Notowania spółki

Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

PLGPW0000017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 44,9500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 45,2000 43,2000 45,7000 43,4000 43,0000 34,4500
zmiana -0,55% 4,05% -1,64% 3,57% 4,53% 30,48%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 0,43 1,43 -21,41 -7,33 6,76 -2,67
WIG-ESG (zmiana) -0,89% 1,81% 21,13% 10,21% -7,79% -
Na tle WIG-ESG (pp) 0,34 2,24 -22,77 -6,64 12,32 -
mWIG40TR (zmiana) 0,28% 8,42% 18,96% 15,49% 4,25% 47,50%
Na tle mWIG40TR (pp) -0,83 -4,37 -20,60 -11,91 0,28 -17,02
WIGdiv (zmiana) -0,01% 6,28% 19,42% 18,41% 7,50% 25,27%
Na tle WIGdiv (pp) -0,55 -2,22 -21,06 -14,84 -2,97 5,20
RESPECT (zmiana) - - - - - 18,05%
Na tle RESPECT (pp) - - - - - 12,43
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,48 1,63 -21,20 -7,04 6,86 -2,56
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -1,77 -5,94 -22,14 -11,38 -16,17 -6,13
mWIG40 (zmiana) 0,28% 8,26% 18,79% 14,06% 2,28% 27,48%
Na tle mWIG40 (pp) -0,83 -4,21 -20,43 -10,48 2,25 3,00

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 886 641 400,00
Free float 65,00%
Liczba akcji 41 972 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 886 641 400,00
Liczba akcji: 41 972 000
Liczba głosów na WZA: 56 744 470
Kapitał akcyjny: 41 972 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 688 470
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,00%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 376 940
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,77%
Free float: 65,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 41 972 000 (100,00%) 56 744 470 (100,00%)
Skarb Państwa 14 688 470 (35,00%) 29 376 940 (51,77%) ATT, RCW, ENA, JSW, PKO, KGH, PGE, PGN, GPW, LTS, PKN, ARP_C, TPE, PZU, , , OBR, PCE, , BDZ, IMG, PHN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renumeracja akcji - - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renumeracja akcji 2010-07-30 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-09-27
-
renumeracja akcji 2008-08-19 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-10-31
-
split 1:700 2008-05-21 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-08-27
-
akcje zwykłe 2007-01-01 59 960 700,00 - 59 960 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje założycielskie 1991-04-12 60 000 100,00 100,00 60 000 6 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1991-04-25
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skarb Państwa 14 688 470 35,00% 29 376 940 51,77% 2019-03-14
Aegon OFE portfele 992 066 2,36% 992 066 1,75% 2019-03-14
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 744 470 100,00% 2019-03-14
OFE Pocztylion portfel 216 432 0,51% 216 432 0,38% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 096 478 4,99% 2 096 478 3,69% 2018-12-31
NN OFE portfel 2 098 599 4,99% 2 098 599 3,69% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 575 125 1,37% 575 125 1,01% 2018-12-31
Generali OFE portfel 627 218 1,49% 627 218 1,10% 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 695 585 1,65% 695 585 1,22% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 025 848 2,44% 1 025 848 1,80% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 337 901 3,18% 1 337 901 2,35% 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 223 916 0,53% 223 916 0,39% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 357 712 0,85% 357 712 0,63% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 7 589 0,02% 7 589 0,01% 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 11 034 0,03% 11 034 0,02% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 19 422 0,05% 19 422 0,03% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 61 981 0,15% 61 981 0,11% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 64 253 0,15% 64 253 0,11% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 65 263 0,16% 65 263 0,11% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 44 0,00% 44 0,00% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 36 547 0,09% 36 547 0,06% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 111 000 5,03% 2 111 000 3,72% 2017-12-31
NN OFE portfel 2 113 000 5,03% 2 113 000 3,72% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 122 000 2,67% 1 122 000 1,98% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 945 000 2,25% 945 000 1,67% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 939 000 2,24% 939 000 1,66% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 922 977 2,20% 922 977 1,63% 2017-12-31
Generali OFE portfel 904 000 2,15% 904 000 1,59% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 801 000 1,91% 801 000 1,41% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 579 000 1,38% 579 000 1,02% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 429 050 1,02% 429 050 0,76% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 226 721 0,54% 226 721 0,40% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 218 000 0,52% 218 000 0,38% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 97 491 0,23% 97 491 0,17% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 83 622 0,20% 83 622 0,15% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 21 533 0,05% 21 533 0,04% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 23 250 0,06% 23 250 0,04% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 9 949 0,02% 9 949 0,02% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 7 223 0,02% 7 223 0,01% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 7 919 0,02% 7 919 0,01% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 199 0,01% 2 199 0,00% 2017-12-31
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 751 470 100,00% 2015-03-16
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,76% 2015-03-16
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,76% 2015-02-26
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 752 170 100,00% 2015-02-26
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2012-03-31
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 821 470 100,00% 2011-04-13
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 779 470 100,00% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,48% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,70% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,73% 2011-04-13
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 059 470 100,00% 2011-04-13
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,47% 2011-04-06
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 073 470 100,00% 2011-04-06
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2011-04-06
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2010-11-10
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,39% 2010-10-12
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 34,99% 2010-10-12
Skarb Państwa 41 475 000 98,81% 82 950 000 98,81% 2010-10-12
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 157 470 100,00% 2010-09-27
Ogółem 41 972 000 100,00% 83 944 000 100,00% 2010-09-27

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-07-28 2020-08-11 1,05530 2,40 PLN -
2019-07-19 2019-08-02 1,07936 3,18 PLN -
2018-07-19 2018-08-02 1,05836 2,20 PLN -
2017-07-19 2017-08-02 1,04590 2,15 PLN -
2016-07-20 2016-08-04 1,07165 2,36 PLN -
2015-07-15 2015-08-04 1,05184 2,40 PLN -
2014-08-07 2014-08-26 1,03424 1,20 PLN -
2013-07-12 2013-07-26 1,02076 0,78 PLN -
2012-07-06 2012-07-20 1,03993 1,44 PLN -
2011-07-12 2011-07-27 1,06441 3,21 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-06 2020-06-22 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,40 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-09-15 2019-10-01 - NWZ: zmiany w Radzie Giełdy
2019-07-21 2019-08-06: NWZ - zmiany w Radzie Giełdy
2019-06-01 2019-06-17 - ZWZ: wypłata dywidendy - 3,18 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-06-03 2018-06-19 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,20 PLN
2018-04-07 2018-04-23 - NWZA: przerwa w obradach do 2018-05-22, zbycie akcji Aquis Exchange Ltd.
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: wypłata dywidendy - 2,15 PLN, zmiany w Rn i Zarządzie
2017-02-06 2017-02-22 - NWZA: zmiany w RN
2016-12-19 2017-01-04 - NWZA: zmiany w RN i Zarządzie
2016-11-14 2016-11-30 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-06 2016-06-22 - WZA: przerwa w obradach do 2016-07-21, wypłata dywidendy - 2,36 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-12-27 2016-01-12 - NWZA: zmiany w RN i Zarządzie
2015-06-09 2015-06-25 - WZA: wypłata dywidendy - 2,40 PLN, zmiany w statucie, zmiany w RN
2014-08-09 NWZ 2014-08-25, godzina 11:00:00
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 11:00:00
2013-06-05 ZWZ 2013-06-21, godzina 11:00:00
2013-01-01 NWZ 2013-01-17, godzina 11:00:00
2012-06-11 ZWZ 2012-06-27, godzina 11:00:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 10:00:00
2011-02-12 NWZ 2011-02-28, godzina 11:00:00
2010-12-06 NWZ 2010-12-22, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dietl Marek Prezes Zarządu 2017-09-26
Borowski Piotr Członek Zarządu 2018-06-12
Kułakowski Dariusz Członek Zarządu 2018-08-01
Olszewska Izabela Członek Zarządu 2018-08-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Modrzejewski Jakub Przewodniczący RN 2017-06-19
Krawczyk Janusz Wiceprzewodniczący RN 2018-06-19
Bałabanow Michał Członek RN 2020-06-23
Kaczmarski Dominik Członek RN 2020-06-23 PKN
Paszke Filip Członek RN 2017-06-19 NWA, DAT
Szyszka Adam Członek RN 2020-06-23

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kułakowski Dariusz Członek Zarządu 2018-08-01
Olszewska Izabela Członek Zarządu 2018-08-01
Borowski Piotr Członek Zarządu 2018-06-12
Dietl Marek Prezes Zarządu 2017-09-26
Grzywiński Jarosław Wiceprezes Zarządu 2017-06-13 2017-12-15
Grzywiński Jarosław Prezes Zarządu 2017-03-15 2017-06-15
Fotek Jacek Wiceprezes Zarządu 2016-12-16 2020-04-30
Cieciórski Michał Wiceprezes Zarządu 2016-05-23 2018-04-23
Dziekoński Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-03-16 2018-07-25
Zaleska Małgorzata Prezes Zarządu 2016-01-12 2017-09-25
Zawada Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2016-05-23
Tamborski Paweł Prezes Zarządu 2014-07-25 2015-12-31 AWB
Kułakowski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2018-07-31
Półtorak Karol Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2016-03-16 CCC
Szczepański Mirosław Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2015-07-02
Kułakowski Dariusz Członek Zarządu 2013-05-22 2014-07-24
Szczepański Mirosław Członek Zarządu 2013-04-09 2014-07-24
Graniewski Paweł Wiceprezes Zarządu 2013-04-09 2014-07-25
Jarosz Beata Wiceprezes Zarządu 2013-02-22 2014-07-25
Maciejewski Adam Prezes Zarządu 2013-01-17 2013-07-25 GTN
Maciejewski Adam Wiceprezes Zarządu 2012-12-21 2013-01-16 GTN
Jarosz Beata Członek Zarządu 2006-06-28 2013-02-21
Maciejewski Adam Członek Zarządu 2006-06-28 2012-12-20 GTN
Adamska Lidia Członek Zarządu 2006-06-28 2013-03-31
Sobolewski Ludwik Prezes Zarządu 2006-06-28 2013-01-17 BAC, AFH

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 208 363
2017 193 341
2016 187 340
2015 205 369
2014 208 371
2013 205 347
2012 211 338
2011 213 261
2010 209 255
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.