REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

PlayWay (PLW)

PLPLAYW00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 233,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 212,0000 174,2000 183,6000 178,6000 136,5000 -
zmiana 10,14% 34,04% 27,18% 30,74% 71,06% -
WIG (zmiana) 1,50% -3,37% -2,26% -4,28% -3,60% 8,74%
Na tle WIG (pp) 8,64 37,41 29,43 35,02 74,66 -
WIG-ESG (zmiana) 1,50% -3,20% -2,33% - - -
Na tle WIG-ESG (pp) 8,64 37,24 29,51 - - -
WIGtech (zmiana) 1,44% 4,66% 7,67% - - -
Na tle WIGtech (pp) 8,70 29,38 19,51 - - -
WIG.GAMES (zmiana) 3,61% 7,92% 9,16% 21,31% - -
Na tle WIG.GAMES (pp) 6,53 26,12 18,02 9,43 - -
mWIG40TR (zmiana) 0,80% 2,68% 1,78% -3,03% -2,46% 26,39%
Na tle mWIG40TR (pp) 9,34 31,36 25,40 33,77 73,53 -
WIG-Poland (zmiana) 1,12% -3,79% -2,64% -4,58% -3,88% 7,68%
Na tle WIG-Poland (pp) 9,02 37,84 29,81 35,32 74,94 -
InvestorMS (zmiana) 0,31% 2,06% -0,24% -4,13% -1,15% 8,16%
Na tle InvestorMS (pp) 9,83 31,98 27,42 34,87 72,21 -
mWIG40 (zmiana) 0,83% 2,72% 1,64% -4,55% -5,29% 9,05%
Na tle mWIG40 (pp) 9,31 31,32 25,54 35,29 76,35 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 541 100 000,00
Free float 18,18%
Liczba akcji 6 600 000
Dywidenda 2,49
Dywidenda (%) 0,0107
Cena / WK 11,12
C / Z 24,03

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 551 000 000,00
Liczba akcji: 6 600 000
Liczba głosów na WZA: 6 600 000
Kapitał akcyjny: 660 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 400 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,82%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 400 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,82%
Free float: 18,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 600 000 (100,00%) 6 600 000 (100,00%)
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 (40,91%) 2 700 000 (40,91%) PLW
Kostowski Krzysztof 2 700 000 (40,91%) 2 700 000 (40,91%) PLW

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria I - subskrypcja publiczna 2016-03-01 600 000 0,10 52,00 6 600 000 660 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-09-21
2016-11-07
2016-11-22
seria H - subskrypcja prywatna 2013-07-17 300 000 0,10 52,00 6 000 000 600 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria G - subskrypcja prywatna 2013-02-22 600 000 0,10 - 5 700 000 570 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria F - subskrypcja prywatna 2012-11-29 300 000 0,10 - 5 100 000 510 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria E - subskrypcja prywatna 2012-01-17 900 000 0,10 - 4 800 000 480 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-03 600 000 0,10 - 3 900 000 390 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-29 300 000 0,10 - 3 300 000 330 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria B - założycielska - 1 500 000 0,10 - 3 000 000 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19
seria A - założycielska - 1 500 000 0,10 - 1 500 000 150 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 37 941 0,57% 37 941 0,57% 2018-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 1 175 0,02% 1 175 0,02% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 771 0,03% 1 771 0,03% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 47 235 0,72% 47 235 0,72% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 19 988 0,30% 19 988 0,30% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 41 289 0,63% 41 289 0,63% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 14 752 0,22% 14 752 0,22% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 057 0,02% 1 057 0,02% 2017-12-31
NN OFE portfel 310 000 4,70% 310 000 4,70% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 89 721 1,36% 89 721 1,36% 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 75 165 1,14% 75 165 1,14% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 74 619 1,13% 74 619 1,13% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 60 705 0,92% 60 705 0,92% 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 27 000 0,41% 27 000 0,41% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 14 752 0,22% 14 752 0,22% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 2 858 0,04% 2 858 0,04% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 2 100 0,03% 2 100 0,03% 2017-12-31
Kostowski Krzysztof 2 700 000 40,91% 2 700 000 40,91% 2016-10-19
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 40,91% 2 700 000 40,91% 2016-10-19
Kostowski Krzysztof 2 700 000 45,00% 2 700 000 45,00% 2016-10-19
ACRX Investments Ltd. 2 700 000 45,00% 2 700 000 45,00% 2016-10-19
Ogółem 6 600 000 100,00% 6 600 000 100,00% 2016-10-19
Ogółem 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 2016-09-21
Kostowski Krzysztof 3 000 000 50,00% 3 000 000 50,00% 2016-09-21
ACRX Investments Ltd. 3 000 000 50,00% 3 000 000 50,00% 2016-09-21

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-07-19 2019-07-29 1,01400 2,49 PLN -
2018-07-10 2018-07-24 1,01887 2,38 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2016-10-14 - - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-09 2019-06-25 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,49 PLN
2018-06-11 2018-06-27 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,38 PLN
2017-09-30 2017-10-16 - NWZA: zmiany w statucie
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: podział zysku, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostowski Krzysztof Prezes Zarządu 2016-01-29 ULG, CFG
Trzebiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2016-01-29 ULG, ECC, SOK, MLT

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Uchański Aleksy Przewodniczący RN 2019-01-24
Czarnecki Grzegorz Członek RN 2015-12-21 ARG, ULG, CFG
Kojecki Michał Członek RN 2015-12-21 CFG
Markowski Michał Członek RN 2017-06-19 QON, LVC, MNC, ULM

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kostowski Krzysztof Prezes Zarządu 2016-01-29 ULG, CFG
Trzebiński Jakub Wiceprezes Zarządu 2016-01-29 ULG, ECC, SOK, MLT

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 2 2
2014 2 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA