Notowania spółki

Enea (ENA)

PLENEA000013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 10,90 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 10,85 8,94 7,38 10,57 12,86 15,48
zmiana 0,46% 21,92% 47,70% 3,12% -15,24% -29,59%
WIG (zmiana) -1,68% 2,21% 0,58% -1,41% -6,81% 10,41%
Na tle WIG (pp) 2,14 19,72 47,11 4,54 -8,43 -40,00
mWIG40TR (zmiana) -0,91% 2,58% 0,79% -10,23% -12,93% 34,75%
Na tle mWIG40TR (pp) 1,37 19,34 46,91 13,35 -2,31 -64,33
WIG30TR (zmiana) -1,98% 2,62% 1,63% 1,73% -4,12% 14,39%
Na tle WIG30TR (pp) 2,44 19,31 46,07 1,39 -11,13 -43,98
WIG30 (zmiana) -1,98% 2,56% 0,87% -0,15% -6,28% -0,73%
Na tle WIG30 (pp) 2,44 19,36 46,82 3,27 -8,96 -28,85
WIG-ENERG (zmiana) 0,06% 13,23% 30,84% 5,43% -14,19% -26,46%
Na tle WIG-ENERG (pp) 0,40 8,69 16,85 -2,31 -1,05 -3,13
WIG-Poland (zmiana) -1,68% 2,27% 0,59% -1,44% -6,93% 10,20%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,14 19,66 47,11 4,56 -8,31 -39,79
InvestorMS (zmiana) -0,62% 2,54% -0,20% -13,12% -19,12% 1,36%
Na tle InvestorMS (pp) 1,08 19,38 47,90 16,25 3,88 -30,95
mWIG40 (zmiana) -0,91% 2,58% 0,79% -11,74% -15,64% 16,61%
Na tle mWIG40 (pp) 1,37 19,34 46,91 14,87 0,40 -46,20

Dane rynkowe

Kapitalizacja 4 811 724 100,20
Free float 48,50%
Liczba akcji 441 442 578
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 811 724 100,20
Liczba akcji: 441 442 578
Liczba głosów na WZA: 441 442 578
Kapitał akcyjny: 441 442 578,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 227 364 428
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,50%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 227 364 428
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,50%
Free float: 48,50%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 441 442 578 (100,00%) 441 442 578 (100,00%)
Skarb Państwa 227 364 428 (51,50%) 227 364 428 (51,50%) ATT, OBR, PHN, RCW, , PZU, PKO, PCE, KGH, ENA, ENG, GPW, PGN, PGE, TPE, JSW, , , BDZ, ARP_C, LTS, PKN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria C - subskrypcja publiczna 2008-05-16 103 816 150 1,00 15,40 441 442 578 441 442 578,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-01-13
2009-01-30
obniżenie kapitału - -10 594 129 1,00 - 337 626 428 337 626 428,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-09-05
-
seria A-B - renumeracja akcji 2008-08-01 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-09-05
2009-01-30
seria K - subskrypcja prywatna 2008-01-16 126 625 657 1,00 27,11 348 220 557 348 220 557,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-01-30
-
seria A-J - renumeracja akcji 2005-06-14 - 1,00 - 221 594 900 221 594 900,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-28
2005-06-14
-
split 1:100 2005-06-14 - 1,00 - 221 594 900 221 594 900,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-06-14
-
seria E - zamienna 2002-12-17 523 382 100,00 - 2 215 949 221 594 900,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-02-01
-
seria D - zamienna 2002-12-17 218 450 100,00 - 1 692 567 169 256 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-02-01
-
seria C - zamienna 2002-12-17 251 389 100,00 - 1 474 117 147 411 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-02-01
-
seria B - zamienna 2002-12-17 341 094 100,00 - 1 222 728 122 272 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-02-01
-
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-07-12 881 634 100,00 100,00 881 634 88 163 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1993-07-31
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA portfele 20 702 130 4,69% 20 702 130 4,69% 2018-10-17
Quercus TFI SA portfele 251 212 0,06% 251 212 0,06% 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 141 669 0,03% 141 669 0,03% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 603 212 0,14% 603 212 0,14% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 43 959 339 9,96% 43 959 339 9,96% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 1 111 338 0,25% 1 111 338 0,25% 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 1 836 494 0,42% 1 836 494 0,42% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 5 112 304 1,16% 5 112 304 1,16% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 5 378 989 1,22% 5 378 989 1,22% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 275 0,00% 275 0,00% 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 64 025 0,01% 64 025 0,01% 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 174 051 0,04% 174 051 0,04% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 223 042 0,05% 223 042 0,05% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 120 0,00% 120 0,00% 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-04
OFE PZU Złota Jesień NWZ 18 800 000 4,26% 18 800 000 4,26% 2018-05-28
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 19 000 000 4,30% 19 000 000 4,30% 2018-05-28
Axa TFI SA portfele 324 212 0,07% 324 212 0,07% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 13 225 0,00% 13 225 0,00% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 20 500 0,01% 20 500 0,01% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 25 150 0,01% 25 150 0,01% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 72 621 0,02% 72 621 0,02% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 141 669 0,03% 141 669 0,03% 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 127 241 0,03% 127 241 0,03% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 174 051 0,04% 174 051 0,04% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 238 072 0,05% 238 072 0,05% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 210 950 0,05% 210 950 0,05% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 269 215 0,06% 269 215 0,06% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 251 212 0,06% 251 212 0,06% 2017-12-31
AXA OFE portfel 3 660 000 0,83% 3 660 000 0,83% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 560 000 0,81% 3 560 000 0,81% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 1 541 000 0,35% 1 541 000 0,35% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 1 302 000 0,30% 1 302 000 0,30% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 1 280 955 0,29% 1 280 955 0,29% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 709 399 0,16% 709 399 0,16% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 522 000 0,12% 522 000 0,12% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 13 015 000 2,95% 13 015 000 2,95% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 6 976 000 1,58% 6 976 000 1,58% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 5 974 000 1,35% 5 974 000 1,35% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 5 555 878 1,26% 5 555 878 1,26% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 5 397 573 1,22% 5 397 573 1,22% 2017-12-31
Generali OFE portfel 4 145 000 0,94% 4 145 000 0,94% 2017-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 43 959 339 9,96% 43 959 339 9,96% 2017-06-21
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 44 631 848 10,11% 44 631 848 10,11% 2017-02-08
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 23 000 000 5,21% 23 000 000 5,21% 2016-12-15
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 22 788 363 5,16% 22 788 363 5,16% 2016-10-14
Skarb Państwa 227 364 428 51,50% 227 364 428 51,50% 2014-11-12
Nationale-Nederlanden OFE 19 885 362 4,50% 19 885 362 4,50% 2014-03-11
Nationale-Nederlanden OFE 23 296 751 5,27% 23 296 751 5,27% 2014-01-23
Vattenfall AB 0 0,00% 0 0,00% 2014-01-22
Skarb Państwa 227 385 698 51,50% 227 385 698 51,50% 2012-11-14
Mikłosz Tadeusz 4 140 0,00% 4 140 0,00% 2012-08-30
Skarb Państwa 227 644 444 51,56% 227 644 444 51,56% 2012-05-14
Skarb Państwa 228 249 539 51,70% 228 249 539 51,70% 2011-11-14
Skarb Państwa 228 368 932 51,73% 228 368 932 51,73% 2011-09-30
Balcerowski Paweł 4 140 0,00% 4 140 0,00% 2011-05-16
Dachowski Tadeusz 4 440 0,00% 4 440 0,00% 2011-05-16
Pluciński Mieczysław 4 140 0,00% 4 140 0,00% 2011-05-16
Skarb Państwa 229 160 835 51,91% 229 160 835 51,91% 2011-03-22
Skarb Państwa 233 624 813 52,92% 233 624 813 52,92% 2010-11-22
Skarb Państwa 243 281 142 55,11% 243 281 142 55,11% 2010-11-05
Skarb Państwa 238 311 680 53,98% 238 311 680 53,98% 2010-11-05
Skarb Państwa 255 592 851 57,89% 255 592 851 57,89% 2010-10-22
Górniak Maksymilian 3 740 0,00% 3 740 0,00% 2010-08-27
Skarb Państwa 266 774 895 60,43% 266 774 895 60,43% 2010-02-10
Dachowski Tadeusz 300 0,00% 300 0,00% 2009-11-16
Dachowski Tadeusz 200 0,00% 200 0,00% 2009-03-02
Vattenfall AB 82 395 573 18,66% 82 395 573 18,66% 2009-01-19
Ogółem 441 442 578 100,00% 441 442 578 100,00% 2009-01-13
Skarb Państwa 337 626 428 76,48% 337 626 428 76,48% 2009-01-13
Ogółem 359 047 005 100,00% 359 047 005 100,00% 2008-11-17
Skarb Państwa 337 626 428 94,03% 337 626 428 94,03% 2008-11-17
Skarb Państwa 337 626 428 100,00% 337 626 428 100,00% 2008-11-14
Ogółem 337 626 428 100,00% 337 626 428 100,00% 2008-09-05
Ogółem 221 594 900 100,00% 221 594 900 100,00% 2005-06-14
Skarb Państwa 221 594 900 100,00% 221 594 900 100,00% 2005-06-14

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-07-24 2017-08-10 1,01698 0,25 PLN -
2015-07-22 2015-08-11 1,03219 0,47 PLN -
2014-07-23 2014-08-12 1,03926 0,57 PLN -
2013-07-23 2013-08-12 1,02555 0,36 PLN -
2012-08-13 2012-09-03 1,03055 0,48 PLN -
2011-08-11 2011-09-01 1,02675 0,44 PLN -
2010-05-24 2010-06-10 1,02194 0,38 PLN -
2009-08-13 2009-08-31 1,01999 0,46 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-09-08 2018-09-24 - NWZ: zmiany w RN
2018-05-12 2018-05-28 - NWZ: zmiany w statucie
2018-03-31 2018-04-16 - NWZA: zmiany w RN
2017-12-12 2017-12-28 - NWZA: zmiany w statucie
2017-06-10 2017-06-26 - WZA: wypłata dywidendy - 0,25 PLN, zmiany w RN
2016-11-29 2016-12-15 - NWZA: zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i RN
2016-06-11 2016-06-27 - WZA: pokrycie straty
2015-12-12 2015-12-28 - NWZA: przerwa w obradach do 2016-01-15, zmiany w RN
2015-10-05 2015-10-21 - NWZA: zmiany w RN
2015-08-11 2015-08-27 - NWZA: zmiany w RN
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2014-04-08 ZWZ 2014-04-24, godzina 11:00:00
2013-12-03 NWZ 2013-12-19, godzina 11:00:00
2013-04-08 ZWZ 2013-04-24, godzina 11:00:00
2012-12-03 NWZ 2012-12-19, godzina 14:00:00
2012-10-06 NWZ 2012-10-22, godzina 11:00:00
2012-06-13 ZWZ 2012-06-29, godzina 11:00:00
2012-02-25 NWZ 2012-03-12, godzina 11:00:00
2011-11-19 NWZ 2011-12-05, godzina 11:00:00
2011-10-25 NWZ 2011-11-10, godzina 11:00:00
2011-06-13 ZWZ 2011-06-29, godzina 11:00:00
2010-09-13 NWZ 2010-09-29, godzina 11:00:00
2010-05-12 NWZ 2010-05-28, godzina 11:00:00
2010-04-04 ZWZ 2010-04-20, godzina 11:00:00
2010-03-10 NWZ 2010-03-26, godzina 11:00:00
2009-12-23 NWZ 2010-01-08, godzina 11:00:00
2009-09-01 NWZ 2009-09-17, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kowalik Mirosław Prezes Zarządu 2016-01-07 LWB
Adamczak Piotr Wiceprezes Zarządu 2016-02-15
Piętka Zbigniew Członek Zarządu 2017-10-10
Piotr Olejniczak Członek Zarządu 2017-09-22

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hebda, Stanisław Kazimierz Przewodniczący RN 2017-12-28
Brzeziński Sławomir Członek RN 2015-07-02
Jabłoński Paweł Członek RN 2018-04-16
Klimowicz Wojciech Członek RN 2015-07-02
Koroblowski, Paweł Andrzej Członek RN 2018-09-24
Kulka Ireneusz Członek RN 2018-04-16
Mikłosz Tadeusz Członek RN 2015-07-02
Mirkowski Piotr Członek RN 2016-01-15
Stryjski Roman Członek RN 2016-01-15

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Piętka Zbigniew Członek Zarządu 2017-10-10
Piotr Olejniczak Członek Zarządu 2017-09-22
Szymański Rafał Członek Zarządu 2017-08-24 2017-11-24
Franzkowiak Mikołaj Wiceprezes Zarządu 2016-02-15 2017-08-24 COL
Adamczak Piotr Wiceprezes Zarządu 2016-02-15
Adamczak Piotr Członek Zarządu 2016-02-15
Franzkowiak Mikołaj Członek Zarządu 2016-02-15 COL
Piosik Wiesław Członek Zarządu 2016-01-07
Kowalik Mirosław Prezes Zarządu 2016-01-07 LWB
Brzeziński Sławomir Członek Zarządu 2016-01-07 2016-02-15
Piosik Wiesław Wiceprezes Zarządu 2016-01-07 2017-08-24
Piosik Wiesław Prezes Zarządu 2015-12-07 2016-03-07
Gepfert Dalida Członek Zarządu 2013-05-10 2016-01-07
Kinelski Grzegorz Członek Zarządu 2013-03-11 2016-01-07
Orlof Paweł Członek Zarządu 2013-03-11 2015-12-07
Zamasz Krzysztof Prezes Zarządu 2013-01-01 2015-12-07
Bil Janusz Członek Zarządu 2012-03-19 2013-03-11
Rozpędek Hubert Członek Zarządu 2010-04-16 2013-03-11
Górniak Maksymilian Członek Zarządu 2010-04-16 2011-12-05
Zborowski Krzysztof Członek Zarządu 2010-04-16 2013-01-11
Treider Tomasz Członek Zarządu 2009-08-01 2010-04-16
Koczorowski Piotr Członek Zarządu 2009-06-01 2010-04-16
Owczarek Maciej Prezes Zarządu 2009-06-01 2012-10-01
Koczorowski Piotr Prezes Zarządu 2009-03-26
Jankiewicz Sławomir Członek Zarządu 2008-11-29 2010-04-16
Malinowski Marek Członek Zarządu 2008-11-29 2010-04-16
Koczorowski Piotr Członek Zarządu 2008-11-29
Mortas Paweł Prezes Zarządu 2007-08-20 2009-03-26 EPD, ZAP
Koltermann Czesław Członek Zarządu 2007-06-28 2009-09-01
Hermach Marek Członek Zarządu 2006-03-14 2009-03-26
Piniarski Wojciech Członek Zarządu 2006-03-14
Marciniak Andrzej Prezes Zarządu 2006-01-01
Górski Maciej Członek Zarządu 2005-03-22 2006-03-14
Gruszka Jerzy Prezes Zarządu 2004-04-06 2006-01-01
Rączka Jan Członek Zarządu 2004-04-06 2005-01-20
Piosik Wiesław Członek Zarządu 2004-04-06 2006-01-01
Gral Rajmund Członek Zarządu 2004-04-06 2006-03-14
Szopa Mariola Członek Zarządu 2004-04-06 2006-01-01
Tasiemska Wanda Członek Zarządu 2001-06-06 2002-04-29
Szymankiewicz Marek Członek Zarządu 2001-06-06 2002-04-29

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 352 15 514
2017 352 15 514
2016 281 15 032
2015 271 10 747
2014 288 10 063
2013 411 10 006
2011 467 10 253
2010 519 10 233
2009 306 0
2008 270 0