Notowania spółki

Kernel Holding (KER)

LU0327357389

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 54,6000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 52,8000 47,3000 40,3000 41,0000 48,1500 41,7900
zmiana 3,41% 15,43% 35,48% 33,17% 13,40% 30,65%
WIG-ESG (zmiana) -0,89% 1,81% 21,13% 10,21% -7,79% -
Na tle WIG-ESG (pp) 4,30 13,62 14,35 22,96 21,18 -
mWIG40TR (zmiana) 0,28% 8,42% 18,96% 15,49% 4,25% 47,50%
Na tle mWIG40TR (pp) 3,13 7,01 16,52 17,68 9,14 -16,84
WIG30TR (zmiana) -1,27% 1,28% 22,14% 10,75% -6,41% 32,90%
Na tle WIG30TR (pp) 4,68 14,15 13,35 22,42 19,80 -2,25
WIG30 (zmiana) -1,27% 1,25% 22,10% 10,48% -7,05% 19,38%
Na tle WIG30 (pp) 4,68 14,18 13,38 22,69 20,45 11,27
WIG-CEE (zmiana) -0,26% 10,52% 27,55% 22,51% 17,22% 88,76%
Na tle WIG-CEE (pp) 3,67 4,92 7,93 10,66 -3,82 -58,11
WIG-Ukrain (zmiana) 3,40% 23,37% 54,59% 64,79% 43,80% 63,66%
Na tle WIG-Ukrain (pp) 0,01 -7,93 -19,11 -31,62 -30,41 -33,01
WIGdiv (zmiana) -0,01% 6,28% 19,42% 18,41% 7,50% 25,27%
Na tle WIGdiv (pp) 3,42 9,16 16,07 14,76 5,90 5,38
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) 2,19 5,44 14,99 18,22 -7,30 -5,95
WIG-SPOZYW (zmiana) 3,08% 15,57% 35,94% 36,06% 23,62% 37,17%
Na tle WIG-SPOZYW (pp) 0,33 -0,14 -0,46 -2,89 -10,23 -6,52
mWIG40 (zmiana) 0,28% 8,26% 18,79% 14,06% 2,28% 27,48%
Na tle mWIG40 (pp) 3,13 7,17 16,70 19,12 11,11 3,18

Dane rynkowe

Kapitalizacja 4 588 105 158,00
Free float 60,84%
Liczba akcji 84 031 230
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 588 105 158,00
Liczba akcji: 84 031 230
Liczba głosów na WZA: 84 031 230
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 903 278
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,16%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 903 278
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,16%
Free float: 60,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 84 031 230 (100,00%) 84 031 230 (100,00%)
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 903 278 (39,16%) 32 903 278 (39,16%) KER

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe 2015-12-10 2 090 000 - - 84 031 230 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-12-27
-
akcje zwykłe 2015-12-10 1 240 000 - - 81 941 230 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-09
-
emisja 2015-12-10 1 017 820 - - 80 701 230 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-05
2017-03-02
emisja - 6 009 000 - - 79 683 410 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-08-03
2011-10-10
emisja 2010-05-19 483 410 - - 73 674 410 - KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-14
2011-01-05
2011-02-18
emisja 2010-05-19 4 450 000 - - 73 191 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-06-03
2010-07-12
emisja 2008-04-07 5 400 000 - - 68 741 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-04-11
-
emisja GPW 2007-10-12 16 671 000 - - 63 341 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-25
-
2007-11-23
split 1:5000 2007-10-12 - - - 46 670 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
emisje do 31 lipca 2007 - - - - 9 334 - KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-25
-
2007-11-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 903 278 39,16% 32 903 278 39,16% 2020-03-06
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 833 278 39,07% 32 833 278 39,07% 2020-03-03
Ogółem 84 031 230 100,00% 84 031 230 100,00% 2019-12-27
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 753 673 38,98% 32 753 672 38,98% 2019-12-27
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 753 673 39,97% 32 753 672 39,97% 2019-10-07
Kairos Partners Sgr SPA 0 0,00% 0 0,00% 2019-02-08
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 702 434 2,07% 1 702 434 2,07% 2018-12-31
NN OFE portfel 2 068 684 2,52% 2 068 684 2,52% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 346 540 2,86% 2 346 540 2,86% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 917 648 1,12% 917 648 1,12% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 11 147 0,01% 11 147 0,01% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 161 929 0,19% 161 929 0,19% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 468 061 0,57% 468 061 0,57% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 523 034 0,63% 523 034 0,63% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 638 274 1,99% 1 638 274 1,99% 2018-12-31
Kairos Partners Sgr SPA 4 105 256 5,01% 4 105 256 5,01% 2018-12-20
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 716 755 39,93% 32 716 755 39,93% 2018-11-29
Quercus TFI SA portfele 18 0,00% 18 0,00% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 2 054 715 2,51% 2 054 715 2,51% 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 334 668 0,41% 334 668 0,41% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 114 832 0,14% 114 832 0,14% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 21 386 0,03% 21 386 0,03% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 13 252 0,02% 13 252 0,02% 2018-06-30
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 344 404 39,47% 32 344 404 39,47% 2018-06-20
TFI PZU SA portfele 3 806 043 4,65% 3 806 043 4,65% 2018-05-17
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 806 043 4,64% 3 806 043 4,64% 2018-05-16
BNP Paribas TFI SA portfele 17 746 0,02% 17 746 0,02% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 8 700 0,01% 8 700 0,01% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 638 000 2,00% 1 638 000 2,00% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 468 000 0,57% 468 000 0,57% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 313 949 0,38% 313 949 0,38% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 11 000 0,01% 11 000 0,01% 2017-12-31
NN OFE portfel 2 100 000 2,56% 2 100 000 2,56% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 347 000 2,86% 2 347 000 2,86% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 918 000 1,12% 918 000 1,12% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 571 000 1,92% 1 571 000 1,92% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 244 595 0,30% 244 595 0,30% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 225 000 0,28% 225 000 0,28% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 101 732 0,12% 101 732 0,12% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 87 397 0,11% 87 397 0,11% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 704 0,00% 2 704 0,00% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 483 000 0,59% 483 000 0,59% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 15 147 0,02% 15 147 0,02% 2017-12-31
Namsen Ltd. 32 041 970 39,10% 32 041 970 39,10% 2017-12-01
Cascade Investment Fund 5 397 453 6,59% 5 397 453 6,59% 2017-11-10
Cascade Investment Fund 5 397 453 6,00% 5 397 453 6,00% 2017-11-10
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 562 562 9,23% 7 562 562 9,23% 2017-11-07
Namsen Ltd. 31 454 795 38,39% 31 454 795 38,39% 2017-10-26
NN OFE 4 005 455 4,89% 4 005 455 4,89% 2017-10-12
NN OFE portfel 4 219 000 5,15% 4 219 000 5,15% 2017-06-09
Namsen Ltd. WZA 31 347 152 38,26% 31 347 152 38,26% 2017-06-09
TFI PZU SA 8 151 113 9,95% 8 151 113 9,95% 2017-06-09
Ogółem 81 941 230 100,00% 81 941 230 100,00% 2017-06-09
TFI PZU SA 8 151 113 10,10% 8 151 113 10,10% 2017-01-20
NN OFE portfel 4 219 000 5,23% 4 219 000 5,23% 2016-12-31
NN OFE 4 786 230 5,93% 4 786 230 5,93% 2016-12-05
Ogółem 80 701 230 100,00% 80 701 230 100,00% 2016-12-05
TFI PZU SA 4 119 128 5,10% 4 119 128 5,10% 2016-12-05
Namsen Ltd. WZA 31 347 152 38,84% 31 347 152 38,84% 2016-12-05
Cascade Investment Fund 3 984 345 4,94% 3 984 345 4,94% 2016-12-05
TFI PZU SA 4 119 128 5,17% 4 119 128 5,17% 2016-06-20
Namsen Ltd. WZA 31 247 152 39,21% 31 247 152 39,21% 2015-12-10
Namsen Ltd. WZA 31 347 152 39,34% 31 347 152 39,34% 2015-12-10
Cascade Investment Fund 3 984 345 5,00% 3 984 345 5,00% 2015-10-13
Namsen Ltd. 31 182 711 39,13% 31 182 711 39,13% 2014-06-30
NN OFE 4 786 230 6,00% 4 786 230 6,00% 2014-06-09
Comgest SA 4 750 000 5,00% 4 750 000 5,00% 2012-03-31
Namsen Ltd. 30 460 657 38,22% 30 460 657 38,22% 2012-03-31
Namsen Ltd. 30 174 250 40,95% 30 174 250 40,95% 2011-08-03
Comgest SA 4 750 000 5,96% 4 750 000 5,96% 2011-08-03
Namsen Ltd. 24 553 378 30,81% 24 553 378 30,81% 2011-08-03
Namsen Ltd. 29 953 378 37,59% 29 953 378 37,59% 2011-08-03
Namsen Ltd. 30 174 250 37,86% 30 174 250 37,86% 2011-08-03
Ogółem 79 683 410 100,00% 79 683 410 100,00% 2011-08-03
ING Bank NV 0 0,00% 0 0,00% 2011-04-06
Comgest SA 4 750 000 6,44% 4 750 000 6,44% 2011-04-06
Namsen Ltd. 24 774 250 33,62% 24 774 250 33,62% 2011-04-05
ING Bank NV 5 400 000 7,32% 5 400 000 7,32% 2011-04-04
Namsen Ltd. 30 174 250 40,95% 30 174 250 40,95% 2011-01-05
Ogółem 73 674 410 100,00% 73 674 410 100,00% 2011-01-05
ING Groep NV wraz z ING Bank N.V., London Branch 3 638 655 4,97% 3 638 655 4,97% 2010-10-07
ING Groep NV wraz z ING Bank N.V., London Branch 4 335 575 5,92% 4 335 575 5,92% 2010-10-06
ING Groep NV wraz z ING Bank N.V., London Branch 7 230 000 9,87% 7 230 000 9,87% 2010-06-18
Namsen Ltd. 30 174 250 41,22% 30 174 250 41,22% 2010-06-17
Ogółem 73 191 000 100,00% 73 191 000 100,00% 2010-06-03
Namsen Ltd. 37 074 250 50,65% 37 074 250 50,65% 2010-06-03
Namsen Ltd. 37 074 250 53,93% 37 074 250 53,93% 2010-06-03
ING Bank NV 0 0,00% 0 0,00% 2010-05-05
ING Bank NV 4 300 000 6,25% 4 300 000 6,25% 2010-04-29
Namsen Ltd. 32 774 250 47,67% 32 774 250 47,67% 2010-04-29
Namsen Ltd. 37 074 250 53,93% 37 074 250 53,93% 2009-11-19
Namsen Ltd. 40 574 250 59,02% 40 574 250 59,02% 2009-03-31
BZ WBK Asset Management SA 3 475 314 5,00% 3 475 314 5,00% 2009-03-31
Namsen Ltd. 40 679 250 59,17% 40 679 250 59,17% 2008-12-08
BZ WBK Asset Management SA 3 475 314 5,05% 3 475 314 5,05% 2008-11-07
Namsen Ltd. 40 676 250 59,17% 40 676 250 59,17% 2008-08-18
Namsen Ltd. 40 664 250 59,15% 40 664 250 59,15% 2008-08-06
Namsen Ltd. 40 630 473 59,10% 40 630 473 59,10% 2008-07-25
Namsen Ltd. 40 629 173 59,10% 40 629 173 59,10% 2008-07-18
Deutsche Bank AG 2 859 617 4,15% 2 859 617 4,15% 2008-05-15
Deutsche Bank AG 3 514 537 5,11% 3 514 537 5,11% 2008-04-11
Ogółem 68 741 000 100,00% 68 741 000 100,00% 2008-04-11
Namsen Ltd. 40 574 250 59,02% 40 574 250 59,02% 2008-04-11
Namsen Ltd. 35 174 250 51,16% 35 174 250 51,16% 2008-04-11
Namsen Ltd. 35 174 250 55,53% 35 174 250 55,53% 2008-03-12
ING Bank NV 0 0,00% 0 0,00% 2008-03-12
Deutsche Bank AG 3 514 537 5,54% 3 514 537 5,54% 2008-03-11
Namsen Ltd. 40 574 250 64,05% 40 574 250 64,05% 2008-03-11
ING Bank NV 5 400 000 8,52% 5 400 000 8,52% 2008-03-11
Ogółem 63 341 000 100,00% 63 341 000 100,00% 2007-11-23

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2021-01-07 2021-01-14 1,03169 0,42 USD
2020-04-23 2020-04-30 1,02378 0,25 USD
2019-04-18 2019-04-25 1,01780 0,25 USD -
2018-04-19 2018-04-26 1,01685 0,25 USD -
2017-04-20 2017-04-27 1,01487 0,25 USD -
2016-04-22 2016-04-29 1,01885 0,25 USD -
2015-04-23 2015-04-30 1,02728 0,25 USD -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-11-24 2020-12-10 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,42 EUR, wybór audytora
2019-11-24 2019-12-10 - ZWZ: wypłata dywidendy, zmiany w Radzie Dyrektorów
2018-11-24 2018-12-10: ZWZ - pokrycie straty i 0.25 USD dywidendy, zmiany w RN
2017-11-25 2017-12-11 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w Radzie Dyrektorów
2016-11-26 2016-12-12 - ZWZ: dywidenda, zmiany w Radzie Dyrektorów
2015-11-24 2015-12-10 - ZWZ: dywidenda (0,25 USD), NWZ: podwyższenie kapitału, zmiany w Radzie Dyrektorów

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Danilchuk Andrzej Członek RN 2015-10-15
Shibaev Sergei Członek RN 2015-12-15
Bachich Nathalie Dyrektor 2016-12-12
Khvostova Natalia Dyrektor 2012-05-31
Kovalchuk Yuriy Dyrektor 2011-12-07
Litvinskaya Lesya Dyrektor 2012-05-31
Litvinskyi Konstantin Dyrektor 2012-05-31
Lukyanenko Viktoria Dyrektor 2012-05-31
Lytvynskyi Kostiantyn Dyrektor 2011-12-07
Osypov Ievgen Dyrektor 2013-05-17
Pugach Yuriy Dyrektor 2012-05-31
Tkachenko Oleg Dyrektor 2012-05-31
Usachova Anastasia Dyrektor 2012-05-31
Verewski Andriej Dyrektor 2011-12-02

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 15 229
2014 0 16 518
2013 0 17 603
2012 0 17 743
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.