1995 1 633 0
1994 1 576 0