Notowania spółki

Grodno (GRN)

PLGRODN00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 13,6500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 13,5000 15,6000 11,2500 15,5000 5,8000 5,6000
zmiana 1,11% -12,50% 21,33% -11,94% 135,34% 143,75%
WIG (zmiana) -1,71% -0,14% 8,50% 9,88% 7,96% 26,08%
Na tle WIG (pp) 2,82 -12,36 12,84 -21,81 127,38 117,67
sWIG80TR (zmiana) -0,24% 3,87% 18,51% 21,37% 45,13% 62,94%
Na tle sWIG80TR (pp) 1,35 -16,37 2,82 -33,31 90,22 80,81
WIG-Poland (zmiana) -1,84% -0,28% 8,28% 9,38% 7,78% 25,87%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,95 -12,22 13,05 -21,32 127,57 117,88
InvestorMS (zmiana) -0,93% 4,18% 16,97% 19,33% 31,77% 35,33%
Na tle InvestorMS (pp) 2,04 -16,68 4,37 -31,26 103,57 108,42
sWIG80 (zmiana) -0,24% 3,86% 18,23% 20,28% 41,55% 39,05%
Na tle sWIG80 (pp) 1,35 -16,36 3,10 -32,21 93,79 104,70

Dane rynkowe

Kapitalizacja 209 962 402,65
Free float 34,21%
Liczba akcji 15 381 861
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 209 962 402,65
Liczba akcji: 15 381 861
Liczba głosów na WZA: 25 381 861
Kapitał akcyjny: 1 538 186,10
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 118 970
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,79%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 118 970
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,27%
Free float: 34,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 15 381 861 (100,00%) 25 381 861 (100,00%)
Jurczak Jarosław 5 075 328 (33,00%) 10 075 328 (39,70%) GRN
Jurczak Andrzej 3 044 321 (19,79%) 6 066 821 (23,90%) GRN
Jurczak Monika 1 999 321 (13,00%) 3 976 821 (15,67%) GRN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja prywatna 2015-04-22 1 200 000 0,10 4,00 15 381 861 1 538 186,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-05-06
2015-10-09
seria C - subskrypcja publiczna 2014-03-12 1 881 861 0,10 3,00 14 181 861 1 418 186,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-01-07
2015-10-09
seria B - subskrypcja prywatna 2011-01-21 2 300 000 0,10 - 12 300 000 1 230 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-10
2011-04-27
2015-10-09
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-10-07 10 000 000 0,10 0,10 10 000 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-11-20
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jurczak Jarosław 5 075 328 33,00% 10 075 328 39,70% 2020-12-30
Jurczak Andrzej 3 044 321 19,79% 6 066 821 23,90% 2020-11-20
Jurczak Monika 1 999 321 13,00% 3 976 821 15,67% 2020-11-20
Bieniak Jacek 1 115 724 7,25% 1 115 724 4,40% 2020-07-07
Bieniak Jacek 2 500 000 16,25% 2 500 000 9,85% 2019-01-18
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 918 516 5,97% 918 516 3,62% 2019-01-18
TFI PZU SA portfele 684 956 4,45% 684 956 2,70% 2018-06-30
Lartiq TFI SA 3 337 471 21,70% 3 337 471 13,15% 2017-05-04
Lartiq TFI SA 2 809 674 18,27% 2 809 674 11,07% 2016-11-24
Jurczak Jarosław SA-Q1 2015/2016 5 064 197 32,92% 10 064 197 39,65% 2016-08-10
Jurczak Jarosław 5 064 197 32,00% 10 064 197 39,00% 2016-08-10
Jurczak Andrzej SA-Q1 2015/2016 5 043 542 32,79% 10 043 542 39,57% 2016-08-09
Jurczak Andrzej 5 043 642 32,79% 10 043 642 39,57% 2016-08-09
Lartiq TFI SA 1 556 489 10,11% 1 556 489 6,13% 2015-05-29
Jurczak Jarosław 5 056 505 32,87% 10 056 505 39,62% 2015-05-06
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 239 226 8,05% 1 239 226 4,88% 2015-05-06
Ogółem 15 381 861 100,00% 25 381 861 100,00% 2015-05-06
Jurczak Andrzej 5 033 442 32,72% 10 033 442 39,52% 2015-05-06
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 239 226 8,73% 1 239 226 5,12% 2015-02-27
Quercus TFI SA 1 157 995 8,16% 1 157 995 4,78% 2015-01-07
Jurczak Andrzej 5 033 442 35,49% 10 033 442 41,49% 2015-01-07
Ogółem 14 181 861 100,00% 24 181 861 100,00% 2015-01-07
Jurczak Jarosław 5 056 505 35,65% 10 056 505 41,58% 2015-01-07
Quercus TFI SA 1 157 995 9,41% 1 157 995 5,19% 2014-04-16
Jurczak Jarosław 5 056 505 41,10% 10 056 505 45,09% 2013-10-17
Jurczak Jarosław 5 054 838 41,09% 5 054 838 22,66% 2012-03-31
Jurczak Andrzej 5 033 442 40,92% 10 033 442 44,99% 2012-03-31
Jurczak Jarosław 5 054 838 41,09% 10 054 838 45,08% 2012-03-31
Jurczak Andrzej 5 028 246 40,88% 10 028 246 44,96% 2011-11-16
Jurczak Jarosław 5 039 600 40,97% 10 039 600 45,02% 2011-11-16
Jurczak Jarosław 5 028 100 40,87% 10 028 100 44,96% 2011-11-16
Jurczak Jarosław 5 016 100 40,78% 10 016 100 44,91% 2011-09-29
Jurczak Andrzej 5 006 591 40,70% 10 006 591 44,87% 2011-05-19
Jurczak Andrzej 5 000 000 40,65% 10 000 000 44,84% 2011-03-14
Jurczak Jarosław 5 000 000 40,65% 10 000 000 44,84% 2011-03-14
Ogółem 12 300 000 100,00% 22 300 000 100,00% 2009-11-20

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-10-27 2020-11-10 1,00806 0,08 PLN -
2018-11-05 2018-11-21 1,03175 0,12 PLN -
2017-11-02 2017-11-17 1,00910 0,12 PLN -
2016-11-02 2016-11-18 1,03226 0,17 PLN -
2015-11-02 2015-11-18 1,02190 0,12 PLN -
2014-11-05 2014-11-20 1,02649 0,08 PLN -
2012-11-05 2012-11-16 1,01042 0,03 PLN -
2011-10-07 2011-11-17 1,01215 0,03 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-10-04 2020-10-20 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,08 PLN, zmiany w statucie
2019-09-14 2019-09-30 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie
2018-09-02 2018-09-18 - ZWZ: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2018-01-27 2018-02-12 - NWZA: zmiany w statucie
2017-09-10 2017-09-26 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2016-09-12 2016-09-28 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2015-08-02 2015-08-18 - WZA: wypłata dywidendy
2014-12-28 NWZ 2015-01-13, godzina 11:00:00
2014-09-06 ZWZ 2014-09-22, godzina 12:00:00
2014-02-24 NWZ 2014-03-12, godzina 12:00:00
2013-09-08 ZWZ 2013-09-24, godzina 12:00:00
2012-09-11 ZWZ 2012-09-27, godzina 12:00:00
2012-04-23 NWZ 2012-05-09, godzina 12:00:00
2011-09-05 ZWZ 2011-09-21, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jurczak Andrzej Prezes Zarządu 2006-09-01
Jurczak Jarosław Wiceprezes Zarządu 2006-09-01
Jurczak Monika Członek Zarządu 2006-09-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wojtkowiak Romuald Przewodniczący RN 2020-10-20
Czyczerski Szczepan Wiceprzewodniczący RN 2020-10-20 BPN, ABK
Filipowski Tomasz Członek RN 2020-10-20
Pniewska-Prokop Beata Członek RN 2018-09-18
Serwińska Elżbieta Członek RN 2018-09-18

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jurczak Jarosław Wiceprezes Zarządu 2006-09-01
Jurczak Monika Członek Zarządu 2006-09-01
Jurczak Andrzej Prezes Zarządu 2006-09-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 465 580
2018 417 533
2017 379 448
2016 377 388
2015 334 334
2014 324 0
2013 265 0
2012 282 0
2011 195 0
2010 170 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.