Tag:

Koszty

Powiązane

PIT Finanse w Firmie

Banki muszą zwrócić koszty klientom

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj wyrok, zgodnie z którym klienci spłacający przed czasem kredyt konsumencki powinni otrzymać proporcjonalny zwrot opłat i prowizji.

Radpol poprawił rentowność

Spółka zwiększyła sprzedaż systemów rurowych i eksport. Jednocześnie ograniczyła tempo wzrostu kosztów, spłaciła część zadłużenia i zintensyfikowała prace badawczo-rozwojowe.

Banki. Koszty będą w ryzach

Wyniki banków za III kwartał przyniosły dalszy wzrost kosztów.

Budownictwo: Waloryzacja umów budowlanych albo sąd

Z jednej strony GUS podaje, że produkcja budowlano-montażowa w Polsce wzrosła we wrześniu o ponad 16 proc., a po trzech kwartałach wzrost sięga blisko 20 proc.

Budownictwo: waloryzacja i renegocjacja albo sąd

Generalni wykonawcy szykują raport o wzroście kosztów - jako punkt wyjścia do rozmów z inwestorami o wynagrodzeniach.

Budownictwo: Brak rąk do pracy wyzwaniem

Inwestorzy i wykonawcy mierzą się ze wzrostem kosztów.

Na koszt ryzyka wpłynął głównie nowy standard

Sposób reklasyfikacji kredytów pomiędzy tzw. koszykami nie jest jasny, co może zwiększać zmienność i różnice w podejściu banków do odpisów.

Ferro spodziewa się dalszego wzrostu wyników

Zarząd oczekuje, że przychody grupy nadal będą rosły szybciej niż koszty. Duże nadzieje wiąże zwłaszcza ze sprzedażą na rynkach zagranicznych.

PKN Orlen: Rosną koszty transportu towarów

W ostatnich miesiącach grupa PKN Orlen odnotowuje mocny wzrost transportu wytwarzanych przez siebie produktów.

Vivid kontra fiskus. Kurs w dół

Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu stwierdził, że bydgoska spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów. Akcje tanieją.