Notowania spółki

Reino Capital (RNC)

PLWDM0000029

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,6100 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,5100 1,3400 1,4800 1,4700 1,4500 0,2400
zmiana 6,62% 20,15% 8,78% 9,52% 11,03% 570,83%
InvestorMS (zmiana) 1,22% 9,99% 20,50% 14,95% 20,70% 36,61%
Na tle InvestorMS (pp) 5,40 10,16 -11,71 -5,43 -9,67 534,23

Dane rynkowe

Kapitalizacja 68 389 660,50
Free float 26,05%
Liczba akcji 42 478 050
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 68 389 660,50
Liczba akcji: 42 478 050
Liczba głosów na WZA: 42 478 050
Kapitał akcyjny: 33 982 440,00
Cena nominalna akcji: 0,80
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 878 950
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,00%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 878 950
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,00%
Free float: 22,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 42 478 050 (100,00%) 42 478 050 (100,00%)
Świątkowski Radosław 11 624 400 (27,00%) 11 624 400 (27,00%) RNC
Latkowska-Diniejko Dorota 11 621 750 (27,00%) 11 621 750 (27,00%) RNC
Kurasik Andrzej 5 600 000 (13,00%) 5 600 000 (13,00%) RNC
Tinc Justyna 2 564 800 (6,00%) 2 564 800 (6,00%) RNC
Bogacz Mariusz 2 468 000 (5,00%) 2 468 000 (5,00%) RNC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria H - subskrypcja prywatna 2020-02-27 18 969 950 0,80 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria G - subskrypcja prywatna 2019-06-10 3 631 250 0,80 1,60 42 478 050 33 982 440,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-12-10
-
seria G - subskrypcja prywatna 2018-11-14 11 153 200 0,80 1,60 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - subskrypcja prywatna 2018-10-30 10 976 000 0,80 1,60 38 846 800 31 077 440,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-31
-
zmiana firmy z Graviton Capital SA na Reino Capital SA 2018-10-30 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-31
-
seria F - subskrypcja prywatna 2018-06-29 7 663 084 0,80 1,60 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja prywatna 2018-06-20 25 808 300 0,80 1,60 27 870 800 22 296 640,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-31
-
scalenie akcji 10:1 2016-02-08 - 0,80 - 2 062 500 1 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-03-16
-
zmiana firmy z Dom Maklerski WDM SA na Graviton Capital SA 2015-08-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-18
-
scalenie akcji 8:1 2013-11-13 - 0,08 - 20 625 000 1 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-11
-
seria D - prawo poboru 1:1 2012-12-03 82 500 000 0,01 0,20 165 000 000 1 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-23
-
zmiana firmy z Wrocławski Dom Maklerski SA na Dom Maklerski WDM SA 2010-06-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-09-17
-
seria C - subskrypcja prywatna 2007-06-13 8 000 000 0,01 2,00 82 500 000 825 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24
2007-08-31
2011-07-19
split 1:100 2007-06-13 - 0,01 - 74 500 000 745 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B 2006-08-28 120 000 1,00 1,00 745 000 745 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24
-
2011-07-19
seria A - akcje założycielskie 2005-12-16 625 000 1,00 1,00 625 000 625 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24
2006-03-08
2011-07-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bogacz Mariusz 2 468 000 5,00% 2 468 000 5,00% 2020-01-23
Bogacz Mariusz w porozumieniu 2 468 000 5,81% 2 468 000 5,81% 2020-01-23
Świątkowski Radosław 11 624 400 27,00% 11 624 400 27,00% 2020-01-23
Świątkowski Radosław w porozumieniu 11 624 400 27,37% 11 624 400 27,37% 2020-01-23
Latkowska-Diniejko Dorota 11 621 750 27,00% 11 621 750 27,00% 2019-12-10
Ogółem 42 478 050 100,00% 42 478 050 100,00% 2019-12-10
Tinc Justyna w porozumieniu 2 564 800 6,04% 2 564 800 6,04% 2019-12-10
Latkowska-Diniejko Dorota w porozumieniu 11 621 750 27,36% 11 621 750 27,36% 2019-12-10
Świątkowski Radosław w porozumieniu 11 621 750 27,36% 11 621 750 27,36% 2019-12-10
Kurasik Andrzej w porozumieniu 5 600 000 13,18% 5 600 000 13,18% 2019-12-10
Kurasik Andrzej 5 600 000 13,00% 5 600 000 13,00% 2019-12-10
Bogacz Mariusz w porozumieniu 2 368 000 5,57% 2 368 000 5,57% 2019-12-10
Tinc Justyna 2 564 800 6,00% 2 564 800 6,00% 2019-12-10
Poligo Capital sp. z o.o. 1 193 306 3,07% 1 193 306 3,07% 2018-12-31
Latkowska-Diniejko Dorota w porozumieniu 11 621 750 29,92% 11 621 750 29,92% 2018-12-31
Świątkowski Radosław w porozumieniu 11 621 750 29,92% 11 621 750 29,92% 2018-12-31
Buczak Tomasz poprzez Poligo Capital sp. z o.o. 1 193 306 3,07% 1 193 306 3,07% 2018-12-31
Kurasik Andrzej w porozumieniu 5 600 000 14,42% 5 600 000 14,42% 2018-12-31
Ogółem 38 846 800 100,00% 38 846 800 100,00% 2018-12-31
Tinc Justyna w porozumieniu 2 564 800 6,60% 2 564 800 6,60% 2018-12-31
Bogacz Mariusz w porozumieniu 2 368 000 6,10% 2 368 000 6,10% 2018-12-31
Poligo Capital sp. z o.o. 1 193 306 57,86% 1 193 306 57,86% 2018-08-30
Dzielnicka Zofia 0 0,00% 0 0,00% 2018-08-28
Gudaszewski Wojciech 0 0,00% 0 0,00% 2018-08-28
Dzielnicki Adrian 83 889 4,07% 83 889 4,07% 2018-08-28
Gudaszewski Tadeusz 0 0,00% 0 0,00% 2018-08-28
Szydłowski Paweł 96 228 4,67% 96 228 4,67% 2018-08-22
Szydłowski Paweł 108 063 5,24% 108 063 5,24% 2018-07-26
Gudaszewski Wojciech 206 000 9,99% 206 000 9,99% 2016-03-16
Ogółem 2 062 500 100,00% 2 062 500 100,00% 2016-03-16
Dzielnicka Zofia 412 375 19,99% 412 375 19,99% 2016-03-16
Gudaszewski Tadeusz 412 145 19,98% 412 145 19,98% 2016-03-16
Dzielnicki Adrian 206 000 9,99% 206 000 9,99% 2016-03-16
Gudaszewski Tadeusz 4 121 450 19,98% 4 121 450 19,98% 2014-12-30
Dzielnicka Zofia 4 123 750 19,99% 4 123 750 19,99% 2014-12-19
Dzielnicka Zofia poprzez Wadella Ltd. 5 591 250 27,10% 5 591 250 27,10% 2014-12-19
Gudaszewski Wojciech 2 060 000 9,98% 2 060 000 9,98% 2014-03-18
Ogółem 20 625 000 100,00% 20 625 000 100,00% 2014-03-18
Dzielnicka Zofia poprzez Wadella Ltd. 4 123 750 19,99% 4 123 750 19,99% 2014-03-18
Gudaszewski Tadeusz poprzez Wartek Holdings Ltd. 4 123 750 19,99% 4 123 750 19,99% 2014-03-18
Gudaszewski Wojciech 1 030 000 4,99% 1 030 000 4,99% 2014-03-18
Dzielnicki Adrian 1 030 000 4,99% 1 030 000 4,99% 2014-03-18
Dzielnicki Adrian 2 060 000 9,98% 2 060 000 9,98% 2014-03-18
Dzielnicka Zofia poprzez Wadella Ltd. 32 990 000 19,00% 32 990 000 19,00% 2013-07-23
Dzielnicka Zofia Wadella Ltd. 32 990 000 19,99% 32 990 000 19,99% 2013-07-23
Gudaszewski Tadeusz poprzez Wartek Holdings Ltd. 32 990 000 19,99% 32 990 000 19,99% 2013-07-23
Gudaszewski Wojciech 8 240 000 4,99% 8 240 000 4,99% 2013-06-19
Ogółem 165 000 000 100,00% 165 000 000 100,00% 2013-06-19
Dzielnicka Zofia 13 250 000 8,03% 13 250 000 8,03% 2013-06-19
Gudaszewski Tadeusz 14 400 000 8,72% 14 400 000 8,72% 2013-06-19
Dzielnicki Adrian 8 240 000 4,99% 8 240 000 4,99% 2013-06-19
Spqr SA wraz z podmiotami zaleznymi 4 108 236 4,97% 4 108 236 4,97% 2013-04-22
Spqr SA wraz z podmiotami zaleznymi 6 858 747 8,31% 6 858 747 8,31% 2012-10-12
Dykiel Tadeusz przez Novian SA 0 0,00% 0 0,00% 2012-10-12
Dykiel Tadeusz przez Novian SA 6 858 747 8,00% 6 858 747 8,00% 2012-06-21
Dykiel Tadeusz przez Spqr SA 6 858 747 8,31% 6 858 747 8,31% 2012-06-21
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 858 747 8,00% 6 858 747 8,00% 2011-05-25
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 858 747 8,31% 6 858 747 8,31% 2011-05-25
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 816 747 8,26% 6 816 747 8,26% 2011-05-11
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 816 747 8,31% 6 816 747 8,31% 2011-05-11
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 6 995 747 8,53% 6 995 747 8,53% 2011-03-03
Spqr SA wraz z podmiotami zależnymi 4 766 649 5,81% 4 766 649 5,81% 2011-01-21
Totmes SA 3 005 562 3,66% 3 005 562 3,66% 2010-10-06
Totmes SA 4 145 562 5,05% 4 145 562 5,05% 2010-10-05
Gudaszewski Tadeusz 14 400 000 17,56% 14 400 000 17,56% 2009-12-21
Gudaszewski Tadeusz 14 400 000 17,45% 14 400 000 17,45% 2009-12-21
Totmes SA 8 210 176 10,01% 8 210 176 10,01% 2009-12-21
Dzielnicki Adrian 8 240 000 10,04% 8 240 000 10,04% 2009-08-26
Dzielnicki Adrian 8 240 000 9,98% 8 240 000 9,98% 2009-08-26
Gudaszewski Wojciech 8 240 000 10,04% 8 240 000 10,04% 2009-08-14
Gudaszewski Wojciech 8 240 000 9,98% 8 240 000 9,98% 2009-08-14
Totmes SA 7 261 176 8,85% 7 261 176 8,85% 2009-08-04
Gudaszewski Tadeusz 13 800 000 16,82% 13 800 000 16,82% 2009-08-03
Dzielnicka Zofia 13 250 000 16,06% 13 250 000 16,06% 2009-06-16
Dzielnicki Adrian 8 170 000 9,96% 8 170 000 9,96% 2009-06-16
Gudaszewski Tadeusz 13 854 000 16,89% 13 854 000 16,89% 2009-06-16
Gudaszewski Wojciech 8 170 000 9,96% 8 170 000 9,96% 2009-06-16
Dzielnicka Zofia 13 250 000 16,15% 13 250 000 16,15% 2009-06-16
Hnatiuk Michał 4 000 000 4,00% 4 000 000 4,00% 2009-04-10
Waluga Michał 3 680 847 4,48% 3 680 847 4,48% 2009-02-09
Augustyn Jan 3 485 562 4,25% 3 485 562 4,25% 2009-02-09
Tadajewski Radosław 3 652 000 4,45% 3 652 000 4,45% 2009-02-09
Waluga Michał 4 131 397 5,03% 4 131 397 5,03% 2009-02-08
Augustyn Jan 4 131 762 5,03% 4 131 762 5,03% 2009-02-08
Tadajewski Radosław 4 212 829 5,13% 4 212 829 5,13% 2009-02-08
Augustyn Jan 6 673 684 8,13% 6 673 684 8,13% 2008-09-30
Dzielnicki Adrian 6 420 000 7,82% 6 420 000 7,82% 2008-09-30
Gudaszewski Wojciech 6 420 000 7,82% 6 420 000 7,82% 2008-09-30
Dzielnicka Zofia 14 800 000 18,04% 14 800 000 18,04% 2008-09-12
Absolute East West Master Fund Ltd. 4 113 447 5,01% 4 113 447 5,01% 2008-07-04
Absolute East West Master Fund Ltd. 4 125 477 5,03% 4 125 477 5,03% 2008-06-24
Ogółem 82 500 000 100,00% 82 500 000 100,00% 2008-05-19
Absolute East West Master Fund Ltd. 6 000 000 7,32% 6 000 000 7,32% 2008-05-19
Gudaszewski Wojciech 6 450 000 7,87% 6 450 000 7,87% 2008-05-19
Dzielnicki Adrian 6 450 000 7,87% 6 450 000 7,87% 2008-05-19
Ogółem 82 000 000 100,00% 82 000 000 100,00% 2008-05-19
Absolute East West Master Fund Ltd. w tym: 2.400.000 PDA 6 000 000 7,27% 6 000 000 7,27% 2007-08-30
Gudaszewski Wojciech 6 420 000 7,78% 6 420 000 7,78% 2007-08-30
Dzielnicki Adrian 6 420 000 7,78% 6 420 000 7,78% 2007-08-30
Hnatiuk Michał 4 000 000 4,88% 4 000 000 4,88% 2007-08-30
Ogółem 82 500 000 100,00% 82 500 000 100,00% 2007-08-30
Gudaszewski Tadeusz 14 880 000 18,15% 14 880 000 18,15% 2007-08-30
Dzielnicka Zofia 14 880 000 18,15% 14 880 000 18,15% 2007-08-30
Tadajewski Radosław 7 200 000 8,78% 7 200 000 8,78% 2007-08-30
Waluga Michał 7 200 000 8,78% 7 200 000 8,78% 2007-08-30
Ogółem 74 500 000 100,00% 74 500 000 100,00% 2007-08-24
Gudaszewski Wojciech 6 420 000 8,61% 6 420 000 8,61% 2007-08-24
Waluga Michał 7 200 000 9,66% 7 200 000 9,66% 2007-08-24
Hnatiuk Piotr 2 400 000 3,22% 2 400 000 3,22% 2007-08-24
Gudaszewski Tadeusz 14 880 000 19,97% 14 880 000 19,97% 2007-08-24
Absolute East West Master Fund Ltd. 3 600 000 4,83% 3 600 000 4,83% 2007-08-24
Tadajewski Radosław 7 200 000 9,66% 7 200 000 9,66% 2007-08-24
Dzielnicka Zofia 14 880 000 19,97% 14 880 000 19,97% 2007-08-24
Hnatiuk Michał 4 000 000 5,36% 4 000 000 5,36% 2007-08-24
Dzielnicki Adrian 6 420 000 8,61% 6 420 000 8,61% 2007-08-24

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2008-09-18 2008-09-29 1,05263 0,02 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2016-04-27 - 10:1 0,1000 - -
Split 2014-03-18 - 8:1 0,1250 - -
Prawo poboru 2013-01-31 seria D - prawo poboru 1:1 1:1 1,1837 0,20 82 500 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-13 2020-06-29: ZWZ - pokrycie straty, zmiany w statucie
2020-02-11 2020-02-27 - NWZ: emisja akcji serii H, zmiany w RN
2019-06-09 2019-06-25 - ZWZ: podział zysku
2019-05-25 2019-06-10 - NWZ: emisja akcji serii G
2019-03-12 2019-03-28: NWZ - przerwa w obradach do 2019-04-15, kapitał docelowy i zmiana w uchwały o podwyższeniu kapitału
2018-09-15 2018-10-01 - NWZ: przerwa w obradach do 2018-11-14, zmiany w RN, zmiany w statucie, emisja akcji serii E, F i G
2018-06-04 2018-06-20 - NWZ: zmiany w RN, emisja akcji serii E
2018-06-04 2018-06-20 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2018-01-02 2018-01-18 - NWZA: zmiany w statucie
2017-07-03 2017-07-19 - WZA: pokrycie straty
2016-06-11 2016-06-27 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2016-01-23 2016-02-08 - NWZA: scalenie akcji 10:1, zmiany w statucie
2015-07-08 2015-07-24 - NWZA: przerwa w obradach do 2015-08-21, zmiany w RN, zmiana nazwy, zmiany w statucie
2015-06-09 2015-06-25 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2014-06-09 ZWZ 2014-06-25, godzina 09:00:00
2014-02-02 NWZ 2014-02-18, godzina 09:30:00
2013-12-22 NWZ 2014-01-07, godzina 10:00:00
2013-10-28 NWZ 2013-11-13, godzina 09:00:00
2013-06-02 ZWZ 2013-06-18, godzina 09:00:00
2013-03-17 NWZ 2013-04-02, godzina 09:00:00
2013-02-16 NWZ 2013-03-04, godzina 09:00:00
2012-11-17 NWZ 2012-12-03, godzina 09:00:00
2012-09-15 NWZ 2012-10-01, godzina 09:00:00
2012-06-06 ZWZ 2012-06-22, godzina 08:00:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 09:00:00
2010-11-14 NWZ 2010-11-30, godzina 14:00:00
2010-06-12 ZWZ 2010-06-28, godzina 09:30:00
2010-04-14 NWZ 2010-04-30, godzina 09:30:00
2009-12-05 NWZ 2009-12-21, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Świątkowski Radosław Prezes Zarządu 2018-07-03

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Binek-Ćwik, Beata Maria Członek RN 2018-06-20
Błażejewska Patrycja Członek RN 2008-02-21
Janas Karolina Członek RN 2018-06-20
Kosińska Małgorzata Członek RN 2018-06-20
Kowal Andrzej Członek RN 2018-07-06 DBC, GRC
Majewski Kamil Członek RN 2020-02-27

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Świątkowski Radosław Prezes Zarządu 2018-07-03
Dymecki Dominik Prezes Zarządu 2018-06-20 2018-07-06 APC, SPK
Chłopek Mariusz Członek Zarządu 2017-05-04 2018-06-18
Waldman, David K. Członek Zarządu 2015-12-11 2016-09-29 PFM
Dzielnicki Adrian Prezes Zarządu 2015-06-30 2017-03-02
Urbański Szymon Prezes Zarządu 2014-12-30 2015-06-30 APC
Gudaszewski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2014-02-20 2017-03-02
Dzielnicki Adrian Wiceprezes Zarządu 2013-12-10 2015-06-29
Grzegorczyk Wojciech Wiceprezes Zarządu 2012-09-01 2015-08-31 SCS
Cal-Całko Sławomir Prezes Zarządu 2012-09-01 2014-12-31 GEM
Grzegorczyk Wojciech Członek Zarządu 2012-07-13 2012-08-31 SCS
Cal-Całko Sławomir Członek Zarządu 2012-03-05 2012-08-31 GEM
Hnatiuk Michał Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2009-04-10
Dzielnicka Zofia Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2008-07-30
Gudaszewski Wojciech Prezes Zarządu 1000-01-01 2012-08-31
Socha Krzysztof Członek Zarządu 1000-01-01 2007-10-15
Dzielnicki Adrian Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2012-08-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 0
2017 1 1
2016 1 2
2015 1 3
2014 3 12
2013 7 19
2011 6 21
2010 6 14
2009 6 10
2008 18 13
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.