REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Enter Air (ENT)

PLENTER00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 22,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 22,50 21,30 18,00 23,00 26,50 -
zmiana -2,22% 3,29% 22,22% -4,35% -16,98% -
WIG (zmiana) 0,21% 0,34% 5,28% 0,66% -4,43% 12,24%
Na tle WIG (pp) -2,43 2,95 16,94 -5,01 -12,55 -
sWIG80TR (zmiana) -0,81% 5,01% 7,32% -8,67% -18,29% -11,00%
Na tle sWIG80TR (pp) -1,42 -1,73 14,90 4,32 1,31 -
WIG-Poland (zmiana) 0,19% 0,34% 5,43% 0,72% -4,51% 12,04%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,42 2,95 16,79 -5,07 -12,47 -
InvestorMS (zmiana) 0,28% 3,87% 7,45% -3,94% -14,03% 5,62%
Na tle InvestorMS (pp) -2,51 -0,59 14,78 -0,41 -2,95 -
sWIG80 (zmiana) -0,81% 5,01% 6,45% -9,80% -21,88% -21,39%
Na tle sWIG80 (pp) -1,42 -1,73 15,78 5,45 4,90 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 385 962 500,00
Free float 16,42%
Liczba akcji 17 543 750
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 385 962 500,00
Liczba akcji: 17 543 750
Liczba głosów na WZA: 17 543 750
Kapitał akcyjny: 17 543 750,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 662 844
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,01%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 662 844
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,01%
Free float: 16,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 17 543 750 (100,00%) 17 543 750 (100,00%)
Kubrak, Marcin Andrzej bezpośrednio i wraz z ENT Investments Ltd. 9 221 115 (52,00%) 9 221 115 (52,00%) ENT
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 2 000 000 (11,40%) 2 000 000 (11,40%) MIL, LCC, SNK, EAT, ATR, PKP, TRN, POZ, PRT, BFT, NWG, LTX, LVC, PGO, BRS, KGL, SLV, NFT, INP, AMC, ACG, PWX, MON, ELB, PSW, KTY, QMK, ART, FMF, RON, AML, PZU, TPE, RDL, ATT, BAH, KRU, EMT, ALR, STL, QRS, PKN, PLY, ERB, BDX, MVP, ORB, DCR, BTM, IND, ECH, CMP, ZMT, SGN, FTE, MDG, CDC, LBT, ATG, GKI, CCC, CAR, RBW, UNI, AGO, MSP, MGT, ZEP, BKM, SWG, CDR, ACP, PKO, PEO, IZB, WWL, PND, TOR, LEN, HRS, CLE, MAB, MCR, TIM, MNI, MNC, RWL, TAR, TEN, PFL, ATD, PEP, ABE, APR, MPH, BBD, 08N, CNG, FRO, ENT, CIE, LRQ, RFK, VST, KGH
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 779 601 (10,14%) 1 779 601 (10,14%) OVO, ELB, ATP, TOA, ARR, ENE, CMP, OPN, MAB, PEP, CLN, NVS, ENT
Investors TFI SA portfele 1 662 128 (9,47%) 1 662 128 (9,47%) DAT, APE, ADV, ARR, CPL, MAB, AAT, ENT, VGO, LRQ

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja publiczna 2018-04-18 2 300 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2015-02-23 7 000 000 1,00 14,00 17 543 750 17 543 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-06-15
2015-12-31
2016-01-15
seria B - subskrypcja prywatna 2014-12-22 10 443 750 1,00 4,00 10 543 750 10 543 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-02-09
-
seria A - założycielskie 2012-11-07 100 000 1,00 - 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-11-27
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 0 0,00% 0 0,00% 2018-12-19
Kubrak, Marcin Andrzej bezpośrednio i wraz z ENT Investments Ltd. 9 221 115 52,00% 9 221 115 52,00% 2018-12-19
Kubrak, Marcin Andrzej 9 221 115 52,56% 9 221 115 52,56% 2018-12-19
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 779 601 10,14% 1 779 601 10,14% 2018-12-14
Alior TFI SA portfele 36 0,00% 36 0,00% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 22 637 0,13% 22 637 0,13% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 248 631 1,42% 248 631 1,42% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 1 662 128 9,47% 1 662 128 9,47% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 123 851 0,71% 123 851 0,71% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 33 092 0,19% 33 092 0,19% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 136 969 0,78% 136 969 0,78% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 47 005 0,27% 47 005 0,27% 2018-06-30
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 681 210 9,58% 1 681 210 9,58% 2018-04-18
Kubrak, Marcin Andrzej NWZ 6 891 148 39,28% 6 891 148 39,28% 2018-04-18
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 660 844 9,47% 1 660 844 9,47% 2018-04-18
Rockbridge TFI SA portfele 141 941 0,81% 141 941 0,81% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 97 885 0,56% 97 885 0,56% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 840 0,01% 840 0,01% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 1 100 691 6,27% 1 100 691 6,27% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 43 941 0,25% 43 941 0,25% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 248 631 1,42% 248 631 1,42% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 142 000 0,81% 142 000 0,81% 2017-12-31
Kubrak, Marcin Andrzej ZWZ 6 882 576 39,23% 6 882 576 39,23% 2017-05-12
Generali OFE portfel 1 579 000 9,00% 1 579 000 9,00% 2016-12-31
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 1 538 157 8,77% 1 538 157 8,77% 2016-05-17
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 317 114 13,20% 2 317 114 13,20% 2015-12-16
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 2 000 000 11,40% 2 000 000 11,40% 2015-12-15
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 522 000 8,67% 1 522 000 8,67% 2015-12-15
Generali OFE 1 350 000 7,69% 1 350 000 7,69% 2015-12-14
Kubrak, Marcin Andrzej 6 860 132 39,10% 6 860 132 39,10% 2015-12-14
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 314 939 13,19% 2 314 939 13,19% 2015-12-14
Ogółem 17 543 750 100,00% 17 543 750 100,00% 2015-12-14
Badziak Grzegorz 527 187 3,00% 527 187 3,00% 2015-12-14
Olechno Mariusz 420 746 3,99% 420 746 3,99% 2015-06-15
Kobielski, Andrzej Przemysław 420 746 3,99% 420 746 3,99% 2015-06-15
Badziak Grzegorz 527 187 5,00% 527 187 5,00% 2015-06-15
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 314 939 21,95% 2 314 939 21,95% 2015-06-15
Kubrak, Marcin Andrzej 6 860 132 65,06% 6 860 132 65,06% 2015-06-15
Ogółem 10 543 750 100,00% 10 543 750 100,00% 2015-02-09

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-05-19 2017-06-02 1,01806 0,55 PLN -
2016-05-24 2016-06-09 1,01053 0,20 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-07 2018-05-23 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,55 PLN
2018-04-03 2018-04-19 - NWZA: emisja akcji serii D, zmiany w statucie
2017-04-26 2017-05-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,55 PLN, zmiany w RN
2016-05-01 2016-05-17 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kobielski, Andrzej Przemysław Członek Zarządu 2014-12-17
Kubrak, Marcin Andrzej Członek Zarządu 2014-12-17
Olechno Mariusz Członek Zarządu 2014-12-17
Polaniecki, Grzegorz Wojciech Członek Zarządu 2014-12-17

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kubrak Ewa Przewodniczący RN 2014-12-17
Przedwojewski Piotr Wiceprzewodniczący RN 2014-12-17
Braulińska-Wójcik, Joanna Członek RN 2015-05-13 LRQ
Brukszo, Paweł Tomasz Członek RN 2015-05-13 WWL
Koźbiał Patrycja Członek RN 2015-06-10 HLD
Młotek-Kucharczyk Marek Członek RN 2016-05-17 PRT
Wnorowski Michał Członek RN 2017-05-12 BRA, ARR, VOX, ARM, MDG, AML

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kobielski, Andrzej Przemysław Członek Zarządu 2014-12-17 2019-12-17
Kubrak, Marcin Andrzej Członek Zarządu 2014-12-17 2019-12-17
Olechno Mariusz Członek Zarządu 2014-12-17 2019-12-17
Polaniecki, Grzegorz Wojciech Członek Zarządu 2014-12-17 2019-12-17

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 310
2014 0 249
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA