Notowania spółki

Archicom (ARH)

PLARHCM00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 24,4000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 23,3000 22,0000 18,9000 18,6000 19,1500 -
zmiana 4,72% 10,91% 29,10% 31,18% 27,42% -
WIG (zmiana) -0,98% 2,62% 19,77% 10,90% -2,22% 33,14%
Na tle WIG (pp) 5,70 8,29 9,33 20,28 29,64 -
sWIG80TR (zmiana) 1,18% 11,91% 26,45% 18,08% 38,28% 64,05%
Na tle sWIG80TR (pp) 3,54 -1,00 2,66 13,11 -10,86 -
WIGdiv (zmiana) -0,01% 6,28% 19,42% 18,41% 7,50% 25,27%
Na tle WIGdiv (pp) 4,73 4,63 9,68 12,78 19,91 -
WIG-Poland (zmiana) -1,03% 2,42% 19,56% 10,61% -2,32% 33,04%
Na tle WIG-Poland (pp) 5,75 8,49 9,55 20,57 29,74 -
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) 3,50 0,92 8,60 16,23 6,72 -
WIG-NRCHOM (zmiana) 2,51% 7,97% 20,02% 16,50% -1,50% 74,98%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) 2,21 2,94 9,08 14,68 28,92 -
sWIG80 (zmiana) 1,18% 11,88% 25,85% 16,72% 34,88% 40,00%
Na tle sWIG80 (pp) 3,54 -0,97 3,25 14,46 -7,47 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 626 356 369,20
Free float 14,82%
Liczba akcji 25 670 343
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 626 356 369,20
Liczba akcji: 25 670 343
Liczba głosów na WZA: 31 877 845
Kapitał akcyjny: 256 703 430,00
Cena nominalna akcji: 10,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 865 451
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,18%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 072 953
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,07%
Free float: 14,82%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 25 670 343 (100,00%) 31 877 845 (100,00%)
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 (55,45%) 20 442 003 (64,13%) ARH
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 (18,87%) 4 843 950 (15,20%) ARH
Aviva OFE Aviva Santander portfel; ZWZ 2 787 000 (10,86%) 2 787 000 (8,74%) HRS, ELT, NVA, AMB, PGO, OVO, ARH, KRU, PKO, KGH, ADV, WPL, FMF, DVL, AMC, ING, MWT, SON, NFT, CIE, ECH, APT, CCC, PKN, UNI, ACP, AML, LVC, ABE, FRO, ASE, ABS, SKA, DOM, KTY, RMK, WWL, ERB, STF, PEO, KGN, FTE, BDX, CAR, NWG, DCR, PKP, PEP, GTC, MIL, TAR, PHN, ALR, ABG, SNK

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2020-06-25 - 10,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2020-06-25 -71 955 10,00 - 25 670 343 256 703 430,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-07-29
-
seria G - subskrypcja prywatna 2018-05-30 136 354 10,00 10,00 25 742 298 257 422 980,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-08-20
-
seria F - subskrypcja prywatna 2017-09-13 2 327 813 10,00 15,50 25 605 944 256 059 440,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-30
2018-02-21
seria E - subskrypcja otwarta 2015-09-02 4 655 626 10,00 15,50 23 278 131 232 781 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-02-29
2016-04-11
2016-05-09
podział akcji serii B 2015-09-01 - 10,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-05-09
seria D - subskrypcja prywatna 2015-07-02 1 000 10,00 - 18 622 505 186 225 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-31
2016-05-09
seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-26 21 807 10,00 - 18 621 505 186 215 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-31
2016-05-09
seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-26 1 460 175 10,00 - 18 599 698 185 996 980,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-31
2016-05-09
obniżenie kapitału 2015-06-24 -1 000 10,00 - 17 139 523 171 395 230,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seia B - subskrypcja prywatna 2015-06-01 17 009 323 10,00 - 17 140 523 171 405 230,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o w SA 2014-10-24 131 200 10,00 - 131 200 1 312 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-12-05
2016-05-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 55,45% 20 442 003 64,13% 2020-07-29
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 18,87% 4 843 950 15,20% 2020-07-29
Aviva OFE Aviva Santander portfel; ZWZ 2 787 000 10,86% 2 787 000 8,74% 2020-07-29
Archicom SA 0 0,00% 0 0,00% 2020-07-29
Ogółem 25 670 343 100,00% 31 877 845 100,00% 2020-07-29
Aviva OFE Aviva Santander portfel; ZWZ 2 787 000 10,83% 2 787 000 8,75% 2020-06-25
NN OFE portfel 320 000 1,24% 320 000 1,00% 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 540 000 9,86% 2 540 000 7,94% 2018-12-31
Archicom SA 95 662 0,37% 0 0,00% 2018-12-27
Archicom SA 95 018 0,37% 0 0,00% 2018-12-20
Archicom SA 91 418 0,36% 0 0,00% 2018-12-14
Archicom SA 83 118 0,32% 0 0,00% 2018-12-10
Archicom SA 73 468 0,29% 0 0,00% 2018-12-04
Archicom SA 65 418 0,25% 0 0,00% 2018-10-24
Archicom SA 64 648 0,25% 0 0,00% 2018-10-11
Archicom SA 62 648 0,24% 0 0,00% 2018-09-28
Archicom SA 58 248 0,23% 0 0,00% 2018-09-21
Archicom SA 55 007 0,21% 0 0,00% 2018-08-20
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 18,82% 4 843 950 15,19% 2018-08-20
Ogółem 25 742 298 100,00% 31 949 800 100,00% 2018-08-20
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 55,30% 20 442 003 64,09% 2018-08-20
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 2 540 000 9,87% 2 540 000 7,96% 2018-08-20
Archicom SA 55 007 0,21% 0 0,00% 2018-08-03
Archicom SA 51 857 0,20% 0 0,00% 2018-07-27
Archicom SA 48 557 0,19% 0 0,00% 2018-07-20
Archicom SA 42 067 0,16% 0 0,00% 2018-07-10
Archicom SA 37 207 0,15% 0 0,00% 2018-07-02
TFI PZU SA portfele 1 595 0,01% 1 595 0,00% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 551 595 2,14% 551 595 1,73% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 503 985 1,96% 503 985 1,58% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 334 942 1,30% 334 942 1,05% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 126 385 0,49% 126 385 0,40% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 62 881 0,24% 62 881 0,20% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 231 0,00% 231 0,00% 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 33 0,00% 33 0,00% 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 1 123 0,00% 1 123 0,00% 2018-06-30
Archicom SA 29 707 0,12% 0 0,00% 2018-06-26
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 55,59% 20 442 003 64,34% 2018-05-30
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 55,59% 20 442 003 64,33% 2018-05-30
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 55,59% 20 442 003 64,30% 2018-05-30
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 18,92% 4 843 950 15,25% 2018-05-30
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 18,92% 4 843 950 15,24% 2018-05-30
Archicom SA 23 707 0,09% 0 0,00% 2018-01-12
TFI Allianz Polska SA portfele 289 942 1,13% 289 942 0,91% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 159 500 0,62% 159 500 0,50% 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 62 353 0,24% 62 353 0,20% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 50 661 0,20% 50 661 0,16% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 11 230 0,04% 11 230 0,04% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 8 582 0,03% 8 582 0,03% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 235 008 4,82% 1 235 008 3,89% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 590 750 2,31% 590 750 1,86% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 411 485 1,61% 411 485 1,29% 2017-12-31
NN OFE portfel 324 000 1,27% 324 000 1,02% 2017-12-31
Archicom SA 19 857 0,08% 0 0,00% 2017-12-22
Archicom SA 17 117 0,07% 0 0,00% 2017-12-13
Archicom SA 14 771 0,06% 0 0,00% 2017-12-05
DKR Investment sp. z o.o. 12 362 896 48,28% 18 570 398 58,39% 2017-10-30
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 2 540 000 9,92% 2 540 000 7,99% 2017-10-30
Ogółem 25 605 944 100,00% 31 813 446 100,00% 2017-10-30
Archicom SA 12 786 0,05% 0 0,00% 2017-10-30
Archicom SA 11 286 0,04% 0 0,00% 2017-10-30
DKR Invest SA 4 388 004 17,14% 4 388 004 13,80% 2017-10-30
Archicom SA 11 286 0,05% 0 0,00% 2017-10-23
Archicom SA 10 186 0,04% 0 0,00% 2017-10-17
Archicom SA 7 918 0,03% 0 0,00% 2017-10-10
Archicom SA 6 153 0,03% 0 0,00% 2017-09-29
Archicom SA 4 153 0,02% 0 0,00% 2017-09-25
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 2 540 000 10,91% 2 540 000 8,61% 2017-07-17
DKR Investment sp. z o.o. 12 362 896 53,11% 18 570 398 62,98% 2017-06-08
Aviva OFE Aviva Santander 2 090 000 8,98% 2 090 000 7,09% 2016-05-09
Ogółem 23 278 131 100,00% 29 485 633 100,00% 2016-03-22
DKR Investment sp. z o.o. 14 234 501 61,15% 20 442 003 69,33% 2016-03-22
DKR Invest SA 4 388 004 18,85% 4 388 004 14,88% 2016-03-22
DKR Investment sp. z o.o. 14 234 501 76,44% 20 442 003 82,33% 2016-02-29
DKR Invest SA 4 388 004 23,56% 4 388 004 17,67% 2016-02-29
Ogółem 18 622 505 100,00% 24 830 007 100,00% 2015-07-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-11-20 2020-11-27 1,12746 2,53 PLN warunkowa zaliczka
2019-10-30 2019-11-06 1,04396 0,64 PLN zaliczka
2019-07-01 2019-07-08 1,08070 1,15 PLN
2018-06-05 2018-06-19 1,09924 1,44 PLN -
2017-12-01 2017-12-08 1,01490 0,21 PLN zaliczka
2017-06-01 2017-06-15 1,05016 0,80 PLN -
2016-06-28 2016-07-05 - 0,40 PLN dywidenda zaliczkowa
2016-06-28 2016-07-12 1,06805 0,52 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-09 2020-06-25 - ZWZ: podział zysku, obniżenie kapitału, zmiany w RN
2019-06-03 2019-06-19 - ZWZ:wypłata dywidendy - 1,15 PLN, zmiany w RN
2017-07-01 2017-07-17 - NWZA: zmiany w statucie
2017-05-09 2017-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 1,20 PLN
2016-12-25 2017-01-10 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-05 2016-06-21 - WZA: wypłata dywidendy - 0,52 PLN, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jarodzka-Śródka Dorota Prezes Zarządu 2016-02-29
Ślęzak Tomasz Członek Zarządu 2019-11-27 STF
Sujak Tomasz Członek Zarządu 2016-02-29
Suskiewicz Krzysztof Członek Zarządu 2018-05-10
Więznowski Artur Członek Zarządu 2019-09-18 BPM

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Olender Artur Przewodniczący RN 2016-02-29 OTS, IPO, NNG
Gabryjelski Marek Wiceprzewodniczący RN 2017-01-10 ELT
Płochocki Konrad Wiceprzewodniczący RN 2016-02-29
Jarodzki Rafał Członek RN 2020-06-25
Śródka Jędrzej Członek RN 2016-02-29
Śródka Kazimierz Członek RN 2018-05-30

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ślęzak Tomasz Członek Zarządu 2019-11-27 STF
Więznowski Artur Członek Zarządu 2019-09-18 BPM
Suskiewicz Krzysztof Członek Zarządu 2018-05-10
Andrulewicz Krzysztof Prezes Zarządu 2018-05-10 2019-11-26
Sujak Tomasz Członek Zarządu 2016-02-29
Jarodzka-Śródka Dorota Prezes Zarządu 2016-02-29
Jarodzki Rafał Wiceprezes Zarządu 2016-02-29 2020-06-24
Śródka Kazimierz Wiceprezes Zarządu 2016-02-29 2018-05-29
Ruszczak Paweł Członek Zarządu 2016-02-29 2019-09-18

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 42 211
2018 42 211
2017 39 143
2017 39 143
2015 0 109
2014 0 94
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.