Notowania spółki

Best (BST)

PLBEST000010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 18,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 18,4000 17,4000 16,5000 18,0000 23,0000 13,5200
zmiana 0,00% 5,75% 11,52% 2,22% -20,00% 36,09%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 423 472 853,60
Free float 6,37%
Liczba akcji 23 014 829
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 423 472 853,60
Liczba akcji: 23 014 829
Liczba głosów na WZA: 29 734 829
Kapitał akcyjny: 23 014 829,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 549 840
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,64%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 269 840
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,07%
Free float: 6,36%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 23 014 829 (100,00%) 29 734 829 (100,00%)
Borusowski Krzysztof 18 429 840 (80,08%) 25 149 840 (84,58%) BST
Kucner Marek 3 120 000 (13,56%) 3 120 000 (10,49%) BST

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Best Nieruchomości sp. z o.o. 2018-06-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-07-31
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 108 000 1,00 - 23 014 829 23 014 829,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-06
-
seria G - subskrypcja prywatna 2017-05-04 690 652 1,00 27,50 22 906 829 22 906 829,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-05-25
-
seria F - subskrypcja prywatna 2016-10-27 30 000 1,00 13,40 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja prywatna 2016-03-25 630 000 1,00 13,40 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z Actinium Inwestycje sp. z o.o., Gamex Inwestycje sp. z o.o. i Gamex sp. z o.o., 2016-03-25 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-04-22
-
seria D - subskrypcja prywatna 2016-03-16 1 362 957 1,00 26,78 22 216 177 22 216 177,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-03-31
-
seria C - oferta menedżerska 2015-11-16 648 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:4 2015-06-15 - 1,00 - 20 853 220 20 853 220,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-08-26
-
renumeracja akcji: seria A i B 2014-12-16 - 4,00 4,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-12-30
-
obniżenie kapitału 2014-12-16 -636 696 4,00 - 5 213 305 20 853 220,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-12-30
-
obniżenie kapitału - - 4,00 - 5 850 001 23 400 004,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-09-28
-
seria F - wspolnicy Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 2006-07-28 1 300 000 4,00 - 6 500 000 26 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-02-22
2007-05-11
seria E - BRE Bank SA 2001-08-31 3 000 000 4,00 5,40 5 200 000 20 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-11-12
2004-04-23
seria D - subskrypcja publiczna 1996-08-13 1 000 000 4,00 58,00 2 200 000 8 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1997-03-13
1997-05-30
seria C - prawo poboru 1996-06-21 699 998 4,00 4,00 1 200 000 4 800 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1996-06-26
1997-05-30
seria B - subskrypcja prywatna 1994-04-12 2 4,00 4,00 500 002 2 000 008,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1995-06-07
-
seria A - aport: PH "Best" (uprzywilejowane) 1994-04-12 500 000 4,00 - 500 000 2 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1994-04-22
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 114 870 0,50% 114 870 0,39% 2017-12-31
Borusowski Krzysztof 18 429 840 80,08% 25 149 840 84,58% 2017-12-06
Ogółem 23 014 829 100,00% 29 734 829 100,00% 2017-12-06
Kucner Marek 3 120 000 13,56% 3 120 000 10,49% 2017-12-06
Borusowski Krzysztof 18 429 840 80,46% 25 149 840 84,89% 2017-05-29
Kucner Marek 3 120 000 13,62% 3 120 000 10,53% 2017-05-25
Ogółem 22 906 829 100,00% 29 626 829 100,00% 2017-05-25
Borusowski Krzysztof 17 160 236 74,91% 23 880 236 80,60% 2017-05-25
Ogółem 22 216 177 100,00% 28 936 177 100,00% 2016-03-31
Kucner Marek 3 120 000 14,04% 3 120 000 10,78% 2016-03-31
Borusowski Krzysztof 17 160 236 77,24% 23 880 236 82,53% 2016-03-31
Kucner Marek 3 120 000 14,96% 3 120 000 11,31% 2015-08-26
Ogółem 20 853 220 100,00% 27 573 220 100,00% 2015-08-26
Borusowski Krzysztof 17 160 236 82,29% 23 880 236 86,60% 2015-08-26
Kucner Marek 780 000 14,96% 780 000 11,31% 2014-12-30
Borusowski Krzysztof 4 290 059 82,29% 5 970 059 86,60% 2014-12-30
Ogółem 5 213 305 100,00% 6 893 305 100,00% 2014-12-30
Best SA 0 0,00% 0 0,00% 2014-12-30
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 4 290 059 73,33% 5 970 059 86,77% 2009-10-05
Best SA 650 000 11,11% 0 0,00% 2009-10-05
Borusowski Krzysztof 4 290 059 72,99% 5 970 059 85,99% 2009-10-05
Kucner Marek 780 000 13,00% 780 000 11,00% 2009-10-05
Kucner Marek z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju sp. z o. o 780 000 13,33% 780 000 11,33% 2009-10-05
Kucner Marek 780 000 13,33% 780 000 11,33% 2009-10-05
Ogółem 5 850 001 100,00% 7 530 001 100,00% 2009-10-05
Borusowski Krzysztof 4 290 059 73,33% 5 970 059 86,77% 2009-10-05
Best SA 650 000 10,00% 0 0,00% 2009-09-28
Best SA 1 299 999 20,00% 0 0,00% 2007-08-06
Kucner Marek z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. 1 299 999 20,00% 1 299 999 15,89% 2007-02-22
Kucner Marek z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju sp. z o. o 780 000 11,99% 780 000 11,33% 2007-02-22
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 4 290 059 66,00% 5 970 059 86,77% 2007-02-22
Ogółem 6 500 000 100,00% 8 180 000 100,00% 2007-02-22
Kucner Marek z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju sp. z o. o 780 000 11,99% 780 000 9,53% 2007-02-22
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 4 290 059 66,00% 5 970 059 72,98% 2007-02-22
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 3 770 059 58,00% 5 450 059 66,62% 2007-02-22
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 3 770 059 72,50% 5 450 059 79,21% 2006-11-06
Kucner Marek z Trzeci Polski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 1 299 999 25,00% 1 299 999 18,89% 2006-11-06
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 5 070 058 97,50% 6 750 058 98,11% 2003-04-18
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 3 326 000 63,96% 5 006 000 72,76% 2003-01-15
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 5 044 427 97,01% 6 724 427 97,74% 2002-03-25
mBank SA przez podmioty zależne 0 0,00% 0 0,00% 2002-03-25
mBank SA przez podmioty zależne 5 044 427 97,01% 6 724 427 97,74% 2001-12-28
Ogółem 5 200 000 100,00% 6 880 000 100,00% 2001-11-12
mBank SA 5 044 427 97,01% 6 724 427 97,74% 2001-11-12
mBank SA 2 044 427 92,93% 3 724 427 95,99% 2001-07-19
mBank SA 1 828 700 83,12% 3 508 700 90,43% 2000-08-31
mBank SA 1 721 918 78,27% 3 401 918 87,68% 1999-11-26
Bank Handlowy SA 3 652 0,17% 3 652 0,09% 1999-11-24
Hestia Insurance SA 0 0,00% 0 0,00% 1999-11-19
mBank SA 1 467 154 66,69% 3 147 154 81,11% 1999-11-19
BNP Paribas Bank Polska SA 0 0,00% 0 0,00% 1999-11-19
mBank SA 420 000 19,09% 2 100 000 54,12% 1999-09-28
BNP Paribas Bank Polska SA 330 595 15,03% 330 595 8,52% 1999-09-28
Polfact SA 0 0,00% 0 0,00% 1999-07-09
Bank Handlowy SA 195 031 8,87% 195 031 5,03% 1999-07-09
mBank SA 750 595 34,12% 2 430 595 62,64% 1999-07-09
Martis SA 0 0,00% 0 0,00% 1999-07-08
Ożóg Włodzimierz 7 000 0,32% 7 000 0,18% 1999-07-08
Hestia Insurance SA 385 275 17,51% 385 275 9,93% 1999-07-08
Ożóg Włodzimierz 340 160 15,46% 340 160 8,77% 1999-06-25
Martis SA 387 200 17,60% 387 200 9,98% 1999-06-25
mBank SA 541 971 24,64% 2 221 971 57,27% 1999-06-18
Polfact SA 200 000 9,09% 200 000 5,15% 1999-05-05
Ożóg Włodzimierz 194 000 8,82% 194 000 5,00% 1999-04-26
Gawdzik Wojciech 142 002 6,45% 142 002 3,66% 1998-12-11
Ogółem 2 200 000 100,00% 3 880 000 100,00% 1998-10-30
Gawdzik Wojciech 209 988 9,54% 209 988 5,41% 1998-10-30
mBank SA 420 000 19,09% 2 100 000 54,12% 1998-10-30
Gawdzik Wojciech 209 988 9,54% 529 988 12,62% 1998-09-30
mBank SA 420 000 19,09% 2 100 000 50,00% 1998-09-11
Gawdzik Wojciech 280 000 12,73% 600 000 14,29% 1998-09-11
Wood Securities BV 170 027 7,73% 170 027 4,05% 1997-11-04
Gawdzik Wojciech 700 000 31,82% 2 700 000 64,29% 1997-03-13
Ogółem 2 200 000 100,00% 4 200 000 100,00% 1997-03-13

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
1998-05-18 1998-06-02 1,05435 1,00 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2016-10-20 - - - - -
Split 2015-09-21 - 1:4 4,0000 - -
Umorzenie 2015-03-23 umorzenie 636.696 akcji - - - 636 696
Umorzenie 2009-11-05 - - - - 649 999

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-23 2020-09-08 - NWZ: zmiany uchwał ws. emisji warrantów i akcji
2020-06-02 2020-06-18 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: podział zysku, emisja warrantów serii D i akcji serii S
2017-05-06 2017-05-22 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-10-11 2016-10-27 - NWZA: emisja warrantów serii C, emisja akcji serii F
2016-05-02 2016-05-18 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-03-09 2016-03-25 - NWZA: połączenie z Actinium sp. z o.o., Gamex Inwestycje sp. z o.o. i Gamex sp. z o.o., emisja warrantów serii A i B, emisja akcji serii C i D
2015-12-20 2016-01-05 - NWZA: zmiany w RN
2015-10-31 2015-11-16 - NWZA: emisja warrantów serii A, emisja akcji serii C, zmiany w statucie
2015-05-30 ZWZ 2015-06-15, godzina 10:00:00
2014-11-30 NWZ 2014-12-16, godzina 11:00:00
2014-06-02 ZWZ 2014-06-18, godzina 11:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 12:00:00
2012-06-10 ZWZ 2012-06-26, godzina 12:30:00
2011-12-14 NWZ 2011-12-30, godzina 12:00:00
2011-09-28 NWZ 2011-10-14, godzina 12:00:00
2011-06-13 ZWZ 2011-06-29, godzina 12:00:00
2010-12-11 NWZ 2010-12-27, godzina 12:00:00
2010-06-08 ZWZ 2010-06-24, godzina 12:00:00
2010-04-14 NWZ 2010-04-30, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Borusowski Krzysztof Prezes Zarządu 2002-03-18
Kucner Marek Wiceprezes Zarządu 2002-05-13

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Filar Dariusz Członek RN 2014-06-18 IDA
Gronicki, Mirosław Jerzy Członek RN 2016-05-18
Janiszewski, Hubert Andrzej Członek RN 2020-06-18 , PLS, COG
Matusiak Maciej Członek RN 2020-06-18 BBD, KCH, MLG, OTM, LBT, DRP, ATD, ITB
Nitka Wacław Członek RN 2018-06-28
Pawłowicz Leszek Członek RN 2004-06-30

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zawadzki Jacek Członek Zarządu 2019-06-28 2019-12-30
Rudziks Barbara Członek Zarządu 2016-03-21 2018-10-01 KRI
Rudziks Barbara Członek Zarządu 2011-01-01 2016-03-20 KRI
Kucner Marek Wiceprezes Zarządu 2002-05-13
Borusowski Krzysztof Prezes Zarządu 2002-03-18
Borusowski Krzysztof Prezes Zarządu 2002-01-15 2002-03-01
Żurawik, Zenobiusz Wojciech Prezes Zarządu 1995-01-01 1997-12-31
Rytelewski Jerzy Członek Zarządu 1000-01-01 2003-12-30

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 488 508
2017 552 569
2016 496 510
2015 414 425
2014 365 372
2013 343 349
2011 339 344
2010 376 379
2009 415 417
2008 453 456
2007 435 435
2005 113 0
2004 48 0
2003 53 0
2002 76 0
2001 469 0
2000 585 0
1999 376 0
1998 406 0
1997 334 0
1996 311 0
1995 210 0
1994 147 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.