Notowania spółki

PlayWay (PLW)

PLPLAYW00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 551,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 605,0000 646,0000 608,0000 481,0000 345,0000 -
zmiana -8,93% -14,71% -9,38% 14,55% 59,71% -
WIG (zmiana) -2,97% -1,41% 7,11% 8,48% 6,58% 24,47%
Na tle WIG (pp) -5,96 -13,30 -16,49 6,08 53,13 -
WIGtechTR (zmiana) -2,36% -1,52% 0,83% - - -
Na tle WIGtechTR (pp) -6,57 -13,19 -10,21 - - -
WIG-ESG (zmiana) -2,88% -1,66% 5,04% 7,15% 0,50% -
Na tle WIG-ESG (pp) -6,04 -13,04 -14,42 7,40 59,21 -
WIGtech (zmiana) -2,36% -1,52% 0,86% -2,01% 24,65% -
Na tle WIGtech (pp) -6,57 -13,18 -10,23 16,56 35,06 -
WIG.GAMES (zmiana) -7,47% -6,65% -14,12% -18,20% 23,93% -
Na tle WIG.GAMES (pp) -1,45 -8,06 4,74 32,75 35,78 -
mWIG40TR (zmiana) -0,72% 4,37% 14,83% 18,04% 15,33% 42,71%
Na tle mWIG40TR (pp) -8,20 -19,08 -24,20 -3,49 44,38 -
WIG-Poland (zmiana) -3,04% -1,51% 6,95% 8,03% 6,45% 24,32%
Na tle WIG-Poland (pp) -5,88 -13,20 -16,32 6,52 53,26 -
InvestorMS (zmiana) -1,61% 3,46% 16,16% 18,51% 30,87% 34,40%
Na tle InvestorMS (pp) -7,31 -18,17 -25,54 -3,95 28,84 -
mWIG40 (zmiana) -0,72% 4,37% 14,66% 16,78% 13,15% 23,83%
Na tle mWIG40 (pp) -8,20 -19,08 -24,03 -2,23 46,56 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 3 636 600 000,00
Free float 18,18%
Liczba akcji 6 600 000
Dywidenda 9,46
Dywidenda (%) 0,0172
Cena / WK 11,79
C / Z 17,88

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 643 200 000,00
Liczba akcji: 6 600 000
Liczba głosów na WZA: 6 600 000
Kapitał akcyjny: 660 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 400 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,82%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 400 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,82%
Free float: 18,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 600 000 (100,00%) 6 600 000 (100,00%)
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 (40,91%) 2 700 000 (40,91%) PLW
Kostowski Krzysztof 2 700 000 (40,91%) 2 700 000 (40,91%) PLW

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria I - subskrypcja publiczna 2016-03-01 600 000 0,10 52,00 6 600 000 660 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-21
2016-11-07
2016-11-22
seria H - subskrypcja prywatna 2013-07-17 300 000 0,10 52,00 6 000 000 600 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria G - subskrypcja prywatna 2013-02-22 600 000 0,10 - 5 700 000 570 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria F - subskrypcja prywatna 2012-11-29 300 000 0,10 - 5 100 000 510 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria E - subskrypcja prywatna 2012-01-17 900 000 0,10 - 4 800 000 480 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-03 600 000 0,10 - 3 900 000 390 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-29 300 000 0,10 - 3 300 000 330 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria B - założycielska - 1 500 000 0,10 - 3 000 000 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria A - założycielska - 1 500 000 0,10 - 1 500 000 150 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 37 941 0,57% 37 941 0,57% 2018-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 1 175 0,02% 1 175 0,02% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 771 0,03% 1 771 0,03% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 47 235 0,72% 47 235 0,72% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 19 988 0,30% 19 988 0,30% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 41 289 0,63% 41 289 0,63% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 14 752 0,22% 14 752 0,22% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 057 0,02% 1 057 0,02% 2017-12-31
NN OFE portfel 310 000 4,70% 310 000 4,70% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 89 721 1,36% 89 721 1,36% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 75 165 1,14% 75 165 1,14% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 74 619 1,13% 74 619 1,13% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 60 705 0,92% 60 705 0,92% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 27 000 0,41% 27 000 0,41% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 14 752 0,22% 14 752 0,22% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 858 0,04% 2 858 0,04% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 2 100 0,03% 2 100 0,03% 2017-12-31
Kostowski Krzysztof 2 700 000 40,91% 2 700 000 40,91% 2016-10-19
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 40,91% 2 700 000 40,91% 2016-10-19
Kostowski Krzysztof 2 700 000 45,00% 2 700 000 45,00% 2016-10-19
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 45,00% 2 700 000 45,00% 2016-10-19
Ogółem 6 600 000 100,00% 6 600 000 100,00% 2016-10-19
Ogółem 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 2016-09-21
Kostowski Krzysztof 3 000 000 50,00% 3 000 000 50,00% 2016-09-21
ACRX Investments Ltd. 3 000 000 50,00% 3 000 000 50,00% 2016-09-21

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-06-22 2020-06-30 1,01956 9,46 PLN -
2019-07-19 2019-07-29 1,01400 2,49 PLN -
2018-07-10 2018-07-24 1,01887 2,38 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2016-10-14 - - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-11-11 2020-11-27 - NWZ: zmiany w RN i Zarządzie
2020-05-30 2020-06-15 - ZWZ: wypłata dywidendy - 9,46 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-06-09 2019-06-25 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,49 PLN
2018-06-11 2018-06-27 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,38 PLN
2017-09-30 2017-10-16 - NWZA: zmiany w statucie
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: podział zysku, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostowski Krzysztof Prezes Zarządu 2016-01-29 CFG, ULG, DEG, P2C
Trzebiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2016-01-29 DUA, ATJ

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Uchański Aleksy Przewodniczący RN 2019-01-24 GOP
Klimkowski Lech Członek RN 2020-11-27
Kojecki Michał Członek RN 2015-12-21 CFG
Markowski Michał Członek RN 2017-06-19 ULM, LVC, QON, MNC
Szpetulski-Łazarowicz Jan Członek RN 2020-06-15

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kostowski Krzysztof Prezes Zarządu 2016-01-29 CFG, ULG, DEG, P2C
Trzebiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2016-01-29 DUA, ATJ

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 2 2
2014 2 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.