Notowania spółki

Energa (ENG)

PLENERG00022

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 8,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 8,0000 7,8450 8,3050 8,2650 7,5000 13,0000
zmiana 0,00% 1,98% -3,67% -3,21% 6,67% -38,46%
RESPECT (zmiana) - - - - - 18,05%
Na tle RESPECT (pp) - - - - - -56,51

Dane rynkowe

Kapitalizacja 3 312 536 912,00
Free float 9,08%
Liczba akcji 414 067 114
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 312 536 912,00
Liczba akcji: 414 067 114
Liczba głosów na WZA: 558 995 114
Kapitał akcyjny: 4 521 612 884,88
Cena nominalna akcji: 10,92
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 376 488 640
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,92%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 521 416 640
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,28%
Free float: 9,08%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 414 067 114 (100,00%) 558 995 114 (100,00%)
PKN Orlen SA 376 488 640 (90,92%) 521 416 640 (93,28%) ENG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renominacja akcji 2013-09-03 - 10,92 - 414 067 114 4 521 612 884,88 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
renumeracja akcji: seria AA i BB 2013-09-03 - 12,00 12,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
scalenie akcji 12:1 2010-09-03 - 12,00 - 414 067 114 4 968 805 368,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-21 122 939 235 1,00 1,00 4 968 805 566 4 968 805 566,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2009-03-20
-
obniżenie kapitału 2007-06-25 -245 000 1,00 - 4 845 866 331 4 845 866 331,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-24
-
seria B - subskrypcja prywatna 2007-05-17 4 845 611 331 1,00 1,00 4 846 111 331 4 846 111 331,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-06-20
-
seria A - akcje założycielskie 2006-06-06 500 000 1,00 - 500 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-01-08
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKN Orlen SA 376 488 640 90,92% 521 416 640 93,28% 2020-11-30
Skarb Państwa 0 0,00% 0 0,00% 2020-05-20
PKN Orlen SA 331 313 082 80,01% 476 241 082 85,20% 2020-04-30
PKN Orlen SA 33 533 320 8,10% 33 533 320 6,00% 2020-04-24
Aviva OFE Aviva Santander portfel 16 757 259 4,04% 16 757 259 2,99% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 4 166 835 1,01% 4 166 835 0,75% 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 766 265 1,15% 4 766 265 0,85% 2018-12-31
Generali OFE portfel 2 216 920 0,53% 2 216 920 0,39% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 670 000 0,16% 670 000 0,11% 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 859 610 0,44% 1 859 610 0,33% 2018-12-31
NN OFE portfel 7 830 996 1,89% 7 830 996 1,40% 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 058 294 0,49% 2 058 294 0,36% 2018-12-31
MetLife OFE portfel 6 070 443 1,46% 6 070 443 1,08% 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 3 796 611 0,92% 3 796 611 0,68% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 158 555 0,04% 158 555 0,03% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 373 544 0,33% 1 373 544 0,25% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 338 942 0,08% 338 942 0,06% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 357 823 0,09% 357 823 0,06% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 125 0,00% 125 0,00% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 93 847 0,02% 93 847 0,02% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 111 889 0,03% 111 889 0,02% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 161 663 0,04% 161 663 0,03% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 93 847 0,02% 93 847 0,02% 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 16 337 000 3,95% 16 337 000 2,92% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 787 181 1,16% 4 787 181 0,86% 2017-12-31
Aegon OFE portfel 4 613 000 1,11% 4 613 000 0,83% 2017-12-31
NN OFE portfel 4 540 000 1,10% 4 540 000 0,81% 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 182 000 1,01% 4 182 000 0,75% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 4 251 473 0,96% 4 251 473 0,71% 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 239 000 0,54% 2 239 000 0,40% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 2 021 000 0,49% 2 021 000 0,36% 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 878 000 0,45% 1 878 000 0,34% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 867 000 0,45% 1 867 000 0,33% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 475 000 0,12% 475 000 0,09% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 448 421 0,11% 448 421 0,08% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 174 000 0,04% 174 000 0,03% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 158 555 0,04% 158 555 0,03% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 161 663 0,04% 161 663 0,03% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 133 016 0,03% 133 016 0,02% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 30 000 0,01% 30 000 0,01% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 34 488 0,01% 34 488 0,01% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 8 511 0,00% 8 511 0,00% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 3 000 0,00% 3 000 0,00% 2017-12-31
Skarb Państwa 213 326 317 51,51% 358 254 317 64,08% 2014-01-27
Skarb Państwa 213 326 317 51,00% 358 254 317 64,00% 2014-01-27
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 493 490 067 119,18% 2013-11-15
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 348 562 067 84,18% 2013-11-15
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 493 490 067 88,28% 2013-11-15
Ogółem 414 067 114 100,00% 558 995 114 100,00% 2013-09-09
Ogółem 414 067 114 100,00% 414 067 114 100,00% 2013-09-09

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-09-25 2017-10-09 1,01460 0,19 PLN -
2016-07-04 2016-07-18 1,05438 0,49 PLN -
2015-05-07 2015-05-21 1,06125 1,44 PLN -
2014-05-27 2014-06-10 1,05373 1,00 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-10-13 2020-10-29 - NWZ: wycofanie akcji z obrotu
2020-06-13 2020-06-29: NWZ - pokrycie straty, zmiany w RN
2020-04-06 2020-04-21 - NWZ: zmiany w RN, zmiany w statucie
2020-03-23 2020-04-08 - NWZ: odwołane 2020-03-25, zmiany w statucie
2018-08-18 2018-09-03 - NWZ: przerwa w obradach do 2018-10-02, zgoda na przystąpienie do budowy w ramach projektu
2018-01-30 2018-02-15 - NWZA: zgoda na nabycie obligacji
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2016-11-29 2016-12-15 - NWZA: zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i RN
2016-06-08 2016-06-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,49 PLN
2015-12-22 2016-01-07 - NWZA: zmiany w RN
2015-04-13 ZWZ 2015-04-29, godzina 11:00:00
2014-11-29 NWZ 2014-12-15, godzina 10:00:00
2014-05-04 ZWZ 2014-05-20, godzina 10:00:00
2014-02-01 NWZ 2014-02-17, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Goliński Jacek Prezes Zarządu 2019-12-17
Kasicki Marek Wiceprezes Zarządu 2020-02-10
Sikorska Adrianna Wiceprezes Zarządu 2019-12-17
Wadecki Dominik Wiceprezes Zarządu 2019-05-30
Waksmundzka-Olejniczak Iwona Wiceprezes Zarządu 2020-05-07

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dybowski Jarosław Członek RN 2020-06-29
Kobyłkiewicz Sylwia Członek RN 2020-06-29
Marchewicz Marta Członek RN 2020-12-01
Róg Michał Członek RN 2020-12-01 PKN
Szuladziński Trajan Członek RN 2020-04-22
Terlikowska-Kulesza Agnieszka Członek RN 2016-09-08
Ziemecka-Księżak Paula Członek RN 2020-06-29
Żyro Agnieszka Członek RN 2020-06-29

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Waksmundzka-Olejniczak Iwona Wiceprezes Zarządu 2020-05-07
Kasicki Marek Wiceprezes Zarządu 2020-02-10
Sikorska Adrianna Wiceprezes Zarządu 2019-12-17
Goliński Jacek Prezes Zarządu 2019-12-17
Wadecki Dominik Wiceprezes Zarządu 2019-05-30
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2018-07-31 2019-05-30
Siwko Arkadiusz Prezes Zarządu 2018-07-02 2018-07-31
Obajtek Daniel Prezes Zarządu 2017-03-02 2018-02-05 PKN
Klimiuk, Alicja Barbara Wiceprezes Zarządu 2017-03-01 2018-07-30
Kościelniak Jacek Wiceprezes Zarządu 2017-01-17 2020-01-16
Kościelniak Jacek Prezes Zarządu 2017-01-17 2017-04-17
Zmudzińsk, Mariola Anna Wiceprezes Zarządu 2016-03-21 2017-02-16
Piesiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2016-03-21 2017-01-17
Ksepko Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2016-02-01 2020-03-14
Rędaszka Mariusz Wiceprezes Zarządu 2016-01-04 2017-01-17
Pionkowski Roman Wiceprezes Zarządu 2016-01-04 2016-02-26
Kaśków Dariusz Prezes Zarządu 2016-01-04 2017-01-17
Pionkowski Roman Prezes Zarządu 2015-12-07 2016-03-07
Kędra, Seweryn Piotr Wiceprezes Zarządu 2015-04-29 2016-01-03
Tersa, Andrzej Marian Prezes Zarządu 2015-04-29 2015-12-07
Szydłowska, Jolanta Maria Wiceprezes Zarządu 2015-04-29 2015-12-07
Topolnicki Wojciech Wiceprezes Zarządu 2012-05-31 2015-04-28
Szyszko Roman Wiceprezes Zarządu 2008-03-06 2015-04-28
Bieliński Mirosław Prezes Zarządu 2008-02-13 2015-04-28

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 170 9 456
2017 141 8 820
2016 124 8 615
2015 101 8 472
2014 104 11 494
2013 135 10 542
2012 143 11 049
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.