Notowania spółki

Vee (VEE)

PLVCTCM00019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 39,2000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 21,2000 21,8000 29,8000 23,0000 34,6000 52,3200
zmiana 84,91% 79,82% 31,54% 70,43% 13,29% -25,08%
NCIndex (zmiana) 2,85% 5,69% -2,52% 2,74% 26,34% 84,07%
Na tle NCIndex (pp) 82,06 74,13 34,07 67,70 -13,05 -109,14

Dane rynkowe

Kapitalizacja 52 136 000,00
Free float 27,31%
Liczba akcji 1 330 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 52 136 000,00
Liczba akcji: 1 330 000
Liczba głosów na WZA: 1 330 000
Kapitał akcyjny: 133 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 966 729
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,69%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 966 729
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,69%
Free float: 27,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 330 000 (100,00%) 1 330 000 (100,00%)
Vee Ventures sp. z o.o. 896 669 (67,42%) 896 669 (67,42%) VEE
TM sp. z o.o. sp.k. 70 060 (5,27%) 70 060 (5,27%) VEE

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z Voicetel Communications SA na Vee SA 2020-06-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-09-16
-
seria E - subskrypcja prywatna 2019-12-20 209 990 0,10 42,90 133 000 13 300,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-02-13
-
seria D - subskrypcja prywatna 2015-06-29 20 000 0,10 16,00 1 120 010 112 001,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-11
2015-09-17
-
scalenie akcji 10:1 2015-06-29 - 0,10 - 1 100 010 110 001,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-17
-
seria C - subskrypcja prywatna 2013-12-05 10 000 1,00 40,00 110 001 110 001,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-11
2014-09-19
-
seria B - założycielska - 50 000 1,00 - 100 001 100 001,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-12-11
-
seria A - założycielska - 50 001 1,00 - 50 001 50 001,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-12-11
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Vee Ventures sp. z o.o. 896 669 67,42% 896 669 67,42% 2021-02-12
Marczak Bogusław 66 496 5,00% 66 496 5,00% 2020-11-17
Marczak Bogusław 66 496 5,00% 66 496 5,00% 2020-11-09
TM sp. z o.o. sp.k. 70 060 5,27% 70 060 5,27% 2020-08-25
Vee Ventures sp. z o.o. 906 131 68,13% 906 131 68,13% 2020-08-24
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 948 228 71,30% 948 228 71,30% 2020-03-18
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o., NWZ 968 228 72,80% 968 228 72,80% 2020-02-13
Marczak Bogusław 56 019 4,21% 56 019 4,21% 2020-02-13
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o., NWZ 758 238 570,00% 758 238 57,00% 2020-02-13
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o., NWZ 7 582 388 570,10% 758 238 57,01% 2020-02-13
Ogółem 1 330 000 100,00% 1 330 000 100,00% 2020-02-13
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o., NWZ 758 238 67,70% 758 238 67,70% 2020-01-10
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o., NWZ 773 128 69,03% 773 128 70,28% 2019-12-20
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o., NWZ 808 802 72,21% 808 802 72,21% 2019-12-20
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o., NWZ 787 128 70,28% 787 128 70,28% 2019-12-20
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 803 802 71,77% 803 802 71,77% 2019-12-17
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 814 572 72,73% 814 572 72,73% 2019-12-06
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 834 572 74,51% 834 572 74,51% 2019-12-04
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 881 795 78,73% 881 795 78,73% 2019-11-29
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 897 180 80,10% 897 180 80,10% 2019-03-18
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 905 180 80,82% 905 180 80,82% 2019-02-28
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 906 680 80,00% 906 680 80,00% 2018-12-27
Wójcicki Dawid wraz z Krzysztofem Płachtą, poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 906 680 80,95% 906 680 80,95% 2018-12-27
Wójcicki Dawid wraz z Krzysztofem Płachtą, poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 908 680 81,13% 908 680 81,13% 2018-12-05
Wójcicki Dawid wraz z Krzysztofem Płachtą, poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 910 680 81,00% 914 180 81,00% 2018-08-14
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 910 680 81,31% 914 180 81,62% 2018-08-14
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 914 180 81,62% 914 180 81,62% 2017-11-16
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 938 680 83,81% 938 680 83,81% 2017-10-11
Płachta Krzysztof 0 0,00% 0 0,00% 2017-03-09
Płachta Krzysztof poprzez Oreades sp. z o.o. 500 000 44,64% 500 000 44,64% 2017-03-09
Wójcicki Dawid poprzez Oreades sp. z o.o. 500 010 44,64% 500 010 44,64% 2017-03-09
Płachta Krzysztof poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 500 000 44,00% 500 000 44,00% 2017-03-09
Wójcicki Dawid poprzez Voicetel Investments sp. z o.o. 500 010 44,00% 500 010 44,00% 2017-03-09
Marczak Bogusław 56 019 5,00% 56 019 5,00% 2016-09-29
Wójcicki Dawid 500 010 44,64% 500 010 44,64% 2016-04-11
Płachta Krzysztof 500 000 44,64% 500 000 44,64% 2016-04-11
Ogółem 1 120 010 100,00% 1 120 010 100,00% 2015-09-17

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-06-14 2021-06-30 - ZWZ: podział zysku
2020-06-10 2020-06-26 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w statucie, zmiany w RN
2019-12-04 2019-12-20 - NWZ: zmiany w RN, emisja akcji serii E
2019-07-01 2019-07-15: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy, zmiany w RN
2018-04-21 2018-05-07 - NWZA: emisja akcji serii E
2017-10-23 2017-11-08 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-12 2017-06-28 - WZA: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-02-20 2017-03-08 - NWZA: upoważnienie Zarządu do emisji obligacji serii A
2016-06-13 2016-06-29 - WZA: podział zysku

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wójcicki Dawid Prezes Zarządu 2015-09-24

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Płachta Krzysztof Przewodniczący RN 2019-07-15 POM, ETL, TRN
Kleban Jakub Członek RN 2017-11-08
Lewa, Marcin Leszek Członek RN 2020-06-26
Lewicki Bogdan Członek RN 2016-06-29
Sobina Aleksandra Członek RN 2019-12-20
Wójcicki Włodzimierz Członek RN 2017-11-08

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wójcicki Dawid Prezes Zarządu 2015-09-24
Płachta Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2015-09-24 2019-07-14 POM, ETL, TRN

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 0 0
2018 0 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.