Notowania spółki

Energa (ENG)

PLENERG00022

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 7,47 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 7,68 8,70 8,77 10,06 13,67 -
zmiana -2,73% -14,14% -14,82% -25,75% -45,35% -
WIG (zmiana) 0,12% -0,83% 2,08% -4,54% -10,83% 16,66%
Na tle WIG (pp) -2,86 -13,31 -16,90 -21,20 -34,53 -
WIG20 (zmiana) -0,68% 0,69% 3,82% -2,28% -10,74% -5,53%
Na tle WIG20 (pp) -2,05 -14,83 -18,64 -23,47 -34,61 -
WIG30TR (zmiana) -0,16% 0,52% 4,36% -2,05% -9,74% 14,77%
Na tle WIG30TR (pp) -2,57 -14,66 -19,19 -23,70 -35,62 -
WIG30 (zmiana) -0,38% -0,38% 2,29% -4,39% -12,17% -0,96%
Na tle WIG30 (pp) -2,35 -13,76 -17,12 -21,36 -33,18 -
WIG20TR (zmiana) -0,45% 1,69% 6,19% 0,07% -8,25% 10,14%
Na tle WIG20TR (pp) -2,28 -15,82 -21,01 -25,81 -37,10 -
WIG-ENERG (zmiana) 1,65% -6,41% -12,01% -18,54% -38,48% -42,31%
Na tle WIG-ENERG (pp) -4,39 -7,73 -2,81 -7,21 -6,88 -
RESPECT (zmiana) 0,43% 0,23% 0,95% -9,25% -18,14% 2,51%
Na tle RESPECT (pp) -3,16 -14,37 -15,78 -16,50 -27,21 -
WIG-Poland (zmiana) 0,17% -0,78% 2,16% -4,50% -10,87% 17,11%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,90 -13,36 -16,98 -21,24 -34,48 -
InvestorMS (zmiana) 0,85% -7,69% -9,02% -16,39% -23,81% 12,81%
Na tle InvestorMS (pp) -3,59 -6,45 -5,81 -9,36 -21,55 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 3 093 081 341,58
Free float 48,48%
Liczba akcji 414 067 114
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,30
C / Z 3,66

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 068 237 314,74
Liczba akcji: 414 067 114
Liczba głosów na WZA: 558 995 114
Kapitał akcyjny: 4 521 612 884,88
Cena nominalna akcji: 10,92
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 213 326 317
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,51%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 254 317
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,08%
Free float: 48,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 414 067 114 (100,00%) 558 995 114 (100,00%)
Skarb Państwa 213 326 317 (51,51%) 358 254 317 (64,08%) ENG, OBR, PZU, PKN, KGH, , ARP_C, TPE, RCW, BDZ, PGN, PKO, PCE, , LTS, GPW, JSW, ATT, PHN, ENA, , PGE

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renominacja akcji 2013-09-03 - 10,92 - 414 067 114 4 521 612 884,88 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
renumeracja akcji: seria AA i BB 2013-09-03 - 12,00 12,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
scalenie akcji 12:1 2010-09-03 - 12,00 - 414 067 114 4 968 805 368,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-21 122 939 235 1,00 1,00 4 968 805 566 4 968 805 566,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2009-03-20
-
obniżenie kapitału 2007-06-25 -245 000 1,00 - 4 845 866 331 4 845 866 331,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-24
-
seria B - subskrypcja prywatna 2007-05-17 4 845 611 331 1,00 1,00 4 846 111 331 4 846 111 331,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-06-20
-
seria A - akcje założycielskie 2006-06-06 500 000 1,00 - 500 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-01-08
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Noble Funds TFI SA portfele 3 000 0,00% 3 000 0,00% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 158 555 0,04% 158 555 0,03% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 161 663 0,04% 161 663 0,03% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 93 847 0,02% 93 847 0,02% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 133 016 0,03% 133 016 0,02% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 30 000 0,01% 30 000 0,01% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 34 488 0,01% 34 488 0,01% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 8 511 0,00% 8 511 0,00% 2017-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 16 337 000 3,95% 16 337 000 2,92% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 787 181 1,16% 4 787 181 0,86% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 4 613 000 1,11% 4 613 000 0,83% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 4 540 000 1,10% 4 540 000 0,81% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 4 182 000 1,01% 4 182 000 0,75% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 4 251 473 0,96% 4 251 473 0,71% 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 239 000 0,54% 2 239 000 0,40% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 2 021 000 0,49% 2 021 000 0,36% 2017-12-31
AXA OFE portfel 1 878 000 0,45% 1 878 000 0,34% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 867 000 0,45% 1 867 000 0,33% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 880 245 0,21% 880 245 0,16% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 835 000 0,20% 835 000 0,15% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 475 000 0,12% 475 000 0,09% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 448 421 0,11% 448 421 0,08% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 174 000 0,04% 174 000 0,03% 2017-12-31
Skarb Państwa 213 326 317 51,51% 358 254 317 64,08% 2014-01-27
Skarb Państwa 213 326 317 51,51% 358 254 317 64,08% 2014-01-27
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 348 562 067 84,18% 2013-11-15
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 493 490 067 88,28% 2013-11-15
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 493 490 067 119,18% 2013-11-15
Ogółem 414 067 114 100,00% 414 067 114 100,00% 2013-09-09
Ogółem 414 067 114 100,00% 558 995 114 100,00% 2013-09-09

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-09-25 2017-10-09 1,01460 0,19 PLN -
2016-07-04 2016-07-18 1,05438 0,49 PLN -
2015-05-07 2015-05-21 1,06125 1,44 PLN -
2014-05-27 2014-06-10 1,05373 1,00 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-08-18 2018-09-03 - NWZ: przerwa w obradach do 2018-10-02, zgoda na przystąpienie do budowy w ramach projektu
2018-01-30 2018-02-15 - NWZA: zgoda na nabycie obligacji
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2016-11-29 2016-12-15 - NWZA: zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i RN
2016-06-08 2016-06-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,49 PLN
2015-12-22 2016-01-07 - NWZA: zmiany w RN
2015-04-13 ZWZ 2015-04-29, godzina 11:00:00
2014-11-29 NWZ 2014-12-15, godzina 10:00:00
2014-05-04 ZWZ 2014-05-20, godzina 10:00:00
2014-02-01 NWZ 2014-02-17, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2018-07-31
Kościelniak Jacek Wiceprezes Zarządu 2017-01-17
Ksepko Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2016-02-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ziemecka-Księżak Paula Przewodniczący RN 2015-11-12
Powałowski Andrzej Członek RN 2016-01-07
Szczepaniec Marek Członek RN 2016-01-07
Terlikowska-Kulesza Agnieszka Członek RN 2016-09-08
Wtulich Zbigniew Członek RN 2014-05-20
Żółtkiewicz Maciej Członek RN 2016-01-07

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2018-07-31
Siwko Arkadiusz Prezes Zarządu 2018-07-02
Siwko Arkadiusz Prezes Zarządu 2018-07-02 2018-07-31
Obajtek Daniel Prezes Zarządu 2017-03-02 2018-02-05 PKN
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2017-03-01
Klimiuk, Alicja Barbara Wiceprezes Zarządu 2017-03-01
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2017-03-01
Kościelniak Jacek Prezes Zarządu 2017-01-17 2017-04-17
Kościelniak Jacek Wiceprezes Zarządu 2017-01-17
Piesiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2016-03-21 2017-01-17
Zmudzińsk, Mariola Anna Wiceprezes Zarządu 2016-03-21 2017-02-16
Ksepko Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2016-02-01
Pionkowski Roman Wiceprezes Zarządu 2016-01-04 2016-02-26
Kaśków Dariusz Prezes Zarządu 2016-01-04 2017-01-17
Rędaszka Mariusz Wiceprezes Zarządu 2016-01-04 2017-01-17
Pionkowski Roman Prezes Zarządu 2015-12-07 2016-03-07
Szydłowska, Jolanta Maria Wiceprezes Zarządu 2015-04-29 2015-12-07
Kędra, Seweryn Piotr Wiceprezes Zarządu 2015-04-29 2016-01-03
Tersa, Andrzej Marian Prezes Zarządu 2015-04-29 2015-12-07
Topolnicki Wojciech Wiceprezes Zarządu 2012-05-31 2015-04-28
Szyszko Roman Wiceprezes Zarządu 2008-03-06 2015-04-28
Bieliński Mirosław Prezes Zarządu 2008-02-13 2015-04-28

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 141 8 820
2016 124 8 615
2015 101 8 472
2014 104 11 494
2013 135 10 542
2012 143 11 049