Notowania spółki

4Mass (4MS)

PL4MASS00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,5780 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,4820 0,4100 0,4930 0,9680 0,1500 -
zmiana 19,92% 40,98% 17,24% -40,29% 285,33% -
NCIndex (zmiana) -4,52% -3,39% 0,79% -6,69% 68,22% 91,70%
Na tle NCIndex (pp) 24,44 44,37 16,45 -33,60 217,12 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 64 561 318,00
Free float 81,77%
Liczba akcji 111 697 782
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 6,44
C / Z 72,75

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 68 135 647,02
Liczba akcji: 111 697 782
Liczba głosów na WZA: 111 697 782
Kapitał akcyjny: 11 169 778,20
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 363 092
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18,23%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 363 092
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18,23%
Free float: 81,77%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 111 697 782 (100,00%) 111 697 782 (100,00%)
Lutek Sławomir 12 424 875 (11,12%) 12 424 875 (11,12%) 4MS
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 (7,11%) 7 938 217 (7,11%) 4MS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria I - prawo poboru 1:1 2020-12-08 111 697 782 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 23 524 875 0,10 - 111 697 782 11 169 778,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-11-18
-
seria H - subskrypcja prywatna 2020-01-20 6 674 875 0,10 0,10 88 172 907 8 817 290,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-06-03
-
seria G - subskrypcja prywatna 2019-11-26 1 850 000 0,10 0,10 81 498 032 8 149 803,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-03-03
-
seria F - subskrypcja prywatna 2019-10-02 15 000 000 0,10 0,10 79 648 032 7 964 803,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-01-02
-
seria E - oferta menedżerska 2019-06-27 23 524 875 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - prawo poboru 1:1 2019-03-28 32 324 016 0,10 0,10 64 648 032 6 464 803,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-08-09
-
seria C - subskrypcja publiczna 2018-02-14 957 516 0,10 0,33 32 324 016 3 232 401,60 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-28
-
2019-01-10
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-08-11 28 515 500 0,10 - 31 366 500 3 136 650,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-27
2019-01-10
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-08-11 2 851 500 0,10 - 2 851 500 285 150,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-27
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lutek Sławomir 12 424 875 11,12% 12 424 875 11,12% 2020-11-18
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 7,11% 7 938 217 7,11% 2020-11-18
Ogółem 111 697 782 100,00% 111 697 782 100,00% 2020-11-18
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 9,00% 7 938 217 9,00% 2020-10-12
Kasieczka Krzysztof 4 002 836 4,54% 4 002 836 4,54% 2020-08-10
Żwirko Fabian 3 762 965 4,27% 3 762 968 4,27% 2020-08-10
Lutek Sławomir 1 463 077 1,66% 1 463 077 1,66% 2020-08-10
Żwirko Fabian 8 238 555 9,34% 8 238 555 9,34% 2020-06-25
Lutek Sławomir 11 788 774 13,37% 11 788 774 13,37% 2020-06-25
Lutek Sławomir 12 960 904 14,70% 12 960 904 14,70% 2020-06-24
Kasieczka Krzysztof 8 808 207 9,99% 8 808 207 9,99% 2020-06-03
Łaszkiewicz Arkadiusz 20 000 000 22,68% 20 000 000 22,68% 2020-06-03
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 17,01% 15 000 000 17,01% 2020-06-03
Lutek Sławomir 13 861 500 15,72% 13 861 500 15,72% 2020-06-03
Żwirko Fabian 11 549 644 13,10% 11 549 644 13,10% 2020-06-03
Ogółem 88 172 907 100,00% 88 172 907 100,00% 2020-06-03
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 10,06% 8 868 207 10,06% 2020-06-03
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 10,88% 8 868 207 10,88% 2020-03-03
Ogółem 81 498 032 100,00% 81 498 032 100,00% 2020-03-03
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,41% 15 000 000 18,41% 2020-03-03
Lutek Sławomir 13 861 500 17,01% 13 861 500 17,01% 2020-03-03
Żwirko Fabian 11 549 644 14,17% 11 549 644 14,17% 2020-03-03
Żwirko Fabian 11 549 644 14,50% 11 549 644 14,50% 2020-01-13
Lutek Sławomir 13 861 500 17,40% 13 861 500 17,40% 2020-01-13
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 11,13% 8 868 207 11,13% 2020-01-13
Lutek Sławomir 17 861 500 22,43% 17 861 500 22,43% 2020-01-13
Żwirko Fabian 2 066 598 2,59% 2 066 598 2,59% 2020-01-02
Kasieczka Krzysztof 4 868 207 6,11% 4 868 207 6,11% 2020-01-02
Lutek Sławomir 21 861 500 27,45% 21 861 500 27,45% 2020-01-02
Żwirko Fabian 7 549 644 9,48% 7 549 644 9,48% 2020-01-02
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,83% 15 000 000 18,83% 2020-01-02
Ogółem 79 648 032 100,00% 79 648 032 100,00% 2020-01-02
Ogółem 64 648 032 100,00% 64 648 032 100,00% 2019-08-09
Lutek Sławomir 21 861 500 33,82% 21 861 500 33,82% 2019-08-09
Lutek Sławomir 10 930 750 16,91% 10 930 750 16,91% 2019-08-09
Żwirko Fabian 7 549 644 11,68% 7 549 644 11,68% 2019-08-09
Kasieczka Krzysztof 4 868 207 7,53% 4 868 207 7,53% 2019-08-09
Żwirko Fabian ZWZ 1 832 866 2,84% 1 832 866 2,84% 2019-08-09
Żwirko Fabian ZWZ 1 832 866 5,67% 1 832 866 5,67% 2019-06-27
Żwirko Fabian 2 066 598 6,39% 2 066 598 6,39% 2019-02-06
Żwirko Fabian 2 066 598 6,59% 2 066 598 6,59% 2019-02-06
Żwirko Fabian 1 593 361 5,08% 1 593 361 5,08% 2019-02-05
Astoria Capital sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2019-01-28
Rosiak Natalia 0 0,00% 0 0,00% 2019-01-22
Rosiak Natalia 1 941 000 6,19% 1 941 000 6,19% 2019-01-01
Rosiak Natalia 2 056 228 6,56% 2 056 228 6,56% 2018-07-03
Lutek Sławomir 10 930 750 34,85% 10 930 750 34,85% 2018-03-23
Lutek Sławomir 10 930 750 33,82% 10 930 750 33,82% 2018-03-23
Astoria Capital sp. z o.o. 9 505 000 30,30% 9 505 000 30,30% 2018-03-23
Ogółem 31 366 500 100,00% 31 366 500 100,00% 2017-10-27
Ogółem 32 324 016 100,00% 32 324 016 100,00% 2017-10-27

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2020-12-18 seria I - prawo poboru 1:1 1:1 1,5745 0,10 111 697 782
Prawo poboru 2019-04-10 seria D - prawo poboru 1:1 1:1 1,2593 0,10 32 324 016

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-11-22 2020-12-08 - NWZ: emisja akcji serii I (PP 1:1), zmiany w RN
2020-06-13 2020-06-29: ZWZ - pokrycie straty, zmiany w RN
2020-03-31 2020-04-16 - ZWZ: odwołane 2020-04-09, pokrycie straty, zmiany w RN
2019-06-11 2019-06-27 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie
2019-03-12 2019-03-28 - NWZ: emisja akcji serii D (PP 1:1), zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lutek Sławomir Prezes Zarządu 2017-08-11
Kasperska Joanna Członek Zarządu 2021-01-29
Porolniczak Bolesław Członek Zarządu 2021-01-29

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kasperski, Maciej Marek Członek RN 2020-11-14
Lutek Jakub Członek RN 2019-06-27
Lutek Janusz Członek RN 2020-09-18
Sowa, Violetta Marzena Członek RN 2020-12-08
Łaszkiewicz Arkadiusz Członek RN 2020-06-29

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Porolniczak Bolesław Członek Zarządu 2021-01-29
Kasperska Joanna Członek Zarządu 2021-01-29
Żwirko Fabian Członek Zarządu 2019-07-20 2020-09-03
Kasieczka Krzysztof Członek Zarządu 2019-07-20 2020-09-03
Lutek Sławomir Prezes Zarządu 2017-08-11

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 64 0
2018 56 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.