REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Enter Air (ENT)

PLENTER00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 41,9000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 41,5000 35,0000 35,5000 26,9000 18,2000 -
zmiana 0,96% 19,71% 18,03% 55,76% 130,22% -
WIG (zmiana) 1,23% -0,24% -5,84% -5,85% 1,24% 7,77%
Na tle WIG (pp) -0,27 19,96 23,87 61,61 128,98 -
sWIG80TR (zmiana) -0,24% -0,76% -2,62% -1,56% 7,78% 7,28%
Na tle sWIG80TR (pp) 1,20 20,47 20,65 57,32 122,44 -
WIG-Poland (zmiana) 1,13% -0,26% -5,90% -5,81% 1,36% 6,89%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,17 19,97 23,93 61,57 128,86 -
InvestorMS (zmiana) 0,34% -2,90% -9,78% -9,48% -5,14% 5,70%
Na tle InvestorMS (pp) 0,62 22,61 27,81 65,24 135,36 -
sWIG80 (zmiana) -0,25% -1,78% -4,02% -5,43% 2,34% -7,44%
Na tle sWIG80 (pp) 1,22 21,50 22,05 61,19 127,88 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 735 083 125,00
Free float 18,14%
Liczba akcji 17 543 750
Dywidenda 0,70
Dywidenda (%) 0,0167
Cena / WK 2,26
C / Z 7,68

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 733 328 750,00
Liczba akcji: 17 543 750
Liczba głosów na WZA: 17 543 750
Kapitał akcyjny: 17 543 750,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 361 465
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,29%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 361 465
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,29%
Free float: 18,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 17 543 750 (100,00%) 17 543 750 (100,00%)
Kubrak, Marcin Andrzej bezpośrednio i wraz z ENT Investments Ltd. 9 221 115 (52,00%) 9 221 115 (52,00%) ENT
NN OFE portfel 1 874 841 (10,68%) 1 874 841 (10,68%) KGH, EMT, CAR, STL, ATG, CDC, CCC, PWX, LTX, BDX, DVL, AMC, CMR, CMP, RBW, LVC, ACP, RON, AGO, TOR, RVU, LRQ, TRN, ZMT, LBT, NWG, ENT, QMK, MDG, ORB, PGO, PKP, POZ, CIE, MNI, PBX, QRS, ACG, SGN, ECH, FTE, FMF, ABE, SLV, ATD, CLE, SKA, ALR, MON, GKI, IZB, MAB, DCR, BAH, BFT, TIM, BBD, UNI, RDL, PKO, TPE, BRS, PZU, RWL, PFL, PEO, INP, HRS, FRO, CNG, MIL, EAT, 08N, BTM, PKN, SWG, APR, KGL, PND, PRT, ERB, ART, LEN, PSW, MBK, NFT, KRU, KTY, VRG, ZEP, PEP, MPH, MCR, MVP, SNK, IND, TEN, ATT, WWL, BKM, TAR, ATR, MNC, AML, MGT
Investors TFI SA portfele 1 662 128 (9,47%) 1 662 128 (9,47%) ARR, ADV, LRQ, ENT, MAB, VGO, CPL, DAT, APE, AAT
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 603 381 (9,14%) 1 603 381 (9,14%) ARR, INK, ATP, CMP, NVS, OVO, ENT, ENE, MAB, TOA, OPN, PEP, CLN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja publiczna 2018-04-18 2 300 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2015-02-23 7 000 000 1,00 14,00 17 543 750 17 543 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-06-15
2015-12-31
2016-01-15
seria B - subskrypcja prywatna 2014-12-22 10 443 750 1,00 4,00 10 543 750 10 543 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-02-09
-
seria A - założycielskie 2012-11-07 100 000 1,00 - 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-11-27
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 603 381 9,14% 1 603 381 9,14% 2019-06-05
NN OFE portfel 1 874 841 10,68% 1 874 841 10,68% 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 802 835 10,27% 1 802 835 10,27% 2018-12-31
Kubrak, Marcin Andrzej bezpośrednio i wraz z ENT Investments Ltd. 9 221 115 52,00% 9 221 115 52,00% 2018-12-19
Kubrak, Marcin Andrzej 9 221 115 52,56% 9 221 115 52,56% 2018-12-19
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 0 0,00% 0 0,00% 2018-12-19
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 779 601 10,14% 1 779 601 10,14% 2018-12-14
TFI PZU SA portfele 248 631 1,42% 248 631 1,42% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 1 662 128 9,47% 1 662 128 9,47% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 36 0,00% 36 0,00% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 22 637 0,13% 22 637 0,13% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 33 092 0,19% 33 092 0,19% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 47 005 0,27% 47 005 0,27% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 123 851 0,71% 123 851 0,71% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 136 969 0,78% 136 969 0,78% 2018-06-30
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 660 844 9,47% 1 660 844 9,47% 2018-04-18
Kubrak, Marcin Andrzej NWZ 6 891 148 39,28% 6 891 148 39,28% 2018-04-18
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 681 210 9,58% 1 681 210 9,58% 2018-04-18
TFI PZU SA portfele 248 631 1,42% 248 631 1,42% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 142 000 0,81% 142 000 0,81% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 1 100 691 6,27% 1 100 691 6,27% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 840 0,01% 840 0,01% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 97 885 0,56% 97 885 0,56% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 141 941 0,81% 141 941 0,81% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 43 941 0,25% 43 941 0,25% 2017-12-31
Kubrak, Marcin Andrzej ZWZ 6 882 576 39,23% 6 882 576 39,23% 2017-05-12
Generali OFE portfel 1 579 000 9,00% 1 579 000 9,00% 2016-12-31
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 1 538 157 8,77% 1 538 157 8,77% 2016-05-17
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 317 114 13,20% 2 317 114 13,20% 2015-12-16
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 522 000 8,67% 1 522 000 8,67% 2015-12-15
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 2 000 000 11,40% 2 000 000 11,40% 2015-12-15
Badziak Grzegorz 527 187 3,00% 527 187 3,00% 2015-12-14
Generali OFE 1 350 000 7,69% 1 350 000 7,69% 2015-12-14
Ogółem 17 543 750 100,00% 17 543 750 100,00% 2015-12-14
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 314 939 13,19% 2 314 939 13,19% 2015-12-14
Kubrak, Marcin Andrzej 6 860 132 39,10% 6 860 132 39,10% 2015-12-14
Kubrak, Marcin Andrzej 6 860 132 65,06% 6 860 132 65,06% 2015-06-15
Olechno Mariusz 420 746 3,99% 420 746 3,99% 2015-06-15
Kobielski, Andrzej Przemysław 420 746 3,99% 420 746 3,99% 2015-06-15
Badziak Grzegorz 527 187 5,00% 527 187 5,00% 2015-06-15
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 314 939 21,95% 2 314 939 21,95% 2015-06-15
Ogółem 10 543 750 100,00% 10 543 750 100,00% 2015-02-09

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-07-05 2019-07-16 1,01934 0,70 PLN
2017-05-19 2017-06-02 1,01806 0,55 PLN -
2016-05-24 2016-06-09 1,01053 0,20 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-08 2019-06-24 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,70 PLN, zmiany w RN
2018-05-07 2018-05-23 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,55 PLN
2018-04-03 2018-04-19 - NWZA: emisja akcji serii D, zmiany w statucie
2017-04-26 2017-05-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,55 PLN, zmiany w RN
2016-05-01 2016-05-17 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kobielski, Andrzej Przemysław Członek Zarządu 2014-12-17
Kubrak, Marcin Andrzej Członek Zarządu 2014-12-17
Olechno Mariusz Członek Zarządu 2014-12-17
Polaniecki, Grzegorz Wojciech Członek Zarządu 2014-12-17

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kubrak Ewa Przewodniczący RN 2014-12-17
Przedwojewski Piotr Wiceprzewodniczący RN 2014-12-17
Braulińska-Wójcik Joanna Członek RN 2015-05-13 LRQ
Brukszo, Paweł Tomasz Członek RN 2015-05-13 WWL
Górski Dariusz Członek RN 2019-06-24 PKP, PKO
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2019-06-24 NXB, ACT, VGO
Koźbiał Patrycja Członek RN 2015-06-10 HLD

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Polaniecki, Grzegorz Wojciech Członek Zarządu 2014-12-17 2019-12-17
Olechno Mariusz Członek Zarządu 2014-12-17 2019-12-17
Kubrak, Marcin Andrzej Członek Zarządu 2014-12-17 2019-12-17
Kobielski, Andrzej Przemysław Członek Zarządu 2014-12-17 2019-12-17

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 430
2017 0 374
2015 0 310
2014 0 249
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA