Notowania spółki

Datawalk (DAT)

PLPILAB00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 198,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 174,0000 180,0000 151,0000 34,9000 55,6000 44,0000
zmiana 13,79% 10,00% 31,13% 467,34% 256,12% 350,00%
WIG (zmiana) 2,14% -3,73% -2,13% 19,51% -13,74% -1,13%
Na tle WIG (pp) 11,66 13,73 33,26 447,82 269,86 351,13
WIGtech (zmiana) 1,40% 0,86% 6,46% 41,20% 51,72% -
Na tle WIGtech (pp) 12,39 9,14 24,67 426,13 204,39 -
mWIG40TR (zmiana) 3,19% -2,51% 1,19% 26,38% -1,63% 14,27%
Na tle mWIG40TR (pp) 10,60 12,51 29,93 440,95 257,75 335,73
WIG-Poland (zmiana) 2,16% -3,77% -2,10% 19,69% -13,66% -1,24%
Na tle WIG-Poland (pp) 11,63 13,77 33,23 447,64 269,77 351,24
InvestorMS (zmiana) 4,26% -1,11% 4,03% 40,48% 11,39% 7,94%
Na tle InvestorMS (pp) 9,53 11,11 27,10 426,86 244,72 342,06
WIG-INFO (zmiana) 0,64% -3,08% 6,44% 39,65% 56,13% 132,60%
Na tle WIG-INFO (pp) 13,15 13,08 24,69 427,69 199,99 217,40
mWIG40 (zmiana) 3,19% -3,41% 0,07% 24,17% -3,53% -1,11%
Na tle mWIG40 (pp) 10,60 13,41 31,05 443,16 259,65 351,11

Dane rynkowe

Kapitalizacja 884 079 504,00
Free float 62,06%
Liczba akcji 4 465 048
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 50,07
C / Z -79,89

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 855 056 692,00
Liczba akcji: 4 465 048
Liczba głosów na WZA: 5 190 048
Kapitał akcyjny: 446 504,80
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 694 004
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37,94%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 419 004
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,61%
Free float: 62,06%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 4 465 048 (100,00%) 5 190 048 (100,00%)
FGP Venture sp. z o.o. 1 175 000 (26,32%) 1 900 000 (36,61%) DAT
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 519 004 (11,62%) 519 004 (10,00%) APE, AAT, ARR, LRQ, CPL, MAB, ENT, ADV, VGO, DAT

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria N - subskrypcja prywatna - 327 000 0,10 46,00 4 465 048 446 504,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-10-31
-
zmiana nazwy z Pilab SA na DataWalk SA 2018-06-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-08-21
-
seria M - subskrypcja publiczna 2018-08-06 457 548 0,10 22,00 4 138 048 413 804,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-03-06
-
seria L - subskrypcja prywatna 2017-11-17 355 000 0,10 34,00 3 680 500 368 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-21
2019-02-28
seria K - subskrypcja prywatna 2017-11-17 320 000 0,10 0,10 3 325 500 332 550,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-21
2019-02-28
seria J - subskrypcja prywatna 2015-07-20 470 000 0,10 45,00 3 005 500 300 550,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-07
2019-02-28
seria I - subskrypcja prywatna 2015-04-09 207 000 0,10 29,00 2 535 500 253 550,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-05-19
2019-02-28
seria H - subskrypcja prywatna 2015-04-09 321 500 0,10 0,10 2 328 500 232 850,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-05-19
2019-02-28
seria G - subskrypcja prywatna 2014-09-24 220 000 0,10 14,00 2 007 000 200 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-03-20
2019-02-28
seria F - subskrypcja prywatna 2014-02-04 167 000 0,10 12,00 1 787 000 178 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-22
2019-02-28
seria E - subskrypcja prywatna 2013-03-27 150 000 0,10 - 1 620 000 162 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-05-07
2019-02-28
seria D - subskrypcja prywatna 2012-09-05 70 000 0,10 5,50 1 470 000 147 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-16
2019-02-28
seria C - subskrypcja prywatna 2012-04-12 150 000 0,10 2,00 1 400 000 140 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-07-20
2019-02-28
seria B - akcje założycielskie 2011-10-18 525 000 0,10 - 1 250 000 125 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-12-15
2019-02-28
seria A - akcje założycielskie 2011-10-18 725 000 0,10 - 725 000 72 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-12-15
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 519 004 11,62% 519 004 10,00% 2020-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 335 290 7,51% 335 290 6,46% 2019-10-31
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 258 784 5,80% 258 784 4,99% 2019-10-31
Ogółem 4 465 048 100,00% 5 190 048 100,00% 2019-10-31
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 400 000 8,96% 400 000 7,71% 2019-10-31
FGP Venture sp. z o.o. 1 175 000 26,32% 1 900 000 36,61% 2019-10-31
FGP Venture sp. z o.o. 1 175 000 28,40% 1 900 000 39,07% 2019-03-06
Ogółem 4 138 048 100,00% 4 863 048 100,00% 2019-03-06
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 400 000 9,67% 400 000 8,23% 2019-03-06
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 335 290 8,10% 335 290 6,89% 2019-03-06
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 335 290 9,11% 335 290 7,61% 2018-08-03
Opera TFI SA portfele 11 369 0,31% 11 369 0,26% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 351 242 9,54% 351 242 7,97% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 351 242 9,54% 351 242 7,97% 2018-06-28
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 400 000 10,87% 400 000 9,08% 2017-12-21
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 335 290 9,11% 335 290 7,61% 2017-12-21
Ogółem 3 680 500 100,00% 4 405 500 100,00% 2017-12-21
FGP Venture sp. z o.o. 1 175 000 31,93% 1 900 000 43,13% 2017-12-21
Świderski Jerzy 184 920 6,15% 184 920 4,95% 2015-09-15
Sokołowski Adam 168 316 5,60% 168 316 4,51% 2015-09-13
FGP Venture sp. z o.o. 1 175 000 39,09% 1 900 000 50,93% 2015-09-07
Ogółem 3 005 500 100,00% 3 730 500 100,00% 2015-09-07
Investors TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 400 000 13,30% 400 000 10,72% 2015-09-07
Świderski Jerzy 191 471 6,37% 191 471 5,13% 2015-09-07
FGP Venture sp. z o.o. 1 175 000 46,34% 1 900 000 58,27% 2015-06-09
Piećko Krystian 0 0,00% 0 0,00% 2015-06-09
Piećko Krystian 775 000 30,56% 1 500 000 46,00% 2015-05-28
Świderski Jerzy 191 471 7,55% 191 471 5,87% 2015-05-19
Borysławski Sergiusz 150 000 5,91% 150 000 4,60% 2015-05-19
Ogółem 2 535 500 100,00% 3 260 500 100,00% 2015-05-19
Wieczyński Paweł 150 000 5,91% 150 000 4,60% 2015-05-19
Piećko Krystian 725 000 28,59% 1 450 000 44,47% 2015-05-19
Świderski Jerzy 191 471 9,54% 191 471 7,00% 2015-03-20
Sokołowski Adam wraz z osobą blisko związaną 127 655 6,36% 127 655 4,67% 2015-03-20
Ogółem 2 007 000 100,00% 2 732 000 100,00% 2015-03-20
Borysławski Sergiusz 150 000 7,47% 150 000 5,49% 2015-03-20
Piećko Krystian 725 000 36,12% 1 450 000 53,07% 2015-03-20
Wieczyński Paweł 150 000 7,47% 150 000 5,49% 2015-03-20
Sokołowski Adam wraz z osobą blisko związaną 127 655 7,14% 127 655 5,08% 2015-02-27
Świderski Jerzy 191 471 10,71% 191 471 7,62% 2014-06-12
Ogółem 1 787 000 100,00% 2 512 000 100,00% 2014-05-22
Piećko Krystian 725 000 40,57% 1 450 000 57,72% 2014-05-22
Borysławski Sergiusz 150 000 8,39% 150 000 5,97% 2014-05-22
Wieczyński Paweł 150 000 8,39% 150 000 5,97% 2014-05-22
Bijas Adam 75 000 4,19% 75 000 2,98% 2014-05-22
Ogółem 1 620 000 100,00% 2 345 000 100,00% 2013-05-07
Borysławski Sergiusz 150 000 9,25% 150 000 6,39% 2013-05-07
Bijas Adam 75 000 4,62% 75 000 3,19% 2013-05-07
Wieczyński Paweł 150 000 9,25% 150 000 6,39% 2013-05-07
Piećko Krystian 725 000 44,75% 1 450 000 61,83% 2013-05-07
Ogółem 1 470 000 100,00% 2 195 000 100,00% 2012-10-16
Bijas Adam 75 000 5,10% 75 000 3,41% 2012-10-16
Wieczyński Paweł 150 000 10,20% 150 000 6,83% 2012-10-16
Borysławski Sergiusz 150 000 10,20% 150 000 6,83% 2012-10-16
Piećko Krystian 725 000 49,31% 1 450 000 66,05% 2012-10-16
Jura Przemysław 105 000 7,00% 105 000 4,00% 2012-09-04
Jura Przemysław 105 000 7,49% 105 000 4,94% 2012-08-13
Wieczyński Paweł 150 000 10,71% 150 000 7,05% 2012-07-20
Jura Przemysław 150 000 10,71% 150 000 7,05% 2012-07-20
Borysławski Sergiusz 150 000 10,71% 150 000 7,05% 2012-07-20
Piećko Krystian 725 000 51,78% 1 450 000 68,23% 2012-07-20
Ogółem 1 400 000 100,00% 2 125 000 100,00% 2012-07-20
Bijas Adam 75 000 5,35% 75 000 3,52% 2012-07-20
Wieczyński Paweł 150 000 11,99% 150 000 7,59% 2012-06-26
Piećko Krystian 725 000 57,99% 1 450 000 73,41% 2012-06-26
Borysławski Sergiusz 150 000 11,99% 150 000 7,59% 2012-06-26
Jura Przemysław 150 000 11,99% 150 000 7,59% 2012-06-26
Bijas Adam 75 000 5,99% 75 000 3,79% 2012-06-26
Ogółem 1 250 000 100,00% 1 975 000 100,00% 2011-12-15

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-14 2020-06-30 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w statucie, zmiany w RN
2019-06-12 2019-06-28: ZWZ - pokrycie straty za 2018 r., zmiany w RN
2018-07-21 2018-08-06: NWZ - zwołanie i projekty uchwał: zmiany w statucie i RN, nowa emisja
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: pokrycie straty, zmiany w statucie
2016-06-13 2016-06-29 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-06-13 2015-06-29 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 12:00:00
2013-06-11 ZWZ 2013-06-27, godzina 12:00:00
2013-03-11 NWZ 2013-03-27, godzina 12:00:00
2012-08-20 NWZ 2012-09-05, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wieczyński Paweł Prezes Zarządu 2014-06-23 PIG
Borysławski Sergiusz Członek Zarządu 2013-04-03 MAS_C
Piećko Krystian Członek Zarządu 2014-06-23

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dyszy Wojciech Przewodniczący RN 2011-10-18
Dymek Grzegorz Członek RN 2012-04-12
Paszke Filip Członek RN 2020-06-30 NWA, GPW
Pudełko Roman Członek RN 2018-06-28 JRH, MOE, SSK
Wasilewski Rafał Członek RN 2017-06-29 MWT

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wieczyński Paweł Prezes Zarządu 2014-06-23 3000-01-01 PIG
Piećko Krystian Członek Zarządu 2014-06-23 3000-01-01
Wieczyński Paweł Członek Zarządu 2013-04-03 2014-06-22 PIG
Borysławski Sergiusz Członek Zarządu 2013-04-03 3000-01-01 MAS_C
Piećko Krystian Prezes Zarządu 2011-10-18 2014-06-22

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 19 0
2017 17 0
2016 57 0
2014 50 0
2013 38 0