Notowania spółki

Energa (ENG)

PLENERG00022

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 9,75 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 9,29 8,19 7,73 9,49 12,95 16,09
zmiana 4,95% 19,05% 26,13% 2,74% -24,71% -39,40%
WIG (zmiana) -1,68% 2,21% 0,58% -1,41% -6,81% 10,41%
Na tle WIG (pp) 6,63 16,84 25,55 4,15 -17,90 -49,82
WIG20 (zmiana) -2,05% 2,21% 0,47% 1,40% -5,28% -7,80%
Na tle WIG20 (pp) 7,00 16,84 25,66 1,34 -19,43 -31,60
WIG30TR (zmiana) -1,98% 2,62% 1,63% 1,73% -4,12% 14,39%
Na tle WIG30TR (pp) 6,93 16,43 24,51 1,01 -20,59 -53,79
WIG30 (zmiana) -1,98% 2,56% 0,87% -0,15% -6,28% -0,73%
Na tle WIG30 (pp) 6,93 16,49 25,26 2,88 -18,43 -38,67
WIG20TR (zmiana) -2,05% 2,27% 1,30% 3,57% -3,15% 6,71%
Na tle WIG20TR (pp) 7,00 16,78 24,84 -0,83 -21,56 -46,11
WIG-ENERG (zmiana) 0,06% 13,23% 30,84% 5,43% -14,19% -26,46%
Na tle WIG-ENERG (pp) 4,89 5,82 -4,71 -2,69 -10,52 -12,95
RESPECT (zmiana) -1,30% 2,95% 6,48% 1,38% -7,22% 4,57%
Na tle RESPECT (pp) 6,26 16,10 19,66 1,35 -17,49 -43,98
WIG-Poland (zmiana) -1,68% 2,27% 0,59% -1,44% -6,93% 10,20%
Na tle WIG-Poland (pp) 6,63 16,78 25,55 4,18 -17,78 -49,61
InvestorMS (zmiana) -0,62% 2,54% -0,20% -13,12% -19,12% 1,36%
Na tle InvestorMS (pp) 5,57 16,51 26,33 15,86 -5,59 -40,77

Dane rynkowe

Kapitalizacja 4 037 154 361,50
Free float 48,48%
Liczba akcji 414 067 114
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 037 154 361,50
Liczba akcji: 414 067 114
Liczba głosów na WZA: 558 995 114
Kapitał akcyjny: 4 521 612 884,88
Cena nominalna akcji: 10,92
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 213 326 317
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,51%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 254 317
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,08%
Free float: 48,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 414 067 114 (100,00%) 558 995 114 (100,00%)
Skarb Państwa 213 326 317 (51,51%) 358 254 317 (64,08%) ATT, OBR, PHN, RCW, , PZU, PKO, PCE, KGH, ENA, ENG, GPW, PGN, PGE, TPE, JSW, , , BDZ, ARP_C, LTS, PKN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renominacja akcji 2013-09-03 - 10,92 - 414 067 114 4 521 612 884,88 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
renumeracja akcji: seria AA i BB 2013-09-03 - 12,00 12,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
scalenie akcji 12:1 2010-09-03 - 12,00 - 414 067 114 4 968 805 368,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-09-09
-
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-21 122 939 235 1,00 1,00 4 968 805 566 4 968 805 566,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2009-03-20
-
obniżenie kapitału 2007-06-25 -245 000 1,00 - 4 845 866 331 4 845 866 331,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-24
-
seria B - subskrypcja prywatna 2007-05-17 4 845 611 331 1,00 1,00 4 846 111 331 4 846 111 331,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-06-20
-
seria A - akcje założycielskie 2006-06-06 500 000 1,00 - 500 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-01-08
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO TFI SA portfele 357 823 0,09% 357 823 0,06% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 111 889 0,03% 111 889 0,02% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 93 847 0,02% 93 847 0,02% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 373 544 0,33% 1 373 544 0,25% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 161 663 0,04% 161 663 0,03% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 158 555 0,04% 158 555 0,03% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 3 796 611 0,92% 3 796 611 0,68% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 449 437 0,11% 449 437 0,08% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 125 0,00% 125 0,00% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 338 942 0,08% 338 942 0,06% 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
Pekao TFI SA portfele 880 245 0,21% 880 245 0,16% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 835 000 0,20% 835 000 0,15% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 475 000 0,12% 475 000 0,09% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 448 421 0,11% 448 421 0,08% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 174 000 0,04% 174 000 0,03% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 16 337 000 3,95% 16 337 000 2,92% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 787 181 1,16% 4 787 181 0,86% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 4 613 000 1,11% 4 613 000 0,83% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 4 540 000 1,10% 4 540 000 0,81% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 4 182 000 1,01% 4 182 000 0,75% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 4 251 473 0,96% 4 251 473 0,71% 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 239 000 0,54% 2 239 000 0,40% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 2 021 000 0,49% 2 021 000 0,36% 2017-12-31
AXA OFE portfel 1 878 000 0,45% 1 878 000 0,34% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 867 000 0,45% 1 867 000 0,33% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 93 847 0,02% 93 847 0,02% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 133 016 0,03% 133 016 0,02% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 30 000 0,01% 30 000 0,01% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 34 488 0,01% 34 488 0,01% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 8 511 0,00% 8 511 0,00% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 9 773 0,00% 9 773 0,00% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 3 000 0,00% 3 000 0,00% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 158 555 0,04% 158 555 0,03% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 161 663 0,04% 161 663 0,03% 2017-12-31
Skarb Państwa 213 326 317 51,51% 358 254 317 64,08% 2014-01-27
Skarb Państwa 213 326 317 51,51% 358 254 317 64,08% 2014-01-27
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 348 562 067 84,18% 2013-11-15
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 493 490 067 119,18% 2013-11-15
Skarb Państwa 348 562 067 84,18% 493 490 067 88,28% 2013-11-15
Ogółem 414 067 114 100,00% 558 995 114 100,00% 2013-09-09
Ogółem 414 067 114 100,00% 414 067 114 100,00% 2013-09-09

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-09-25 2017-10-09 1,01460 0,19 PLN -
2016-07-04 2016-07-18 1,05438 0,49 PLN -
2015-05-07 2015-05-21 1,06125 1,44 PLN -
2014-05-27 2014-06-10 1,05373 1,00 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-08-18 2018-09-03 - NWZ: przerwa w obradach do 2018-10-02, zgoda na przystąpienie do budowy w ramach projektu
2018-01-30 2018-02-15 - NWZA: zgoda na nabycie obligacji
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w RN
2016-11-29 2016-12-15 - NWZA: zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i RN
2016-06-08 2016-06-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,49 PLN
2015-12-22 2016-01-07 - NWZA: zmiany w RN
2015-04-13 ZWZ 2015-04-29, godzina 11:00:00
2014-11-29 NWZ 2014-12-15, godzina 10:00:00
2014-05-04 ZWZ 2014-05-20, godzina 10:00:00
2014-02-01 NWZ 2014-02-17, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2018-07-31
Kościelniak Jacek Wiceprezes Zarządu 2017-01-17
Ksepko Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2016-02-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ziemecka-Księżak Paula Przewodniczący RN 2015-11-12
Powałowski Andrzej Członek RN 2016-01-07
Szczepaniec Marek Członek RN 2016-01-07
Terlikowska-Kulesza Agnieszka Członek RN 2016-09-08
Wtulich Zbigniew Członek RN 2014-05-20
Żółtkiewicz Maciej Członek RN 2016-01-07

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2018-07-31
Siwko Arkadiusz Prezes Zarządu 2018-07-02
Siwko Arkadiusz Prezes Zarządu 2018-07-02 2018-07-31
Obajtek Daniel Prezes Zarządu 2017-03-02 2018-02-05 PKN
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2017-03-01
Klimiuk, Alicja Barbara Wiceprezes Zarządu 2017-03-01
Klimiuk, Alicja Barbara Prezes Zarządu 2017-03-01
Kościelniak Jacek Prezes Zarządu 2017-01-17 2017-04-17
Kościelniak Jacek Wiceprezes Zarządu 2017-01-17
Piesiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2016-03-21 2017-01-17
Zmudzińsk, Mariola Anna Wiceprezes Zarządu 2016-03-21 2017-02-16
Ksepko Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2016-02-01
Pionkowski Roman Wiceprezes Zarządu 2016-01-04 2016-02-26
Kaśków Dariusz Prezes Zarządu 2016-01-04 2017-01-17
Rędaszka Mariusz Wiceprezes Zarządu 2016-01-04 2017-01-17
Pionkowski Roman Prezes Zarządu 2015-12-07 2016-03-07
Szydłowska, Jolanta Maria Wiceprezes Zarządu 2015-04-29 2015-12-07
Kędra, Seweryn Piotr Wiceprezes Zarządu 2015-04-29 2016-01-03
Tersa, Andrzej Marian Prezes Zarządu 2015-04-29 2015-12-07
Topolnicki Wojciech Wiceprezes Zarządu 2012-05-31 2015-04-28
Szyszko Roman Wiceprezes Zarządu 2008-03-06 2015-04-28
Bieliński Mirosław Prezes Zarządu 2008-02-13 2015-04-28

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 141 8 820
2016 124 8 615
2015 101 8 472
2014 104 11 494
2013 135 10 542
2012 143 11 049