REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

4Mass (4MS)

PL4MASS00011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,9000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,1500 0,2220 0,1420 0,1660 0,1325 -
zmiana 34,88% 1 206,31% 1 942,25% 1 646,99% 2 088,68% -
NCIndex (zmiana) 18,20% 20,39% 83,86% 100,77% 149,22% 117,59%
Na tle NCIndex (pp) 16,68 1 185,92 1 858,39 1 546,22 1 939,45 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 255 701 430,30
Free float 44,61%
Liczba akcji 88 172 907
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 255 701 430,30
Liczba akcji: 88 172 907
Liczba głosów na WZA: 88 172 907
Kapitał akcyjny: 8 817 290,70
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 835 536
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,38%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 835 536
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,38%
Free float: 44,62%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 88 172 907 (100,00%) 88 172 907 (100,00%)
Łaszkiewicz Arkadiusz 20 000 000 (22,68%) 20 000 000 (22,68%) 4MS
Lutek Sławomir 11 788 774 (13,37%) 11 788 774 (13,37%) 4MS
Kasieczka Krzysztof 8 808 207 (9,99%) 8 808 207 (9,99%) 4MS
Żwirko Fabian 8 238 555 (9,34%) 8 238 555 (9,34%) 4MS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria H - subskrypcja prywatna 2020-01-20 6 674 875 0,10 0,10 88 172 907 8 817 290,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-06-03
-
seria G - subskrypcja prywatna 2019-11-26 1 850 000 0,10 0,10 81 498 032 8 149 803,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-03-03
-
seria F - subskrypcja prywatna 2019-10-02 15 000 000 0,10 0,10 79 648 032 7 964 803,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-01-02
-
seria E - oferta menedżerska 2019-06-27 23 524 875 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - prawo poboru 1:1 2019-03-28 32 324 016 0,10 0,10 64 648 032 6 464 803,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-08-09
-
seria C - subskrypcja publiczna 2018-02-14 957 516 0,10 0,33 32 324 016 3 232 401,60 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-28
-
2019-01-10
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-08-11 28 515 500 0,10 - 31 366 500 3 136 650,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-27
2019-01-10
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-08-11 2 851 500 0,10 - 2 851 500 285 150,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-27
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lutek Sławomir 11 788 774 13,37% 11 788 774 13,37% 2020-06-25
Żwirko Fabian 8 238 555 9,34% 8 238 555 9,34% 2020-06-25
Lutek Sławomir 12 960 904 14,70% 12 960 904 14,70% 2020-06-24
Ogółem 88 172 907 100,00% 88 172 907 100,00% 2020-06-03
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 10,06% 8 868 207 10,06% 2020-06-03
Żwirko Fabian 11 549 644 13,10% 11 549 644 13,10% 2020-06-03
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 17,01% 15 000 000 17,01% 2020-06-03
Lutek Sławomir 13 861 500 15,72% 13 861 500 15,72% 2020-06-03
Łaszkiewicz Arkadiusz 20 000 000 22,68% 20 000 000 22,68% 2020-06-03
Kasieczka Krzysztof 8 808 207 9,99% 8 808 207 9,99% 2020-06-03
Ogółem 81 498 032 100,00% 81 498 032 100,00% 2020-03-03
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,41% 15 000 000 18,41% 2020-03-03
Lutek Sławomir 13 861 500 17,01% 13 861 500 17,01% 2020-03-03
Żwirko Fabian 11 549 644 14,17% 11 549 644 14,17% 2020-03-03
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 10,88% 8 868 207 10,88% 2020-03-03
Lutek Sławomir 17 861 500 22,43% 17 861 500 22,43% 2020-01-13
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 11,13% 8 868 207 11,13% 2020-01-13
Żwirko Fabian 11 549 644 14,50% 11 549 644 14,50% 2020-01-13
Lutek Sławomir 13 861 500 17,40% 13 861 500 17,40% 2020-01-13
Lutek Sławomir 21 861 500 27,45% 21 861 500 27,45% 2020-01-02
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,83% 15 000 000 18,83% 2020-01-02
Żwirko Fabian 2 066 598 2,59% 2 066 598 2,59% 2020-01-02
Ogółem 79 648 032 100,00% 79 648 032 100,00% 2020-01-02
Żwirko Fabian 7 549 644 9,48% 7 549 644 9,48% 2020-01-02
Kasieczka Krzysztof 4 868 207 6,11% 4 868 207 6,11% 2020-01-02
Kasieczka Krzysztof 4 868 207 7,53% 4 868 207 7,53% 2019-08-09
Ogółem 64 648 032 100,00% 64 648 032 100,00% 2019-08-09
Żwirko Fabian 7 549 644 11,68% 7 549 644 11,68% 2019-08-09
Lutek Sławomir 10 930 750 16,91% 10 930 750 16,91% 2019-08-09
Lutek Sławomir 21 861 500 33,82% 21 861 500 33,82% 2019-08-09
Żwirko Fabian ZWZ 1 832 866 2,84% 1 832 866 2,84% 2019-08-09
Żwirko Fabian ZWZ 1 832 866 5,67% 1 832 866 5,67% 2019-06-27
Żwirko Fabian 2 066 598 6,39% 2 066 598 6,39% 2019-02-06
Żwirko Fabian 2 066 598 6,59% 2 066 598 6,59% 2019-02-06
Żwirko Fabian 1 593 361 5,08% 1 593 361 5,08% 2019-02-05
Astoria Capital sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2019-01-28
Rosiak Natalia 0 0,00% 0 0,00% 2019-01-22
Rosiak Natalia 1 941 000 6,19% 1 941 000 6,19% 2019-01-01
Rosiak Natalia 2 056 228 6,56% 2 056 228 6,56% 2018-07-03
Astoria Capital sp. z o.o. 9 505 000 30,30% 9 505 000 30,30% 2018-03-23
Lutek Sławomir 10 930 750 33,82% 10 930 750 33,82% 2018-03-23
Lutek Sławomir 10 930 750 34,85% 10 930 750 34,85% 2018-03-23
Ogółem 31 366 500 100,00% 31 366 500 100,00% 2017-10-27
Ogółem 32 324 016 100,00% 32 324 016 100,00% 2017-10-27

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2019-04-10 seria D - prawo poboru 1:1 1:1 1,2593 0,10 32 324 016

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-13 2020-06-29: ZWZ - pokrycie straty, zmiany w RN
2020-03-31 2020-04-16 - ZWZ: odwołane 2020-04-09, pokrycie straty, zmiany w RN
2019-06-11 2019-06-27 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie
2019-03-12 2019-03-28 - NWZ: emisja akcji serii D (PP 1:1), zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lutek Sławomir Prezes Zarządu 2017-08-11
Kasieczka Krzysztof Członek Zarządu 2019-07-20
Żwirko Fabian Członek Zarządu 2019-07-20

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lutek Jakub Członek RN 2019-06-27
Zięcina-Kasieczka, Beata Alina Członek RN 2019-06-27
Żwirko Margarita Członek RN 2019-06-27
Łaszkiewicz Arkadiusz Członek RN 2020-06-29

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Żwirko Fabian Członek Zarządu 2019-07-20 3000-01-01
Kasieczka Krzysztof Członek Zarządu 2019-07-20 3000-01-01
Lutek Sławomir Prezes Zarządu 2017-08-11 3000-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 56 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA