Notowania spółki

Enter Air (ENT)

PLENTER00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 36,6000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 38,7000 34,5000 21,0000 28,0000 51,0000 13,2700
zmiana -5,43% 6,09% 74,29% 30,71% -28,24% 175,81%
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) -4,44 3,47 54,52 19,81 -26,01 142,67
sWIG80TR (zmiana) 1,18% 11,91% 26,45% 18,08% 38,28% 64,05%
Na tle sWIG80TR (pp) -6,60 -5,82 47,84 12,64 -66,51 111,76
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) -4,40 3,66 54,73 20,11 -25,91 142,77
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) -6,65 -3,91 53,79 15,76 -48,94 139,20
sWIG80 (zmiana) 1,18% 11,88% 25,85% 16,72% 34,88% 40,00%
Na tle sWIG80 (pp) -6,60 -5,79 48,44 13,99 -63,12 135,81

Dane rynkowe

Kapitalizacja 642 101 250,00
Free float 18,14%
Liczba akcji 17 543 750
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 642 101 250,00
Liczba akcji: 17 543 750
Liczba głosów na WZA: 17 543 750
Kapitał akcyjny: 17 543 750,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 361 465
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,29%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 361 465
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,29%
Free float: 18,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 17 543 750 (100,00%) 17 543 750 (100,00%)
Kubrak, Marcin Andrzej bezpośrednio i wraz z ENT Investments Ltd. 9 221 115 (52,00%) 9 221 115 (52,00%) ENT
NN OFE portfel 1 874 841 (10,68%) 1 874 841 (10,68%) HRS, MBK, MDG, QRS, SLV, OAT, MVP, ATT, VRG, MCR, GKI, PFL, MON, EAT, ZMT, PGO, ART, APR, BKM, KGL, KRU, MPH, PKO, KGH, LBT, MNI, BFT, ENT, ATG, BBD, FMF, DVL, AMC, RVU, BTM, NET, LEN, SGN, INP, LTX, NFT, CIE, ECH, RWL, CCC, PKN, UNI, ACP, CMR, AML, TOR, LVC, ABE, TPE, PZU, FRO, DAT, SWG, RON, SKA, CMP, QMK, PBX, KTY, WWL, ERB, TIM, SPL, 08N, PEO, FTE, BDX, CAR, MAB, NWG, DCR, PKP, PEP, MIL, TAR, RDL, IZB, ZEP, ALR, TRN, MBR, MGT, ACG, PSW, POZ, ATD, AGO, MNC, RBW, SNK, CDC
Investors TFI SA portfele 1 662 128 (9,47%) 1 662 128 (9,47%) CPL, ENT, ADV, AAT, VGO, APE, DAT, LRQ, ARR, MAB
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 603 381 (9,14%) 1 603 381 (9,14%) TOA, OVO, CLN, ENT, DADA, INK, CMP, ARR, ENE, MAB, PEP, NVS, OPN, ATP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja publiczna 2018-04-18 2 300 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2015-02-23 7 000 000 1,00 14,00 17 543 750 17 543 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-06-15
2015-12-31
2016-01-15
seria B - subskrypcja prywatna 2014-12-22 10 443 750 1,00 4,00 10 543 750 10 543 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-02-09
-
seria A - założycielskie 2012-11-07 100 000 1,00 - 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-11-27
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 603 381 9,14% 1 603 381 9,14% 2019-06-05
NN OFE portfel 1 874 841 10,68% 1 874 841 10,68% 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 802 835 10,27% 1 802 835 10,27% 2018-12-31
Kubrak, Marcin Andrzej bezpośrednio i wraz z ENT Investments Ltd. 9 221 115 52,00% 9 221 115 52,00% 2018-12-19
Kubrak, Marcin Andrzej 9 221 115 52,56% 9 221 115 52,56% 2018-12-19
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 0 0,00% 0 0,00% 2018-12-19
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 779 601 10,14% 1 779 601 10,14% 2018-12-14
TFI PZU SA portfele 248 631 1,42% 248 631 1,42% 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 1 662 128 9,47% 1 662 128 9,47% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 36 0,00% 36 0,00% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 22 637 0,13% 22 637 0,13% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 33 092 0,19% 33 092 0,19% 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 47 005 0,27% 47 005 0,27% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 123 851 0,71% 123 851 0,71% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 136 969 0,78% 136 969 0,78% 2018-06-30
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 660 844 9,47% 1 660 844 9,47% 2018-04-18
Kubrak, Marcin Andrzej NWZ 6 891 148 39,28% 6 891 148 39,28% 2018-04-18
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 1 681 210 9,58% 1 681 210 9,58% 2018-04-18
TFI PZU SA portfele 248 631 1,42% 248 631 1,42% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 142 000 0,81% 142 000 0,81% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 1 100 691 6,27% 1 100 691 6,27% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 840 0,01% 840 0,01% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 97 885 0,56% 97 885 0,56% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 141 941 0,81% 141 941 0,81% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 43 941 0,25% 43 941 0,25% 2017-12-31
Kubrak, Marcin Andrzej ZWZ 6 882 576 39,23% 6 882 576 39,23% 2017-05-12
Generali OFE portfel 1 579 000 9,00% 1 579 000 9,00% 2016-12-31
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, WZA 1 538 157 8,77% 1 538 157 8,77% 2016-05-17
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 317 114 13,20% 2 317 114 13,20% 2015-12-16
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 522 000 8,67% 1 522 000 8,67% 2015-12-15
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 2 000 000 11,40% 2 000 000 11,40% 2015-12-15
Badziak Grzegorz 527 187 3,00% 527 187 3,00% 2015-12-14
Generali OFE 1 350 000 7,69% 1 350 000 7,69% 2015-12-14
Ogółem 17 543 750 100,00% 17 543 750 100,00% 2015-12-14
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 314 939 13,19% 2 314 939 13,19% 2015-12-14
Kubrak, Marcin Andrzej 6 860 132 39,10% 6 860 132 39,10% 2015-12-14
Kubrak, Marcin Andrzej 6 860 132 65,06% 6 860 132 65,06% 2015-06-15
Olechno Mariusz 420 746 3,99% 420 746 3,99% 2015-06-15
Kobielski, Andrzej Przemysław 420 746 3,99% 420 746 3,99% 2015-06-15
Badziak Grzegorz 527 187 5,00% 527 187 5,00% 2015-06-15
Polaniecki, Grzegorz Wojciech 2 314 939 21,95% 2 314 939 21,95% 2015-06-15
Ogółem 10 543 750 100,00% 10 543 750 100,00% 2015-02-09

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-07-05 2019-07-16 1,01934 0,70 PLN
2017-05-19 2017-06-02 1,01806 0,55 PLN -
2016-05-24 2016-06-09 1,01053 0,20 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-07-20 2020-08-05 - ZWZ: podział zysku
2019-06-08 2019-06-24 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,70 PLN, zmiany w RN
2018-05-07 2018-05-23 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,55 PLN
2018-04-03 2018-04-19 - NWZA: emisja akcji serii D, zmiany w statucie
2017-04-26 2017-05-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,55 PLN, zmiany w RN
2016-05-01 2016-05-17 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kobielski, Andrzej Przemysław Członek Zarządu 2014-12-17
Kubrak, Marcin Andrzej Członek Zarządu 2014-12-17
Olechno Mariusz Członek Zarządu 2014-12-17
Polaniecki, Grzegorz Wojciech Członek Zarządu 2014-12-17

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kubrak Ewa Przewodniczący RN 2014-12-17
Braulińska-Wójcik Joanna Członek RN 2015-05-13
Brukszo, Paweł Tomasz Członek RN 2015-05-13 WWL
Górski Dariusz Członek RN 2019-06-24 PKP
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2019-06-24 VGO, ACT
Koźbiał Patrycja Członek RN 2015-06-10
Przedwojewski Piotr Członek RN 2014-12-17 HLD

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Polaniecki, Grzegorz Wojciech Członek Zarządu 2014-12-17
Kobielski, Andrzej Przemysław Członek Zarządu 2014-12-17
Olechno Mariusz Członek Zarządu 2014-12-17
Kubrak, Marcin Andrzej Członek Zarządu 2014-12-17

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 430
2017 0 374
2015 0 310
2014 0 249
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.