REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB)

PLLWBGD00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 52,20 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 52,30 54,60 56,50 59,40 55,10 125,50
zmiana -0,19% -4,40% -7,61% -12,12% -5,26% -58,41%
WIG (zmiana) 0,77% -0,85% 6,14% 0,38% -3,81% 12,87%
Na tle WIG (pp) -0,96 -3,55 -13,75 -12,50 -1,45 -71,28
mWIG40TR (zmiana) 1,28% 1,23% 6,68% -2,62% -10,81% 34,47%
Na tle mWIG40TR (pp) -1,47 -5,63 -14,29 -9,50 5,55 -92,88
WIG-GORNIC (zmiana) 2,42% 5,13% 3,63% 5,09% -15,12% -9,36%
Na tle WIG-GORNIC (pp) -2,61 -9,53 -11,24 -17,21 9,86 -49,05
RESPECT (zmiana) 0,98% 0,05% 5,82% 7,06% -2,99% 9,56%
Na tle RESPECT (pp) -1,17 -4,44 -13,43 -19,18 -2,28 -67,97
WIG-Poland (zmiana) 0,77% -0,85% 6,35% 0,45% -3,86% 12,69%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,97 -3,54 -13,96 -12,58 -1,40 -71,10
InvestorMS (zmiana) 0,67% 3,51% 7,47% -3,65% -13,64% 6,03%
Na tle InvestorMS (pp) -0,86 -7,90 -15,08 -8,47 8,37 -64,43
mWIG40 (zmiana) 1,28% 1,23% 6,67% -2,63% -13,58% 16,38%
Na tle mWIG40 (pp) -1,47 -5,63 -14,28 -9,49 8,32 -74,78

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 775 509 398,00
Free float 24,24%
Liczba akcji 34 013 590
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 775 509 398,00
Liczba akcji: 34 013 590
Liczba głosów na WZA: 34 013 590
Kapitał akcyjny: 170 067 950,00
Cena nominalna akcji: 5,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 769 454
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,75%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 769 454
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,75%
Free float: 24,25%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 34 013 590 (100,00%) 34 013 590 (100,00%)
Enea SA wraz z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 22 448 834 (65,99%) 22 448 834 (65,99%) LWB
TFI PZU SA portfele 3 320 620 (9,76%) 3 320 620 (9,76%) LWB, ARM, ATA, VOX, KDM, ATT, PCM, IZB, PND, EMC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - oferta menedżerska 2013-07-04 1 360 540 5,00 5,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2008-11-14 11 000 000 5,00 48,00 34 013 590 170 067 950,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-16
2009-07-10
2009-07-22
split 1:10 2008-10-28 - 5,00 - 23 013 590 115 067 950,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2004-12-28 - 50,00 - 2 301 086 115 054 300,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-01-13
-
seria C 1995-04-18 13 582 50,00 - 2 320 696 116 034 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 1995-04-18 - 50,00 - 2 307 387 115 369 350,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B 1994-12-29 685 800 50,00 - 2 320 969 116 048 450,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2013-02-04
obniżenie kapitału 1994-12-29 - 50,00 - 1 635 169 81 758 450,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - akcje założycielskie - 2 162 000 50,00 50,00 2 162 000 108 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-16
1993-03-01
2009-07-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Alior TFI SA portfele 2 014 0,01% 2 014 0,01% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 107 955 0,32% 107 955 0,32% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 3 320 620 9,76% 3 320 620 9,76% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 34 803 0,10% 34 803 0,10% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 15 602 0,05% 15 602 0,05% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 16 0,00% 16 0,00% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 16 902 0,05% 16 902 0,05% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 3 227 0,01% 3 227 0,01% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 10 909 0,03% 10 909 0,03% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 8 194 0,02% 8 194 0,02% 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
AXA OFE portfel 409 000 1,20% 409 000 1,20% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 368 0,01% 3 368 0,01% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 13 491 0,04% 13 491 0,04% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 21 406 0,06% 21 406 0,06% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 26 824 0,08% 26 824 0,08% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 30 689 0,09% 30 689 0,09% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 35 000 0,10% 35 000 0,10% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 41 918 0,12% 41 918 0,12% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 47 379 0,14% 47 379 0,14% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 57 730 0,17% 57 730 0,17% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 73 875 0,22% 73 875 0,22% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 656 000 4,87% 1 656 000 4,87% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 82 000 0,24% 82 000 0,24% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 782 000 2,30% 782 000 2,30% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 229 000 0,67% 229 000 0,67% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 242 000 0,71% 242 000 0,71% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 602 000 1,77% 602 000 1,77% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 315 983 0,93% 315 983 0,93% 2017-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 320 620 9,76% 3 320 620 9,76% 2017-08-23
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 3 922 484 11,53% 3 922 484 11,53% 2017-06-26
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 435 103 10,10% 3 435 103 10,10% 2017-01-24
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 750 033 5,15% 1 750 033 5,15% 2016-08-05
Nationale-Nederlanden OFE 1 191 736 3,50% 1 191 736 3,50% 2015-10-29
Enea SA wraz z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 22 448 834 65,99% 22 448 834 65,99% 2015-10-29
OFE PZU Złota Jesień 611 717 1,79% 611 717 1,79% 2015-10-26
OFE Aviva Santander 1 383 396 4,06% 1 383 396 4,06% 2015-10-26
Nationale-Nederlanden OFE 4 793 441 14,09% 4 793 441 14,09% 2015-10-09
Nationale-Nederlanden OFE 3 828 737 11,25% 3 828 737 11,25% 2015-09-02
OFE PZU Złota Jesień WZA 2 400 000 7,05% 2 400 000 7,05% 2015-06-18
Nationale-Nederlanden OFE WZA 2 800 000 8,23% 2 800 000 8,23% 2015-06-18
OFE Aviva Santander 5 157 502 15,16% 5 157 502 15,16% 2015-03-30
OFE Aviva Santander 4 379 207 12,87% 4 379 207 12,87% 2014-12-18
MetLife OFE 1 676 532 4,92% 1 676 532 4,92% 2014-09-02
OFE Aviva Santander 5 060 091 14,87% 5 060 091 14,87% 2014-01-02
OFE Aviva Santander 5 107 181 15,01% 5 107 181 15,01% 2013-05-24
Taras Mirosław 2 737 0,00% 2 737 0,00% 2012-09-27
Partyka Adam 1 024 0,00% 1 024 0,00% 2012-05-09
Kalinowska Jadwiga 1 024 0,00% 1 024 0,00% 2012-05-09
Stopa Zbigniew 5 703 0,01% 5 703 0,01% 2011-11-09
Tor Lech 1 124 0,00% 1 124 0,00% 2011-05-12
Kowal Bogdan 3 049 0,00% 3 049 0,00% 2010-08-31
Janusz Chmielewski 6 153 0,01% 6 153 0,01% 2010-08-31
Kalinowska Jadwiga 1 024 0,00% 1 024 0,00% 2010-08-31
Nationale-Nederlanden OFE 3 275 953 9,63% 3 275 953 9,63% 2010-08-11
Nationale-Nederlanden OFE 3 408 668 10,02% 3 408 668 10,02% 2010-08-04
Nationale-Nederlanden OFE 3 623 549 10,65% 3 623 549 10,65% 2010-07-27
Nationale-Nederlanden OFE 3 767 249 11,07% 3 767 249 11,07% 2010-07-26
Skarb Państwa 1 691 900 4,97% 1 691 900 4,97% 2010-06-01
Partyka Adam 1 024 0,00% 1 024 0,00% 2010-05-17
OFE Aviva Santander 5 014 644 14,74% 5 014 644 14,74% 2010-05-17
Kowal Bogdan 3 049 0,00% 3 049 0,00% 2010-05-17
Stopa Zbigniew 3 834 0,01% 3 834 0,01% 2010-05-17
Janusz Chmielewski 6 153 0,01% 6 153 0,01% 2010-05-17
Taras Mirosław 2 737 0,00% 2 737 0,00% 2010-05-17
MetLife OFE 1 734 194 5,09% 1 734 194 5,09% 2010-05-06
Skarb Państwa 3 360 796 9,88% 3 360 796 9,88% 2010-04-21
Skarb Państwa 4 019 840 11,81% 4 019 840 11,81% 2010-04-14
Partyka Adam 0 0,00% 0 0,00% 2010-03-22
OFE Aviva Santander PDA 5 014 644 14,74% 5 014 644 14,74% 2010-03-22
OFE Aviva Santander PDA 5 113 500 15,03% 5 113 500 15,03% 2010-03-19
Nationale-Nederlanden OFE 4 424 833 13,00% 4 424 833 13,00% 2010-03-15
Nationale-Nederlanden OFE 1 299 833 3,82% 1 299 833 3,82% 2010-03-14
OFE Aviva Santander PDA 5 553 113 16,32% 5 553 113 16,32% 2010-03-12
OFE Aviva Santander PDA 2 914 265 8,56% 2 914 265 8,56% 2010-03-11
OFE PZU Złota Jesień 3 320 377 9,76% 3 320 377 9,76% 2010-03-09
Skarb Państwa 4 707 931 13,84% 4 707 931 13,84% 2010-03-09
OFE PZU Złota Jesień 1 460 377 4,29% 1 460 377 4,29% 2010-03-08
Janusz Chmielewski 5 129 0,01% 5 129 0,01% 2009-12-31
Skarb Państwa 20 589 931 60,53% 20 589 931 60,53% 2009-12-09
OFE Aviva Santander PDA 2 141 231 6,29% 2 141 231 6,29% 2009-11-10
NFOŚiGW 135 830 0,39% 135 830 0,39% 2009-08-31
Bernaciak Waldemar 2 162 0,00% 2 162 0,00% 2009-08-31
Stopa Zbigniew 2 810 0,00% 2 810 0,00% 2009-08-31
Partyka Adam 270 0,00% 270 0,00% 2009-08-31
Janusz Chmielewski 6 000 0,01% 6 000 0,01% 2009-08-31
Elektrownia Kozienice SA 486 780 1,43% 486 780 1,43% 2009-08-31
Borkowska Krystyna 1 299 0,00% 1 299 0,00% 2009-08-31
Taras Mirosław 1 713 0,00% 1 713 0,00% 2009-08-31
Kowal Bogdan 2 025 0,00% 2 025 0,00% 2009-08-31
OFE Aviva Santander PDA 2 141 231 5,99% 2 141 231 5,99% 2009-06-30
OFE Aviva Santander 2 141 231 6,29% 2 141 231 6,29% 2009-06-30
Ogółem 34 013 590 100,00% 34 013 590 100,00% 2009-06-25
NFOŚiGW 135 830 0,39% 135 830 0,39% 2009-06-25
Skarb Państwa 22 279 870 65,50% 22 279 870 65,50% 2009-06-25
Elektrownia Kozienice SA 486 780 1,43% 486 780 1,43% 2009-06-25
Elektrownia Kozienice SA 486 780 2,00% 486 780 2,00% 2009-05-25
Ogółem 23 013 590 100,00% 23 013 590 100,00% 2009-05-25
Skarb Państwa 22 279 870 96,81% 22 279 870 96,81% 2009-05-25
Elektrownia Kozienice SA 486 780 2,11% 486 780 2,11% 2009-05-25
NFOŚiGW 135 830 0,59% 135 830 0,59% 2009-05-25

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-07-13 2017-08-02 1,01493 1,00 PLN -
2015-09-17 2015-10-08 1,05596 3,50 PLN -
2014-09-11 2014-10-02 1,05124 5,80 PLN -
2013-09-15 2013-10-01 1,04727 5,06 PLN -
2012-05-18 2012-08-14 1,03336 4,00 PLN -
2011-07-29 2011-08-26 1,01272 1,40 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-08-08 2018-08-24 - NWZ: zmiany w statucie
2017-12-13 2017-12-29 - NWZ: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: wypłata dywidendy - 1 PLN, zmiany w statucie
2017-02-19 2017-03-07 - NWZA: zmiany w RN
2016-08-01 2016-08-17 - NWZA: zmiany w statucie
2016-06-06 2016-06-22 - WZA: pokrycie straty
2016-03-27 2016-04-12 - NWZA: zmiany w statucie
2016-02-07 2016-02-23 - NWZA: zmiany w RN
2015-10-31 2015-11-16 - NWZA: zmiany w RN
2015-09-29 2015-10-15 - NWZA: zmiany w statucie
2015-06-02 ZWZ 2015-06-18, godzina 12:00:00
2014-05-27 ZWZ 2014-06-12, godzina 12:00:00
2013-11-06 NWZ 2013-11-22, godzina 13:00:00
2013-06-11 ZWZ 2013-06-27, godzina 11:00:00
2012-06-12 NWZ 2012-06-28, godzina 13:00:00
2012-04-11 ZWZ 2012-04-27, godzina 11:00:00
2011-04-24 ZWZ 2011-05-10, godzina 11:00:00
2010-05-25 ZWZ 2010-06-10, godzina 11:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wasil Artur Prezes Zarządu 2018-03-21
Dumkiewicz Dariusz Wiceprezes Zarządu 2018-10-15
Partyka Adam Wiceprezes Zarządu 2016-04-01
Wasilewski Artur Wiceprezes Zarządu 2018-10-08

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jankowski Szymon Członek RN 2016-02-23
Kowalik Mirosław Członek RN 2016-02-23 ENA
Krasadomski Przemysław Członek RN 2016-02-23
Nowaczyk Ewa Członek RN 2017-12-29
Patyra Kamil Członek RN 2017-03-07
Romańczuk Mariusz Członek RN 2017-03-07
Spoz Anna Członek RN 2017-12-20
Stopyra Michał Członek RN 2013-11-22

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dumkiewicz Dariusz Wiceprezes Zarządu 2018-10-15
Wasilewski Artur Wiceprezes Zarządu 2018-10-08
Wasil Artur Prezes Zarządu 2018-03-21
Karlikowski Sławomir Wiceprezes Zarządu 2016-05-23
Karlikowski Sławomir Prezes Zarządu 2016-05-23
Kapkowski Marcin Wiceprezes Zarządu 2016-05-23 2019-01-31
Kapkowski Marcin Wiceprezes Zarządu 2016-05-23
Szlaga Krzysztof Prezes Zarządu 2016-04-01 2018-02-16
Partyka Adam Wiceprezes Zarządu 2016-04-01
Misterek Stanisław Wiceprezes Zarządu 2016-04-01
Misterek Stanisław Wiceprezes Zarządu 2016-04-01 2018-09-19
Janicki Piotr Wiceprezes Zarządu 2015-11-23 2016-03-31
Stęchły Jakub Wiceprezes Zarządu 2015-11-23 2016-03-31
Szlaga Krzysztof Członek Zarządu 2013-03-11 2015-11-23
de Bazelaire, Roger Wiceprezes Zarządu 2013-03-04 2015-11-23
Stopa Zbigniew Prezes Zarządu 2012-11-23 2016-03-31
Tor Lech Członek Zarządu 2011-03-03 2013-06-28
Borkowska Krystyna Wiceprezes Zarządu 2008-04-26 2013-06-28
Taras Mirosław Prezes Zarządu 2008-02-16 2012-09-27
Bernaciak Waldemar Wiceprezes Zarządu 2007-08-27 2016-03-31
Janusz Chmielewski Członek Zarządu 2007-06-30 2010-06-10
Stopa Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2007-05-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 4 471 5 233
2016 4 462 5 092
2015 4 555 5 230
2014 4 930 5 795
2013 4 768 5 377
2012 4 587 4 705
2011 4 184 3 968
2010 4 303 4 087
2009 3 885 4 016
2008 3 667 3 792
2002 3 293 0
2001 3 367 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA