REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

IMC (IMC)

LU0607203980

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 14,0500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 14,1000 14,0500 14,1000 14,8000 13,7000 9,0000
zmiana -0,35% 0,00% -0,35% -5,07% 2,55% 56,11%
WIG (zmiana) 0,18% -6,85% -5,82% -0,04% -2,19% 8,30%
Na tle WIG (pp) -0,53 6,85 5,47 -5,03 4,74 47,81
sWIG80TR (zmiana) -1,24% -4,49% 0,49% 7,56% -13,35% 0,34%
Na tle sWIG80TR (pp) 0,89 4,49 -0,85 -12,63 15,90 55,77
WIG-CEE (zmiana) 0,94% -3,80% -1,44% 0,38% 3,35% 61,39%
Na tle WIG-CEE (pp) -1,30 3,80 1,09 -5,45 -0,80 -5,28
WIG-Ukrain (zmiana) -0,78% -8,30% -2,36% -11,01% -16,08% 33,87%
Na tle WIG-Ukrain (pp) 0,43 8,30 2,00 5,94 18,63 22,24
InvestorMS (zmiana) 0,18% -4,94% -5,27% 1,80% -11,78% 7,52%
Na tle InvestorMS (pp) -0,54 4,94 4,92 -6,87 14,33 48,60
WIG-SPOZYW (zmiana) -1,59% -9,07% -2,06% -8,83% -13,40% 29,56%
Na tle WIG-SPOZYW (pp) 1,23 9,07 1,70 3,77 15,95 26,56
sWIG80 (zmiana) -1,42% -4,80% -0,16% 6,00% -16,86% -11,57%
Na tle sWIG80 (pp) 1,07 4,80 -0,20 -11,06 19,42 67,69

Dane rynkowe

Kapitalizacja 439 765 000,00
Free float 27,78%
Liczba akcji 31 300 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 1,00
C / Z 4,21

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 428 810 000,00
Liczba akcji: 31 300 000
Liczba głosów na WZA: 33 178 000
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 962 437
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,22%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 962 437
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,22%
Free float: 27,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 33 178 000 (100,00%) 33 178 000 (100,00%)
Agrovalley Ltd. 23 962 437 (72,22%) 23 962 437 (72,22%) IMC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z Industrial Milk Company SA na IMC SA 2017-04-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-24
-
akcje zwykłe - 10 782 609 - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
podział akcji - - - - 31 300 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-03-09
-
akcje założycielskie - 1 240 - - 1 240 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-28
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 636 039 4,93% 1 636 039 4,93% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 770 000 2,32% 770 000 2,32% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 441 520 1,33% 441 520 1,33% 2018-12-31
Agrovalley Ltd. 23 962 437 72,22% 23 962 437 72,22% 2018-12-28
Agrovalley Ltd. 23 770 937 71,65% 23 770 937 71,65% 2018-10-19
Agrovalley Ltd. 23 609 489 71,16% 23 609 489 71,16% 2018-10-01
Agrovalley Ltd. 23 516 265 70,88% 23 516 265 70,88% 2018-09-18
NN Investment Partners TFI SA portfele 50 436 0,15% 50 436 0,15% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 177 099 0,53% 177 099 0,53% 2018-06-30
Agrovalley Ltd. 23 394 265 74,74% 23 394 265 74,74% 2018-02-22
Agrovalley Ltd. 23 394 265 70,51% 23 394 265 70,51% 2018-02-22
MetLife OFE portfel 1 460 000 4,40% 1 460 000 4,40% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 50 436 0,15% 50 436 0,15% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 609 000 4,85% 1 609 000 4,85% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 133 000 0,40% 133 000 0,40% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 759 000 2,29% 759 000 2,29% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 177 099 0,53% 177 099 0,53% 2017-12-31
Ogółem 33 178 000 100,00% 33 178 000 100,00% 2017-09-08
Nationale-Nederlanden OFE 1 581 855 5,05% 1 581 855 5,05% 2014-02-28
Russian Commercial Bank Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-12-19
Agrovalley Ltd. 21 490 899 68,66% 21 490 899 68,66% 2013-12-19
Russian Commercial Bank Ltd. 3 000 000 9,58% 3 000 000 9,58% 2012-07-27
Agrovalley Ltd. 18 490 899 59,07% 18 490 899 59,07% 2012-06-30
MetLife OFE 1 596 253 5,09% 1 596 253 5,09% 2011-09-21
MetLife OFE 1 503 977 4,80% 1 503 977 4,80% 2011-09-20
Cujam Ltd. 496 000 2,00% 496 000 2,00% 2011-05-03
Agrovalley Ltd. 21 345 000 68,19% 21 345 000 68,19% 2011-05-03
Luvenaco Ltd. 992 000 4,00% 992 000 4,00% 2011-05-03
Agrovalley Ltd. 22 320 000 71,30% 22 320 000 71,30% 2011-05-03
Agrovalley Ltd. 22 320 000 90,00% 22 320 000 90,00% 2011-05-03
Ogółem 24 800 000 100,00% 24 800 000 100,00% 2011-05-03
Ogółem 31 300 000 100,00% 31 300 000 100,00% 2011-05-03
Jailbait Investment Ltd. 992 000 4,00% 992 000 4,00% 2011-05-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-09-07 2018-09-14 - 0,34 EUR -
2017-09-20 2017-09-27 1,00463 0,05 EUR -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-09 2019-06-25 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-05-29 2018-06-14 - ZWZ: podział zysku
2018-04-10 2018-04-26 - WZA: podział zysku
2017-06-18 2017-07-04 - NWZA: zatwierdzenie planu motywacyjnego
2017-04-10 2017-04-26 - WZA: pokrycie straty
2017-04-10 2017-04-26 - NWZA: zmiana nazwy
2017-04-09 2017-04-25 - NWZA: zmiana audytora
2016-11-22 2016-12-08 - NWZA: zmiany w Radzie Dyrektorów, powołanie audytora
2016-04-11 2016-04-27 - WZA: pokrycie straty, zmiany w Radzie Dyrektorów, nabywanie akcji własnych

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lissitsa Alex Prezes Zarządu 2016-04-27

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Petrov Oleksandr Przewodniczący RN 2016-04-27
Balmann Alfons Dyrektor 2016-04-27
Fisher Karen Dyrektor 2016-04-27
Martyniuk Dmytro Dyrektor 2016-04-27

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lissitsa Alex Prezes Zarządu 2016-04-27
Lissitsa Alex Prezes Zarządu 2013-05-17
Osypov Ievgen Prezes Zarządu 2011-03-09 2013-05-16 KER

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 0 2 412
2016 0 3 804
2015 0 2 789
2014 0 3 000
2013 0 5 466
2011 14 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA