REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

LPP (LPP)

PLLPP0000011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 7 575,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 7 830,0000 8 500,0000 7 940,0000 7 975,0000 9 095,0000 8 360,1000
zmiana -3,26% -10,88% -4,60% -5,02% -16,71% -9,39%
WIG (zmiana) 0,18% -6,85% -5,82% -0,04% -2,19% 8,30%
Na tle WIG (pp) -3,43 -4,03 1,23 -4,97 -14,53 -17,69
WIG20 (zmiana) 0,08% -7,61% -7,03% -1,58% -0,87% -11,17%
Na tle WIG20 (pp) -3,34 -3,27 2,43 -3,43 -15,85 1,78
WIG-ODZIEZ (zmiana) -2,63% -17,02% -6,02% -7,07% -24,91% -
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) -0,63 6,14 1,42 2,06 8,20 -
WIG30TR (zmiana) 0,67% -6,78% -5,93% 0,18% 1,52% 10,50%
Na tle WIG30TR (pp) -3,93 -4,10 1,33 -5,19 -18,23 -19,89
WIG30 (zmiana) 0,26% -7,22% -6,43% -0,36% -0,93% -4,07%
Na tle WIG30 (pp) -3,52 -3,67 1,83 -4,66 -15,78 -5,32
WIG20TR (zmiana) 0,09% -7,54% -6,95% -1,50% 1,39% 2,39%
Na tle WIG20TR (pp) -3,35 -3,35 2,36 -3,51 -18,10 -11,78
WIGdiv (zmiana) -0,63% -9,80% -7,45% -2,52% -7,38% -11,71%
Na tle WIGdiv (pp) -2,63 -1,08 2,86 -2,49 -9,34 2,31
WIG-Poland (zmiana) 0,49% -6,57% -5,60% 0,40% -1,72% 8,03%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,75 -4,31 1,00 -5,42 -14,99 -17,42

Dane rynkowe

Kapitalizacja 13 932 629 325,00
Free float 70,34%
Liczba akcji 1 839 291
Dywidenda 40,00
Dywidenda (%) 0,0053
Cena / WK 4,87
C / Z 27,58

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 14 475 220 170,00
Liczba akcji: 1 839 291
Liczba głosów na WZA: 3 239 291
Kapitał akcyjny: 3 678 582,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 564 524
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,69%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 945 546
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,42%
Free float: 69,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 839 291 (100,00%) 3 239 291 (100,00%)
Semper Simul Foundation 319 208 (17,35%) 1 019 208 (31,65%) LPP
Sky Foundation 226 338 (12,31%) 926 338 (28,77%) LPP
LPP SA 18 978 (1,03%) 0 (0,00%) LPP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 4 084 2,00 - 1 839 291 3 678 582,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-02-14
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 4 084 2,00 - 1 835 207 3 670 414,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-01-08
-
połączenie z Gothals Ltd. 2015-06-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
podwyzszenie kapitału - 51 459 2,00 1 600,00 1 831 123 3 662 246,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2012-08-28
2012-08-27
2012-08-28
podwyższenie kapitału - 1 930 2,00 - 1 779 664 3 559 328,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-01
-
seria K - 16 169 2,00 1 600,00 1 777 734 3 555 468,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2011-08-17
seria L - oferta menedżerska 2011-06-27 21 300 2,00 2 000,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria K - 11 288 2,00 - 1 761 565 3 523 130,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-03-25
-
realizacja oferty menedżerskiej - 4 210 2,00 - 1 750 277 3 500 554,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2009-08-14
seria K - za obligacje zamienne serii A 2009-07-03 106 250 2,00 1 600,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z Artman SA 2009-06-08 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-07-01
-
seria J - akcjonariusze Artman SA 2008-06-16 40 000 2,00 2 350,00 1 746 067 3 492 134,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-01-15
2009-02-16
seria I - oferta menedżerska 2008-05-08 2 567 2,00 - 1 706 067 3 412 134,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-05-29
2008-10-29
seria H - subskrypcja publiczna 2003-03-14 190 000 2,00 265,00 1 703 500 3 407 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-05-13
2003-05-30
seria G - subskrypcja publiczna 1999-12-08 300 000 2,00 48,00 1 513 500 3 027 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
2001-04-11
2001-05-16
seria F - subemitent usługowy (oferta pracownicza) 1999-12-08 56 700 2,00 2,00 1 213 500 2 427 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1999-12-16
2003-08-01
seria E - Ketts & Co. 1999-12-08 56 700 2,00 154,00 1 156 800 2 313 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1999-12-16
2008-10-29
seria D - subskrypcja prywatna 1996-01-04 350 000 2,00 4,00 1 100 100 2 200 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1996-06-20
2001-05-16
seria C - subskrypcja prywatna 1995-10-24 400 000 2,00 2,00 750 100 1 500 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1995-11-28
2001-05-16
seria B - Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki 1995-04-04 350 000 2,00 2,00 350 100 700 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1995-04-12
-
zmiana firmy na LPP SA 1995-04-04 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-04-12
-
seria A - akcje założycielskie 1989-12-07 100 2,00 2,00 100 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1989-12-18
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali OFE portfel 17 559 0,95% 17 559 0,54% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 14 097 0,76% 14 097 0,43% 2018-12-31
PZU OFE "Złota Jesień" portfel 69 022 3,75% 69 022 2,13% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 28 629 1,55% 28 629 0,88% 2018-12-31
OFE Aviva Santander portfel 105 980 5,76% 105 980 3,27% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 35 209 1,91% 35 209 1,09% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 105 980 5,76% 105 980 3,27% 2018-12-31
NN OFE portfel 115 334 6,27% 115 334 3,56% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 6 309 0,34% 6 309 0,19% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 19 277 1,04% 19 277 0,59% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 965 0,32% 5 965 0,18% 2018-12-31
Piechocki Marek 0 0,00% 0 0,00% 2018-07-20
Lubianiec Jerzy 0 0,00% 0 0,00% 2018-07-20
Semper Simul Foundation 319 208 17,35% 1 019 208 31,65% 2018-07-20
Forum TFI SA poprzez fundusze 0 0,00% 0 0,00% 2018-07-20
Sky Foundation 226 338 12,31% 926 338 28,77% 2018-07-20
Rockbridge TFI SA portfele 293 0,02% 293 0,01% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 1 072 0,06% 1 072 0,03% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 577 0,03% 577 0,02% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 194 0,01% 194 0,01% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 835 0,05% 835 0,03% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 900 0,05% 900 0,03% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 299 0,02% 299 0,01% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 605 0,03% 605 0,02% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 2 266 0,12% 2 266 0,07% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 10 228 0,56% 10 228 0,32% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 7 771 0,42% 7 771 0,24% 2018-06-30
Aegon OFE portfel 35 000 1,90% 35 000 1,09% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 7 0,00% 7 0,00% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 86 0,01% 86 0,00% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 112 0,01% 112 0,00% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 399 0,02% 399 0,01% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 400 0,02% 400 0,01% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 457 0,03% 457 0,01% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 418 0,02% 418 0,01% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 622 0,03% 622 0,02% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 738 0,04% 738 0,02% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 517 0,03% 517 0,02% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 1 150 0,06% 1 150 0,04% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 1 637 0,09% 1 637 0,05% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 2 857 0,16% 2 857 0,09% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 7 000 0,38% 7 000 0,22% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 7 000 0,38% 7 000 0,22% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 8 000 0,44% 8 000 0,25% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 8 209 0,45% 8 209 0,26% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 12 861 0,70% 12 861 0,40% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 14 000 0,76% 14 000 0,44% 2017-12-31
Generali OFE portfel 17 000 0,92% 17 000 0,53% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 19 000 1,03% 19 000 0,59% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 34 000 1,85% 34 000 1,06% 2017-12-31
PZU OFE "Złota Jesień" portfel 79 000 4,30% 79 000 2,45% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 122 000 6,63% 122 000 3,79% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 122 000 6,63% 122 000 3,79% 2017-12-31
NN OFE portfel 129 000 7,01% 129 000 4,01% 2017-12-31
Piechocki Marek 175 498 9,54% 875 498 27,19% 2017-02-14
Lubianiec Jerzy 175 000 9,51% 875 000 27,17% 2017-02-14
Forum TFI SA poprzez fundusze 195 050 10,60% 200 740 6,23% 2017-02-14
TFI Allianz Polska SA portfele 1 450 0,08% 1 450 0,05% 2017-02-14
Ogółem 1 839 291 100,00% 3 239 291 100,00% 2017-02-14
LPP SA 18 978 1,03% 0 0,00% 2017-02-14
OFE Aviva Santander portfel 132 000 7,19% 132 000 4,10% 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander SA portfel 132 000 7,19% 132 000 4,10% 2016-12-31
NN OFE portfel 134 000 7,30% 134 000 4,17% 2016-12-31
Forum TFI SA poprzez fundusze 195 050 10,63% 200 740 6,24% 2016-12-19
Forum TFI SA poprzez fundusze 200 728 10,94% 200 728 6,24% 2016-01-08
Lubianiec Jerzy 175 000 9,54% 875 000 27,21% 2016-01-08
LPP SA 18 978 1,03% 0 0,00% 2016-01-08
Monistor Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2016-01-08
Ogółem 1 835 207 100,00% 3 235 207 100,00% 2016-01-08
Piechocki Marek 175 498 9,56% 875 498 27,22% 2016-01-08
Forum TFI SA poprzez fundusze 200 728 10,96% 200 728 6,24% 2015-08-19
Monistor Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2015-08-19
Monistor Ltd. WZA 149 390 8,15% 149 390 4,65% 2015-06-26
Piechocki Marek 175 498 9,58% 875 498 27,25% 2015-05-12
Monistor Ltd. 200 728 10,96% 200 728 6,24% 2015-05-12
Grangefont Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-10-02
LPP SA 18 978 1,03% 0 0,00% 2014-08-22
Piechocki Marek 175 498 9,58% 875 000 27,24% 2012-08-27
LPP SA 21 419 1,16% 0 0,00% 2012-08-27
Grangefont Ltd. 350 000 19,11% 350 000 10,90% 2012-08-27
Monistor Ltd. 200 728 10,96% 200 728 6,25% 2012-08-27
Ogółem 1 831 123 100,00% 3 231 123 100,00% 2012-08-27
Piechocki Marek 175 000 9,55% 875 000 27,26% 2012-08-27
Piechocki Marek 175 498 9,58% 875 498 27,25% 2012-08-27
Lubianiec Jerzy 175 000 9,55% 875 000 27,24% 2012-08-27
Piechocki Marek 175 000 9,55% 875 000 27,24% 2012-08-27
LPP SA 21 419 1,20% 0 0,00% 2012-05-18
Grangefont Ltd. 350 000 19,66% 350 000 11,08% 2012-05-10
Monistor Ltd. 200 728 11,27% 200 728 6,35% 2012-03-01
LPP SA 21 398 1,20% 0 0,00% 2012-03-01
Lubianiec Jerzy 175 000 9,83% 875 000 27,70% 2012-03-01
Ogółem 1 779 664 100,00% 3 179 664 100,00% 2012-03-01
Piechocki Marek 175 000 9,83% 875 000 27,70% 2012-03-01
Aviva OFE Aviva Santander SA 157 792 8,87% 157 792 4,99% 2011-11-21
OFE Aviva Santander 157 792 8,87% 157 792 4,99% 2011-11-21
OFE Aviva Santander 159 286 8,96% 159 286 5,04% 2011-11-18
Aviva OFE Aviva Santander SA 159 286 8,96% 159 286 5,04% 2011-11-18
Aviva OFE Aviva Santander SA 163 227 9,18% 163 227 5,17% 2011-08-18
OFE Aviva Santander 163 227 9,18% 163 227 5,17% 2011-08-18
Aviva OFE Aviva Santander SA 163 227 9,26% 163 227 5,19% 2011-08-18
OFE Aviva Santander 163 227 9,26% 163 227 5,19% 2011-08-18
LPP SA 21 398 1,20% 0 0,00% 2011-08-17
Lubianiec Jerzy 175 000 9,84% 875 000 27,72% 2011-08-17
Ogółem 1 777 734 100,00% 3 177 734 100,00% 2011-08-17
Piechocki Marek 175 000 9,84% 875 000 27,72% 2011-08-17
Monistor Ltd. 200 728 11,29% 200 728 6,35% 2011-08-17
Grangefont Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2011-08-12
Grangefont Ltd. 350 000 19,86% 350 000 11,14% 2011-08-11
Lubianiec Jerzy 175 000 9,93% 875 000 27,86% 2011-03-25
Ogółem 1 761 565 100,00% 3 161 565 100,00% 2011-03-25
Monistor Ltd. 200 728 11,39% 200 728 6,39% 2011-03-25
LPP SA 21 398 1,21% 0 0,00% 2011-03-25
Grangefont Ltd. 350 000 19,86% 350 000 11,14% 2011-03-25
Piechocki Marek 175 000 9,93% 875 000 27,86% 2011-03-25
OFE Aviva Santander 157 034 8,97% 157 034 5,01% 2011-03-03
Aviva OFE Aviva Santander SA 157 034 8,97% 157 034 5,01% 2011-03-03
OFE Aviva Santander 158 322 9,04% 158 322 5,05% 2011-03-02
Aviva OFE Aviva Santander SA 158 322 9,04% 158 322 5,05% 2011-03-02
Lubianiec Jerzy 175 000 9,99% 875 000 27,96% 2010-09-07
Monistor Ltd. 200 728 11,46% 200 728 6,41% 2010-09-07
Piechocki Marek 175 000 9,99% 875 000 27,96% 2010-09-07
Lubianiec Jerzy poprzez Zinen Investment 175 000 9,99% 875 000 27,96% 2010-09-07
Piechocki Marek poprzez Eutropia Investment Ltd. 324 390 17,99% 1 024 390 32,00% 2010-09-03
Lubianiec Jerzy poprzez Zinen Investment 226 338 11,99% 926 338 28,99% 2010-09-03
Aviva OFE Aviva Santander SA 157 962 9,02% 157 962 5,04% 2010-05-25
OFE Aviva Santander 157 962 9,02% 157 962 5,04% 2010-05-25
OFE Aviva Santander 157 198 8,98% 157 198 5,02% 2010-05-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 157 198 8,98% 157 198 5,02% 2010-05-24
Ogółem 1 750 277 100,00% 3 150 277 100,00% 2009-08-14
Lubianiec Jerzy 226 338 12,96% 926 338 29,64% 2009-01-15
Grangefont Ltd. 350 000 20,04% 350 000 11,20% 2009-01-15
Piechocki Marek 324 390 18,57% 1 024 390 32,78% 2009-01-15
Ogółem 1 746 067 100,00% 3 146 067 100,00% 2009-01-15
LPP SA 21 398 1,25% 0 0,00% 2008-06-04
LPP SA 11 398 0,66% 0 0,00% 2008-05-29
Piechocki Marek 324 390 19,01% 1 024 390 33,20% 2008-05-29
Ogółem 1 706 067 100,00% 3 106 067 100,00% 2008-05-29
LPP SA 11 169 0,65% 0 0,00% 2008-05-26
LPP SA 7 719 0,45% 0 0,00% 2008-05-21
LPP SA 7 554 0,44% 0 0,00% 2008-05-14
LPP SA 3 554 0,20% 0 0,00% 2008-04-11
LPP SA 554 0,03% 0 0,00% 2008-03-14
Piechocki Marek 323 985 19,01% 1 023 985 32,99% 2008-02-08
Aviva OFE Aviva Santander SA 152 760 8,96% 152 760 4,92% 2008-01-03
OFE Aviva Santander 152 760 8,96% 152 760 4,92% 2008-01-03
Aviva OFE Aviva Santander SA 155 760 9,14% 155 760 5,01% 2008-01-02
OFE Aviva Santander 155 760 9,14% 155 760 5,01% 2008-01-02
Piechocki Marek 324 485 19,04% 1 024 485 33,01% 2007-11-21
Lubianiec Jerzy 226 338 13,28% 926 338 29,84% 2007-11-21
Piechocki Marek 304 485 17,87% 1 004 485 32,36% 2007-11-16
Aviva OFE Aviva Santander SA 214 954 12,61% 214 954 6,92% 2007-02-28
OFE Aviva Santander 214 954 12,61% 214 954 6,92% 2007-02-28
Lubianiec Jerzy 246 338 14,46% 946 338 30,49% 2006-10-25
OFE Aviva Santander 156 260 9,17% 156 260 5,03% 2006-10-24
Aviva OFE Aviva Santander SA 156 260 9,17% 156 260 5,03% 2006-10-24
Piechocki Marek 281 876 16,54% 981 876 31,63% 2006-08-11
Polish Enterprise Fund IV LP 0 0,00% 0 0,00% 2005-09-12
Lubianiec Jerzy 276 338 16,22% 976 338 31,45% 2005-07-22
Lubianiec Jerzy 279 626 16,41% 979 626 31,56% 2005-06-29
Piechocki Marek 283 483 16,64% 981 876 31,63% 2005-06-29
Polish Enterprise Fund IV LP 215 000 12,62% 215 000 6,92% 2004-06-30
Lubianiec Jerzy 277 150 16,26% 977 150 31,48% 2003-05-13
Grangefont Ltd. 350 000 20,54% 350 000 11,27% 2003-05-13
Piechocki Marek 278 250 16,33% 978 250 31,52% 2003-05-13
Lubianiec Jerzy 278 338 16,33% 978 338 31,52% 2003-05-13
Piechocki Marek 279 945 16,43% 979 945 31,57% 2003-05-13
Ogółem 1 703 500 100,00% 3 103 500 100,00% 2003-05-13
Polish Enterprise Fund IV LP 200 000 11,74% 200 000 6,44% 2003-05-13
Polish Enterprise Fund IV LP 200 000 13,21% 200 000 6,86% 2003-05-08
Grangefont Ltd. 350 000 23,12% 350 000 12,01% 2003-05-06
Lubianiec Jerzy 277 150 18,31% 977 150 33,53% 2002-08-29
Piechocki Marek 278 250 18,38% 978 250 33,57% 2002-08-29
Piechocki Marek 275 050 18,17% 975 050 33,47% 2001-04-11
Grangefont Ltd. 550 000 36,34% 550 000 18,88% 2001-04-11
Ogółem 1 513 500 100,00% 2 913 500 100,00% 2001-04-11
Lubianiec Jerzy 275 050 18,17% 975 050 33,47% 2001-04-11
Lubianiec Jerzy 275 050 22,67% 975 050 37,31% 2000-11-15
Ogółem 1 213 500 100,00% 2 613 500 100,00% 2000-11-15
Grangefont Ltd. 550 000 45,32% 550 000 21,04% 2000-11-15
Piechocki Marek 275 050 22,67% 975 050 37,31% 2000-11-15

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-06-18 2019-06-27 - 59,84 PLN projekt
2018-08-24 2018-09-14 - 40,00 PLN -
2017-09-04 2017-09-20 1,00414 36,00 PLN -
2016-09-05 2016-09-21 1,00772 33,00 PLN -
2015-09-03 2015-09-24 1,00426 32,00 PLN 31,62 PLN - seria L za warranty subskrypcyjne
2014-09-05 2014-09-25 1,01044 93,60 PLN -
2013-09-05 2013-09-25 1,01062 85,10 PLN -
2012-09-05 2012-09-25 1,02559 77,36 PLN -
2011-09-08 2011-09-23 1,04060 76,86 PLN -
2010-09-15 2010-10-04 1,02838 50,00 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-22 2019-06-27 - ZWZ: wypłata dywidendy - 59,84 PLN
2018-05-09 2018-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 40 PLN, zmiany w statucie
2017-10-04 2017-10-20 - NWZA: zmiany w RN
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: wypłata dywidendy - 36 PLN, zmiany w statucie
2016-06-01 2016-06-17 - WZA: wypłata dywidendy
2015-06-10 2015-06-26 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w statucie
2014-06-07 ZWZ 2014-06-23, godzina 11:00:00
2013-05-29 ZWZ 2013-06-14, godzina 11:00:00
2012-06-09 ZWZ 2012-06-25, godzina 10:30:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 10:30:00
2010-06-09 ZWZ 2010-06-25, godzina 10:30:00
2010-01-04 NWZ 2010-01-20, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piechocki Marek Prezes Zarządu 1995-01-01
Kujawa Jacek Wiceprezes Zarządu 2009-11-25
Lutkiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2015-01-01
Łoboda Sławomir Wiceprezes Zarządu 2015-10-14

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lubianiec Jerzy Przewodniczący RN 2002-11-13 QRS
Olejniczak Wojciech Członek RN 2002-11-13
Piechocki Piotr Członek RN 2017-10-20
Sekuła Magdalena Członek RN 2017-10-20
Tymiński Antoni Członek RN 2017-10-20
Wiśniewski Miłosz Członek RN 2017-10-20

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łoboda Sławomir Wiceprezes Zarządu 2015-10-14
Lutkiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2015-01-01
Kujawa Jacek Wiceprezes Zarządu 2009-11-25
Dyka Piotr Wiceprezes Zarządu 2009-08-28 2016-03-17
Komorowski Hubert Wiceprezes Zarządu 2009-08-28 2016-09-06
Moroz Aleksander Wiceprezes Zarządu 2006-06-29 2009-08-20
Piechocki Marek Prezes Zarządu 1995-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 1 970 16 408
2016 1 700 9 582
2004 562 993
2003 698 0
2002 386 0
2001 309 0
1999 227 0
1998 139 0
1997 191 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA